Զբոսաշրջությունը Հայաստանում. «Նախնյաց հայրենիքի կանչը» չի փրկում ներգնա զբոսաշրջությունն անկումից

15:28 • 31.03.16Հայկազ Ֆանյան
«Ամերիա» Կառավարման խոհրդատվական ծառայության խորհրդատու

 


«Ամերիա» խորհրդատվական ընկերությունը, կարևորելով զբոսաշրջության ոլորտի դերը Հայաստանի տնտեսության համար, սկսում է հոդվածաշար ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի վերաբերյալ: Այս անգամ մեր խորհրդատուներն անդրադարձ են կատարել ներգնա զբոսաշրջության զարգացման միտումներին և ոլորտի նշանակությանը Հայաստանի տնտեսության համար:
 

2015թ-ը՝ «Ցեղասպանության 100-ամյակի» հիշատակի տարին, հատկանշական է դարձել նրանով, որ 2001թ-ից ի վեր առաջին անգամ արձանագրվել է ներգնա զբոսաշրջության անկում:
 

Զբոսաշրջության ոլորտի վերջին տարիների հիմնական ցուցանիշների դինամիկայի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 2010-2015թթ-ին ներգնա զբոսաշրջիկների1  միջին տարեկան հավելաճի տեմպը (CAGR) կազմել է շուրջ 12%:


Գծապատկեր 1. Ներգնա զբոսաշրջիկների քանակը Հայաստանում 2010-2015թթ, (հազ. մարդ)


 
Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ

 

Անդրադառնալով, 2015թ-ի ցուցանիշներին` պետք է նշել, որ անգամ «Ցեղասպանության 100-ամյակի» հիշատակի միջոցառումները չկանխեցին ներգնա զբոսաշրջիկների քանակի անկումը: 2001թ-ից ի վեր առաջին անգամ՝ 2015թ-ին, ներգնա զբոսաշրջիկների քանակի աճ չի գրանցվել,  և արձանագրվել է անկում շուրջ 1%-ի չափով: Առհասարակ, Հայաստանում «1մլն ներգնա զբոսաշրջիկի» հոգեբանական շեմը գերազանցվել է դեռևս 2013թ-ին, իսկ 2014թ-ին  անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում արձանագրվել է ներգնա զբոսաշրջիկների առավելագույն քանակը` ավելի քան 1.2 մլն զբոսաշրջիկ: 2015թ-ին 2010թ-ի համեմատությամբ ներգնա զբոսաշրջիկների աճը կազմել է շուրջ 73.5%, ընդ որում՝ հյուրանոցներում և հյուրանոցային հանգրվաններում օթևանած զբոսաշրջիկների աճը պաշտոնապես կազմել է 142%, 70 հազարից հասնելով շուրջ 165 հազարի, իսկ բարեկամի կամ հարազատի տանը, վարձով տրվող բնակարաններում և այլ տեղերում հանգրվանողների քանակը` 617 հազարից հասել է 1.027 մլնի` արձանագրելով 66% աճ: Հետևաբար, երբ դիտարկում ենք այս երկու սեգմենտներից յուրաքանչյուրի նպաստումը ներգնա զբոսաշրջիկների աճին, պարզ է դառնում, որ պաշտոնապես2 առաջին սեգմենտն ապահովել է հավելաճի միայն 10.2%-ային կետը, իսկ երկրորդը` 63.3%-ային կետը: Անդրադառնալով, 2015թ-ին արձանագրված ներգնա զբոսաշրջիկների անկմանը, նշենք, որ թեև 2015թ-ին 2014թ-ի համեմատ հյուրանոցներում հանգրվանող զբոսաշրջիկների քանակը մնացել է գրեթե նույնը, սակայն ընդհանուր զբոսաշրջիկների քանակը կրճատվել է շուրջ 1%-ով` ի հաշիվ բարեկամի կամ հարազատի տանը հանգրվանողների քանակի 1.1% կրճատման (վերջին սեգմենտը զբաղեցնում է շուկայի շուրջ 86%-ը):


Մեր կողմից ուսումնասիրվել է նաև Հայաստանի սահմանահատումների վիճակագրությունն ըստ ճանապարհորդների քաղաքացիության3: Ընդհանուր առմամբ, օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից ՀՀ այցելությունների քանակը 2015թ-ին 2014թ-ի համեմատությամբ աճել է 0.37%-ով, ընդ որում` աճին ամենամեծ դրական նպաստումն ունեցել է Իրանը`2.5%-ային կետով, իսկ ամենամեծ բացասական նպաստումը`  Վրաստանը` 2.8%-ային կետով: Առհասարակ, օտարերկրյա քաղաքացի ճանապարհորդների առումով մեր հիմնական «դոնոր» երկրներն են եղել ՌԴ-ն, Վրաստանը և Իրանը, համապատասխանաբար`39%, 27% և 13% մասնաբաժնով: Ընդ որում` 2015թ-ին 2014թ-ի համեմատ առաջին երկու երկրների դեպքում արձանագրվել է ճանապարհորդների քանակի անկում` համապատասխանաբար 5%-ով և 9.5%-ով, իսկ Իրանի դեպքում`24.4% աճ: Եթե ՌԴ-ից ճանապարհորդների քանակի անկումը հիմնականում պայմանավորված է տնտեսական իրավիճակի վատթարացմամբ, մասնավորապես 2015թ-ին ռուբլի/դրամ միջին փոխարժեքի 28.15% անկմամբ, ապա Վրաստանի պարագայում ճանապարհորդների թվաքանակի անկման հիմնական պատճառը հանդիսացել է 2014թ-ի հոկտեմբերից Թբիլիսի-Մոսկվա պարբերական ուղիղ չվերթների վերագործարկումը4, որի արդյունքում Վրաստանի հազարավոր քաղաքացիներ սկսել են չօգտվել Երևան-Մոսկվա չվերթներից: Թեև եթե հաշվի առնենք, որ Վրաստանից Հայաստան կատարած այցելությունների մոտ 84%-ը բաժին է ընկնում ծագումով հայ քաղաքացիներին, իսկ նրանց (մասնավորապես ջավախահայության) եկամուտների զգալի մասը ստացվում է ՌԴ ռուբլով, ապա ռուբլու արժեզրկման հանգամանքը նույնպես որոշակի ազդեցություն է ունեցել այցելությունների թվաքանակի կրճատման վրա: Իրանի դեպքում այցելությունների աճը պայմանավորված է  տնտեսական պատժամիջոցների վերացմամբ պայմանավորված դրական սպասումներով:


Տնտեսության վրա զբոսաշրջության ազդեցությունը գնահատելու համար մեր կողմից հաշվարկվել է ոլորտի հասույթի դինամիկան: Այսպես, մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 2014թ-ին պատմության ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանում ներգնա զբոսաշրջությունից գոյացած հասույթը գերազանցել է 1 մլրդ դոլարի շեմը, սակայն 2015թ-ին գրանցվել է հասույթի անկում ավելի քան 100 մլն դոլարի չափով: Ընդ որում` եթե ներգնա զբոսաշրջիկների քանակը կրճատվել է շուրջ 1%-ով, ապա  դոլարային արտահայտությամբ հասույթը կրճատվել է 10.6%-ով, ինչը պայմանավորված է դրամի արժեզրկմամբ (2015թ-ին դրամ/դոլար միջին փոխարժեքը եղել է 477.92, իսկ 2014թ-ին՝ 415.92, դրամի արժեզրկումը դոլարի նկատմամբ՝ 14.9%): 
 

Գծապատկեր 2. Ներգնա զբոսաշրջությունից ՀՀ-ում գոյացած հասույթի դինամիկան5  2010-2015թթ 6 (մլն դոլար)
Աղբյուր՝ Ամերիա Խորհրդատվական ընկերություն

Ընդհանուր առմամբ, եթե ներգնա զբոսաշրջության նշանակությունը մեր տնտեսության համար պատկերավոր նկարագրելու լինենք, ապա պետք է ասենք, որ  2015թ-ին չնայած ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի հասույթը կրճատվել է, այնուհանդերձ այն գերազանցել է երկրի ողջ հեռահաղորդակցության ոլորտի հասույթը շուրջ 2.6 անգամ:1. Ըստ ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության (ԶՀԿ) մեթոդաբանության (International Recommendations for Tourism Statistics 2008, Compilation Guide, UN WTO, Madrid, November 2010)` միջազգային զբոսաշրջիկ է համարվում ցանկացած անձը, որը հանգստանալու, բուժվելու, հարազատներին այցելելու, գործնական, կրոնական կամ այլ նպատակներով ճանապարհորդում է իր հիմնական բնակության վայրից մեկ այլ վայր ոչ պակաս քան 24 ժամ և ոչ ավել քան անընդմեջ 1 տարի ժամանակով:


2. Հյուրանոցներում և հյուրանոցային հանգրվաններում հանգրվանածների հաշվառումն իրականացվել է միայն ԱՎԾ վիճակագրական ծածկույթում ընդգրկված հյուրանոցների և հյուրանոցային հանգրվանների վիճակագրական հաշվետվությունների հիման վրա, հետևաբար տվյալ ցուցանիշը իրականում ավելի բարձր կարող է լինել:

3. Աղբյուր` ՀՀ ԱՎԾ, տվյալները հաշվարկված են ըստ սահամանին ներկայացված քաղաքացիության փաստաթղթերի:


4.http://rbth.com/news/2014/10/27/aeroflot_resumes_regular_flights_between_moscow_tbilisi_40908.html

5. Որոշակիորեն տարբերվում է ՄԱԿ ՀԶԿ գնահատականներից


6. Չհաշված միջազգային ուղևորափոխադրման ծախսերը և տուր փաթեթների արժեքի 20%-ը, որը որպես եկամուտ մնում է տուրօպերատորներին, աղբյուր` ՀՀ ԱՎԾ


 

 

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

00:48 • 19/08

Բունդեսլիգա. Բավարիան մեկնարկային տուրում հաղթեց Բայերին (տեսանյութ)

00:22 • 19/08

Թենիս. Նադալը Ցինցինատիի մրցաշարի քառորդ եզրափակչում է

00:02 • 19/08

ՖԻՖԱ-ն թույլատրել է կին մրցավարներին սպասարկել տղամարդկանց մրցաշարերի խաղերը

23:58 • 18/08

Բարսելոնայի ահաբեկչության զոհերի թիվն աճել է. հայտնի է զոհերից 9-ի ինքնությունը

23:47 • 18/08

Կաթված տարած հնդիկ տղամարդը 3 տարի շարունակ ճանապարհ է փորել բլրի միջով (լուսանկարներ)

23:37 • 18/08

Արվեստագետն ապշեցուցիչ միջոց է գտել՝ սելֆիների դեմ պայքարելու համար (լուսանկարներ)

23:25 • 18/08

Բարսելոնայի օդանավակայանում խոշոր հրդեհ է բռնկվել (լուսանկարներ)

23:16 • 18/08

Բետիսի հետ խաղում Բարսելոնան հանդես կգա հատուկ խաղաշապիկներով (լուսանկար)

23:09 • 18/08

Դոնալդ Թրամփն աշխատանքից ազատել է իր գլխավոր ստրատեգին

23:03 • 18/08

Պուտինը խոստացել է օգնել Այվազովսկու անվան թանգարանի վերանորոգման հարցում

23:00 • 18/08

Բիզնես-օմբուդսմենը կլրացի ՏՄՊՊՀ-ի ու ՄԻՊ-ի բացերը կամ կդառնա հերթական անօգուտ կառույցը. գործարարների կարծիքները

22:54 • 18/08

Վարդան Մկրտչյանը նշանակվել է Մայր թատրոնի տնօրեն

22:50 • 18/08

Իսպանական ԶԼՄ-ները հրապարակել են 5-րդ ահաբեկչի վերացման տեսանյութը

22:45 • 18/08

ՖԱՖ-ը կաջակցի բասկետբոլի ազգային հավաքականին Բոսնիայի և Հերցեգովինայի դեմ խաղում

22:36 • 18/08

Եթե Բալասանյանի որդին մեզ փող է տալիս, թող դատախազությունն այդ հարցով զբաղվի. Գյումրու ավագանու ՀՎԿ անդամ

22:25 • 18/08

Ոստիկանությունը հնարավոր է համարում Բարսելոնայի գլխավոր ահաբեկչի մահվան հանգամանքը

22:13 • 18/08

Բլոգերը ցուցադրել է iPhone-ի գաղտնագիրը կոտրելու հեշտ տարբերակը (տեսանյութ)

22:05 • 18/08

ԵԱՏՄ շրջանակներում հնարավոր չի լինի ամբողջապես հրաժարվել ամերիկյան դոլարի կիրառումից. ռուսաստանցի տնտեսագետ

22:03 • 18/08

BMW-ն գաղտնազերծել է սերիական թողարկման պատրաստվող նոր սերնդի Z4 ռոդսթերը (լուսանկարներ)

21:52 • 18/08

Կանադական ավիաընկերությունն առանց ուղեբեռի է թողել ավելի քան 200 ուղևորի

21:51 • 18/08

Ալաշկերտի գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանի հետխաղյա մամուլի ասուլիսը

21:44 • 18/08

Քանի դեռ Ադրբեջանը չի հրաժարվել ԼՂ հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու մտքից, հետաքննող մեխանիզմների տեղադրմանը հավանություն չի տրվելու. Արցախի նախագահի խորհրդական

21:24 • 18/08

Երգիչ Եվգենի Օսինը գտնվել է ալկոհոլային կախվածության բուժման վերականգնողական կենտրոնում

21:11 • 18/08

Բարսելոնայի ահաբեկչության ժամանակ 3-ամյա երեխա է զոհվել

21:04 • 18/08

«Տոտենհեմը» հայտարարել է մինչմրցաշրջանի առաջին ձեռքբերման մասին

20:56 • 18/08

«Կումայրիի» ծրագրի իրականացման համար ներդրողներ պետք է գան, իսկ նրանք ՀՀ-ում պաշտպանված չեն. Վարդևան Գրիգորյան

20:49 • 18/08

Կատալոնիայի ոստիկանությունը հրապարակել է ահաբեկչության գործով որոնվող 4 կասկածյալի լուսանկարը

20:47 • 18/08

Արսենալի բրազիլացի պաշտպանը տեղափոխվեց Վալենսիա

20:42 • 18/08

Փաստաբանների խուզարկումը շարունակվում է,ավելի քան 50փաստաբան համաձայն է գործադուլ հայտարարել.Երվանդ Վարոսյան

20:35 • 18/08

Հայերը, Բարսելոնայի մնացած բնակիչների նման, ունեն նույն անհանգստություններն ու վախերը, որ ահաբեկչությունը հնարավոր է կրկնվի.Իսպանիայում ՀՀ դեսպան

20:31 • 18/08

«Թվին Փիքսի» դերասանը ձերբակալվել է սպանության փորձի կասկածանքով

20:23 • 18/08

Գերմանիայում անհայտը դանակով հարձակում է իրականացրել. կա մեկ զոհ և մեկ տուժած

20:18 • 18/08

Վթարից հետո ԱՊՊԱ զանգելու ժամկետը սահմանվում է, որպեսզի զեղծարարություն չանեն, սակայն Հայաստանում կարգավորումն այլ է. Նիկոլայ Բաղդասարյան

20:14 • 18/08

Դևիդ Բեքհեմը դարձել է Pro Evolution Soccer-ի հերթական դեսպանը (տեսանյութ)

20:06 • 18/08

Ստորագրահավաք՝ Հանրապետության 32 հասցեում գտնվող շենքը վերանորոգելու պահանջով (տեսանյութ)

20:02 • 18/08

Ֆրանսիական ազգային առաջնության հանդիպումները կմեկնարկեն լռության րոպեով

19:45 • 18/08

Մեծ որովայնով զբոսաշրջիկը պառկել է ավազի վրա՝ կրկնելով լեռան ուրվագիծը (լուսանկար)

19:38 • 18/08

Շվեյցարացին մուլտիմիլիոնատեր է դարձել` վիճախաղի տոմս գնելով

19:38 • 18/08

Լիվերպուլը մերժել է Բարսելոնայի հերթական առաջարկը

19:34 • 18/08

Անհայտ անձը հափշտակել է քաղաքացու ոսկյա շղթան (տեսանյութ, լուսանկարներ)

19:19 • 18/08

Կևին-Պրինս Բոատենգը պայմանագիր է կնքել գերմանական ակումբի հետ

19:19 • 18/08

Ամոթալի է, որ Հայաստանը տեր չկանգնեց Իրանում գտնվող հայկական հնագույն զանգին, փոխարենն այն փոխադրվեց Թուրքիա. հուշարձանագետ (լուսանկար)

19:02 • 18/08

Համացանցում հրապարակվել են iPhone 8-ի և iPhone 7s Plus-ի նախատիպերի լուսանկարները

18:59 • 18/08

Հայաստանի Բարձրագույն խմբի առաջնություն. Բանանցը դինամիկ և լարված խաղում ոչ-ոքի կորզեց Ալաշկերտից (տեսանյութ)

18:43 • 18/08

Ֆինլանդիայում անհայտ անձը դանակով հարձակվել է անցորդների վրա. կա մի քանի տուժած

18:24 • 18/08

Թուրքիան կարող է նոր ռազմական գործողություն սկսել Սիրիայում. Թուրքիայի վարչապետ

18:17 • 18/08

Բեռլինում հրաժարվել են Բրանդենբուրգյան դարպասները լուսավորել իսպանական դրոշի գույներով

17:59 • 18/08

Ռուսաստանի ՊՆ-ն հրապարակել է սիրիական Աքերբաթում ԻՊ-ի դիրքերի խոցման տեսագրությունը (տեսանյութ)

17:57 • 18/08

Լիվերպուլը փոխարինող է գտել Ֆիլիպե Կոուտինյոյին

17:46 • 18/08

Մեծ Բրիտանիայի կառավարության շենքերում պետական դրոշները կիջեցվեն՝ ի հիշատակ Իսպանիայում ահաբեկչությունների զոհերի

17:43 • 18/08

ՊՍԺ-ն պատրաստ է Յուլիան Դրաքսլերին վաճառել Արսենալին

17:43 • 18/08

Ադրբեջանում դժգոհողների քանակն ավելանում է, և դրա դեմ պայքարն անիմաստ է դառնում․ քաղաքագետ

17:43 • 18/08

Գերմանաբնակ թուրքերը մեր թշնամի կուսակցություններին թող ձայն չտան. Էրդողանը կոչ է հղել Գերմանիայի ընտրություններին ընդառաջ

17:32 • 18/08

Ավիատոմսերի գների այս կարգի թանկացումն աննորմալ է. ռուսական ավիաընկերություններն օգտվում են իրենց մենաշնորհային դիրքից ու արհեստական դեֆիցիտ են ստեղծում. Շահեն Պետրոսյան (տեսանյութ)

17:27 • 18/08

Ցեղասպանության մասին «Ժխտման ճարտարապետները» ֆիլմի գովազդային պաստառները կփակցվեն Գլենդեյլի ամենահայտնի առևտրի կենտրոններից մեկում

17:22 • 18/08

Մոսկվայում ՃՏՊ-ից տուժած կինը հիվանդանոցում ընկել է պատգարակից, կոմայի մեջ ընկել և մահացել (տեսանյութ)

17:22 • 18/08

Օտարերկրյա քաղաքացիներին վերադարձված ԱԱՀ-ն շուրջ 57 տոկոսով ավելացել է. պաշտոնյա (տեսանյութ)

17:11 • 18/08

Ազերի ազգ չկա, դա Ստալինի հորինածն է, նա անգրագետ վրացի էր. թուրք պատմաբանի աղմկահարույց հայտարարությունը

17:02 • 18/08

280 կգ քաշով ձուկը ՀՀ-ից օդային ճանապարհով ՌԴ տեղափոխվելիս մաքսային ձևակերպումների ենթակա չի եղել. ՊԵԿ-ը պարզաբանել է ՌԴ-ում ձկան առգրավումը

16:58 • 18/08

Ցանկությունից չենք վառվում. Թուրքիայի վարչապետը՝ Մերկելի հայտարարությանն ի պատասխան

16:55 • 18/08

Հրաչյա Հարությունյանը պատժի մնացած մասը կկրի Հայաստանում. միջնորդությունը բավարարվեց

16:52 • 18/08

Իսպանիայում ահաբեկչությունների առնչությամբ ոստիկանությունը ձերբակալել է 4-րդ մարդուն

16:51 • 18/08

Անի Հովհաննիսյանի դատական գործում իրավական բացեր կան, Հայաստանը ևս մի պարտության կտանի ՄԻԵԴ-ում. Մանե Թանդիլյան

16:47 • 18/08

ԱՄՆ-ում դատավորը թույլ է տվել շանը դատարանի դահլիճ մտնել ու ընտրել իրական տիրոջը (տեսանյութ)

16:43 • 18/08

Թուրք նախարարը հայտնել է Ռուսաստանի հետ առևտրային սահմանափակումների վերաբերյալ գրեթե բոլոր հարցերի լուծման մասին

16:39 • 18/08

Կոնոր Մակգրեգոր. Ֆլոյդ Մեյվեզերին կծեծեմ իր իսկ մարզաձևում

16:27 • 18/08

Երգիչ Եվգենի Օսինը կորել է Մոսկվայում

16:17 • 18/08

Իսպանիայի թագավորը մասնակցել է Բարսելոնայի ահաբեկչության զոհերի հիշատակին նվիրված լռության րոպեին (լուսանկարներ)

16:12 • 18/08

Էրդողանը սեպտեմբերին կայցելի Ադրբեջան

16:10 • 18/08

Ստամբուլի ամենահայտնի հայկական մարզական ակումբներից մեկի թուրք մարզիչն ազգայնական բնույթի սպառնալիքներ է ուղղել ակումբի անդամներին

15:58 • 18/08

Ահաբեկչությունները չեն փոխի եվրոպացիների կենսակերպը. Մերկելը մեկնաբանել է Բարսելոնայի ահաբեկչությունը

15:52 • 18/08

Մարկո Ասենսիո. Զգույշ եղեք, Կրիշտիանու Ռոնալդուն ավելի վտանգավոր է, երբ վիրավոր է

15:46 • 18/08

Սեպտեմբերի 1-ին Երկրի կողքով կանցնի ամենամեծ երկնաքարերից մեկը (լուսանկարներ)

15:43 • 18/08

Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություններ՝ Երևանի Կոմիտասի պողոտա-Վաղարշյան և Հալաբյան-Մարգարյան խաչմերուկներում

15:38 • 18/08

Երևանում 23-ամյա կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի առթիվ հարուցված քրգործի նախաքննությունն  ավարտվել է

15:35 • 18/08

Շվարցենեգերը կոչ է արել Թրամփին ուղիղ պատասխան տալ ԱՄՆ-ում ռասիզմի և ատելության դրսևորմանը

15:35 • 18/08

Ես իմ մեղավորությունն ընդունում եմ, կանոններն եմ խախտել, մնացածում մեղավոր չեմ. Հրաչյա Հարությունյան (տեսանյութ)

15:33 • 18/08

Նախագահի մոտ կայացած խորհրդակցությանը քննարկվել են Հայաստան-սփյուռք 6-րդ համաժողովի նախապատրաստմանը վերաբերող հարցեր

15:30 • 18/08

Չինաստանում բացվել է առաջին առցանց դատարանը

15:23 • 18/08

Այս տարվա 1-ին կեսում դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում 302 իրավախախտում է հայտնաբերել. հարուցվել է 21 քրեական գործ

15:22 • 18/08

Ֆրանսիան կուժեղացնի սահմանային հսկողությունը՝ Իսպանիայում տեղի ունեցած ահաբեկչություններից հետո

15:20 • 18/08

Գյումրիում 23-ամյա աղջիկը մկնդեղ է խմել

15:17 • 18/08

ՀՀ վարչապետը ցավակցական հեռագիր է հղել Իսպանիայի Թագավորության վարչապետին

15:15 • 18/08

Նիկշա Բավցևիչ. Մեզ կօգնի սեփական հարկի տակ խաղալը

15:14 • 18/08

Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության նոր պետը ընկերս չէ, նրա համար չեն բարեխոսել. Շիրակի մարզպետ

15:08 • 18/08

Դատարանում քննվում է Հրաչյա Հարությունյանի վերաբերյալ ռուսաստանյան դատարանի վճիռը ճանաչելու միջնորդությունը (տեսանյութ)

15:08 • 18/08

94-ամյա պապիկը կնոջ մահից հետո բակում հարևանների երեխաների համար լողավազան է տեղադրել, որպեսզի միայնակ չզգա (լուսանկար, տեսանյութ)

14:56 • 18/08

Ըստ Լեհաստանի ՆԳՆ-ի՝ Բարսելոնայի ահաբեկչությունը պայմանավորված է ներգաղթյալների գործոնով

14:46 • 18/08

Թուրքիան կարող է մաքսային համաձայնագիր կնքել ԵԱՏՄ-ի հետ. թուրք նախարար

14:43 • 18/08

ԱՄՆ-ում կինը փորձել է թունավորել իր գործընկերներին՝ սպասք լվանալու միջոց ավելացնելով սուրճի մեջ

14:41 • 18/08

Կաթողիկոսը ցավակցագիր է հղել Իսպանիայի թագավորին

14:34 • 18/08

Էրիկ Բայի. Գումար վաստակելու համար վաճառում էի հեռախոսների պատյաններ

14:34 • 18/08

Չինաստանի երկնքում տարօրինակ ուղղանկյունաձև օբյեկտ է հայտնվել՝ զարմացնելով բնակիչներին (լուսանկար, տեսանյութ)

14:27 • 18/08

Դպրոցին լիարժեք նախապատրաստելու համար երեխայի ծնողին պետք է 300 դոլար. սոցիոլոգ

14:13 • 18/08

Քարդաշյանների արտադրած կոսմետիկ միջոցները լայն տարածում են գտել Ադրբեջանում. երկրում կոչ են արել զբաղվել հարցով

14:08 • 18/08

Բրեդ Փիթն ու Անջելինա Ջոլին 565.000 եվրո փոխհատուցում են վճարել ֆրանսիական կալվածքում աշխատած դիզայներին

14:04 • 18/08

«Ֆիրդուսի» շուկայի 20-ից ավելի վաճառական արդեն տեղավորվել է «Հրազդան» տոնավաճառում. Աշոտ Աղաբաբյան

14:02 • 18/08

Բասկետբոլի Հայաստանի հավաքականը վերադարձել է Երևան

13:56 • 18/08

Ստամբուլում հրդեհ է բռնկվել Հունաստանի գլխավոր հյուպատոսարանի շենքում

13:51 • 18/08

Բարսելոնան երկու տրանսֆերների համար կվճարի 300 միլիոն եվրո