Հոկտեմբերի 1-ից կգործի սոցփաթեթով անվճար բուժօգնություն ստանալու նոր կարգը. նախարարությունը մանրամասներ է ներկայացրել

12:10 • 22.09.17Հոկտեմբերի 1-ից կգործի սոցիալական փաթեթի շահառուների պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նոր կարգը:

Այս մասին հայտնում են ՀՀ առողջապահության նախարարությունից և ներկայացնում այդ առթիվ շահառուների կողմից առավել հաճախ տրվող հարցերն իրենց պատասխաններով։

-Պայմանագրի շրջանակներում բժշկական օգնություն ստանալու համար ի՞նչ փաստաթղթեր է հարկավոր ներկայացնել բժշկական կազմակերպություն:

-Անհրաժեշտ է ներկայացնել Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ 2018թ. հունվարի 1-ից՝ նույնականացման քարտը:

-Որտե՞ղ կարող եմ անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն:

-Պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն կարող եք անցնել ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկված ցանկացած բժշկական կազմակերպությունում, այդ թվում` նաև հիվանդանոցային:

-Ի՞նչ է նշանակում կանխարգելիչ բժշկական քննության պարտադիր պայման լինելը:

-Կանխարգելիչ բժշկական քննությունն անցնելը սոցիալական փաթեթի շահառուների համար պարտադիր է: Կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ակտիվացնում է սոցիալական փաթեթով նախատեսված ծառայությունները տվյալ և հաջորդ տարվա համար:

-Եթե չեմ հասցրել անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն, և առաջացել է անհետաձգելի բուժօգնություն ստանալու անհրաժեշտություն, բուժծառայությունները կտրամադրվե՞ն թե ոչ:

-Այո, Շահառուն իրավունք ունի առողջապահական փաթեթից (առողջության ապահովագրությունից) օգտվելու՝ անկախ բժշկական քննություն անցած լինելու հանգամանքից: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն[1] որոշման համաձայն՝ կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ազդում է միայն սոցիալական փաթեթով նախատեսված հետևյալ ծառայությունների վրա՝

հանգստի ապահովում` ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում,

հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում,

ուսման վճար,

ի լրումն առողջապահական փաթեթի՝ առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների փաթեթի ձեռքբերում:

-Եթե մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 1-ն արդեն անցել եմ կանխարգելիչ բժշկական քննություն, հիմա նորի՞ց պետք է անցնեմ այն:

-Ոչ, Դուք պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելու Ձեր պարտավորությունը կատարել եք: Օրացուցային տարվա ընթացքում (հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը) սոցիալական փաթեթի շրջանակներում Դուք կարող եք միայն մեկ անգամ անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն: Ընդ որում, եթե Դուք կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցել եք տարվա երկրորդ կեսին, ապա հաջորդը կարող եք անցնել ոչ շուտ, քան վեց ամիս անց:

-Պե՞տք է զանգահարել ապահովագրական ընկերություն մինչև բժշկին դիմելը։

-Այո, եթե Շահառուն ցանկանում է ստանալ Պայմանագրով նախատեսված ծառայություններն, ապա անհրաժեշտ է զանգահարել ապահովագրական ընկերության շուրջօրյա հեռախոսահամարով: Սակայն, եթե, օրինակ, որոշակի գանգատով դիմում եք բժշկի ամբուլատոր խորհրդատվություն ստանալու համար, ապա այդ դեպքում ապահովագրական ընկերությանը զանգահարելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ամբուլատոր բուժօգնությունը (բացառությամբ հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտությունների) ապահովագրության պայմանագրով չի տրամադրվում:

-Ի՞նչ կարգով է իրականացվում Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց վճարումը: Կարո՞ղ եմ արդյոք վճարովի հիմունքներով բուժում ստանալուց հետո իմ կողմից կատարված վճարումների ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել ապահովագրական ընկերությանը՝ ծախսերի փոխհատուցում ստանալու համար:

-Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց հատուցումն իրականացվում է անմիջապես բժշկական կազմակերպությանը համապատասխան գումարներ վճարելու միջոցով: ՀՀ կառավարության որոշման և ապահովագրության պայմանագրի համաձայն՝ ապահովագրական ընկերությունը Շահառուի կողմից կատարված բուժօգնության ծախսերի համար Շահառուին ուղղակի հատուցում չի կարող իրականացնել:

-Պայմանագրով ատամնաբուժական ծառայությունները հատուցվու՞մ են, թե ոչ:

-Ոչ, ապահովագրության պայմանագրով ատամնաբուժական ծառայությունները չեն հատուցվում:

-Արդյո՞ք ամբուլատոր դեղորայքի գծով ծախսերը ընդգրկված են ապահովագրական ծածկույթում:

-Ոչ, ապահովագրության պայմանագրով ամբուլատոր դեղորայքը չի հատուցվում:

-Արդյո՞ք հատուցում նախատեսվում է ակնաբուժական ծառայությունների, ինչպես նաև ակնոցների, կոնտակտային լինզաների ձեռքբերման համար:

-Ակնաբուժական ծառայությունների մասով տրամադրվում են միայն հիվանդանոցային պայմաններում իրականացվող աչքի վիրահատությունները: Ակնոցների, ապակիների, կոնտակտային լինզաների մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, քթի միջնապատի վիրահատությունը:

-Այո, քթի միջնապատի վիրահատությունը ներառված է ապահովագրական ծածկույթում: Չեն հատուցվում քթի այն վիրահատությունները, որոնք կատարվում են կոսմետիկ և/կամ էսթետիկ նպատակներով:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, նշիկների հեռացման վիրահատական միջամտությունը (տոնզիլէկտոմիա):

-Այո, նշիկների հետ կապված ցանկացած վիրահատական միջամտություն ներառված է ապահովագրական ծածկույթում:

-Եթե շտապօգնություն ենք կանչում, հատուցվու՞մ է:

-Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004 թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման[2]՝ շտապօգնության ծառայություններն անվճար են, հետևաբար դրանց մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, հղիության վարումը և ծննդաբերությունը:

-Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման՝ հղիության վարման և ծննդաբերության հետ կպված ծառայություններն անվճար են, հետևաբար դրանց մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում: 

-Ապահովագրության պայմանագրով ներառվու՞մ է, արդյոք, արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) բժշկական օգնությունը, ներառյալ` խորհրդատվությունները և ախտորոշիչ հետազոտությունները:

-Ապահովագրության պայմանագրով արտահիվանդանոցային ծառայություններից ներառված են միայն.

վնասվածքների առաջնային բուժօգնությունը,

հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները:

Արտահիվանդանոցային մյուս ծառայությունները ներառված չեն Պայմանագրում:

Սոցիալական փաթեթի և ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներից դուրս Դուք կարող եք անվճար ստանալ արտահիվանդանոցային ծառայություններ Ձեզ սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունում ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Մանրամասների համար կարող եք դիմել Ձեր տեղամասային ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություն կամ զանգահարել ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ +374 10 52-88-72 և 8003 հեռախոսահամարներով:

-Կարո՞ղ եմ, արդյոք, ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում օգտվել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներից և բուժումից կամ ենթարկվել պլաստիկ վիրահատության:

-Ոչ, Դուք չեք կարող օգտվել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներից և բուժումից կամ ենթարկվել պլաստիկ վիրահատության, քանի որ նշված ծառայությունները ներառված չեն ապահովագրական ծածկույթում:

-Արդյո՞ք, հիվանդանոցային բուժման ընթացքում կատարվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները տրամադրվում են պայմանագրով:

-Եթե Ձեր հիվանդանոցային բուժօգնությունը ներառված է պայմանագրում, ապա հիվանդանոցային բուժման ընթացքում իրականացվող լաբորատոր-գործիքային բոլոր հետազոտությունները ներառված են բուժման արժեքի մեջ, և Դուք որևէ վճարումներ չեք կատարում դրանց համար:

-Ապահովագրության պայմանագրով կարո՞ղ եմ բժշկական օգնություն ստանալ չարորակ նորագոյացությունների կապակցությամբ:

-Ապահովագրության պայմանագրով հատուցվում են չարորակ նորագոյացությունների միայն վիրահատական և ճառագայթային բուժումները:

-Ապահովագրության պայմանագրով կարո՞ղ եմ հիվանդանոցում բժշկական օգնություն ստանալ ողնաշարի հիվանդությունների կապակցությամբ:

-Ողնաշարի, ինչպես նաև միջողային սկավառակների (դիսկերի գրիժաների և պրոթրուզիաներ) վիրահատական միջամտությունները հատուցվում են, իսկ ողնաշարի միջողային սկավառակների ախտահարումների, ողնաշարի դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունների (պրոթրուզիաներ, ճողվածքներ և այլն), կեցվածքի խախտման շեղումների, սկոլիոզի, կիֆոզի, լորդոզի, օստեոխոնդրոզի ոչ վիրահատական բուժօգնությունը պայմանագրով ենթակա չէ հատուցման: Սակայն, վերը թվարկվածների կապակցությամբ բժշկի ցուցմամբ նշանակված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները հատուցվում են ապահովագրության պայմանագրով:

-Արդյոք, կարո՞ղ եմ բժշկական օգնություն ստանալ քրոնիկ հիվանդությունների  կապակցությամբ:

-Քրոնիկ հիվանդությունների ոչ վիրահատական բուժումը (օրինակ՝ ռևմատոիդ արթրիտ, շաքարային դիաբետ, քրոնիկ գաստրիտ, քրոնիկ խոլեցիստիտ, թոքերի էմֆիզեմա, հիպերտոնիկ հիվանդություն, բրոնխիալ ասթմա, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային հիպերտոնիա և այլն) ապահովագրության պայմանագրով չի հատուցվում՝ բացառությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող սրացումների/բարդությունների անհետաձգելի հիվանդանոցային բուժման:

-Կարո՞ղ է, արդյոք, մերժվել ծառայության տրամադրումն այն հիմնավորմամբ, որ հիվանդությունը քրոնիկ է, եթե ես առաջին անգամ եմ հիվանդացել և նախկինում  առողջական խնդրով բժշկի չեմ դիմել։ 

-Այո, նման դեպքեր հնարավոր են, քանի որ հիվանդությունը հենց առաջին ախտորոշման ժամանակ կարող է որակվել որպես քրոնիկ:

-Հիվանդասենյակի գծով ծախսերը հատուցվու՞մ են ապահովագրական ընկերության կողմից:

-Այո, ստացիոնար բուժման ընթացքում հիվանդի՝ ընդհանուր հիվանդասենյակում գտնվելու ծախսերը ներառված են բուժման արժեքի մեջ, հետևաբար Շահառուն դրա համար չի վճարում: Եթե Շահառուն հրաժարվում է ընդհանուր հիմունքներով իրեն հատկացվող հիվանդասենյակից և ցանկանում է օգտվել առանձացված կամ լրացուցիչ հարմարություններով հիվանդասենյակից, ապա դրա համար Շահառուն պետք է վճարի սեփական միջոցների հաշվին (ապահովագրական ընկերությունը չի հատուցում այդ ծախսը):

-Եթե Շահառուն սուր վիճակում դիմել է հիվանդանոց (օրինակ՝ ինսուլտ, սրտամկանի ինֆարկտ և այլն), արդյոք կարո՞ղ է բուժօգնություն ստանալ ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում:

-Այո, Շահառուին անհետաձգելի հիվանդանոցային բուժում պահանջող և/կամ սուր վիճակներում ցուցաբերված հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը ներառված է ապահովագրության պայմանագրի ծածկույթում:

-Արդյո՞ք, սահմանված է Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց հատուցման տարեկան առավելագույն գումար (ապահովագրական գումար):

-Ապահովագրության պայմանագրով Շահառուին ցուցաբերվող բժշկական օգնության գծով տարեկան ընդհանուր կարող է առավելագույնը վճարվել 10 մլն ՀՀ դրամ:

-Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և լրացուցիչ պարզաբանումներ ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում հատուցվող կամ չհատուցվող ծառայությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ:

-Հարցերի և պարզաբանումների համար կարող եք դիմել Ձեզ սպասարկող ապահովագրական ընկերության  կապի հետևյալ միջոցներով` հեռախոս, էլ. փոստ:

-Ու՞մ կարող եմ դիմել բողոքների դեպքում։

-Բողոքների դեպքում կարող եք զանգահարել ապահովագրական ընկերության շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով, ինչպես նաև կարող եք գրավոր դիմում ներկայացնել ապահովագրական ընկերությանը: Ապահովագրական ընկերությունը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր կպատասխանի Ձեր բողոքին:

Սահմանված ժամկետում պատասխանը չստանալու կամ ապահովագրական ընկերությանը պատասխանը Ձեզ չբավարարելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելով` Դուք ոչինչ չեք կորցնում, քանի որ Հաշտարարի ծառայություններն անվճար են, պահանջի քննության գործընթացը պարզ է և կարճ: Գործի քննության ընթացքում չկա իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն, և ապահովվում է տեղեկատվության գաղտնիություն: Հաշտարարի որոշումը Ձեզ համար պարտադիր է միայն այն դեպքում, երբ համաձայն եք դրա հետ: Իսկ եթե համաձայն չեք Հաշտարարի որոշման հետ, Դուք կարող եք Ձեր պահանջը ներկայացնել նաև դատարան: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի տվյալներն են`

ՀՀ, 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացի փողոց 15

«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

Հեռախոս` (+ 374 60) 70-11-11

Ինտերնետային էջ՝ www.fsm.am

Էլ. փոստ` [email protected]

-Հնարավո՞ր է փոխել ապահովագրական ընկերությունը:

-Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում փաթեթով նախատեսված ծառայությունների ստացման համար առնվազն մեկ անգամ դիմած Շահառուն իրավունք ունի գրավոր դիմելու Հայաստանի Հանրա­պետության առողջա­պահության նախարարություն՝ պահանջելով հաջորդ տարվա համար բացառել նույն ապահովագրական ընկերության հաճախորդը լինելու հնարավորությունը: Դիմումը ներկայացրած Շահառուն հաջորդ տարի պատահականության սկզբունքով կապահովագրվի Ծրագրին մասնակցող մեկ այլ ապահովագրական ընկերությունում: 
 

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

23:59 • 20/03

Մարկ Ցուկերբերգը 4.9 մլրդ դոլար է կորցրել Facebook-ի շուրջ սկանդալի հետևանքով. Bloomberg

23:54 • 20/03

87-ամյա իսպանուհին ցույց է տվել Paint-ով ստեղծած նկարները, որոնք ապշեցրել են բոլորին (լուսանկարներ)

23:52 • 20/03

Արթիկում մեքենայի մեջ հրդեհ է բռնկվել

23:46 • 20/03

Ուելսում կործանվել է բրիտանական ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռը. կա մեկ զոհ

23:38 • 20/03

Ավտովթար է տեղի ունեցել Էրեբունու փողոցի և Արցախի պողոտայի խաչմերուկի մոտակայքում

23:33 • 20/03

«Միլանի» հարձակվող. Մեսսիի հետ հանդիպելն ինձ համար մեծ պատիվ է

23:20 • 20/03

Հնդկաստանում տղամարդը հետևել է կանխագուշակմանը, հեծանվով 10 հազար կմ անցել և վերամիավորվել իր սիրելիի հետ (լուսանկարներ)

23:11 • 20/03

Բրիասկոն Հայաստանի հավաքականում ընտրել է խաղային համարը

22:52 • 20/03

Թրամփը հայտնել է, որ կարող է մոտ ապագայում հանդիպել Պուտինի հետ

22:32 • 20/03

ՀՀ-ին շատ ձեռնտու է ժողովրդավարական ՌԴ-ը, իսկ Պուտինի ընտրություններով Ռուսաստանը ևս մեկ քայլով հեռացավ ժողովրդավարությունից. Խ. Քոքոբելյան

22:10 • 20/03

Դամասկոսում հրթիռային հարվածի հետևանքով 35 մարդ է մահացել

22:08 • 20/03

Հավակնորդների մրցաշար. Լևոն Արոնյանը ոչ-ոքի խաղաց Շաքրիյար Մամեդյարովի հետ

22:03 • 20/03

«Ռեալը» պատրաստ է պայքարել Ալիսոնի տրանսֆերի համար

21:51 • 20/03

Մտածում ենք՝ ինչ անենք, որ մարդիկ ավելի լավ հասկանան, թե ինչի համար է պետք «Ավրորան»․ Ռուբեն Վարդանյան (տեսանյութ)

21:30 • 20/03

«Ելքի» մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցված են. շատ հնարավոր է, որ մեր գործընկերներն ինչ-որ փուլում միանան մեզ. Ալեն Սիմոնյան

21:26 • 20/03

Նիդերլանդներում սպասվում են տեղական ընտրություններ, որին մասնակցում է 13 հայազգի պատգամավորության թեկնածու․ Մասիս Աբրահամյան

21:21 • 20/03

Ռայոլան Դոնարումայի ապագայի մասին. Հույս ունեմ, որ հաջորդ տարի «Միլանի» դարպասապահը կլինի Ռեյնան

21:18 • 20/03

Ռոջեր Ֆեդերեր. Շնորհակալություն նրանց, ովքեր ռիսկի են դիմել` թենիսը մասնագիտություն դարձնելով

21:07 • 20/03

Մուրմանսկում բնակելի շենքի հարկերի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է երկուսի

21:02 • 20/03

Պաշտոնական առաքելությունների աշխատակիցների ընտանիքի անդամները կարող են ընդունող երկրում վարձատրվող աշխատանք կատարել

20:54 • 20/03

Կենդանիներ, որոնց հմայքին անհնար է դիմակայել (լուսանկարներ)

20:46 • 20/03

Խերարդ Պիկեն բաց է թողել Իսպանիայի ընտրանու մարզումը

20:41 • 20/03

Եթե միջազգային հանրությունը հասցեական հայտարարություններ չանի՝ Ալիևի սպառնալիքների հետ կապված, ապա Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի․ Ստեփան Գրիգորյան

20:34 • 20/03

Բրյուսելում կայացել է «Մենք ենք, մեր սարերը» վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը՝ նվիրված ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին

20:26 • 20/03

Խուլեն Լոպետեգի. Մորատան պետք է վաստակի իր տեղն Իսպանիայի հավաքականում

20:23 • 20/03

Սթիվեն Սփիլբերգը պատմել է՝ երբ կսկսի նկարահանել «Ինդիանա Ջոնսի» հինգերորդ մասը

20:20 • 20/03

Ավարտվել է 30-ամյա կնոջ բռնաբարության դեպքի առթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը

20:15 • 20/03

Չարորակ նորագոյացություններից մահացության ցուցանիշը Հայաստանում շատ երկրների համեմատ ցածր է. Առողջապահության նախարարություն

20:03 • 20/03

Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ Ուսանողական խորհուրդը 20 տարեկան է. համալսարանականներին շնորհավորել են ԱԺ նախագահը, քաղաքապետն ու Կրթության նախարարը

19:55 • 20/03

Մուրմանսկում փլուզվել է բնակելի շենքի 4 հարկ. կա մեկ զոհ և 5 տուժած (լուսանկարներ)

19:43 • 20/03

Ռինգո Սթարն արժանացել է Բրիտանական կայսրության ասպետի կոչման

19:40 • 20/03

Կոմիտասի անվան պանթեոնին հարակից այգին կբարեկարգվի

19:36 • 20/03

Միայն Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ պայքարի օրակարգն ընդդիմությանը լուրջ արդյունք չի բերի. Արամ Կարապետյան

19:30 • 20/03

Նգոլո Կանտե. «Չելսիում» ես ինձ զգում եմ ինչպես տանը

19:22 • 20/03

Հայտնի են Sony Photography Awards ֆոտոմրցույթում հաղթած լուսանկարները

19:22 • 20/03

Զինված անձը կրակել է Արաբկիրի բնակչի ուղղությամբ. հանգամանքները պարզվում են

19:19 • 20/03

Դիդյե Դրոգբա. Մեսսին դեռևս չի հասել Մարադոնայի և Պելեի խաղամակարդակին

19:16 • 20/03

Հայտնվել է Վորոնեժի մարզում Երևան-Մոսկվա ավտոբուսի ՃՏՊ-ի հետևանքների տեսանյութը

19:13 • 20/03

Երևանում մեկնարկել է Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի նիստը

19:08 • 20/03

Եղած պատասխանով պետությունը պնդում է, որ Մարտի 1-ի ուժի կիրառումը եղել է բացարձակապես անհրաժեշտ. Էդմոն Մարուքյան

18:52 • 20/03

Պոլ Պոգբա. Ինձ համար մեծ պատիվ կլիներ օրերից մի օր խաղալ Նեյմարի հետ

18:48 • 20/03

«Ելքի» հետ քննարկում չկա, բայց «Քաղաքացիական պայմանագրից» Նիկոլ Փաշինյանի հետ կա. Արմեն Մարտիրոսյան

18:43 • 20/03

Քաղաքային ֆոլկ. մոմավաճառ Սֆինքսը` տաճար տանող ճանապարհին

18:40 • 20/03

Նախկինում ձեր խմբակցության ղեկավարի ակտիվ մասնակցությամբ քայքայվեց «ՀԱԿ»-ը. հուսամ՝ «Ելքին» նույն ճակատագիրը չի սպասվում. Արմեն Աշոտյան

18:30 • 20/03

Նախագահի նստավայրում խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել է հունվարին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքը

18:28 • 20/03

Ջորջիո Կիելինին կկարողանա խաղալ «Ռեալի» դեմ

18:16 • 20/03

Արդարադատության նախարարը ԱՄՀ ներկայացուցչի հետ քննարկել է հակակոռուպցիոն ոլորտում իրականացվող աշխատանքների ընթացքը

18:08 • 20/03

«ԵԼՔ-ի մեր գործընկերների ներդաշինքային ճգնաժամից ԵԼՔ կա». Կարեն Ավագյան (տեսանյութ)

17:53 • 20/03

Հավակնորդների մրցաշար. Լևոն Արոնյանն ընդդեմ Շաքրիյար Մամեդյարովի (ուղիղ)

17:48 • 20/03

Կբարեկարգվի «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի հարակից տարածքը. Երևանի քաղաքապետարան

17:46 • 20/03

Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է պետական պաշտոնյաների սոցիալական երաշխիքներին առնչվող օրենքը

17:44 • 20/03

Տեսախցիկը ֆիքսել է՝ ինչպես են երևանյան խանութի ցուցափեղկից ժամացույցներ գողանում (տեսանյութ)

17:31 • 20/03

Թուրքիայում մարդկանց առևտրով զբաղվելու մեղադրանքով ադրբեջանուհի է ձերբակալվել

17:26 • 20/03

Քենիայում սատկել է աշխարհում վերջին հյուսիսային սպիտակ արու ռնգեղջյուրը (լուսանկար)

17:23 • 20/03

Արա Բաբլոյանն ընդունել է Կորեա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամներին

17:21 • 20/03

Տնտեսական աճի նման տեմպերի պահպանման դեպքում մեր քաղաքացիներն անմիջականորեն կզգան փոփոխությունները. Է. Շարմազանով

17:20 • 20/03

«Բանանցի» 6 ֆուտբոլիստ Հայաստանի Մ18 տարեկանների հավաքականի կազմում կմասնակցի «Դուբայի գավաթ» մրցաշարին

17:13 • 20/03

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանը՝ «Թամարաքս» լեզվի ուսուցման կենտրոնի հյուր

17:10 • 20/03

Սերժ Սարգսյանին նման վաղաժամ հայտարարություն անել մղել է իրավիճակի նկատմամբ հսկողությունը կորցնելու մտավախությունը. Ն. Փաշինյան (ԱԺ նիստը՝ ուղիղ)

17:08 • 20/03

Ռոնալդու. Միշտ ասել եմ, որ լավագույնն եմ և տարեցտարի դա ապացուցել եմ խաղադաշտում

17:06 • 20/03

Քաղաքացիական օրենսգրքում կան դրույթներ, որոնք բացարձակ հիմք են «Մարտի 1-ի» զոհերի հարազատների փոխհատուցման պրոցեսի համար. Գ. Կոստանյան

17:05 • 20/03

Թուրքիան քննադատել է երկրում մարդու իրավունքների խախտումների մասին ՄԱԿ-ի զեկույցը

16:43 • 20/03

Սաուդյան արքայազն Ալվալիդն իր ազատ արձակման վերաբերյալ գաղտնի համաձայնագիր է կնքել կառավարության հետ

16:36 • 20/03

«Աթլետիկի» դարպասապահ. Ճիշտ եմ արել՝ մերժելով «Ռեալին»

16:33 • 20/03

Ճանապարհը սառած է եղել, տեղի է ունեցել 2 մեքենաների բախում. Վորոնեժի մոտ վթարված ավտոբուսը շահագործող ընկերության տնօրեն

16:30 • 20/03

2017-ին Հայաստանի և Իտալիայի միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է 25 տոկոսով. Կարեն Կարապետյանն ընդունել է Իտալիայի դեսպանին

16:20 • 20/03

Ղազախստանում անվտանգության աշխատակիցը կրակել է սրճարանի այցելուների վրա՝ հաշիվը փակելուց հրաժարվելու համար

16:17 • 20/03

Մխիթարյանը հանդիպել է Մ17 և Մ19 տարեկան հավաքականների հետ (լուսանկարներ)

16:16 • 20/03

Իշխանությունը պնդում է՝ «Մարտի 1-ի» նախաքննությունը շարունակվում է, ես մարտահրավեր եմ նետում՝ սուտ է. Ն. Փաշինյան (ԱԺ նիստը՝ ուղիղ)

16:14 • 20/03

Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել է արագացնել ոռոգման ջրի մատակարարման գործընթացի կազմակերպումը, որ ջուրը ժամանակին հասնի գյուղացուն, նա չտուժի

16:01 • 20/03

Ինչու Թրամփը չի շնորհավորել Պուտինին. Կրեմլն արձագանքել է

15:59 • 20/03

«Դիլիջան ազգային պարկում» ծառահատման արդյունքում պետությանը պատճառվել է 250 մլն դրամի վնաս. մեղադրանք է առաջադրվել 3 անտառապահի

15:51 • 20/03

«Վլադիմիր Պուտինի ոսկե դարաշրջանը». ընտրություններում Պուտինի հաղթանակի պատվին ներկայացվել է iPhone X-ի ոսկեպատ տարբերակը

15:37 • 20/03

Պուտինն ու նրա «խամաճիկ» Սոբչակը. Charlie Hebdo-ն ծաղրանկար է հրապարակել ՌԴ նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ

15:35 • 20/03

ՇՊՀ-ում առկա բոլոր խնդիրները կլուծենք մարտի 24-ին՝ համալսարանում մեծ խորհրդի նիստի ժամանակ. Լ. Մկրտչյան (տեսանյութ)

15:32 • 20/03

ՄԱԿ-ը կոչ է արել Թուրքիային դադարեցնել արտակարգ դրության ռեժիմն ու մարդու իրավունքների խախտումները

15:31 • 20/03

Նախագահին հավատարմագրերն է հանձնել Կորեայի Հանրապետության նորանշանակ դեսպանը

15:30 • 20/03

Առաջարկում եմ թույլ տալ օտար երկրում սովորող երեխային ավարտել ուսումը, որ զինապարտության խնդիր չառաջանա. Միհրան Պողոսյան

15:28 • 20/03

NHL. «Կոլամբուսը» հաղթել է «Բոստոնին», «Լոս Անջելեսն» ուժեղ էր «Մինեսոտայից»

15:28 • 20/03

Ես հորդորել եմ լինել կոկիկ, եթե ուսանողին ձեռնտու է նման արտաքինով շարունակել դեգերել բուհի միջանցքներում, դա իր անձնական խնդիրն է. Գևորգ Պետրոսյանը՝ ԵՊՀ-ի միջադեպի մասին (տեսանյութ)

15:23 • 20/03

Եթե Սերժ Սարգսյանը չհամաձայներ, սահմանադրական փոփոխությունները տեղի չէին ունենա, սա բավարար է, որ հարգենք նրա անձը. Արմեն Ռուստամյան (տեսանյութ)

15:04 • 20/03

Ով է պատմության մեջ առաջին կինը, որը եղել է աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում (լուսանկարներ)

15:02 • 20/03

Ոլորտում խնդիրներ կան և սա այն ոլորտն է, որը պահանջում է շարունակական բարեփոխումներ. Պաշտպան(տեսանյութ)

14:53 • 20/03

Երևանի գագաթաժողովին ցանկանում ենք բազմաշերտ բովանդակություն հաղորդել. Է. Նալբանդյանը՝ Ֆրանկոֆոնիայի ԽՎ քաղկոմիտեի նիստին

14:48 • 20/03

Մեծ Բրիտանիայից արտաքսվող ռուս դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքները հեռացել են Լոնդոնում ՌԴ դեսպանատնից

14:47 • 20/03

Վերատի. Բարսելոնա տեղափոխության մասին շշուկները սուտ են

14:45 • 20/03

Եթե Կարեն Կարապետյանը հրաժարվի մնալ կառավարությունում, կարող ենք ասել, որ նախկին կոնսենսուսով պայմանավորվածությունը խախտվել է. Ս. Սաֆարյան

14:38 • 20/03

ԱՄՆ-ն հազարավոր կոնտեյներներով զենք է ուղարկել Սիրիայի գրոհայիններին. Էրդողան

14:30 • 20/03

Կառավարությունում քննարկվել է ՀԲ-ի և Հայաստանի միջև 2018-2022 թթ. գործընկերության շրջանակը

14:24 • 20/03

Մտահոգություն կա, որ Ազատության հրապարակի հարթակում կարող են հայտնվել մարդիկ, ովքեր անցանկալի են. Էդմոն Մարուքյան (տեսանյութ)

14:17 • 20/03

ՀՀ-ն չունի և չի կարող ունենալ ՄԻԵԴ–ի չկատարված վճիռ, որովհետև մենք խորը հարգանք ունենք մարդու ցանկացած իրավունքի նկատմամբ. Գևորգ Կոստանյան (տեսանյութ)

14:15 • 20/03

Հավաքականի նորեկ Նորբերտո Բրիասկոն Հայաստանում (տեսանյութ, լուսանկարներ)

14:13 • 20/03

ՆԱՍԱ-ն հրապարակել է Յուպիտերի նոր լուսանկարը

13:59 • 20/03

Սաուդյան արքայազնի հայտարարությունը, թե Իրանը թաքցնում է «Ալ Քաիդա»-ի առաջնորդներին, մեծ սուտ է. Իրանի ԱԳՆ

13:59 • 20/03

Եթե ժողովուրդը 10 հազար դրամով է ընտրում, դա հենց այդ նույն ընդդիմադիրների քաղաքական կշռի ցածրության մասին է խոսում. Շարմազանով

13:51 • 20/03

«Արսենալը» փոխարինող է գտել Պետր Չեխին

13:49 • 20/03

Հարվի Վայնշտեյնի ընկերությունն իրեն սնանկ է ճանաչել

13:48 • 20/03

Կրակոց Երևանում. 57-ամյա տղամարդը հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց. shamshyan.com

13:40 • 20/03

Սերժ Սարգսյանն այսօր էլ ՀՀ վարչապետ դառնալու հավակնություն չունի, բայց իրողությունները փոխվել են. Էդուարդ Շարմազանով (տեսանյութ)

13:36 • 20/03

ՍԴ նախագահի պաշտոնին առաջադրված թեկնածուն պատասխանատվություն է կրելու պետականության առաջիկա ընթացքի համար. Ս. Ֆարմանյան (ԱԺ նիստը՝ ուղիղ)