Հոկտեմբերի 1-ից կգործի սոցփաթեթով անվճար բուժօգնություն ստանալու նոր կարգը. նախարարությունը մանրամասներ է ներկայացրել

12:10 • 22.09.17Հոկտեմբերի 1-ից կգործի սոցիալական փաթեթի շահառուների պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նոր կարգը:

Այս մասին հայտնում են ՀՀ առողջապահության նախարարությունից և ներկայացնում այդ առթիվ շահառուների կողմից առավել հաճախ տրվող հարցերն իրենց պատասխաններով։

-Պայմանագրի շրջանակներում բժշկական օգնություն ստանալու համար ի՞նչ փաստաթղթեր է հարկավոր ներկայացնել բժշկական կազմակերպություն:

-Անհրաժեշտ է ներկայացնել Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ 2018թ. հունվարի 1-ից՝ նույնականացման քարտը:

-Որտե՞ղ կարող եմ անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն:

-Պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն կարող եք անցնել ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկված ցանկացած բժշկական կազմակերպությունում, այդ թվում` նաև հիվանդանոցային:

-Ի՞նչ է նշանակում կանխարգելիչ բժշկական քննության պարտադիր պայման լինելը:

-Կանխարգելիչ բժշկական քննությունն անցնելը սոցիալական փաթեթի շահառուների համար պարտադիր է: Կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ակտիվացնում է սոցիալական փաթեթով նախատեսված ծառայությունները տվյալ և հաջորդ տարվա համար:

-Եթե չեմ հասցրել անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն, և առաջացել է անհետաձգելի բուժօգնություն ստանալու անհրաժեշտություն, բուժծառայությունները կտրամադրվե՞ն թե ոչ:

-Այո, Շահառուն իրավունք ունի առողջապահական փաթեթից (առողջության ապահովագրությունից) օգտվելու՝ անկախ բժշկական քննություն անցած լինելու հանգամանքից: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն[1] որոշման համաձայն՝ կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ազդում է միայն սոցիալական փաթեթով նախատեսված հետևյալ ծառայությունների վրա՝

հանգստի ապահովում` ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում,

հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում,

ուսման վճար,

ի լրումն առողջապահական փաթեթի՝ առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների փաթեթի ձեռքբերում:

-Եթե մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 1-ն արդեն անցել եմ կանխարգելիչ բժշկական քննություն, հիմա նորի՞ց պետք է անցնեմ այն:

-Ոչ, Դուք պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելու Ձեր պարտավորությունը կատարել եք: Օրացուցային տարվա ընթացքում (հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը) սոցիալական փաթեթի շրջանակներում Դուք կարող եք միայն մեկ անգամ անցնել կանխարգելիչ բժշկական քննություն: Ընդ որում, եթե Դուք կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցել եք տարվա երկրորդ կեսին, ապա հաջորդը կարող եք անցնել ոչ շուտ, քան վեց ամիս անց:

-Պե՞տք է զանգահարել ապահովագրական ընկերություն մինչև բժշկին դիմելը։

-Այո, եթե Շահառուն ցանկանում է ստանալ Պայմանագրով նախատեսված ծառայություններն, ապա անհրաժեշտ է զանգահարել ապահովագրական ընկերության շուրջօրյա հեռախոսահամարով: Սակայն, եթե, օրինակ, որոշակի գանգատով դիմում եք բժշկի ամբուլատոր խորհրդատվություն ստանալու համար, ապա այդ դեպքում ապահովագրական ընկերությանը զանգահարելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ամբուլատոր բուժօգնությունը (բացառությամբ հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտությունների) ապահովագրության պայմանագրով չի տրամադրվում:

-Ի՞նչ կարգով է իրականացվում Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց վճարումը: Կարո՞ղ եմ արդյոք վճարովի հիմունքներով բուժում ստանալուց հետո իմ կողմից կատարված վճարումների ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել ապահովագրական ընկերությանը՝ ծախսերի փոխհատուցում ստանալու համար:

-Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց հատուցումն իրականացվում է անմիջապես բժշկական կազմակերպությանը համապատասխան գումարներ վճարելու միջոցով: ՀՀ կառավարության որոշման և ապահովագրության պայմանագրի համաձայն՝ ապահովագրական ընկերությունը Շահառուի կողմից կատարված բուժօգնության ծախսերի համար Շահառուին ուղղակի հատուցում չի կարող իրականացնել:

-Պայմանագրով ատամնաբուժական ծառայությունները հատուցվու՞մ են, թե ոչ:

-Ոչ, ապահովագրության պայմանագրով ատամնաբուժական ծառայությունները չեն հատուցվում:

-Արդյո՞ք ամբուլատոր դեղորայքի գծով ծախսերը ընդգրկված են ապահովագրական ծածկույթում:

-Ոչ, ապահովագրության պայմանագրով ամբուլատոր դեղորայքը չի հատուցվում:

-Արդյո՞ք հատուցում նախատեսվում է ակնաբուժական ծառայությունների, ինչպես նաև ակնոցների, կոնտակտային լինզաների ձեռքբերման համար:

-Ակնաբուժական ծառայությունների մասով տրամադրվում են միայն հիվանդանոցային պայմաններում իրականացվող աչքի վիրահատությունները: Ակնոցների, ապակիների, կոնտակտային լինզաների մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, քթի միջնապատի վիրահատությունը:

-Այո, քթի միջնապատի վիրահատությունը ներառված է ապահովագրական ծածկույթում: Չեն հատուցվում քթի այն վիրահատությունները, որոնք կատարվում են կոսմետիկ և/կամ էսթետիկ նպատակներով:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, նշիկների հեռացման վիրահատական միջամտությունը (տոնզիլէկտոմիա):

-Այո, նշիկների հետ կապված ցանկացած վիրահատական միջամտություն ներառված է ապահովագրական ծածկույթում:

-Եթե շտապօգնություն ենք կանչում, հատուցվու՞մ է:

-Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004 թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման[2]՝ շտապօգնության ծառայություններն անվճար են, հետևաբար դրանց մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում:

-Հատուցվու՞մ է, արդյոք, հղիության վարումը և ծննդաբերությունը:

-Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման՝ հղիության վարման և ծննդաբերության հետ կպված ծառայություններն անվճար են, հետևաբար դրանց մասով ապահովագրության պայմանագրով հատուցում չի նախատեսվում: 

-Ապահովագրության պայմանագրով ներառվու՞մ է, արդյոք, արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր) բժշկական օգնությունը, ներառյալ` խորհրդատվությունները և ախտորոշիչ հետազոտությունները:

-Ապահովագրության պայմանագրով արտահիվանդանոցային ծառայություններից ներառված են միայն.

վնասվածքների առաջնային բուժօգնությունը,

հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները:

Արտահիվանդանոցային մյուս ծառայությունները ներառված չեն Պայմանագրում:

Սոցիալական փաթեթի և ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներից դուրս Դուք կարող եք անվճար ստանալ արտահիվանդանոցային ծառայություններ Ձեզ սպասարկող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունում ՀՀ կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Մանրամասների համար կարող եք դիմել Ձեր տեղամասային ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություն կամ զանգահարել ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ +374 10 52-88-72 և 8003 հեռախոսահամարներով:

-Կարո՞ղ եմ, արդյոք, ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում օգտվել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներից և բուժումից կամ ենթարկվել պլաստիկ վիրահատության:

-Ոչ, Դուք չեք կարող օգտվել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներից և բուժումից կամ ենթարկվել պլաստիկ վիրահատության, քանի որ նշված ծառայությունները ներառված չեն ապահովագրական ծածկույթում:

-Արդյո՞ք, հիվանդանոցային բուժման ընթացքում կատարվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները տրամադրվում են պայմանագրով:

-Եթե Ձեր հիվանդանոցային բուժօգնությունը ներառված է պայմանագրում, ապա հիվանդանոցային բուժման ընթացքում իրականացվող լաբորատոր-գործիքային բոլոր հետազոտությունները ներառված են բուժման արժեքի մեջ, և Դուք որևէ վճարումներ չեք կատարում դրանց համար:

-Ապահովագրության պայմանագրով կարո՞ղ եմ բժշկական օգնություն ստանալ չարորակ նորագոյացությունների կապակցությամբ:

-Ապահովագրության պայմանագրով հատուցվում են չարորակ նորագոյացությունների միայն վիրահատական և ճառագայթային բուժումները:

-Ապահովագրության պայմանագրով կարո՞ղ եմ հիվանդանոցում բժշկական օգնություն ստանալ ողնաշարի հիվանդությունների կապակցությամբ:

-Ողնաշարի, ինչպես նաև միջողային սկավառակների (դիսկերի գրիժաների և պրոթրուզիաներ) վիրահատական միջամտությունները հատուցվում են, իսկ ողնաշարի միջողային սկավառակների ախտահարումների, ողնաշարի դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունների (պրոթրուզիաներ, ճողվածքներ և այլն), կեցվածքի խախտման շեղումների, սկոլիոզի, կիֆոզի, լորդոզի, օստեոխոնդրոզի ոչ վիրահատական բուժօգնությունը պայմանագրով ենթակա չէ հատուցման: Սակայն, վերը թվարկվածների կապակցությամբ բժշկի ցուցմամբ նշանակված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունները հատուցվում են ապահովագրության պայմանագրով:

-Արդյոք, կարո՞ղ եմ բժշկական օգնություն ստանալ քրոնիկ հիվանդությունների  կապակցությամբ:

-Քրոնիկ հիվանդությունների ոչ վիրահատական բուժումը (օրինակ՝ ռևմատոիդ արթրիտ, շաքարային դիաբետ, քրոնիկ գաստրիտ, քրոնիկ խոլեցիստիտ, թոքերի էմֆիզեմա, հիպերտոնիկ հիվանդություն, բրոնխիալ ասթմա, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային հիպերտոնիա և այլն) ապահովագրության պայմանագրով չի հատուցվում՝ բացառությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող սրացումների/բարդությունների անհետաձգելի հիվանդանոցային բուժման:

-Կարո՞ղ է, արդյոք, մերժվել ծառայության տրամադրումն այն հիմնավորմամբ, որ հիվանդությունը քրոնիկ է, եթե ես առաջին անգամ եմ հիվանդացել և նախկինում  առողջական խնդրով բժշկի չեմ դիմել։ 

-Այո, նման դեպքեր հնարավոր են, քանի որ հիվանդությունը հենց առաջին ախտորոշման ժամանակ կարող է որակվել որպես քրոնիկ:

-Հիվանդասենյակի գծով ծախսերը հատուցվու՞մ են ապահովագրական ընկերության կողմից:

-Այո, ստացիոնար բուժման ընթացքում հիվանդի՝ ընդհանուր հիվանդասենյակում գտնվելու ծախսերը ներառված են բուժման արժեքի մեջ, հետևաբար Շահառուն դրա համար չի վճարում: Եթե Շահառուն հրաժարվում է ընդհանուր հիմունքներով իրեն հատկացվող հիվանդասենյակից և ցանկանում է օգտվել առանձացված կամ լրացուցիչ հարմարություններով հիվանդասենյակից, ապա դրա համար Շահառուն պետք է վճարի սեփական միջոցների հաշվին (ապահովագրական ընկերությունը չի հատուցում այդ ծախսը):

-Եթե Շահառուն սուր վիճակում դիմել է հիվանդանոց (օրինակ՝ ինսուլտ, սրտամկանի ինֆարկտ և այլն), արդյոք կարո՞ղ է բուժօգնություն ստանալ ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում:

-Այո, Շահառուին անհետաձգելի հիվանդանոցային բուժում պահանջող և/կամ սուր վիճակներում ցուցաբերված հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը ներառված է ապահովագրության պայմանագրի ծածկույթում:

-Արդյո՞ք, սահմանված է Շահառուին ցուցաբերված բժշկական օգնության դիմաց հատուցման տարեկան առավելագույն գումար (ապահովագրական գումար):

-Ապահովագրության պայմանագրով Շահառուին ցուցաբերվող բժշկական օգնության գծով տարեկան ընդհանուր կարող է առավելագույնը վճարվել 10 մլն ՀՀ դրամ:

-Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և լրացուցիչ պարզաբանումներ ապահովագրության պայմանագրի շրջանակներում հատուցվող կամ չհատուցվող ծառայությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ:

-Հարցերի և պարզաբանումների համար կարող եք դիմել Ձեզ սպասարկող ապահովագրական ընկերության  կապի հետևյալ միջոցներով` հեռախոս, էլ. փոստ:

-Ու՞մ կարող եմ դիմել բողոքների դեպքում։

-Բողոքների դեպքում կարող եք զանգահարել ապահովագրական ընկերության շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով, ինչպես նաև կարող եք գրավոր դիմում ներկայացնել ապահովագրական ընկերությանը: Ապահովագրական ընկերությունը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր կպատասխանի Ձեր բողոքին:

Սահմանված ժամկետում պատասխանը չստանալու կամ ապահովագրական ընկերությանը պատասխանը Ձեզ չբավարարելու դեպքում Դուք իրավունք ունեք դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելով` Դուք ոչինչ չեք կորցնում, քանի որ Հաշտարարի ծառայություններն անվճար են, պահանջի քննության գործընթացը պարզ է և կարճ: Գործի քննության ընթացքում չկա իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն, և ապահովվում է տեղեկատվության գաղտնիություն: Հաշտարարի որոշումը Ձեզ համար պարտադիր է միայն այն դեպքում, երբ համաձայն եք դրա հետ: Իսկ եթե համաձայն չեք Հաշտարարի որոշման հետ, Դուք կարող եք Ձեր պահանջը ներկայացնել նաև դատարան: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի տվյալներն են`

ՀՀ, 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացի փողոց 15

«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ

Հեռախոս` (+ 374 60) 70-11-11

Ինտերնետային էջ՝ www.fsm.am

Էլ. փոստ` [email protected]

-Հնարավո՞ր է փոխել ապահովագրական ընկերությունը:

-Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ընթացքում փաթեթով նախատեսված ծառայությունների ստացման համար առնվազն մեկ անգամ դիմած Շահառուն իրավունք ունի գրավոր դիմելու Հայաստանի Հանրա­պետության առողջա­պահության նախարարություն՝ պահանջելով հաջորդ տարվա համար բացառել նույն ապահովագրական ընկերության հաճախորդը լինելու հնարավորությունը: Դիմումը ներկայացրած Շահառուն հաջորդ տարի պատահականության սկզբունքով կապահովագրվի Ծրագրին մասնակցող մեկ այլ ապահովագրական ընկերությունում: 
 

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

23:55 • 18/12

Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերի կործանիչը ջախջախվել է Մինսկ-Մազովեցկի քաղաքի մոտ. օդաչուն կատապուլտի արդյունքում ողջ է մնացել

23:46 • 18/12

Մեսսին` «Ռեալի» հետ հանդիպման մասին. Հաճելի կլիներ տարին ավարտել հաղթանակով

23:46 • 18/12

ԱՄՆ-ը ներկայացրել է երկրի ազգային անվտանգության հիմնական սպառնալիքները

23:42 • 18/12

Հանրապետության որոշ ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց. սպասվում են տեղումներ

23:27 • 18/12

RT France հեռուստաալիքը սկսել է հեռարձակումը Ֆրանսիայում

23:22 • 18/12

Մոսկվայի «Արարատը» կարող է ելույթները շարունակել Հայաստանում

23:11 • 18/12

Կարծում եմ՝ Ալիևի հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում․ ՀՀ-ում Սիրիայի դեսպանը՝ հայերի՝ մուսուլմանների բարեկամ չլինելու մասին

23:05 • 18/12

ԱՄՆ-ը արգելափակել է ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի՝ Երուսաղեմի վերաբերյալ որոշման չեղարկումը

22:51 • 18/12

Իրանի հետ տարվող բանակցությունները մի կողմից ուղղված են գազի ներկրման ծավալների մեծացմանը, մյուս կողմից` դրա սակագնի նվազմանը. Վահե Դավթյան

22:50 • 18/12

Հայաստանի ազգային հավաքականի թեկնածու ֆուտբոլիստը հեռացել է «Չիկագո Ֆայրից»

22:46 • 18/12

Մայր Աթոռում շքանշանների հանձնման արարողություն է կայացել

22:36 • 18/12

Հայիթիի բնակիչները կվարձատրվեն պլաստիկ աղբը հավաքելու համար

22:27 • 18/12

Լա լիգայի նախագահ. «Բարսելոնան» պարտավոր չէ չեմպիոնական միջանցք կազմել «Ռեալի» համար

22:25 • 18/12

Ադրբեջանա-իսրայելական ԱԹՍ-ների փորձարկումը, հաշվի առնելով արտոնագրի սառեցումը, հարցականներ է առաջացնում. փորձագետ

22:19 • 18/12

ԱՄՆ-ում արագընթաց գնացքի՝ ռելսերից դուրս գալու հետևանքով մահացել է 3 և տուժել 77 մարդ

22:07 • 18/12

Եթե Եվրամիությունն ու Ռուսաստանը պատրաստ լինեն փոխզիջման, կարող են ունենալ այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսին ցանկանում են. գերմանացի պատգամավոր

21:51 • 18/12

Թենիսիստ Կարեն Խաչանովը մարզվում է Բարսելոնայում (լուսանկար)

21:51 • 18/12

ԱՄՆ-ում արագընթաց գնացքը դուրս է եկել ռելսերից. կան տուժածներ (լուսնակարներ, տեսանյութ)

21:48 • 18/12

ԱՄՆ-ում 7-ամյա աղջիկը վերմակ և սնունդ է խնդրել Սանտա Կլաուսից

21:34 • 18/12

Հայաստանում պոտենցիալ արտագաղթի ցուցանիշները բավական բարձր են, բնակչության 38 տոկոսը հնարավորության դեպքում հենց այսօր էլ կգնար. սոցիոլոգ

21:24 • 18/12

«Բարսելոնայի» պաշտպանը տեղափոխվում է Չինաստան

21:21 • 18/12

Flickr-ը ընտրել է օգտատերերի՝ այս տարվա լավագույն կադրերը (լուսանկարներ)

21:08 • 18/12

Եթե թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների լարվածության այս կորը համընկնի 2018-ի ապրիլին, չեմ բացառում, որ Թրամփը ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը. քաղաքագետ

21:00 • 18/12

Թայլանդում տիրոջ դաժանությունների հետևանքով թաթերից զրկված շունը կրկին կարողանում է քայլել (լուսանկարներ, տեսանյութ)

20:56 • 18/12

Independent. Հենրիխ Մխիթարյանը Դորտմունդ վերադառնալու տարբերակ ունի

20:37 • 18/12

Մուրադ Մուրադյանը 2018 թվականին Կարեն Կարապետյանի վարչապետությանը դեմ է, Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը՝ կողմ

20:33 • 18/12

Ստեղծագործական Հայաստան-2017. Անհնար է Հայաստանը ենթարկել մտավոր շրջափակման /Բ մաս/

20:26 • 18/12

2018թ.-ի վարչապետի ընտրությունը Հայաստանի ներքին խնդիրն է, բայց մեզ թվում է, որ Սերժ Սարգսյանը կդառնա վարչապետ. Ստանիսլավ Տարասով

20:21 • 18/12

Ուկրաինան համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել խնդրահարույց վարկերի առումով

20:14 • 18/12

Հայտնի են Աֆրիկայի 2017 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստի հավակնորդները

20:12 • 18/12

Ուզում ենք, որ Հայաստան-Եվրամիություն ստորագրված համաձայնագիրը վավերացվի մինչև 2019 թվականը. Արմեն Աշոտյան (տեսանյութ)

20:08 • 18/12

ԵՄ կողմից 176 միլիոն եվրոյի աջակցության զգալի մասը կուղղվի մեր մարզին.Արփի լճի շրջակայքն ուզում ենք վերածել տուրիստական կենտրոնի. Շիրակի մարզպետ

19:49 • 18/12

Հայտնի է Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի լավագույն գոլը (տեսանյութ)

19:49 • 18/12

«Ես տղամարդ եմ». Ստեֆանո Գաբանան չի ցանկանում, որ իրեն միասեռական անվանեն

19:43 • 18/12

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանն անդրադարձել է ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին

19:33 • 18/12

«Չելսիի» գլխավոր մարզիչը չի ցանկանում, որ «Մանչեսթեր Սիթին» նոր պաշտպան ունենա

19:33 • 18/12

Եվրոպացի գործընկերները պետք է մեզ հետ միասին արագացնեն համագործակցության համաձայնագրի վավերացման գործընթացը. Արմեն Աշոտյան

19:22 • 18/12

Էդ Շիրանն «առանց թույլտվության» երաժշտություն է գրել Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմի համար

19:15 • 18/12

Եկատերինբուրգի գույնզգույն աղի քարանձավը՝ ֆոտոշարքով (լուսանկարներ)

18:55 • 18/12

Վիզաների կենտրոններում անկարգ վիճակ է. վճարը 60 եվրոյից իջել է 30–ի, բայց այստեղ շատ ավելին են գանձում` փաստաթղթի վրա սկրեպ խփելու համար. Ն. Զոհրաբյան (տեսանյութ)

18:51 • 18/12

Արա Բաբլոյանն ընդունել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալին

18:42 • 18/12

«Բարձրագույն կրթության մասին» նոր օրենքը ուսանողակենտրոն կրթական համակարգ է ստեղծելու և բարձրացնելու է կրթության որակը. Վահրամ Մկրտչյան (տեսանյութ)

18:36 • 18/12

Շարքային Նարեկ Ադիբեկյանի սպանության մեղադրանքով նույն զորամասի 19-ամյա ժամկետային զինծառայող է կալանավորվել

18:31 • 18/12

Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ. Ա լիգայի հանդեպ հետաքրքրությունն աճում է

18:17 • 18/12

Կաթողիկոսն ընդունել է նորաօծ քահանաներին

18:13 • 18/12

Նախարար Արտեմ Ասատրյանն ու ՀՀ-ում Քուվեյթի դեսպանն այցելել են թիվ 1 տուն-ինտերնատ

18:11 • 18/12

Կառավարության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև համագործակցության համաձայնագրեր են ստորագրվել

18:05 • 18/12

Երգիչ Սեբուի հոր մեքենայի ուղևորի կողմից ՃՈ աշխատակցներին կաշառք տալու մասով գործի նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել

18:04 • 18/12

«Ալաշկերտ» ֆուտբոլային ակումբը և բրազիլական «Ֆլումինենսեն» դարձան գործընկեր-ակումբներ

18:03 • 18/12

ՍԱՊԾ-ն թույլատրել է երեք արտադրամասի վերսկսել աշխատանքը

17:54 • 18/12

Ֆրանսիացի ֆուտբոլիստին մեղադրել են ռասիզմի մեջ. նա ջնջել է լուսանկարն ու ներողություն խնդրել

17:54 • 18/12

ՀՀ պաշտպանության նախարարն ընդունել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալին

17:51 • 18/12

ՀՀ-ԵՄ համաձայնագիրը պետք է կյանքի կոչել, այլապես հաջողության պատմությունը կդառնա անհաջողության պատմություն. Ա. Աշոտյան

17:49 • 18/12

Մի չնաշխարհիկ հրեշտակ էր, բայց քանի որ զարգացման հապաղում ուներ, հայ ծնողները չէին որդեգրել. Քրմոյանը բացատրեց, թե ինչու են երեխային օտարերկրացիներին տալիս  

17:38 • 18/12

Ահաբեկչության դեմ պայքարն ավարտված կլինի այն ժամանակ, երբ Սիրիայում չմնա գեթ մեկ ահաբեկիչ. Ասադ

17:32 • 18/12

ՀՀ դատախազությունում քննարկվել են ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի հետ համագործակցության նախատեսվող ծրագրերը

17:30 • 18/12

Բազմազավակ մայր Անջելինա Ջոլին՝ երեխաների հետ կինոթատրոն գնալիս (լուսանկարներ)

17:29 • 18/12

Շախմատի պատանեկան օլիմպիադա. Հայաստանի հավաքականը զբաղեցրել է չորրորդ տեղը

17:28 • 18/12

Նախատեսվում է սնանկության դատարան ստեղծել. Դավիթ Հարությունյան

17:25 • 18/12

ՀՀ–ԵՄ համաձայնագրի ստորագրումը մեկ քայլ առաջ էր, ԵՄ-ն Հայաստանից ակնկալում է կայուն և ժողովրդավար կառավարում. Ալբերտ Վայլեր (տեսանյութ)

17:16 • 18/12

Նախագահն ընդունել է Վոլոգդայի նահանգապետ Օլեգ Կուվշիննիկովին

17:15 • 18/12

Բացահայտվել են Թուրքիայի նախկին վարչապետի որդու մահվան հանգամանքները. լրատվամիջոցներ

17:13 • 18/12

Ըմբիշ Արսեն Ջուլֆալակյանը դարձել է Ֆրանսիայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր (լուսանկարներ)

17:13 • 18/12

Դատարանը լեզվաբանի սպանված ամուսնու մոր հարցաքննությունը համարեց կայացած, նիստերից բացակայությունը՝ հարգելի

17:05 • 18/12

Քննիչները գաղտնիացրել են Ջիգարխանյանի նախկին կնոջ դեմ գործը. փաստաբան

16:59 • 18/12

Ներկայացվել է Օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի մասին գիրքը

16:58 • 18/12

ՀՀ–ն կարող է ԵՄ–ԵԱՏՄ–ՌԴ եռանկյունում առանձնահատուկ դեր խաղալ. Թոմաս Շրապել (տեսանյութ)

16:57 • 18/12

Թուրքիայում ցեղասպանության ժամանակ Սեբաստիայի հայերի կոտորածի մասին պատմող գիրք է հրատարակվել

16:51 • 18/12

«Տղամարդկություն ունեցի իրա դեմը խոսա». վեճ ԱԺ հանձնաժողովի նիստին (տեսանյութ)

16:50 • 18/12

Այլ քաղաքացու բանկային քարտով կատարվել են գումարի կանխիկացման փորձեր (լուսանկարներ, տեսանյութ)

16:46 • 18/12

1 միլիոն մարդ աղքատության ճիրաններում է. Արամ Գ. Սարգսյանի ասածին ի պատասխան ՀՀԿ պատգամավորը կոչ արեց բացասական չներկայացնել իրավիճակը

16:36 • 18/12

Մոսկվաբնակ Նարեկ Հովհաննիսյանը Հեռավոր Արևելքում մասնավոր կղզու տեր է դարձել

16:30 • 18/12

Մոուրինյու. Մանչեսթեր Յունայթեդը մինչև վերջին վայրկյանը կպայքարի չեմպիոնության համար

16:28 • 18/12

Հայտնի են դարձել Հունաստանում Էրդողանի դեմ մահափորձի կանխման մանրամասները

16:26 • 18/12

2017թ. ծրագրով վերանորոգվել է 796 բազմաբնակարան շենքերի 1426 մուտք

16:24 • 18/12

Կառավարությունը մերժել է Վանաձորում արտահերթ ընտրություն անցկացնելու «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության պահանջը

16:22 • 18/12

Ես դեմ եմ ծայրահեղ քայլերին, ուսանողներին կոչ եմ անում դադարեցնել հացադուլը. ԿԳ փոխնախարար

16:09 • 18/12

Fitch-ը հաստատել է Հայաստանի համար «B+» վարկանիշը

16:05 • 18/12

Ստամբուլում վերաբացվել է Երևման Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին

16:02 • 18/12

Դեկտեմբերի 19-ին՝ ժամը 19:00-ից 20:30-ը երթևեկի համար փակ կլինի Հանրապետության հրապարակը

15:59 • 18/12

Ըստ ահազանգի՝ «Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոնում սանիտարը ծեծել է առողջական խնդիրներ ունեցողների, տնօրենը տեղյակ չէ

15:57 • 18/12

Թրամփի որդին ցույց է տվել Օբամայի պատկերով նվերը (լուսանկարներ)

15:46 • 18/12

ՀՀ դեսպանը հանդիպել է Էլ-Քուվեյթ նահանգի նահանգապետի հետ

15:43 • 18/12

Թուրքիայում 20.000 գիտնական կասկածվում է գյուլենական լինելու համար

15:41 • 18/12

Ամանորյա առաջարկ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ից. վերածե՛ք ներցանցային րոպեները մեգաբայթերի

15:37 • 18/12

Գրոսմայստեր Հրանտ Մելքումյանը Բարսելոնայի միջազգային փառատոնի առաջատարների թվում է

15:35 • 18/12

Իշխանությունների հետ հանդիպելու համար չենք փոշմանել, դա շանս էր, որը պետք էր օգտագործել, իսկ պայքարը կշարունակվի. ուսանող

15:33 • 18/12

Մեղադրական եզրակացությամբ ավարտվել է կաշառք ստացած ոստիկանների վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունը

15:26 • 18/12

Առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանի ձախողած սկրինինգային ծրագրով տասնյակ կանայք հիվանդացել են և մահացել. ՀԿ նախագահ

15:26 • 18/12

ՌԴ-ում պաշտոնապես մեկնարկել է 2018թ. նախագահական ընտրարշավը

15:19 • 18/12

Corriere dello Sport. Մխիթարյանը համաձայնել է տեղափոխվել Ինտեր

15:15 • 18/12

Հաշվի առնելով անվտանգային, արտաքին և տնտեսական մարտահրավերները, լավագույն լուծումը կլիներ շարունակել սկսված աշխատանքը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ. Ա. Աշոտյան

15:14 • 18/12

Կարծում եմ՝ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում շատ բան պետք է վերանայենք. Իսրայելի պաշտպանության նախարար

15:09 • 18/12

Եթե օրենքն այս տեսքով ընդունենք ունքը դզելու տեղն աչքը կհանենք. Գ. Կոստանյանը՝ քրեական դատավարության օրենսգրքի փոփոխությունների մասին (տեսանյութ)

14:54 • 18/12

Արցախ ֆուտբոլային ակումբը նոր համալրում ունի (լուսանկար)

14:53 • 18/12

Ջրվեժում շմոլ գազից 6 մարդ է թունավորվել, այդ թվում` մանկահասակ երեխա

14:51 • 18/12

Ադրբեջանը սկսել է սեփական արտադրության անօդաչուների փորձարկումը. նախարար Յավեր Ջամալով

14:49 • 18/12

Աջ ղեկ ունեցող ավտոմեքենաների սեփականատերերին չի արգելվի հետագայում ևս շահագործել դրանք. պարզաբանում

14:46 • 18/12

Հայաստանի արտգործնախարարն ընդունել է ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղարի տեղակալին

14:42 • 18/12

Երուսաղեմի հարցով Ստամբուլում կայացված որոշումները չեն կարող հիմնական լուծում տալ հարցին. ԻՀԿ նախկին քարտուղար