Հանրապետության նախագահը որևէ պարագայում չի կարող ընտրվել ժողովրդի կողմից, իսկ նոր Սահմանադրության հեղինակների սխալ հաշվարկի մասին խոսելը հիմնազուրկ է. Վ.Պողոսյան

17:00 • 17.02.18Մամուլում շրջանառվող տեսակետի վերաբերյալ, թե ՀՀ չորրորդ նախագահի ընտրությունը Ազգային ժողովին վերապահելը հակասում է գործող Սահմանադրությանը,  լեգիտիմության հարցում մեծ խնդիրներ  է առաջացնում, և Նախագահի ընտրություն պետք է տեղի ունենա համապետական ընտրություններով, քանի որ 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով նախատեսված համապատասխան դրույթը ուժի մեջ է մտնելու ավելի ուշ, Tert.am-ը զրուցել է Սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ, սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի հետ՝ պարզելու, թե արդյոք նոր Սահմանադրության հեղինակները սխալվել են որևէ կետում և հստակ չեն ձևակերպել Հանրապետության 4-րդ նախագահի ընտրության կարգը: Նա նաև մանրամասներ է ներկայացրել ՀՀ 4-րդ նախագահի ընտրության ընթացակարգի, ժամկետների վերաբերյալ:

-Պարո՛ն Պողոսյան, մամուլում շրջանառվում է մի մոտեցում, ըստ որի ՀՀ չորրորդ նախագահի ընտրությունը ԱԺ-ին վերապահելը հակասում է գործող Սահմանադրությանը  և պետք է անցկացվեն համապետական ընտրություններ, ըստ Ձեզ  ինչո՞ւ է առաջացել նման կարծիք և արդյո՞ք Սահմանադրության հեղինակները սխալ են թույլ տվել, ինչ -որ բան ճիշտ չեն հաշվարկել և Հանրապետության 4-րդ նախագահը ևս պետք է ընտրվի ուղղակի ընտրություններով:


-Ի սկզբանե ասեմ, որ 2015թ.-ի փոփոխություններով Սահմանադրության 7-րդ հոդվածը, որը Սահմանադրության 209-րդ հոդված 1-ին համապատասխան ուժի մեջ է մտել 2015 թ. դեկտեմբերի 22-ին, վերացրել է Հանրապետության նախագահի ընտրությունը ընդհանուր և ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա և համապետական մակարդակով նման ընտրակարգ սահմանել է միայն Ազգային ժողովի համար: Ուստի որևէ պարագայում Հանրապետության նախագահի չի կարող ընտրվել ժողովրդի կողմից: Ինչ վերաբերվում է սխալին կամ սխալ հաշվարկին, ապա այդ մասին խոսելը հիմնազուրկ է, քանի որ Սահմանադրության եզրափակիչ և անցումային դրույթներում ներառված 211-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ Սահմանադրության 125-րդ հոդվածով սահմանված կարգով Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ:

Հոդվածում ներառված «Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրություն» արտահայտությունը վերաբերում է այն Հանրապետության նախագահին, ում կարգավիճակը, գործառությունները, լիազորությունները սահմանված են 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 5-րդ գլխով, քանի որ անվիճելի է, որ 1991 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում սկզբում Հանրապետության նախագահի մասին 1991 թ. օրենքի, այնուհետև 1995 թ. Սահմանադրության հիման վրա արդեն իսկ անցկացվել են Հանրապետության նախագահի թվով վեց ընտրություններ: Ուստի Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունը ակնհայտորեն վերաբերում է այն նախագահի ընտրությանը, ով պետք է ընտրվի Ազգային ժողովի կողմից յոթ տարի ժամկետով: Այսինքն, 211-րդ հոդվածի կարգավորման առարկան խորհրդարանի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգն է: Այստեղ, կարծում եմ, որևէ տարընթերցում չի կարող լինել և այլ կարծիքների ես մինչ այժմ չեմ հանդիպել:

-Իսկ ե՞րբ պետք է տեղի ունենա խորհրդարանի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունը, այսինքն, 211-րդ հոդվածի իմաստով՝ Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունը:

-Պատասխանն այստեղ ևս առավել քան պարզ է և հստակորեն սահմանված է նույն 211-րդ հոդվածում, այն «անցկացվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ»:

-Այստեղ Հանրապետության ո՞ր նախագահի մասին է խոսքը՝ այժմ պաշտոնավարող, թե՞ ապագայում ընտրվելիք:

-Մի պահ ենթադրենք, որ խոսքը ապագայում խորհրդարանի կողմից ընտրվելիք նախագահի մասին է: Այդ դեպքում 211-րդ հոդվածը ստիպված պետք է կարդանք հետևյալ կերպ. «Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ»: Ցանկացած ողջամիտ մարդու համար կարծում եմ, պարզ է, որ նման ընթերցումն անհեթեթ է, քանի որ, եթե դեռ չկա Ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահ, ապա խոսք անգամ չի կարող լինել նրա լիազորությունների ավարտի մասին: Ակնհայտ է, որ կարող են ավարտվել միայն այն պաշտոնատար անձի լիազորությունները, ով արդեն պաշտոնավարում է, և, հետևաբար 211-րդ հոդվածում խոսքը արդեն իսկ պաշտոնավարող Հանրապետության նախագահի մասին է: Այլ կերպ ասած, 211-րդ հոդվածը հստակորեն սահմանում է, որ Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է ներկայումս պաշտոնավարող Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ:

–Պարո՛ն Պողոսյան, 211-րդ հոդվածի մեկնաբանման լույսի ներքո կարո՞ղ ենք ասել, որ  որևէ հիմք չունի Նախագահի ընտրության կարգի փոփոխություններին վերաբերող առաջ քաշվող այն «փաստարկը», որ Սահմանադրության 125-րդ հոդվածը ուժի մեջ չէ, քանի որ ուժի մեջ  մտած չէ 2015թ.-ի փոփոխություններով Սահմանադրության 5-րդ գլուխը:

- Իսկապես, 2015թ.-ի փոփոխություններով Սահմանադրության 209-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, ի թիվս այլ հոդվածների և գլուխների, Սահմանադրության 5-րդ գլուխը ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը, իսկ «մինչ այդ շարունակում են գործել 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության համապատասխան դրույթները»: Այսինքն, առանձին-առանձին վերցված, 209-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 211-րդ հոդվածի դրույթները միմյանց չեն համապատասխանում: Նման իրավիճակները բնականոն և լայնորեն տարածված են իրավունքում, և արտացոլում են ընդհանուր և հատուկ նորմերի հարաբերակցությունը: Որպես իրավաբանական մեկնաբանման կանոն այստեղ վաղուց, դեռ Հին Հռոմի ժամանակներից գործում է lex specialis derogat legi generali կանոնը, այսինքն՝ հատուկ նորմը սահմանափակում, մասամբ կամ ամբողջությամբ վերացնում է ընդհանուր նորմը, հատուկ նորմը գերակա է ընդհանուր նորմի նկատմամբ: Մեր պարագայում 211-րդ հոդվածը lex specialis է 209 հոդվածի 6-րդ մասի նկատմամբ և սահմանում է, որ Սահմանադրության 125-րդ հոդվածով սահմանված ընտրության կարգը գործում է նոր ընտրվելիք Հանրապետության նախագահի համար: Կարճ՝ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը պետք է ընտրվի Ազգային ժողովի կողմից:

-Արդյոք սահմանադրությամբ նախատեսված ցենզերը (նստակեցություն, քաղաքացիություն, տարիք), որոնք սահմանված են Սահմանադրության 124-րդ հոդվածում, ուժի մեջ ե՞ն և տարածվելու են ՀՀ չորրորդ նախագահի թեկնածու առաջադրված Արմեն Սարգսյանի վրա:

-124-րդ հոդվածի պահանջները վերաբերում են նորընտիր Հանրապետության նախագահին, այսինքն` այն նախագահին, որի ընտրությունը պետք է անցկացվի Ազգային ժողովի կողմից: 209 հոդվածի 6-րդ մասը պահանջում է, որ 5-րդ գլխի բոլոր դրույթները նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը ուժի մեջ լինեն: Այս նորմից ուղղակիորեն բխում է, որ առաջադրվելիք Հանրապետության նախագահի թեկնածուն պետք է համապատասխանի Սահմանադրության 124-րդ հոդվածում սահմանված բոլոր պահանջներին: Ի կատարում Սահմանադրության այդ պահանջի, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ նախադասությունը սահմանում է, որ Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու վերաբերյալ պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդի գրավոր դիմումին կցվեն Սահմանադրությամբ սահմանված պահանջների ապահովումը հավաստող փաստաթղթերը: Հակառակ պարագայում, ըստ այդ նույն հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ նախադասության, Ազգային ժողովի նախագահը պարտավոր է դիմումը և դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձնել պատգամավորների ներկայացուցչին՝ նշելով պատճառների մասին:

-Պարո՛ն Պողոսյան,  կխնդրեի հստակեցնեիք,  ի՞նչ ժամկետներում և ի՞նչ կարգով է ընտրվելու Հանրապետության նախագահը։

-Ազգային ժողովի Կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 139 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Հանրապետության նախագահի թեկնածուները կարող են առաջադրվել Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան հիսուն օր, և ոչ ուշ, քան քառասուն օր առաջ՝ փետրվարի 18-ից փետրվարի 28-ը:

Սահմանադրության 211-րդ հոդվածի համաձայն Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ, այսինքն` 2018 թ. փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում:

Ազգային ժողովի Կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի արդեն իսկ մատնանշված 139-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն Հանրապետության նախագահի թեկնածուն առաջադրելու իրավունք ունի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը: Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն «թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո՝ 24 ժամվա ընթացքում, Ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, ինչպես նաև ընտրության անցկացման օրվա և ժամի մասին հայտարարությամբ»: Նույն հոդվածի 6-րդ մասը սահմանում է, որ  Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցը սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետների ապահովման դեպքում քննարկվում է թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում, իսկ այդ ժամկետներում Ազգային ժողովի հերթական նիստեր չանցկացվելու դեպքում՝ իրավունքի ուժով գումարվող Ազգային ժողովի հատուկ նիստում:

Առաջադրման ժամկետը ավարտվում է 2018 թ. փետրվարի 28-ին, ժամը 18:00-ին: ԱԺ նախագահը մինչև մարտի 1-ի ժամը 18:00-ն պետք է հանդես գա Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, ինչպես նաև ընտրության անցկացման օրվա և ժամի մասին հայտարարությամբ:

-Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱԺ հերթական քառօրյա նիստերը այդ ժամանակահատվածում լինելու են փետրվարի 27-ից մարտի 2-ը, Հանրապետության Նախագահի ընտրությունները կարո՞ղ են տեղի ունենալ հենց մարտի 2-ին:

 

-Այո՛, և  Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է Ազգային ժողովի հատուկ նիստում, որը պետք է գումարվի գործող Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտման օրը՝ ապրիլի 9-ին: Հանրապետության Նախագահի ընտրության հարցի քննարկման կարգը սահմանված է ԱԺ կանոնակարգով սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածում:

Մինչև տասնհինգական րոպե տևողությամբ ելույթներով՝ ըստ թեկնածուների ազգանվան այբբենական հաջորդականության, հանդես են գալիս Հանրապետության նախագահի թեկնածուներին ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձինք:

-Պարո՛ն Պողոսյան, սահմանված կարգով պատգամավորները Հանրապետության նախագահի թեկնածուներին կարո՞ղ են դիմել հարցադրումներով իրենց ելույթներից հետո:

-Այո՛, Հանրապետության նախագահի յուրաքանչյուր թեկնածուին ներկայացնելուց հետո՝ մինչև մեկ ժամ տևողությամբ ելույթով հանդես է գալիս Հանրապետության նախագահի համապատասխան թեկնածուն, որին սահմանված կարգով կարող են տրվել հարցեր:

Դրանից հետո տեղի է ունենում մտքերի փոխանակություն, որն իրականացվում է հետևյալ կարգով՝

1)   հերթագրված պատգամավորների և հրավիրված անձանց՝ մինչև տասական րոպե տևողությամբ ելույթներ: Հրավիրված անձանց ելույթի իրավունք կարող է տրվել նիստը նախագահողի առաջարկությամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ, ինչպես նաև Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ.

2)  սահմանված կարգով հայտ ներկայացրած խմբակցությունների ներկայացուցիչների մինչև տասական րոպե տևողությամբ ելույթներ.

3)  մինչև տասական րոպե տևողությամբ արտահերթ ելույթի իրավունք ունեն Ազգային ժողովի նախագահը կամ նիստը նախագահողը, իսկ մինչև քվեարկությունը՝ միայն վարչապետը կամ նրա հանձնարարությամբ՝ փոխվարչապետներից մեկը.

Մինչև երեսնական րոպե տևողությամբ եզրափակիչ ելույթներով նույն հաջորդականությամբ հանդես են գալիս թեկնածուները:

1.    Ազգային ժողովի նիստը նախագահողը ձայնը տալիս է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահին, ով Ազգային ժողովի նիստում հայտարարում է գաղտնի քվեարկության անցկացման ժամի, տեղի և կարգի մասին:

2.    Քվեարկության արդյունքներն ամփոփվելուց հետո՝ Ազգային ժողովի նիստը նախագահողը ձայնը տալիս է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահին, ով Ազգային ժողովի նիստում ներկայացնում է քվեարկության արդյունքները, որի հիման վրա նիստը նախագահողը հայտարարում է Հանրապետության նախագահի թեկնածուի ընտրության կամ չընտրվելու մասին:

-Պարո՛ն Պողոսյան,  նախագահ պետք է ընտրվի այն թեկնածուն, որը կստանա պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք քառորդը: Եթե առաջին փուլով չի կայանում նախագահի ընտրությունը, ի՞նչ է նախատեսված այս սցենարի դեպքում՝ երկրորդ փուլի անցկացու՞մ:

-Այո՛, Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, որը ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք քառորդը: Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել առաջին փուլին մասնակցած բոլոր թեկնածուները: Երկրորդ փուլում Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, որն ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդը: Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել երկրորդ փուլում առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները: Երրորդ փուլում Սահմանադրության 211-րդ հոդվածի 2-րդ նախադասության համաձայն Հանրապետության նախագահ է ընտրվում առավել ձայներ ստացած թեկնածուն: Այս դրույթի իմաստը, ի դեպ նրանում է, որպեսզի ապահովվի Հանրապետության նախագահի ընտրությունը, քանի որ Սահմանադրության անցումային բազմաթիվ դրույթների, սահմանադրական և այլ օրենքների (հոդված 210 մաս 3, հոդված 210 մաս 5) ուժի մեջ մտնելու նախապայմանը նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնումն է:

 

 

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

13:50 • 24/03

Այս թեմային, հավանաբար, կանդրադառնամ. Ֆելիքս Ցոլակյանը՝ ՇՊՀ-ից վտարված 2 դասախոսների և նրանց հնչեցրած մեղադրանքների մասին

13:49 • 24/03

Զինեդին Զիդանը ձմռանը հրաժարվել է Էդին Ջեկոյի տրանսֆերից

13:47 • 24/03

Պորոշենկոն շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին՝ Ուկրաինային 620 միլիոն դոլար հատկացնելու համար

13:33 • 24/03

Նախընտրական շրջանում Ադրբեջանը չի գնա առճակատման. Ալեքսանդր Մանասյան (տեսանյութ)

13:24 • 24/03

ՊՍԺ-ի պաշտպանն ակնկալում է գլխավոր մարզչի հեռացումը

13:19 • 24/03

Թինա Կանդելակին ակնարկել է իր հղիության մասին

13:13 • 24/03

«Պաշտպանություն» ասվածը չի նշանակում՝ մենք խրամատում նստելու ենք և սպասենք, թե հակառակորդը երբ է մեզ հասնում. Մովսես Հակոբյան

13:06 • 24/03

Հայաստան կայցելի Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի և եվրոպական հարցերի նախարար Ժան Ասելբոռնը

13:04 • 24/03

Մեկ շաբաթում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 150 անգամ` արձակելով 3500–ից ավելի կրակոց. ԱՀ ՊԲ

12:58 • 24/03

6 միլիոնի կորուստ ունեմ, հովիվն էլ փախել է. գնացքի տակ ընկած 63 ոչխարների տերը մանրամասներ է պատմում

12:52 • 24/03

Ավտովթար Երևանում. «Toyota Corolla» մակնիշի ավտոմեքենան հայտնվել է «Ford transit» մակնիշի ավտոմեքենայի տակ

12:49 • 24/03

Վանաձորում ուժգին քամուց տանիքներ են վնասվել (թարմացված)

12:45 • 24/03

Երևանում և մարզերում վտանգավոր ուժգնության քամիներ են սպասվում. ԱԻՆ–ը ազգաբնակչությանը զգոնության կոչ է անում

12:37 • 24/03

ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ցոլակյանը մեզ հետ հանդիպելու մասին մինչ այս պահը որևէ ցանկություն չի հայտնել. Գ. Համբարյան

12:31 • 24/03

Instagram-ի հարուստ երեխաները բողոքում են իրենց «խնդիրներից» (լուսանկարներ)

12:27 • 24/03

Էյֆելյան աշտարակի լույսերը մարվել են՝ ի հիշատակ նախօրեին տեղի ունեցած հարձակումների շարքի զոհերի

12:26 • 24/03

Լևոն Արոնյանը դուրս է մնացել աշխարհի լավագույն շախմատիստների տասնյակից

12:15 • 24/03

Արագածոտնի մարզում էլեկտրագնացքը բախվել է ոչխարի հոտին. 63 ոչխար սատկել է

12:15 • 24/03

Ֆրանսիայում մահացել է ոստիկանը, որն առաջարկել էր զինված միջադեպի ժամանակ իրեն փոխանակել պատանդների հետ

12:09 • 24/03

Հայաստանն ու ԱՄՆ–ը կարևորում են առևտրի և ներդրումների ոլորտում համագործակցության խորացումը. փոխնախարար

12:06 • 24/03

Մեքսիկացի բռնցքամարտիկ Սաուլ Ալվարեսին ժամանակավորապես հեռացրել են մենամարտերից

11:44 • 24/03

Գարեթ Բեյլը կտեղափոխվի ՄՅՈւ, եթե Զինեդին Զիդանը մնա «Ռեալում»

11:40 • 24/03

Սլովակ ճանապարհորդների զույգը ներկայացնում է աշխարհի նույն վայրերը՝ երկու տեսանկյունից (լուսանկարներ)

11:33 • 24/03

Եկատերինբուրգում պայթեցրել են քաղաքի խորհրդանիշը դարձած 220 մետրանոց հեռուստաաշտարակը (տեսանյութ)

11:24 • 24/03

Խարդախության համար հետախուզվողը հայտնաբերվել է Ազատության հրապարակից

11:22 • 24/03

Մարկո Վերատի. Միայնակ ամեն ինչ չեմ կարող անել Իտալիայի հավաքականում

11:20 • 24/03

Մարդիկ, որոնք ապրում են իրենց կյանքի ամենաանհաջող պահերը (լուսանկարներ)

11:08 • 24/03

Եվրոպական 20 երկիր պատրաստվում է արտաքսել ռուս դիվանագետներին՝ «Սկրիպալի գործի» առնչությամբ. The Times

10:59 • 24/03

«Առավոտ». Փող հաշվելու միակ և լավագույն տեղը սեփական գրպանն է

10:46 • 24/03

Գաբրիել Բատիստուտա. Մարադոնան պոեզիա է, Մեսսին՝ արձակ

10:41 • 24/03

World Airport Awards 2018. որոշվել են աշխարհի լավագույն օդանավակայանները (լուսանկարներ)

10:35 • 24/03

«168 ժամ». ՀՀ-ԵՄ համաձայնագրի վավե­րացման գործընթացը չի ունենա գաղափարական, բայց կունենա տեխնիկական բնույթի խոչընդոտներ. Ս. Ստյուարտ

10:27 • 24/03

Միջպետական և հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են

10:26 • 24/03

Կրիշտիանու Ռոնալդուն 900-րդ հանդիպումն է անցկացրել պրոֆեսիոնալ կարիերայում

10:24 • 24/03

«Ժողովուրդ». Վերհիշելով անցյալը. Սերժ Սարգսյանը Վազգեն Մանուկյանի հասցեին գովասանքի խոսքեր է շռայլել, ում մի ժամանակ բախտախնդիր էր համարում

10:23 • 24/03

Երևանում և 6 մարզում մարտի 26-ին էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ կլինեն

10:17 • 24/03

Ավստրալացին 500.000 հատ Lego-ի խորանարդիկից հավաքել է Toyota Camry-ի կրկնօրինակը (լուսանկարներ)

10:09 • 24/03

Ռեքս Թիլերսոնը կարող է զբաղեցնել Տեխասի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը. WSJ

10:09 • 24/03

«Ժամանակ». ՀՀ-ն Իսրայելում շուտով դեսպան կունենա

09:48 • 24/03

«Հրապարակ». Սերժ Սարգսյանը «ժամանակից» շուտ հայտարարեց վարչապետ դառնալու իր հնարավորության մասին, որ իրեն էլ չքծնեն  

09:46 • 24/03

Հս. Կորեան համաձայնել է մարտի 29-ին բանակցություններ անցկացնել Հրվ. Կորեայի հետ

09:43 • 24/03

Ինչու են ինքնաթիռների նստատեղերը գրեթե միշտ կապույտ գույնի (լուսանկարներ)

09:37 • 24/03

«Հրապարակ». Կարեն Կարապետյանի թիմը դեպրեսիայի մեջ է. կառավարությունում աշխատանքը գրե­թե կազմալուծված է

09:32 • 24/03

«Ժամանակ». ԱԻՆ-ը ստուգումներ է սկսել հեղուկ գազի վաճառքով զբաղվող առևտրային կետերում, դրանց մեծ մասը դադարեցրել է գործունեությունը

09:19 • 24/03

Ավտովթար Երևանի Գ. Նժդեհ–Ռոստովյան խաչմերուկում. կան տուժածներ

09:19 • 24/03

«Հրապարակ». Հրանուշ Հակոբյանն էր արդեն սկսել անհանգստանալ ու «կանչում» էր՝ Էդմոն, արի տուն

09:15 • 24/03

Խելացի մարդկանց բնավորության գծեր, որոնք խանգարում են վայելել կյանքն ու երջանիկ լինել (նկարազարդումներ)

09:07 • 24/03

«168 ժամ». Ռուսաստանը կշարունակի Ադրբեջանին և Հայաստանին պահել «պատանդի» կարգավիճակում. Անդրեյ Պիոնտկովսկի

09:02 • 24/03

Խոշոր հրդեհ «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքում

08:48 • 24/03

«Ժամանակ». Ո՞վ է կախաղան բարձրացվելու հրապարակում

08:38 • 24/03

«Ժողովուրդ»․ Վիգեն Սարգսյանը լքելու է պաշտոնը` դառնալով ՀՀ ԱԳ նախարար. ապրիլի 9-ից հետո ուշագրավ փոփոխություններ են սպասվում

08:20 • 24/03

«Ժողովուրդ». Էթիկայի հանձնաժողովը անգործության է մատնված, բայց դա չի խանգարում, որ բյուջեից ահռելի գումարներ հատկացվեն

02:11 • 24/03

Ընկերական խաղեր. Պորտուգալիա-Եգիպտոս՝ 2:1, Հոլանդիա-Անգլիա՝ 0:1

01:41 • 24/03

Ընկերական խաղեր. Արգենտինա-Իտալիա` 2:0, Գերմանիա-Իսպանիա` 1:1 (տեսանյութ)

00:03 • 24/03

Հավակնորդների մրցաշար. Լևոն Արոնյանը շարունակում է անհաջող ելույթները

23:58 • 23/03

Բրազիլուհի մոդելը կես մլն դոլար է ծախսել Քիմ Քարդաշյանի արտաքինն ունենալու համար (լուսանկարներ)

23:51 • 23/03

Մալայզիայում հայրը երեխայի հետ պարանով ցատկել է կամրջից և հայտնվել սկանդալի կենտրոնում (լուսանկարներ, տեսանյութ)

23:45 • 23/03

Պերուի կոնգրեսն ընդունել է նախագահի հրաժարականը

23:41 • 23/03

Արգենտինա-Իտալիա. մեկնարկային կազմեր և ուղիղ հեռարձակում

23:37 • 23/03

Դիրիժոր Դավիթ Հարությունյանը հրավիրվել է մասնակցելու Մեքսիկայում անցկացվող միջազգային փառատոնին

23:30 • 23/03

ՎՈՒԱՄ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունն այդ կառույցը վերակենդանացնելու հերթական փորձն է. Ս. Սաֆարյան

23:19 • 23/03

Չինաստանում կառուցվել է աշխարհի խոշորագույն հանքաքար փոխադրող նավը՝ 400 000 տոննա բեռնատարողությամբ

23:08 • 23/03

«Ժիլինայի» երկրորդ թիմը հաղթել է. Բիչախչյանը՝ գոլի հեղինակ

23:06 • 23/03

Լոռու մարզում 2 տարեկան երեխան 3-րդ հարկի պատուհանից վայր է ընկել, բժիշկները պայքարում են երեխայի կյանքի համար. Shamshyan.com

22:59 • 23/03

Samsung-ի նորագույն Galaxy S9 սմարթֆոնի օգտատերերը հայտնում են սենսորային էկրանի խափանման մասին

22:53 • 23/03

Ստամբուլում 14 մարդ է ձերբակալվել ԻՊ-ի հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով

22:46 • 23/03

Ընդդիմությունը սահմանադրական այս համակարգում ունի անցավ ու հեշտ իշխանափոխություն անցկացնելու հնարավորություններ. Արարատ Միրզոյան (տեսանյութ)

22:38 • 23/03

Կիևի դատարանը Նադեժդա Սավչենկոյին երկու ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել

22:24 • 23/03

Հասկանալի է, թե ում թեկնածությունն է քննարկվում ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնի համար. Նաիրա Զոհրաբյան (տեսանյութ)

22:19 • 23/03

Զինեդին Զիդան. Չէի ցանկանում մարզիչ դառնալ

22:15 • 23/03

Ֆրանսիացի ոստիկանը Տրեբում զինված միջադեպի ժամանակ իրեն փոխանակել է պատանդների հետ

22:10 • 23/03

«Լալվարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի պահաբաժնում ապօրինի հատվել է  68 հատ ծառ. առաջադրվել են մեղադրանքներ

22:05 • 23/03

Բրազիլիան երեք անպատասխան գնդակ ուղարկեց Ռուսաստանի դարպասը (տեսանյութ)

21:59 • 23/03

Մերկելը պատմել է՝ երբ Գերմանիան ու Ֆրանսիան միջոցներ կձեռնարկեն «Սկրիպալի գործով»

21:41 • 23/03

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալը խորհուրդ է տալիս գնել միայն սերտիֆիկացված էլեկտրական և բարձր ռիսկային այլ ապրանքներ

21:23 • 23/03

Անցած տարիների ընթացքում ես միշտ զգացել եմ ձեր ներկայությունն իմ կողքին, մեր պետության կողքին. Նախագահը հանդիպում է ունեցել Հանրային խորհրդի ներկայացուցիչների հետ

21:18 • 23/03

Գիտնականներին մտահոգել է Հնդկաստանի ազգային պարկում «ծխող» փիղը (տեսանյութ)

21:12 • 23/03

Դուբայի Գավաթ 2018. Հայաստանի Մ19 հավաքականը ջախջախիչ պարտություն կրեց (տեսանյութ)

21:08 • 23/03

ԱՄՆ ֆիննախարարությունը ընդլայնել է պաժամիջոցները Իրանի քաղաքացիների նկատմամբ 

21:01 • 23/03

Նավթի գինը գերազանցել է 70 դոլարի շեմը

20:46 • 23/03

Աֆղանստանում պայթյուն է որոտացել․ կա առնվազն 15 զոհ ու 50 տուժած

20:45 • 23/03

Ռոջեր Ֆեդերեր. Ինդիան Ուելսի մրցաշարում պարտությունս շուտ մոռացա

20:37 • 23/03

ԱԱԾ-ն հայտնաբերել է «գոլդ» համարանիշներ գողանալու և դրանց դիմաց քաղաքացիներից խոշոր գումարներ շորթելու դեպքեր (տեսանյութ)

20:29 • 23/03

Կարկտապաշտպան ցանցերի գործարան, գյուղտնտեսությունների ապահովագրություն, դիզվառելիքի սուբսիդավորում. Իգնատի Առաքելյանը՝ առաջիկա անելիքների մասին (տեսանյութ)

20:23 • 23/03

Իրանը Հայաստանին շահավետ գնով գազ չի առաջարկում, թող իրանցի պաշտոնյաները հրապարակեն սահմանին վաճառվելիք գազի գինը. Միհրան Հակոբյան  (տեսանյութ)

20:17 • 23/03

Մահացել է Իսպանիայի ընտրանու նախկին դարպասապահի 5-ամյա որդին

20:09 • 23/03

ԵՄ երկրները Սկրիպալի գործով հավելյալ միջոցներ կձեռնարկեն մարտի 26-ին. Դոնալդ Տուսկ

19:52 • 23/03

Ըմբոստության ալիք բարձրացնելու մտադրությունը նման է քաղաքացիական և ոչ թե քաղաքական շարժման, այն կարող է դառնալ սիմվոլիկ՝ առանց հետևանքի. Արա Նեդոլյան

19:47 • 23/03

«Ստարտափ Արմենիա» հիմնադրամը և FAST-ը կհամագործակցեն «Սևան Ստարտափ Սամմիթ 2018»-ի շրջանակներում

19:23 • 23/03

Պաշտոնական. Իբրահիմովիչը կարիերան կշարունակի ԱՄՆ-ում (տեսանյութ)

19:14 • 23/03

Ապարանում ծնողը չի իմացել, որ որդին Ազատության հրապարակում մասնակցում է նստացույցի, դիմել է ոստիկանություն

19:03 • 23/03

Քիչ չենք, ուղղակի ընդդիմադիրները 25 տարի խաբել են ժողովրդին և ժամանակի ընթացքում ծախվել. Վ. Ավետիսյանը` Ազատության հրապարակում հավաքված ցուցարարների մասին (թարմացված, տեսանյութ, լուսանկարներ)

18:45 • 23/03

Ուրուգվայն ընկերական մրցաշարում հաղթել է Չեխիային (տեսանյութ)

18:45 • 23/03

Ինչով են այժմ զբաղվում ժամանակի ամենահայտնի ու սիրված երկվորյակները (լուսանկարներ) 

18:35 • 23/03

Նաոմի Քեմփբելը պաշտոնապես ճանաչվել է ոճի խորհրդանիշ

18:25 • 23/03

Լատվիան մտադիր է մեկ կամ մի քանի ռուս դիվանագետի արտաքսել

18:21 • 23/03

Դե Խեան Իբրահիմովիչի մասին. Երբեմն աստվածներին նոր մարտահրավերներ են պետք

18:06 • 23/03

Զ. Փոստանջյանը դիմել է գլխավոր դատախազին՝ պահանջելով վերացնել Երևանի ավագանու նիստին կոյուղաջուր բերելու միջադեպով քրգործ հարուցելու ոստիկանության որոշումը

18:03 • 23/03

ՀՀ կառավարության և լեհական «Simed Construction» ընկերության միջև Փոխըմբռնման հուշագիր է ստորագրվել

17:56 • 23/03

Ֆրանսիայում զինված պատանդառության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 3-ի. զինված անձը սպանվել է