Հոկտեմբերի 1-ից կգործի սոցփաթեթով անվճար բուժօգնություն ստանալու նոր կարգը. նախարարությունը մանրամասներ է ներկայացրել

12:10 • 22.09.17Հոկտեմբերի 1-ից կգործի սոցիալական փաթեթի շահառուների պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նոր կարգը:

Այս մասին հայտնում են ՀՀ առողջապահության նախարարությունից և ներկայացնում այդ առթիվ շահառուների կողմից առավել հաճախ տրվող հարցերն իրենց պատասխաններով։

-Պայմանագրի շրջանակներում բժշկական օգնություն ստանալու համար ի՞նչ փաստաթղթեր է հարկավոր ներկայացնել բժշկական կազմակերպություն:

-Անհրաժեշտ է ներկայացնել Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ 2018թ. հունվարի 1-ից՝ նույնականացման քարտը:

-Որտե՞ղ կարող եմ անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն:

-Պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն կարող եք անցնել ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկված ցանկացած բժշկական կազմակերպությունում, այդ թվում` նաև հիվանդանոցային:

-Ի՞նչ է նշանակում կանխարգելիչ բժշկական քննության պարտադիր պայման լինելը:

-Կանխարգելիչ բժշկական քննությունն անցնելը սոցիալական փաթեթի շահառուների համար պարտադիր է: Կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ակտիվացնում է սոցիալական փաթեթով նախատեսված ծառայությունները տվյալ և հաջորդ տարվա համար:

-Եթե չեմ հասցրել անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն, և առաջացել է անհետաձգելի բուժօգնություն ստանալու անհրաժեշտություն, բուժծառայությունները կտրամադրվե՞ն թե ոչ:

-Այո, Շահառուն իրավունք ունի առողջապահական փաթեթից (առողջության ապահովագրությունից) օգտվելու՝ անկախ բժշկական քննություն անցած լինելու հանգամանքից: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն[1] որոշման համաձայն՝ կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ազդում է միայն սոցիալական փաթեթով նախատեսված հետևյալ ծառայությունների վրա՝

հանգստի ապահովում` ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում,

հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում,

ուսման վճար,

ի լրումն առողջապահական փաթեթի՝ առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների փաթեթի ձեռքբերում:

-Եթե մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 1-ն արդեն անցել եմ կանխարգելիչ բժշկական քննություն, հիմա նորի՞ց պետք է անցնեմ այն:

-Ոչ, Դուք պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելու Ձեր պարտավորությունը կատարել եք: Օրացուցային տարվա ընթացքում (հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը) սոցիալական փաթեթի շրջանակներում Դուք կարող եք միայն մեկ անգամ անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն: Ընդ որում, եթե Դուք կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցել եք տարվա երկրորդ կեսին, ապա հաջորդը կարող եք անցնել ոչ շուտ, քան վեց ամիս անց:

-Պե՞տք է զանգահարել ապահովագրական ընկերություն մինչև բժշկին դիմելը։

-Այո, եթե Շահառուն ցանկանում է ստանալ Պայմանագրով նախատեսված ծառայություններն, ապա անհրաժեշտ է զանգահարել ապահովագրական ընկերության շուրջօրյա հեռախոսահամարով: Սակայն, եթե, օրինակ, որոշակի գանգատով դիմում եք բժշկի ամբուլատոր խորհրդատվություն ստանալու համար, ապա այդ դեպքում ապահովագրական ընկերությանը զանգահարելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ամբուլատոր բուժօգնությունը (բացառությամբ հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտությունների) ապահովագրության պայմանագրով չի տրամադրվում:

-Ի՞նչ կարգով է իրականացվում Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց վճարումը: Կարո՞ղ եմ արդյոք վճարովի հիմունքներով բուժում ստանալուց հետո իմ կողմից կատարված վճարումների ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել ապահովագրական ընկերությանը՝ ծախսերի փոխհատուցում ստանալու համար:

-Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց հատուցումն իրականացվում է անմիջապես բժշկական կազմակերպությանը համապատասխան գումարներ վճարելու միջոցով: ՀՀ կառավարության որոշման և ապահովագրության պայմանագրի համաձայն՝ ապահովագրական ընկերությունը Շահառուի կողմից կատարված բուժօգնության ծախսերի համար Շահառուին ուղղակի հատուցում չի կարող իրականացնել:

-Պայմանագրով ատամնաբուժական ծառայությունները հատուցվու՞մ են, թե ոչ:

-Ոչ, ապահովագրության պայմանագրով ատամնաբուժական ծառայությունները չեն հատուցվում:

-Արդյո՞ք ամբուլատոր դեղորայքի գծով ծախսերը ընդգրկված են ապահովագրական ծածկույթում:

-Ոչ, ապահովագրության պայմանագրով ամբուլատոր դեղորայքը չի հատուցվում:

-Արդյո՞ք հատուցում նախատեսվում է ակնաբուժական ծառայությունների, ինչպես նաև ակնոցների, կոնտակտային լինզաների ձեռքբերման համար:

-Ակնաբուժական ծառայությունների մասով տրամադրվում են միայն հիվանդանոցային պայմաններում իրականացվող աչքի վիրահատությունները: Ակնոցների, ապակիների, կոնտակտային լինզաների մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, քթի միջնապատի վիրահատությունը:

-Այո, քթի միջնապատի վիրահատությունը ներառված է ապահովագրական ծածկույթում: Չեն հատուցվում քթի այն վիրահատությունները, որոնք կատարվում են կոսմետիկ և/կամ էսթետիկ նպատակներով:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, նշիկների հեռացման վիրահատական միջամտությունը (տոնզիլէկտոմիա):

-Այո, նշիկների հետ կապված ցանկացած վիրահատական միջամտություն ներառված է ապահովագրական ծածկույթում:

-Եթե շտապօգնություն ենք կանչում, հատուցվու՞մ է:

-Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004 թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման[2]՝ շտապօգնության ծառայություններն անվճար են, հետևաբար դրանց մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, հղիության վարումը և ծննդաբերությունը:

-Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման՝ հղիության վարման և ծննդաբերության հետ կպված ծառայություններն անվճար են, հետևաբար դրանց մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում: 

-Ապահովագրության պայմանագրով ներառվու՞մ է, արդյոք, արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) բժշկական օգնությունը, ներառյալ` խորհրդատվությունները և ախտորոշիչ հետազոտությունները:

-Ապահովագրության պայմանագրով արտահիվանդանոցային ծառայություններից ներառված են միայն.

վնասվածքների առաջնային բուժօգնությունը,

հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները:

Արտահիվանդանոցային մյուս ծառայությունները ներառված չեն Պայմանագրում:

Սոցիալական փաթեթի և ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներից դուրս Դուք կարող եք անվճար ստանալ արտահիվանդանոցային ծառայություններ Ձեզ սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունում ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Մանրամասների համար կարող եք դիմել Ձեր տեղամասային ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություն կամ զանգահարել ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ +374 10 52-88-72 և 8003 հեռախոսահամարներով:

-Կարո՞ղ եմ, արդյոք, ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում օգտվել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներից և բուժումից կամ ենթարկվել պլաստիկ վիրահատության:

-Ոչ, Դուք չեք կարող օգտվել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներից և բուժումից կամ ենթարկվել պլաստիկ վիրահատության, քանի որ նշված ծառայությունները ներառված չեն ապահովագրական ծածկույթում:

-Արդյո՞ք, հիվանդանոցային բուժման ընթացքում կատարվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները տրամադրվում են պայմանագրով:

-Եթե Ձեր հիվանդանոցային բուժօգնությունը ներառված է պայմանագրում, ապա հիվանդանոցային բուժման ընթացքում իրականացվող լաբորատոր-գործիքային բոլոր հետազոտությունները ներառված են բուժման արժեքի մեջ, և Դուք որևէ վճարումներ չեք կատարում դրանց համար:

-Ապահովագրության պայմանագրով կարո՞ղ եմ բժշկական օգնություն ստանալ չարորակ նորագոյացությունների կապակցությամբ:

-Ապահովագրության պայմանագրով հատուցվում են չարորակ նորագոյացությունների միայն վիրահատական և ճառագայթային բուժումները:

-Ապահովագրության պայմանագրով կարո՞ղ եմ հիվանդանոցում բժշկական օգնություն ստանալ ողնաշարի հիվանդությունների կապակցությամբ:

-Ողնաշարի, ինչպես նաև միջողային սկավառակների (դիսկերի գրիժաների և պրոթրուզիաներ) վիրահատական միջամտությունները հատուցվում են, իսկ ողնաշարի միջողային սկավառակների ախտահարումների, ողնաշարի դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունների (պրոթրուզիաներ, ճողվածքներ և այլն), կեցվածքի խախտման շեղումների, սկոլիոզի, կիֆոզի, լորդոզի, օստեոխոնդրոզի ոչ վիրահատական բուժօգնությունը պայմանագրով ենթակա չէ հատուցման: Սակայն, վերը թվարկվածների կապակցությամբ բժշկի ցուցմամբ նշանակված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները հատուցվում են ապահովագրության պայմանագրով:

-Արդյոք, կարո՞ղ եմ բժշկական օգնություն ստանալ քրոնիկ հիվանդությունների  կապակցությամբ:

-Քրոնիկ հիվանդությունների ոչ վիրահատական բուժումը (օրինակ՝ ռևմատոիդ արթրիտ, շաքարային դիաբետ, քրոնիկ գաստրիտ, քրոնիկ խոլեցիստիտ, թոքերի էմֆիզեմա, հիպերտոնիկ հիվանդություն, բրոնխիալ ասթմա, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային հիպերտոնիա և այլն) ապահովագրության պայմանագրով չի հատուցվում՝ բացառությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող սրացումների/բարդությունների անհետաձգելի հիվանդանոցային բուժման:

-Կարո՞ղ է, արդյոք, մերժվել ծառայության տրամադրումն այն հիմնավորմամբ, որ հիվանդությունը քրոնիկ է, եթե ես առաջին անգամ եմ հիվանդացել և նախկինում  առողջական խնդրով բժշկի չեմ դիմել։ 

-Այո, նման դեպքեր հնարավոր են, քանի որ հիվանդությունը հենց առաջին ախտորոշման ժամանակ կարող է որակվել որպես քրոնիկ:

-Հիվանդասենյակի գծով ծախսերը հատուցվու՞մ են ապահովագրական ընկերության կողմից:

-Այո, ստացիոնար բուժման ընթացքում հիվանդի՝ ընդհանուր հիվանդասենյակում գտնվելու ծախսերը ներառված են բուժման արժեքի մեջ, հետևաբար Շահառուն դրա համար չի վճարում: Եթե Շահառուն հրաժարվում է ընդհանուր հիմունքներով իրեն հատկացվող հիվանդասենյակից և ցանկանում է օգտվել առանձացված կամ լրացուցիչ հարմարություններով հիվանդասենյակից, ապա դրա համար Շահառուն պետք է վճարի սեփական միջոցների հաշվին (ապահովագրական ընկերությունը չի հատուցում այդ ծախսը):

-Եթե Շահառուն սուր վիճակում դիմել է հիվանդանոց (օրինակ՝ ինսուլտ, սրտամկանի ինֆարկտ և այլն), արդյոք կարո՞ղ է բուժօգնություն ստանալ ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում:

-Այո, Շահառուին անհետաձգելի հիվանդանոցային բուժում պահանջող և/կամ սուր վիճակներում ցուցաբերված հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը ներառված է ապահովագրության պայմանագրի ծածկույթում:

-Արդյո՞ք, սահմանված է Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց հատուցման տարեկան առավելագույն գումար (ապահովագրական գումար):

-Ապահովագրության պայմանագրով Շահառուին ցուցաբերվող բժշկական օգնության գծով տարեկան ընդհանուր կարող է առավելագույնը վճարվել 10 մլն ՀՀ դրամ:

-Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և լրացուցիչ պարզաբանումներ ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում հատուցվող կամ չհատուցվող ծառայությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ:

-Հարցերի և պարզաբանումների համար կարող եք դիմել Ձեզ սպասարկող ապահովագրական ընկերության  կապի հետևյալ միջոցներով` հեռախոս, էլ. փոստ:

-Ու՞մ կարող եմ դիմել բողոքների դեպքում։

-Բողոքների դեպքում կարող եք զանգահարել ապահովագրական ընկերության շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով, ինչպես նաև կարող եք գրավոր դիմում ներկայացնել ապահովագրական ընկերությանը: Ապահովագրական ընկերությունը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր կպատասխանի Ձեր բողոքին:

Սահմանված ժամկետում պատասխանը չստանալու կամ ապահովագրական ընկերությանը պատասխանը Ձեզ չբավարարելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելով` Դուք ոչինչ չեք կորցնում, քանի որ Հաշտարարի ծառայություններն անվճար են, պահանջի քննության գործընթացը պարզ է և կարճ: Գործի քննության ընթացքում չկա իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն, և ապահովվում է տեղեկատվության գաղտնիություն: Հաշտարարի որոշումը Ձեզ համար պարտադիր է միայն այն դեպքում, երբ համաձայն եք դրա հետ: Իսկ եթե համաձայն չեք Հաշտարարի որոշման հետ, Դուք կարող եք Ձեր պահանջը ներկայացնել նաև դատարան: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի տվյալներն են`

ՀՀ, 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացի փողոց 15

«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

Հեռախոս` (+ 374 60) 70-11-11

Ինտերնետային էջ՝ www.fsm.am

Էլ. փոստ` [email protected]

-Հնարավո՞ր է փոխել ապահովագրական ընկերությունը:

-Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում փաթեթով նախատեսված ծառայությունների ստացման համար առնվազն մեկ անգամ դիմած Շահառուն իրավունք ունի գրավոր դիմելու Հայաստանի Հանրա­պետության առողջա­պահության նախարարություն՝ պահանջելով հաջորդ տարվա համար բացառել նույն ապահովագրական ընկերության հաճախորդը լինելու հնարավորությունը: Դիմումը ներկայացրած Շահառուն հաջորդ տարի պատահականության սկզբունքով կապահովագրվի Ծրագրին մասնակցող մեկ այլ ապահովագրական ընկերությունում: 
 

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

16:56 • 19/10

Իրանի փոխնախագահը ժամանել է Թուրքիա

16:50 • 19/10

Համաշխարհային բանկը նվազեցրել է Թուրքիայի համար 2018թ․ առաջընթացի կանխատեսման ցուցանիշը

16:47 • 19/10

Ծանրորդ Դավիթ Հովհաննիսյանը դարձել է Եվրոպայի առաջնության փոխչեմպիոն

16:43 • 19/10

Բաքվի քաղաքապետարանը մերժել է երթ անցկացնելու վերաբերյալ ընդդիմադիր կուսակցության դիմումը

16:36 • 19/10

Գործակալ. Երբ Մբապեն իմացավ Նեյմարի` ՊՍԺ տրանսֆերի մասին, ցանկանում էր տեղափոխվել Բարսելոնա

16:36 • 19/10

Հնարավոր է, որ ՀՀ-ԵՄ համաձայնագրի ստորագրումը հետաձգվի, սակայն պատճառները տեխնիկական կլինեն․ փորձագետ

16:31 • 19/10

Հրապարակվել է Խարկովում Lexus-ի կողմից մարդկանց վրաերթի ենթարկելու տեսագրությունը (տեսանյութ)

16:20 • 19/10

Քննիչների կողմից ցուցմունք տալուն հարկադրելու և կեղծիքներ կատարելու հաղորդումների հիման վրա քրգործեր են հարուցվել

16:20 • 19/10

Մոսկվայի բնակիչներին շաբաթվա վերջին ցրտեր և ձյուն են խոստացել

16:16 • 19/10

Երևանի կենտրոնի բնակարաններից մեկում դի է հայտնաբերվել

16:09 • 19/10

Թուրքական դատարանը 10 տարի անց պարզել է Դինքի սպանության օրն «Ակօս»-ի շրջակայքում երևացած թուրք սպաների ինքնությունը

16:03 • 19/10

«Դիլիջան ազգային պարկում» ուղեփակոցի վագոն-տնակի հրկիզման դեպքով հարուցված քրգործով մեղադրանք է առաջադրվել 1 անձի

16:03 • 19/10

NBA. Դետրոյտի բասկետբոլիստը վրիպել է բոլոր 13 նետումները

16:02 • 19/10

Արքայազն Հարին ընկերուհուն ծանոթացրել է Էլիզաբեթ 2-րդի հետ. The Daily Mail

16:01 • 19/10

Ծնողը պնդում է, որ Երևանի համար 32 մանկապարտեզի դաստիարակի պատճառով երեխան հոգեբանի մոտ է գնում, տնօրինությունը չի արձագանքում

15:53 • 19/10

Մոսկվայում ձերբակալվել է հայ տաքսիստի հայրը, որը նույնպես թունավորել է իր ուղևորներին և թալանել նրանց

15:47 • 19/10

Ռուսական պետհամարանիշներով ավտոմեքենա վարող Այնթապի գյուղապետը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության, պետհամարանիշներն էլ առգրավվել են

15:43 • 19/10

Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո նոր տարր եմ տեսնում, ընդ որում՝ բավական դրական. Դավիթ Շահնազարյան

15:41 • 19/10

ԱՄՆ-ն իրեն ռազմավարական գործընկերոջ պես չի պահում. Էրդողան

15:40 • 19/10

Կարեն Գրիգորյանը՝ Նեգրոս Օփեն շախմատային մրցաշարի 2-րդ մրցանակակիր

15:36 • 19/10

Մալայզիան վերսկսում է 2014 թվականին անհետացած Boeing-ի որոնումները

15:35 • 19/10

ՀՀ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև փոխադրումները կիրականացվեն առանց թույլտվությունների

15:30 • 19/10

Նիդեռլանդներում եռաչափ տպված կամուրջը կարող է միաժամանակ 40 բեռնատարի ծանրության դիմանալ (լուսանկարներ)

15:17 • 19/10

Էդինսոն Կավանի. Պարտադիր չէ, որ ես ու Նեյմարն ընկերներ լինենք

15:07 • 19/10

Կաթողիկոսը հանդիպումներ է ունեցել Գերմանիայի նախագահի և Բեռլինի հայ համայնքի հետ

15:04 • 19/10

Ֆլորիդայում վթարային վայրէջք կատարած փոքր օդանավը բախվել է երկու մեքենայի (տեսանյութ)

15:01 • 19/10

50 մարդուց բաղկացած խումբը հանրաքվե նախաձեռնելու իրավունք կունենա. նախագիծն ընդունվեց (տեսանյութ)

14:57 • 19/10

Ռուսաստանում ձերբակալել են կնոջ, որը ներկայացել է որպես ՀՀ դեսպանատան աշխատակից և գումարներ կորզել

14:50 • 19/10

Սենյակումս 24 ժամ անընդմեջ ողբացել եմ. Իվանկա Թրամփը՝ Քուրտ Քոբեյնի հանդեպ տածած սիրո մասին

14:50 • 19/10

Հայաստանի ձյուդոյի ֆեդերացիան նոր գլխավոր քարտուղար ունի

14:43 • 19/10

Համացանցի օգտատերերը Մելանյա Թրամփին կասկածում են իր նմանակին օգտագործելու համար (լուսանկարներ, տեսանյութ)

14:42 • 19/10

Ալաշկերտ-Արցախ. մեկնարկային կազմեր, ուղիղ հեռարձակում

14:36 • 19/10

Թրամփին «բռնացրել» են Ռենուարի կտավի օրիգինալն ունենալու ստի մեջ

14:31 • 19/10

Սիրիայի փոխարտգործնախարարը Թուրքիայի ռազմական գործողությունն Իդլիբում «լկտի հարձակում» է անվանել

14:13 • 19/10

Կանադայում 10-ամյա տղան լուսանկարվելիս ընկել է Նիագարայի ջրվեժը

14:12 • 19/10

2017 թ-ի ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար ՀՀ նախագահի մրցանակին է արժանացել IPod ապրանքանիշի ստեղծող Թոնի Ֆադելը

14:05 • 19/10

ԼՂ հարցում կողմերի դիրքորոշումներն իրականում այնքան էլ հեռու չեն. Ջեյմս Ուորլիք

14:00 • 19/10

Բակո Սահակյանը Բրյուսելում քննարկել է Արցախում իրականացվող ծրագրերին առնչվող հարցեր

13:58 • 19/10

ՀՀ-ԵՄ օրակարգում կարևոր է վիզայի ազատականացման երկխոսության մեկնարկը. Նալբանդյանի ելույթը Եվրոպայի հայկական 4-րդ համագումարում

13:55 • 19/10

ԱԱ. Ձյուդոյիստ Գասպար Հայրապետյանը դուրս է մնացել հետագա պայքարից

13:54 • 19/10

ՊՊԾ գունդը զավթելու մեջ մեղադրվողներից Գիչյանը դատարանից տեղափոխվեց հիվանդանոց. նիստը հետաձգվեց

13:50 • 19/10

Հոկտեմբերի 19-ին Ուրանն այնքան կմոտենա Երկրին, որ տեսանելի կլինի անզեն աչքով. ՆԱՍԱ (լուսանկար, տեսանյութ)

13:49 • 19/10

Ցանկացած օրենք հնարավոր է զավեշտի վերածել և ասել, որ մեզ պետք չէ. Ավ. Իշխանյանը՝ ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի մասին

13:46 • 19/10

Մեկ շաբաթում Հայաստանի տարածքում 3 երկրաշարժ է գրանցվել

13:42 • 19/10

Վանաձորի թիվ 26 և 28 դպրոցները կմիավորվեն. ըստ Լոքյանի` կտնտեսվի 19 մլն դրամ

13:39 • 19/10

Քիրքուքից Սուլեյմանիա է շարժվել քրդերի ևս մի խոշոր խումբ. Rudaw

13:22 • 19/10

Մեսսին Օլիմպիակոսի հետ խաղում գուլպայի մեջ թաքցրած հաբ է ընդունել (տեսանյութ)

13:22 • 19/10

Հոգեբուժարանում բուժվողին կենսաթոշակ նշանակելու գրավոր դիմումը կարող է ներկայացնել այլ անձ. նախագիծն ընդունվեց

13:19 • 19/10

Կանադայի վարչապետը չի կարողացել զսպել արցունքները ռոքեր Գորդ Դաունիի մահվան կապակցությամբ (լուսանկարներ, տեսանյութ)

13:16 • 19/10

Իսպանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ կդիմի Կատալոնիայի ինքնավար կարգավիճակը չեղարկելու քայլին

13:08 • 19/10

Ադրբեջանն ուզում է ոչ միայն Ղարաբաղը, այլ նաև Երևանը, նրանք պատրաստ չեն բանակցություններ վարել. Արցախի ԱԺ պատգամավոր

13:03 • 19/10

«Սասունցի Դավիթ» կայարանում՝ երկաթուղու գծերի վրա կասկածելի իր է հայտնաբերվել. ահազանգ ԱԻՆ-ում

13:02 • 19/10

Հոլիվուդյան աշխատավարձեր, որ ստանում են կինոարտադրությանը մասնակցող մարդիկ

12:59 • 19/10

60-ամյա կինը բերման է ենթարկվել` միկրոավտոբուսում գրպանահատություն կատարելու կասկածանքով. ոստիկանություն

12:55 • 19/10

Էրդողանը պահանջել է իր կուսակից 30 քաղաքապետի հրաժարականը. ցուցակում է նաև Անկարայի քաղաքապետը

12:54 • 19/10

Երևանում ընտանիքի անդամները թունավորվել են շմոլ գազից

12:52 • 19/10

Ջերմաստիճանը 2-3 աստիճանով կբարձրանա. առանց տեղումների եղանակ է սպասվում

12:48 • 19/10

Քիմ Քարդաշյանը երեխաների հետ՝ դդումների տոնավաճառում (լուսանկարներ)

12:47 • 19/10

Մխիթարյանը շաբաթներ առաջ կհայտնվեր պահեստայինների կազմում, եթե չլիներ Մոուրինյուի տրանսֆերը. երկրպագուների արձագանքը

12:36 • 19/10

Ֆրանսիայում բնակվող լուսանկարիչը թանգարաններում ֆիքսում է կտավների հետ «սազական» այցելուների (լուսանկարներ)

12:35 • 19/10

ՄՅՈւ-ի ֆուտբոլիստ Ռոմելու Լուկակուն քաջալերել է Բենֆիկայի 18-ամյա դարպասապահին` վերջինիս կոպիտ սխալից հետո (տեսանյութ)

12:30 • 19/10

Քարաթափում` Կապանի Գարեգին Նժդեհի հուշահամալիրի մոտակայքում. դեպքի վայր է մեկնել 1 մարտական հաշվարկ

12:29 • 19/10

Լևոն Հայրապետյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 21-ին՝ Մոսկվայի հայկական գերեզմանատանը

12:17 • 19/10

Մոսկվայի կենտրոնում հայի սպանության պատճառը եղել է ճանապարհային կոնֆլիկտը

12:08 • 19/10

Վարչապետը հանձնարարեց 2 ամսում ուսումնասիրել Երևանում խցանումների նվազեցման տարբերակները (տեսանյութ)

12:05 • 19/10

Նոր Զելանդիան կունենա երկրի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ կին վարչապետը

12:04 • 19/10

«Հին Երևան» նախագծի աշխատանքները սկսված են, չնայած ծրագիրը շարունակում է խոչընդոտների հանդիպել. Լևոն Վարդանյան (տեսանյութ)

12:00 • 19/10

Տրանսպորտային միջոցների վերահաշվառման թույլտվությունը 1 ամսվա փոխարեն կտրամադրվի 10 օրվա ընթացքում. Վլադիմիր Գասպարյան

11:57 • 19/10

«Փարոս»–ից այսօր օգտվում են սոցիալական անապահովությունից հեռու գտնվող ընտանիքները. կարիքավորների շատ փոքր հատվածին է այն հասնում. Արմեն Մկրտչյան (տեսանյութ)

11:49 • 19/10

Բրիտանացի միլիարդատերը պատմել է Օբամայի սեղանին արտասովոր «կարմիր կոճակի» մասին

11:48 • 19/10

Ահաբեկիչները ցանկանում են «նոր սեպտեմբերի 11» կազմակերպել. ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարարություն

11:44 • 19/10

Իզաբելլա Յայլյանը երեք մեդալ է նվաճել ծանրամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում

11:39 • 19/10

Բուժաշխատողի գործունեության խոչընդոտումը կքրեականացվի. նախագիծն ընդունվեց

11:34 • 19/10

Համացանցում ցուցադրել են Apple-ի նոր սարքը (տեսանյութ)

11:25 • 19/10

ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն կոչ է արել Բաղդադին ու Էրբիլին խուսափել Քիրքուքում կայունությունը խախտող քայլերից

11:19 • 19/10

Փոուլ Սքոուլս. Թիմի խաղն այն չէր, Մխիթարյանն այն չէր

11:19 • 19/10

Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերն այժմ ավելի են հեռացել համաձայնության ձեռքբերումից. ԵԱՀԿ ՄԽ նախկին համանախագահ (տեսանյութ)

11:18 • 19/10

Արտարժույթների փոխարժեքները հոկտեմբերի 19- ի դրությամբ

11:04 • 19/10

«Առավոտ». Պոպուլիզմին մեծ մասամբ հավատում են, որովհետև չեն հավատում իշխանություններին

11:03 • 19/10

Չինաստանում 73.000-ից ավելի պաշտոնյա է պատժվել կոռուպցիայի ու կարգապահության խախտման մեղադրանքով

10:57 • 19/10

«Ժողովուրդ». Հայաստանում եզդիները զբաղվում են գորտերի առքուվաճառքով

10:57 • 19/10

Ինչպե՞ս խուսափել Ղարաբաղում նոր պատերազմից՝ լսումներ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսում

10:56 • 19/10

Ծանրամարտի ԵԱ. Ժորժ Եղիկյանը փոքր բրոնզե մեդալ է նվաճել

10:54 • 19/10

«Առավոտ». Մալաթիայում դեղատների բիզնեսի կատաղի պայքար է

10:53 • 19/10

Տիգրան Բարսեղյան. Գիտենք Ռեալ Սոսյեդադի հետ խաղի կարևորությունն ու ամեն ինչ կանենք դրական արդյունքի համար

10:48 • 19/10

«Ժամանակ». Վարչապետի երրորդ թեկնածուն. որտեղից է գալիս քար լռությունը

10:47 • 19/10

Ամփոփվել են Արևորդի 7-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնի արդյունքները

10:46 • 19/10

Նախագահ Սերժ Սարգսյանն Ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ է ստորագրել

10:42 • 19/10

Երևանում թալանել են ՀՀ սփյուռքի փոխնախարարին. shamshyan.com

10:42 • 19/10

Ուզում ենք ունենալ մրցունակ, առաջադեմ ազգ՝ Հայաստանի համար տեղ ապահովելով գլոբալ մակարդակում. Կարեն Կարապետյան

10:35 • 19/10

Ռուս կինն իրավունք չունի տղամարդուն ծնկի չբերել. Ջիգարխանյանը պատմել է երիտասարդ կնոջ հետ լուրջ տարաձայնությունների մասին (լուսանկարներ)

10:30 • 19/10

Ինչպես Բրիջիտ Մակրոնին հաջողվեց ջինսե տաբատը ներառել պաշտոնական «դրես կոդում» (լուսանկարներ)

10:29 • 19/10

«Ժամանակ». Կարեն Կա­րապետյանը ԵՄ պաշտոնյա­ների համար ՀՀ վարչապետի պաշտոնի «ֆավորիտը» չէ

10:19 • 19/10

«Ժողովուրդ». Աշխատում ենք համագործակցված. Վ. Եղիազարյանը՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի և ոստիկանության միջև լարվածության մասին  

10:08 • 19/10

Ստամբուլում ձերբակալվել է «Անադոլու քյուլթուր» հիմնադրամի ղեկավար, հայտնի գործարար ու գործիչ Օսման Քավալան

09:58 • 19/10

«Ժամանակ». Իշխանության ներսում մեծ համաձայնություն է կայացել. Սերժ Սարգսյանի ու Կարեն Կարապետյանի դերերը բաշխված են

09:53 • 19/10

Իրաքյան Քրդստանը երբևէ չի ցանկացել պատերազմ Բաղդադի հետ. Քրդստանի ԱԳՆ

09:52 • 19/10

«Հրապարակ». Նելլի Դուրյանը ջղաձգվել է, երբ լրագրողը հարց է ուղղել իր հայտարարագրած պատկառելի ունեցվածքի աղբյուրի մասին

09:35 • 19/10

Հս. Կորեան խոստացել է «անհավանական» ու «անսպասելի» հարված հասցնել ԱՄՆ-ին

09:33 • 19/10

«Հայկական ժամանակ». Բռնություններ մանկապարտեզում. 5-ամյա տղան հոգեբանի է այցելում