Հոկտեմբերի 1-ից կգործի սոցփաթեթով անվճար բուժօգնություն ստանալու նոր կարգը. նախարարությունը մանրամասներ է ներկայացրել

12:10 • 22.09.17Հոկտեմբերի 1-ից կգործի սոցիալական փաթեթի շահառուների պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նոր կարգը:

Այս մասին հայտնում են ՀՀ առողջապահության նախարարությունից և ներկայացնում այդ առթիվ շահառուների կողմից առավել հաճախ տրվող հարցերն իրենց պատասխաններով։

-Պայմանագրի շրջանակներում բժշկական օգնություն ստանալու համար ի՞նչ փաստաթղթեր է հարկավոր ներկայացնել բժշկական կազմակերպություն:

-Անհրաժեշտ է ներկայացնել Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ 2018թ. հունվարի 1-ից՝ նույնականացման քարտը:

-Որտե՞ղ կարող եմ անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն:

-Պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն կարող եք անցնել ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկված ցանկացած բժշկական կազմակերպությունում, այդ թվում` նաև հիվանդանոցային:

-Ի՞նչ է նշանակում կանխարգելիչ բժշկական քննության պարտադիր պայման լինելը:

-Կանխարգելիչ բժշկական քննությունն անցնելը սոցիալական փաթեթի շահառուների համար պարտադիր է: Կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ակտիվացնում է սոցիալական փաթեթով նախատեսված ծառայությունները տվյալ և հաջորդ տարվա համար:

-Եթե չեմ հասցրել անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն, և առաջացել է անհետաձգելի բուժօգնություն ստանալու անհրաժեշտություն, բուժծառայությունները կտրամադրվե՞ն թե ոչ:

-Այո, Շահառուն իրավունք ունի առողջապահական փաթեթից (առողջության ապահովագրությունից) օգտվելու՝ անկախ բժշկական քննություն անցած լինելու հանգամանքից: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն[1] որոշման համաձայն՝ կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ազդում է միայն սոցիալական փաթեթով նախատեսված հետևյալ ծառայությունների վրա՝

հանգստի ապահովում` ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում,

հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում,

ուսման վճար,

ի լրումն առողջապահական փաթեթի՝ առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների փաթեթի ձեռքբերում:

-Եթե մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 1-ն արդեն անցել եմ կանխարգելիչ բժշկական քննություն, հիմա նորի՞ց պետք է անցնեմ այն:

-Ոչ, Դուք պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելու Ձեր պարտավորությունը կատարել եք: Օրացուցային տարվա ընթացքում (հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը) սոցիալական փաթեթի շրջանակներում Դուք կարող եք միայն մեկ անգամ անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն: Ընդ որում, եթե Դուք կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցել եք տարվա երկրորդ կեսին, ապա հաջորդը կարող եք անցնել ոչ շուտ, քան վեց ամիս անց:

-Պե՞տք է զանգահարել ապահովագրական ընկերություն մինչև բժշկին դիմելը։

-Այո, եթե Շահառուն ցանկանում է ստանալ Պայմանագրով նախատեսված ծառայություններն, ապա անհրաժեշտ է զանգահարել ապահովագրական ընկերության շուրջօրյա հեռախոսահամարով: Սակայն, եթե, օրինակ, որոշակի գանգատով դիմում եք բժշկի ամբուլատոր խորհրդատվություն ստանալու համար, ապա այդ դեպքում ապահովագրական ընկերությանը զանգահարելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ամբուլատոր բուժօգնությունը (բացառությամբ հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտությունների) ապահովագրության պայմանագրով չի տրամադրվում:

-Ի՞նչ կարգով է իրականացվում Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց վճարումը: Կարո՞ղ եմ արդյոք վճարովի հիմունքներով բուժում ստանալուց հետո իմ կողմից կատարված վճարումների ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել ապահովագրական ընկերությանը՝ ծախսերի փոխհատուցում ստանալու համար:

-Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց հատուցումն իրականացվում է անմիջապես բժշկական կազմակերպությանը համապատասխան գումարներ վճարելու միջոցով: ՀՀ կառավարության որոշման և ապահովագրության պայմանագրի համաձայն՝ ապահովագրական ընկերությունը Շահառուի կողմից կատարված բուժօգնության ծախսերի համար Շահառուին ուղղակի հատուցում չի կարող իրականացնել:

-Պայմանագրով ատամնաբուժական ծառայությունները հատուցվու՞մ են, թե ոչ:

-Ոչ, ապահովագրության պայմանագրով ատամնաբուժական ծառայությունները չեն հատուցվում:

-Արդյո՞ք ամբուլատոր դեղորայքի գծով ծախսերը ընդգրկված են ապահովագրական ծածկույթում:

-Ոչ, ապահովագրության պայմանագրով ամբուլատոր դեղորայքը չի հատուցվում:

-Արդյո՞ք հատուցում նախատեսվում է ակնաբուժական ծառայությունների, ինչպես նաև ակնոցների, կոնտակտային լինզաների ձեռքբերման համար:

-Ակնաբուժական ծառայությունների մասով տրամադրվում են միայն հիվանդանոցային պայմաններում իրականացվող աչքի վիրահատությունները: Ակնոցների, ապակիների, կոնտակտային լինզաների մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, քթի միջնապատի վիրահատությունը:

-Այո, քթի միջնապատի վիրահատությունը ներառված է ապահովագրական ծածկույթում: Չեն հատուցվում քթի այն վիրահատությունները, որոնք կատարվում են կոսմետիկ և/կամ էսթետիկ նպատակներով:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, նշիկների հեռացման վիրահատական միջամտությունը (տոնզիլէկտոմիա):

-Այո, նշիկների հետ կապված ցանկացած վիրահատական միջամտություն ներառված է ապահովագրական ծածկույթում:

-Եթե շտապօգնություն ենք կանչում, հատուցվու՞մ է:

-Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004 թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման[2]՝ շտապօգնության ծառայություններն անվճար են, հետևաբար դրանց մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, հղիության վարումը և ծննդաբերությունը:

-Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման՝ հղիության վարման և ծննդաբերության հետ կպված ծառայություններն անվճար են, հետևաբար դրանց մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում: 

-Ապահովագրության պայմանագրով ներառվու՞մ է, արդյոք, արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) բժշկական օգնությունը, ներառյալ` խորհրդատվությունները և ախտորոշիչ հետազոտությունները:

-Ապահովագրության պայմանագրով արտահիվանդանոցային ծառայություններից ներառված են միայն.

վնասվածքների առաջնային բուժօգնությունը,

հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները:

Արտահիվանդանոցային մյուս ծառայությունները ներառված չեն Պայմանագրում:

Սոցիալական փաթեթի և ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներից դուրս Դուք կարող եք անվճար ստանալ արտահիվանդանոցային ծառայություններ Ձեզ սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունում ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Մանրամասների համար կարող եք դիմել Ձեր տեղամասային ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություն կամ զանգահարել ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ +374 10 52-88-72 և 8003 հեռախոսահամարներով:

-Կարո՞ղ եմ, արդյոք, ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում օգտվել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներից և բուժումից կամ ենթարկվել պլաստիկ վիրահատության:

-Ոչ, Դուք չեք կարող օգտվել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներից և բուժումից կամ ենթարկվել պլաստիկ վիրահատության, քանի որ նշված ծառայությունները ներառված չեն ապահովագրական ծածկույթում:

-Արդյո՞ք, հիվանդանոցային բուժման ընթացքում կատարվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները տրամադրվում են պայմանագրով:

-Եթե Ձեր հիվանդանոցային բուժօգնությունը ներառված է պայմանագրում, ապա հիվանդանոցային բուժման ընթացքում իրականացվող լաբորատոր-գործիքային բոլոր հետազոտությունները ներառված են բուժման արժեքի մեջ, և Դուք որևէ վճարումներ չեք կատարում դրանց համար:

-Ապահովագրության պայմանագրով կարո՞ղ եմ բժշկական օգնություն ստանալ չարորակ նորագոյացությունների կապակցությամբ:

-Ապահովագրության պայմանագրով հատուցվում են չարորակ նորագոյացությունների միայն վիրահատական և ճառագայթային բուժումները:

-Ապահովագրության պայմանագրով կարո՞ղ եմ հիվանդանոցում բժշկական օգնություն ստանալ ողնաշարի հիվանդությունների կապակցությամբ:

-Ողնաշարի, ինչպես նաև միջողային սկավառակների (դիսկերի գրիժաների և պրոթրուզիաներ) վիրահատական միջամտությունները հատուցվում են, իսկ ողնաշարի միջողային սկավառակների ախտահարումների, ողնաշարի դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունների (պրոթրուզիաներ, ճողվածքներ և այլն), կեցվածքի խախտման շեղումների, սկոլիոզի, կիֆոզի, լորդոզի, օստեոխոնդրոզի ոչ վիրահատական բուժօգնությունը պայմանագրով ենթակա չէ հատուցման: Սակայն, վերը թվարկվածների կապակցությամբ բժշկի ցուցմամբ նշանակված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները հատուցվում են ապահովագրության պայմանագրով:

-Արդյոք, կարո՞ղ եմ բժշկական օգնություն ստանալ քրոնիկ հիվանդությունների  կապակցությամբ:

-Քրոնիկ հիվանդությունների ոչ վիրահատական բուժումը (օրինակ՝ ռևմատոիդ արթրիտ, շաքարային դիաբետ, քրոնիկ գաստրիտ, քրոնիկ խոլեցիստիտ, թոքերի էմֆիզեմա, հիպերտոնիկ հիվանդություն, բրոնխիալ ասթմա, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային հիպերտոնիա և այլն) ապահովագրության պայմանագրով չի հատուցվում՝ բացառությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող սրացումների/բարդությունների անհետաձգելի հիվանդանոցային բուժման:

-Կարո՞ղ է, արդյոք, մերժվել ծառայության տրամադրումն այն հիմնավորմամբ, որ հիվանդությունը քրոնիկ է, եթե ես առաջին անգամ եմ հիվանդացել և նախկինում  առողջական խնդրով բժշկի չեմ դիմել։ 

-Այո, նման դեպքեր հնարավոր են, քանի որ հիվանդությունը հենց առաջին ախտորոշման ժամանակ կարող է որակվել որպես քրոնիկ:

-Հիվանդասենյակի գծով ծախսերը հատուցվու՞մ են ապահովագրական ընկերության կողմից:

-Այո, ստացիոնար բուժման ընթացքում հիվանդի՝ ընդհանուր հիվանդասենյակում գտնվելու ծախսերը ներառված են բուժման արժեքի մեջ, հետևաբար Շահառուն դրա համար չի վճարում: Եթե Շահառուն հրաժարվում է ընդհանուր հիմունքներով իրեն հատկացվող հիվանդասենյակից և ցանկանում է օգտվել առանձացված կամ լրացուցիչ հարմարություններով հիվանդասենյակից, ապա դրա համար Շահառուն պետք է վճարի սեփական միջոցների հաշվին (ապահովագրական ընկերությունը չի հատուցում այդ ծախսը):

-Եթե Շահառուն սուր վիճակում դիմել է հիվանդանոց (օրինակ՝ ինսուլտ, սրտամկանի ինֆարկտ և այլն), արդյոք կարո՞ղ է բուժօգնություն ստանալ ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում:

-Այո, Շահառուին անհետաձգելի հիվանդանոցային բուժում պահանջող և/կամ սուր վիճակներում ցուցաբերված հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը ներառված է ապահովագրության պայմանագրի ծածկույթում:

-Արդյո՞ք, սահմանված է Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց հատուցման տարեկան առավելագույն գումար (ապահովագրական գումար):

-Ապահովագրության պայմանագրով Շահառուին ցուցաբերվող բժշկական օգնության գծով տարեկան ընդհանուր կարող է առավելագույնը վճարվել 10 մլն ՀՀ դրամ:

-Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և լրացուցիչ պարզաբանումներ ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում հատուցվող կամ չհատուցվող ծառայությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ:

-Հարցերի և պարզաբանումների համար կարող եք դիմել Ձեզ սպասարկող ապահովագրական ընկերության  կապի հետևյալ միջոցներով` հեռախոս, էլ. փոստ:

-Ու՞մ կարող եմ դիմել բողոքների դեպքում։

-Բողոքների դեպքում կարող եք զանգահարել ապահովագրական ընկերության շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով, ինչպես նաև կարող եք գրավոր դիմում ներկայացնել ապահովագրական ընկերությանը: Ապահովագրական ընկերությունը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր կպատասխանի Ձեր բողոքին:

Սահմանված ժամկետում պատասխանը չստանալու կամ ապահովագրական ընկերությանը պատասխանը Ձեզ չբավարարելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելով` Դուք ոչինչ չեք կորցնում, քանի որ Հաշտարարի ծառայություններն անվճար են, պահանջի քննության գործընթացը պարզ է և կարճ: Գործի քննության ընթացքում չկա իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն, և ապահովվում է տեղեկատվության գաղտնիություն: Հաշտարարի որոշումը Ձեզ համար պարտադիր է միայն այն դեպքում, երբ համաձայն եք դրա հետ: Իսկ եթե համաձայն չեք Հաշտարարի որոշման հետ, Դուք կարող եք Ձեր պահանջը ներկայացնել նաև դատարան: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի տվյալներն են`

ՀՀ, 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացի փողոց 15

«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

Հեռախոս` (+ 374 60) 70-11-11

Ինտերնետային էջ՝ www.fsm.am

Էլ. փոստ` [email protected]

-Հնարավո՞ր է փոխել ապահովագրական ընկերությունը:

-Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում փաթեթով նախատեսված ծառայությունների ստացման համար առնվազն մեկ անգամ դիմած Շահառուն իրավունք ունի գրավոր դիմելու Հայաստանի Հանրա­պետության առողջա­պահության նախարարություն՝ պահանջելով հաջորդ տարվա համար բացառել նույն ապահովագրական ընկերության հաճախորդը լինելու հնարավորությունը: Դիմումը ներկայացրած Շահառուն հաջորդ տարի պատահականության սկզբունքով կապահովագրվի Ծրագրին մասնակցող մեկ այլ ապահովագրական ընկերությունում: 
 

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

21:08 • 17/07

Հայաստանի և Արցախի միջև պետք է մշակվի ու ստորագրվի ռազմաքաղաքական համագործակցության մասին պայմանագիր. ԼՂ ԱԺ փոխնախագահ

20:54 • 17/07

Որոշակի հիմքեր կան պնդելու, որ կլինեն թոշակային բարձրացումներ. Արծվիկ Մինասյան (տեսանյութ)

20:54 • 17/07

Ամերիկացին անծանոթ պապիկին խնդրել է նկարահանել ամուսնության առաջարկը, սակայն վերջինիս տեսախցիկն իրեն է ուղղել և ավելի հուզիչ է ստացվել

20:37 • 17/07

Հատ առ հատ պետք է նայել Սևանի շրջակայքում տարածքներ վարձակալողների պայմանագրերը, կան մարդիկ, որոնք հեկտարների համար կոպեկներ են վճարում. Ն. Փաշինյան

20:19 • 17/07

Ինչպես են Ֆրանսիայում դիմավորել չեմպիոններին (լուսանկարներ)

20:17 • 17/07

Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում Սիրիայի դեսպանին

20:12 • 17/07

Արցախի զորամասերից մեկում որոտացած պայթյունի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունը երևակայության արգասիք է. ՊԲ

20:11 • 17/07

«Բանանցը» կմեկնի Երևան-Դուբայ-Սարաևո չվերթով

20:01 • 17/07

Ռուսաստանի վերջին ցարական ընտանիքի անդամների ինքնությունը հաստատվել է գնդակահարությունից 100 տարի անց

19:46 • 17/07

Բաֆետը մոտ 3,5 միլիարդ դոլար է նվիրաբերել բարեգործությանը

19:29 • 17/07

«Սելթիկ»-«Ալաշկերտ». Հայտնի են մրցավարների անունները

19:23 • 17/07

Ամերիկացի ակտիվիստները գումար են հավաքել «մանուկ Թրամփի» տեսքով հայտնի օդապարիկն ԱՄՆ բերելու համար

19:03 • 17/07

2011-2013 թթ.-ին «Գոլդեն Ֆիլդ» ընկերությանը պատճառվել է 64 մլն ԱՄՆ դոլարի գույքային վնաս. ՊԵԿ-ը փաստաթղթերն ուղարկել է դատախազություն

18:58 • 17/07

Բրազիլիայի հավաքականի դարպասապահը մոտ է «Լիվերպուլ» տեղափոխվելուն

18:41 • 17/07

iPhone-ը երկու օր մնացել է օվկիանոսի հատակին ու շարունակել է աշխատել

18:20 • 17/07

Բրիտանացի պահպանողականները պահանջում են Brexit-ի հարցով նոր հանրաքվե անցկացնել

18:19 • 17/07

Տեղի ունեցավ Արամ Մանուկյանի արձանի բացման արարողությունը (լուսանկարներ, տեսանյութ)

18:18 • 17/07

Երևան-Իջևան ճանապարհին քարաթափում է տեղի ունեցել

18:06 • 17/07

Նախագահը հանդիպել է գիտության ոլորտի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ

18:04 • 17/07

Պետությունը պետք է ունենա մշակութային ռազմավարություն, քաղաքական հեռանկար, իսկ մշակույթը պետք է հեղափոխվի. քննարկում

17:57 • 17/07

Դավիթ Տոնոյանը Թիան Էրլունի հետ կարծիքներ է փոխանակել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության խնդիրների շուրջ

17:50 • 17/07

Գյուղնախարարը ԵՄ պատվիրակության ղեկավարի հետ քննարկել է գյուղատնտեսական ապահովագրությանը վերաբերող մի շարք հարցեր

17:38 • 17/07

Իսպանիան առաջին անգամ առաջ է անցել Իտալիայից Միջերկրական ծովով ժամանած ներգաղթյալների թվով

17:38 • 17/07

Վանեցյանը ՀՖՖ նախագահի լավագույն թեկնածուն է, եթե նա առաջադրվի, ես չեմ առաջադրվի. Ռ. Հայրապետյան

17:34 • 17/07

Արծվիկ Մինասյանը և Լիբանանի դեսպանը քննարկել են երկու երկրների միջև առկա առևտրատնտեսական հարաբերությունները

17:32 • 17/07

Թուրքական հատուկ ծառայություններն Ուկրաինայի տարածքից առևանգել են թուրք գործարարի ու լրագրողի․ լրատվամիջոցներ

17:26 • 17/07

Կարգալույծ է հռչակվել կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող նախաձեռնության անդամ Կորյուն աբեղա Առաքելյանը

17:25 • 17/07

Եգիպտոսը քաղաքացիություն կտրամադրի 400.000 դոլարի դիմաց

17:21 • 17/07

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունել է Երևանի թ.135 դպրոցի աշակերտներին

17:18 • 17/07

«Լուսավոր Հայաստանը» Երևանի քաղաքապետի իր թեկնածուն ունի. Դավիթ Խաժակյան

17:13 • 17/07

Լրագրող Տ. Մուրադյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու համար ևս մեկ ոստիկանի մեղադրանք է առաջադրվել

17:03 • 17/07

Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցել է «Աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում ներդրումները՝ որպես կայացած հասարակության ձևավորման միջոց» խորագրով միջոցառմանը

16:57 • 17/07

ԵՄ-ն պետք է անհապաղ դադարեցնի Թուրքիայի հետ եվրաինտեգրման շուրջ տարվող բանակցությունները․ Կուրց

16:52 • 17/07

Ուկրաինական հեռուստաալիքը սխալմամբ Պուտինին Ուկրաինայի նախագահ է անվանել

16:48 • 17/07

Ա. Փամբուխչյանն Արարատի ուղևորներին և ուղևորափոխադրողներին խոստացել է, որ գերծանրաբեռնվածության խնդիրը լուծում կստանա

16:48 • 17/07

Ռամոսը ամուսնության առաջարկություն է արել իր ընկերուհուն

16:47 • 17/07

Ադրբեջանում անկարգությունների գործով ևս 4 մարդ է ձերբակալվել

16:42 • 17/07

Մանվել Գրիգորյանը կմնա կալանքի տակ, վերաքննիչ բողոքը մերժվել է

16:37 • 17/07

Հայաստանի կառավարությունը ենթակառուցվածքների զարգացմանը և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին վերաբերող առաջարկներ կանի Եվրամիությանը. վարչապետի խոսնակ

16:33 • 17/07

Մ. Խորենացի փողոցում քաղաքացու նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունն անցնելու մեջ

16:30 • 17/07

Է. Մարուքյանը կողմ է Երևանի ավագանու ընտրություններին «Ելք» դաշինքով մասնակցելուն (տեսանյութ)

16:25 • 17/07

Ագարակում խմելու ջրի ծորակներից գորշ գույնի ջուր է հոսում․ «Վեոլիա ջուր»-ից վստահեցնում են՝ խնդրին ծանոթ չեն, վաղը կլինեն համայնքում

16:17 • 17/07

Հաշվարկվել է շուրջ 5 մլն. ՀՀ դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս

16:16 • 17/07

Որոնվում է լուսանկարում պատկերված անձը, ով ոտնձգություն է կատարել անչափահասի նկատմամբ. ՔԿ

16:15 • 17/07

Մեսրոպ Առաքելյանը նշանակվել է վարչապետի խորհրդական

16:13 • 17/07

Ն. Փաշինյանի որոշմամբ՝ Հակոբ Ավագյանը նշանակվել է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ

16:11 • 17/07

Հրաչյա Ռոստոմյանը ԱԻՆ Երևանի վարչությունում կայացած խորհրդակցությանը հայտարարել է, որ բարձրացված հարցերի մեծ մասը շուտափույթ լուծում կստանա

16:08 • 17/07

Բեյլը խոսել է Լոպետեգիի հետ ու ապագայի վերաբերյալ որոշում կայացրել

16:08 • 17/07

Թուրքական դատարանը կրկին հրաժարվել է ազատ արձակել երկու հույն զինվորականներին

16:04 • 17/07

Ռուսաստանը դեմ է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը դեպի արևելք. Պուտին

15:57 • 17/07

Արցախում բանկերից մեկի հաշվապահը հափշտակել է 2000 ԱՄՆ դոլար

15:46 • 17/07

Կոռուպցիոն բացահայտում՝ Վարդենիսի ԲՈւՀ-ում. պետությանը պատճառվել է շուրջ 6.230.000 դրամի վնաս (տեսանյութ)

15:43 • 17/07

«ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության նպատակներից մեկը ցանկությունն է հասկանալ՝ ինչպես է գործում ադրբեջանական բանակը». Արմեն Գրիգորյան

15:30 • 17/07

ՀՄԸՄ-ն արդեն մեկ դար չի շեղվել իր հիմնական առաքելությունից. հոմենեթմենականները 100-ամյակը նշելու են հայրենիքում

15:30 • 17/07

Թուրքիան դադարեցրել է երկիր ժամանող սիրիացի ներգաղթյալների գրանցումը․ Human Rights Watch

15:22 • 17/07

Վենգեր. Գլխավոր սխալս այն էր, որ 22 տարի մնացի «Արսենալում»

15:12 • 17/07

ԿԳՆ կից հասարակական խորհուրդը քննարկել է բուհերի ներքին ցանց ստեղծելու գաղափարը

15:07 • 17/07

«Սանիթեք» ընկերությունը ներողություն է խնդրում բաժանորդներից ոչ պատշաճ իրականացված աղբահանության համար

15:03 • 17/07

«Միլանը» բանակցություններ է վարում Իգուայինի ու Մորատայի հետ

14:49 • 17/07

Թուրքիան չի փոխի իր դիրքորոշումը Ղրիմի և Դոնբասի հարցում․ Ուկրաինայում Թուրքիայի դեսպան

14:44 • 17/07

Rolls Royce-ը թռչող տաքսի է ստեղծում (տեսանյութ)

14:43 • 17/07

Մեկնարկել է Ընտանիքում բռնության կանխարգելման խորհրդի անդամակցության հայտերի ընդունման գործընթացը

14:41 • 17/07

Գեղարվետի ակադեմիայում բացվեց «թավշյա հեղափոխության» մասին պատմող ցուցահանդես (լուսանկարներ)

14:32 • 17/07

Ռուսաստանի դեսպանն Էստոնիայի ԱԳՆ է կանչվել

14:24 • 17/07

Արծվիկ Մինասյանը և Bitfury տեխնոլոգիական ընկերության ներկայացուցիչները քննարկել են բլոկչեյն տեխնոլոգիաների ներդրման հարցեր

14:21 • 17/07

Մի խումբ անձանց կողմից քաղաքացուն առևանգելու փաստի առթիվ քրգործ է հարուցվել. Դատախազություն

14:15 • 17/07

Գործող ընտրակարգը հանգեցրեց տարածքներում միլիարդատերերի և քաղաքական գործիչների միջև մրցակցությանը. Է. Մարուքյան (տեսանյութ)

14:11 • 17/07

Երևանյան բնակարանում հայտնաբերվել է բնակչի դին

14:10 • 17/07

Մեծ Բրիտանիայում տղա աշակերտները շոգի պատճառով կիսաշրջազգեստով են դպրոց գնացել

14:10 • 17/07

Մալիշկայի համայնքապետին կալանավորելու միջնորդությունը մերժելու որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք է բերվել

13:58 • 17/07

Վարչապետ Փաշինյանն ու Լ. Տեր-Պետրոսյանը քննարկել են Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր

13:54 • 17/07

Գերմանիան ապացուցված չի համարում Գյուլենի կապը Թուրքիայում հեղաշրջման փորձի հետ․ երկրի ԱԳՆ

13:52 • 17/07

Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական չի տալիս` ներկայացնելով իրավիճակը

13:51 • 17/07

Երիտասարդներից որևէ մեկը պետք է շարունակի այն գործը, որը սկսել եմ. Կարեն Աղամյան

13:46 • 17/07

Քեթի Փերին խոստովանել է, որ Հռոմի պապին հանդիպելուց հետո վերադարձել է քրիստոնեական հավատքին

13:41 • 17/07

Բաց համամասնական մոդելը ոչ միայն ձայն է տալիս կուսակցությանը, այլև ասում է, թե ինչպես կուսակցությունը պետք է բաշխի ձայները. Ա. Ռուստամյան (տեսանյութ)

13:37 • 17/07

Գնդեվանքի տարածքում Գարեգին Բ-ի տեղաշարժն արգելափակելու վերաբերյալ ահազանգի կապակցությամբ նյութեր են նախապատրաստվում

13:37 • 17/07

Corriere dello Sport. Գոլովինի տեղափոխությունը «Չելսի» կհայտարարվի 72 ժամվա ընթացքում

13:36 • 17/07

Կենսաթոշակային ներկայիս համակարգի նկատմամբ վստահությունը կառավարության վստահության հետ կապ չունի. ՀՅԴ

13:31 • 17/07

Թրամփն արհամարհել է իր խորհրդականների խորհուրդները Պուտինի հետ հանդիպմանն ավելի կոշտ դիրքորոշում դրսևորելու վերաբերյալ. Washington Post

13:21 • 17/07

ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի համագործակցությունը կարող է հարյուր հազարավոր կյանքեր փրկել Սիրիայում․ Թրամփ

13:21 • 17/07

Իջևանի պահպանության բաժնի հաշվապահի կողմից նախկին պետին և մի քանի ծառայողների 38 միլիոն դրամից ավելի գումարներ են վճարվել և յուրացվել

13:09 • 17/07

«Ռուսաստանը չի միջամտել ԱՄՆ ընտրություններին». Պուտինը հրաժարվել է վերցնել ՌԴ քաղաքացիների դեմ մեղադրական փաստաթուղթը (տեսանյութ)

13:09 • 17/07

Հայաստանի դեսպանը քննադատել է Սլովակիային՝ Ադրբեջանին զենք մատակարարելու համար. օգնել եք մեզ սպառնացող պետությանը

13:08 • 17/07

Վտանգ կա նաև, որ ՀՀ խոշոր մարզերի ներկայացուցիչները կհայտնվեն ԱԺ-ում, իսկ փոքրերն այդ հնարավորությունը չեն ունենա. Դ. Հարությունյան

12:50 • 17/07

Արա Բաբլոյանը Եգիպտոսի դեսպանի հետ հանդիպմանն արժևորել է միջխորհրդարանական համագործակցության ակտիվացումը

12:46 • 17/07

Քառօրյա պատերազմի մասնակիցները բողոքի ակցիա իրականացրեցին կառավարության դիմաց. պահանջում են զինգրքույկներում նշել պատերազմի մասնակից լինելու փաստը

12:44 • 17/07

Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի ղեկավարը հրաժարական է ներկայացրել

12:42 • 17/07

Արզնիի համայնքապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել

12:39 • 17/07

Հուլիսի 18-ից օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-7 աստիճանով

12:36 • 17/07

Ընտրակարգի խնդիրն ամենասկզբունքայինն է, քանի որ կուսակցություններն այս հարցում տարբեր դիրքորոշում ունեն. Ն. Զոհրաբյան (տեսանյութ)

12:36 • 17/07

ԽՍՀՄ-ում ծնված հայերի համար կարող է հեշտացվել Ռուսաստանում կացության իրավունք ստանալը

12:32 • 17/07

Հասմիկ Հարությունյանն ընտրվել է ՔԿՀ-ներում և ԱՆ մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող խմբի նախագահ

12:30 • 17/07

Դեպի լավը փոփոխությունների մեծ սպասումներ կան, և կարևոր է, որ դրանք իրական արդյունքների վերածվեն տնտեսության մեջ. ՀՀ նախագահ

12:26 • 17/07

Ուսեյն Բոլտը փորձաշրջան կանցնի ավստրալական թիմում

12:25 • 17/07

Ալիևի՝ Ռուսաստան այցի ամսաթիվը փոփոխվել է

12:22 • 17/07

Կապանի լեռնափրկարարական ջոկատում պլանային պարապմունքներ են անցկացվել (լուսանկարներ)

12:21 • 17/07

Թրամփը ցույց տվեց, որ ավելի շատ վստահում է ՊԱԿ-ի նախկին գործակալին, քան ԱՄՆ-ի հետախուզությանը. The Guardian-ի վերլուծականը

12:08 • 17/07

Պեկինի օդանավակայանում հորդառատ անձրևների ու ամպրոպի պատճառով չեղարկվել ու հետաձգվել են հարյուրավոր չվերթներ

12:05 • 17/07

ԱԺ-ում քննարկվում են ԸՕ բարեփոխումները, օրակարգում ընտրակարգի մոդելն է (տեսանյութ)