Հանրապետության նախագահը որևէ պարագայում չի կարող ընտրվել ժողովրդի կողմից, իսկ նոր Սահմանադրության հեղինակների սխալ հաշվարկի մասին խոսելը հիմնազուրկ է. Վ.Պողոսյան

17:00 • 17.02.18Մամուլում շրջանառվող տեսակետի վերաբերյալ, թե ՀՀ չորրորդ նախագահի ընտրությունը Ազգային ժողովին վերապահելը հակասում է գործող Սահմանադրությանը,  լեգիտիմության հարցում մեծ խնդիրներ  է առաջացնում, և Նախագահի ընտրություն պետք է տեղի ունենա համապետական ընտրություններով, քանի որ 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով նախատեսված համապատասխան դրույթը ուժի մեջ է մտնելու ավելի ուշ, Tert.am-ը զրուցել է Սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ, սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի հետ՝ պարզելու, թե արդյոք նոր Սահմանադրության հեղինակները սխալվել են որևէ կետում և հստակ չեն ձևակերպել Հանրապետության 4-րդ նախագահի ընտրության կարգը: Նա նաև մանրամասներ է ներկայացրել ՀՀ 4-րդ նախագահի ընտրության ընթացակարգի, ժամկետների վերաբերյալ:

-Պարո՛ն Պողոսյան, մամուլում շրջանառվում է մի մոտեցում, ըստ որի ՀՀ չորրորդ նախագահի ընտրությունը ԱԺ-ին վերապահելը հակասում է գործող Սահմանադրությանը  և պետք է անցկացվեն համապետական ընտրություններ, ըստ Ձեզ  ինչո՞ւ է առաջացել նման կարծիք և արդյո՞ք Սահմանադրության հեղինակները սխալ են թույլ տվել, ինչ -որ բան ճիշտ չեն հաշվարկել և Հանրապետության 4-րդ նախագահը ևս պետք է ընտրվի ուղղակի ընտրություններով:


-Ի սկզբանե ասեմ, որ 2015թ.-ի փոփոխություններով Սահմանադրության 7-րդ հոդվածը, որը Սահմանադրության 209-րդ հոդված 1-ին համապատասխան ուժի մեջ է մտել 2015 թ. դեկտեմբերի 22-ին, վերացրել է Հանրապետության նախագահի ընտրությունը ընդհանուր և ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա և համապետական մակարդակով նման ընտրակարգ սահմանել է միայն Ազգային ժողովի համար: Ուստի որևէ պարագայում Հանրապետության նախագահի չի կարող ընտրվել ժողովրդի կողմից: Ինչ վերաբերվում է սխալին կամ սխալ հաշվարկին, ապա այդ մասին խոսելը հիմնազուրկ է, քանի որ Սահմանադրության եզրափակիչ և անցումային դրույթներում ներառված 211-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ Սահմանադրության 125-րդ հոդվածով սահմանված կարգով Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ:

Հոդվածում ներառված «Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրություն» արտահայտությունը վերաբերում է այն Հանրապետության նախագահին, ում կարգավիճակը, գործառությունները, լիազորությունները սահմանված են 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 5-րդ գլխով, քանի որ անվիճելի է, որ 1991 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում սկզբում Հանրապետության նախագահի մասին 1991 թ. օրենքի, այնուհետև 1995 թ. Սահմանադրության հիման վրա արդեն իսկ անցկացվել են Հանրապետության նախագահի թվով վեց ընտրություններ: Ուստի Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունը ակնհայտորեն վերաբերում է այն նախագահի ընտրությանը, ով պետք է ընտրվի Ազգային ժողովի կողմից յոթ տարի ժամկետով: Այսինքն, 211-րդ հոդվածի կարգավորման առարկան խորհրդարանի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգն է: Այստեղ, կարծում եմ, որևէ տարընթերցում չի կարող լինել և այլ կարծիքների ես մինչ այժմ չեմ հանդիպել:

-Իսկ ե՞րբ պետք է տեղի ունենա խորհրդարանի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունը, այսինքն, 211-րդ հոդվածի իմաստով՝ Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունը:

-Պատասխանն այստեղ ևս առավել քան պարզ է և հստակորեն սահմանված է նույն 211-րդ հոդվածում, այն «անցկացվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ»:

-Այստեղ Հանրապետության ո՞ր նախագահի մասին է խոսքը՝ այժմ պաշտոնավարող, թե՞ ապագայում ընտրվելիք:

-Մի պահ ենթադրենք, որ խոսքը ապագայում խորհրդարանի կողմից ընտրվելիք նախագահի մասին է: Այդ դեպքում 211-րդ հոդվածը ստիպված պետք է կարդանք հետևյալ կերպ. «Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ»: Ցանկացած ողջամիտ մարդու համար կարծում եմ, պարզ է, որ նման ընթերցումն անհեթեթ է, քանի որ, եթե դեռ չկա Ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահ, ապա խոսք անգամ չի կարող լինել նրա լիազորությունների ավարտի մասին: Ակնհայտ է, որ կարող են ավարտվել միայն այն պաշտոնատար անձի լիազորությունները, ով արդեն պաշտոնավարում է, և, հետևաբար 211-րդ հոդվածում խոսքը արդեն իսկ պաշտոնավարող Հանրապետության նախագահի մասին է: Այլ կերպ ասած, 211-րդ հոդվածը հստակորեն սահմանում է, որ Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է ներկայումս պաշտոնավարող Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ:

–Պարո՛ն Պողոսյան, 211-րդ հոդվածի մեկնաբանման լույսի ներքո կարո՞ղ ենք ասել, որ  որևէ հիմք չունի Նախագահի ընտրության կարգի փոփոխություններին վերաբերող առաջ քաշվող այն «փաստարկը», որ Սահմանադրության 125-րդ հոդվածը ուժի մեջ չէ, քանի որ ուժի մեջ  մտած չէ 2015թ.-ի փոփոխություններով Սահմանադրության 5-րդ գլուխը:

- Իսկապես, 2015թ.-ի փոփոխություններով Սահմանադրության 209-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, ի թիվս այլ հոդվածների և գլուխների, Սահմանադրության 5-րդ գլուխը ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը, իսկ «մինչ այդ շարունակում են գործել 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության համապատասխան դրույթները»: Այսինքն, առանձին-առանձին վերցված, 209-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 211-րդ հոդվածի դրույթները միմյանց չեն համապատասխանում: Նման իրավիճակները բնականոն և լայնորեն տարածված են իրավունքում, և արտացոլում են ընդհանուր և հատուկ նորմերի հարաբերակցությունը: Որպես իրավաբանական մեկնաբանման կանոն այստեղ վաղուց, դեռ Հին Հռոմի ժամանակներից գործում է lex specialis derogat legi generali կանոնը, այսինքն՝ հատուկ նորմը սահմանափակում, մասամբ կամ ամբողջությամբ վերացնում է ընդհանուր նորմը, հատուկ նորմը գերակա է ընդհանուր նորմի նկատմամբ: Մեր պարագայում 211-րդ հոդվածը lex specialis է 209 հոդվածի 6-րդ մասի նկատմամբ և սահմանում է, որ Սահմանադրության 125-րդ հոդվածով սահմանված ընտրության կարգը գործում է նոր ընտրվելիք Հանրապետության նախագահի համար: Կարճ՝ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը պետք է ընտրվի Ազգային ժողովի կողմից:

-Արդյոք սահմանադրությամբ նախատեսված ցենզերը (նստակեցություն, քաղաքացիություն, տարիք), որոնք սահմանված են Սահմանադրության 124-րդ հոդվածում, ուժի մեջ ե՞ն և տարածվելու են ՀՀ չորրորդ նախագահի թեկնածու առաջադրված Արմեն Սարգսյանի վրա:

-124-րդ հոդվածի պահանջները վերաբերում են նորընտիր Հանրապետության նախագահին, այսինքն` այն նախագահին, որի ընտրությունը պետք է անցկացվի Ազգային ժողովի կողմից: 209 հոդվածի 6-րդ մասը պահանջում է, որ 5-րդ գլխի բոլոր դրույթները նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը ուժի մեջ լինեն: Այս նորմից ուղղակիորեն բխում է, որ առաջադրվելիք Հանրապետության նախագահի թեկնածուն պետք է համապատասխանի Սահմանադրության 124-րդ հոդվածում սահմանված բոլոր պահանջներին: Ի կատարում Սահմանադրության այդ պահանջի, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ նախադասությունը սահմանում է, որ Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու վերաբերյալ պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդի գրավոր դիմումին կցվեն Սահմանադրությամբ սահմանված պահանջների ապահովումը հավաստող փաստաթղթերը: Հակառակ պարագայում, ըստ այդ նույն հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ նախադասության, Ազգային ժողովի նախագահը պարտավոր է դիմումը և դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձնել պատգամավորների ներկայացուցչին՝ նշելով պատճառների մասին:

-Պարո՛ն Պողոսյան,  կխնդրեի հստակեցնեիք,  ի՞նչ ժամկետներում և ի՞նչ կարգով է ընտրվելու Հանրապետության նախագահը։

-Ազգային ժողովի Կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 139 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Հանրապետության նախագահի թեկնածուները կարող են առաջադրվել Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան հիսուն օր, և ոչ ուշ, քան քառասուն օր առաջ՝ փետրվարի 18-ից փետրվարի 28-ը:

Սահմանադրության 211-րդ հոդվածի համաձայն Հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան քառասուն, և ոչ ուշ, քան երեսուն օր առաջ, այսինքն` 2018 թ. փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում:

Ազգային ժողովի Կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի արդեն իսկ մատնանշված 139-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն Հանրապետության նախագահի թեկնածուն առաջադրելու իրավունք ունի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ քառորդը: Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն «թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո՝ 24 ժամվա ընթացքում, Ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, ինչպես նաև ընտրության անցկացման օրվա և ժամի մասին հայտարարությամբ»: Նույն հոդվածի 6-րդ մասը սահմանում է, որ  Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցը սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետների ապահովման դեպքում քննարկվում է թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում, իսկ այդ ժամկետներում Ազգային ժողովի հերթական նիստեր չանցկացվելու դեպքում՝ իրավունքի ուժով գումարվող Ազգային ժողովի հատուկ նիստում:

Առաջադրման ժամկետը ավարտվում է 2018 թ. փետրվարի 28-ին, ժամը 18:00-ին: ԱԺ նախագահը մինչև մարտի 1-ի ժամը 18:00-ն պետք է հանդես գա Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, ինչպես նաև ընտրության անցկացման օրվա և ժամի մասին հայտարարությամբ:

-Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱԺ հերթական քառօրյա նիստերը այդ ժամանակահատվածում լինելու են փետրվարի 27-ից մարտի 2-ը, Հանրապետության Նախագահի ընտրությունները կարո՞ղ են տեղի ունենալ հենց մարտի 2-ին:

 

-Այո՛, և  Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է Ազգային ժողովի հատուկ նիստում, որը պետք է գումարվի գործող Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտման օրը՝ ապրիլի 9-ին: Հանրապետության Նախագահի ընտրության հարցի քննարկման կարգը սահմանված է ԱԺ կանոնակարգով սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածում:

Մինչև տասնհինգական րոպե տևողությամբ ելույթներով՝ ըստ թեկնածուների ազգանվան այբբենական հաջորդականության, հանդես են գալիս Հանրապետության նախագահի թեկնածուներին ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձինք:

-Պարո՛ն Պողոսյան, սահմանված կարգով պատգամավորները Հանրապետության նախագահի թեկնածուներին կարո՞ղ են դիմել հարցադրումներով իրենց ելույթներից հետո:

-Այո՛, Հանրապետության նախագահի յուրաքանչյուր թեկնածուին ներկայացնելուց հետո՝ մինչև մեկ ժամ տևողությամբ ելույթով հանդես է գալիս Հանրապետության նախագահի համապատասխան թեկնածուն, որին սահմանված կարգով կարող են տրվել հարցեր:

Դրանից հետո տեղի է ունենում մտքերի փոխանակություն, որն իրականացվում է հետևյալ կարգով՝

1)   հերթագրված պատգամավորների և հրավիրված անձանց՝ մինչև տասական րոպե տևողությամբ ելույթներ: Հրավիրված անձանց ելույթի իրավունք կարող է տրվել նիստը նախագահողի առաջարկությամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ, ինչպես նաև Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ.

2)  սահմանված կարգով հայտ ներկայացրած խմբակցությունների ներկայացուցիչների մինչև տասական րոպե տևողությամբ ելույթներ.

3)  մինչև տասական րոպե տևողությամբ արտահերթ ելույթի իրավունք ունեն Ազգային ժողովի նախագահը կամ նիստը նախագահողը, իսկ մինչև քվեարկությունը՝ միայն վարչապետը կամ նրա հանձնարարությամբ՝ փոխվարչապետներից մեկը.

Մինչև երեսնական րոպե տևողությամբ եզրափակիչ ելույթներով նույն հաջորդականությամբ հանդես են գալիս թեկնածուները:

1.    Ազգային ժողովի նիստը նախագահողը ձայնը տալիս է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահին, ով Ազգային ժողովի նիստում հայտարարում է գաղտնի քվեարկության անցկացման ժամի, տեղի և կարգի մասին:

2.    Քվեարկության արդյունքներն ամփոփվելուց հետո՝ Ազգային ժողովի նիստը նախագահողը ձայնը տալիս է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահին, ով Ազգային ժողովի նիստում ներկայացնում է քվեարկության արդյունքները, որի հիման վրա նիստը նախագահողը հայտարարում է Հանրապետության նախագահի թեկնածուի ընտրության կամ չընտրվելու մասին:

-Պարո՛ն Պողոսյան,  նախագահ պետք է ընտրվի այն թեկնածուն, որը կստանա պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք քառորդը: Եթե առաջին փուլով չի կայանում նախագահի ընտրությունը, ի՞նչ է նախատեսված այս սցենարի դեպքում՝ երկրորդ փուլի անցկացու՞մ:

-Այո՛, Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, որը ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք քառորդը: Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել առաջին փուլին մասնակցած բոլոր թեկնածուները: Երկրորդ փուլում Հանրապետության նախագահ է ընտրվում այն թեկնածուն, որն ստացել է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդը: Եթե Հանրապետության նախագահ չի ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել երկրորդ փուլում առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները: Երրորդ փուլում Սահմանադրության 211-րդ հոդվածի 2-րդ նախադասության համաձայն Հանրապետության նախագահ է ընտրվում առավել ձայներ ստացած թեկնածուն: Այս դրույթի իմաստը, ի դեպ նրանում է, որպեսզի ապահովվի Հանրապետության նախագահի ընտրությունը, քանի որ Սահմանադրության անցումային բազմաթիվ դրույթների, սահմանադրական և այլ օրենքների (հոդված 210 մաս 3, հոդված 210 մաս 5) ուժի մեջ մտնելու նախապայմանը նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնումն է:

 

 

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

23:27 • 22/05

ՈւԵՖԱ-ն մերժել է «Միլանի» առաջարկը. ակումբը կարող է չմասնակցել Եվրոպա լիգային

23:25 • 22/05

23-ամյա ամերիկուհու անկեղծ հուզմունքը՝ «Միսս ԱՄՆ» մրցույթում հաղթելու կապակցությամբ (լուսանկարներ)

23:24 • 22/05

Հանձնարարելու եմ ստուգումներ սկսել մետաղական հանքերում. Նիկոլ Փաշինյան

23:14 • 22/05

Կարևոր չէ, թե ով եզրափակիչում գոլ կխփի, պետք է պատմություն կերտել. Ռոնալդու

23:09 • 22/05

Ակադեմիկոս Յուրի Հովհաննիսյանին պարգևատրել են «ՄԻՖԻ-ին մատուցած ծառայությունների համար» շքանշանով

22:57 • 22/05

ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ոգևորություն է հայտնել Հայաստանում խաղաղ և սահմանադրական իշխանափոխության առնչությամբ

22:54 • 22/05

Նորվեգիայում կառուցվում է աշխարհի ամենագեղեցիկ պլանետարիումը

22:49 • 22/05

Անչելոտին ու «Նապոլին» համաձայնության են հասել

22:49 • 22/05

Արքայազն Հարիի և Մեգան Մարքլի առաջին հայտնությունը՝ պսակադրությունից հետո (լուսանկարներ)

22:36 • 22/05

Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում գետաձիերը փրկել են գնու այծքաղին կոկորդիլոսներից (տեսանյութ)

22:34 • 22/05

Կ.Ուլնեցի փողոցում տեղի ունեցած բռնությունների գործով մեկ անձ ձերբակալվել է. Քննչական կոմիտե

22:32 • 22/05

Չի կարելի շահարկել Հայոց ցեղասպանության թեման և այն կապել Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունների հերթական վատթարացման հետ. Ալեքսանդր Ցինկեր

22:27 • 22/05

Վաշինգտոնն ընդլայնել է Թեհրանի նկատմամբ սահմանված անհատական պատժամիջոցները

22:24 • 22/05

Ժ.Սեֆիլյանը և Վ.Ավետիսյանը նամակ են հղել վարչապետին

22:08 • 22/05

Արքայազն Հարիի և Մեգան Մարքլի հարսանիքին բաժանված նվերները վաճառքի են հանվել համացանցում

22:03 • 22/05

ԲՀԿ-ն հավակնելու է ստանալ ընտրողների ձայների բացարձակ մեծամասնությունը. Նաիրա Զոհրաբյան

21:49 • 22/05

Եթե ՀՀԿ-ի հետ փոխկապակցված մարդիկ անօրինականություններ են կատարել՝ պատասխանատվության կկանչվեն. Գագիկ Մելիքյան (տեսանյութ)

21:45 • 22/05

«Սպիտակ ոսկի». Bugatti-ն ճենապակյա տարրերով հատուկ Veyron է ներկայացրել՝ 2.4 մլն դոլար արժողությամբ (տեսանյութ)

21:33 • 22/05

Պուտինը գնահատել է ԱՊՀ երկրների անվտանգության մարմինների ղեկավարների խորհրդակցության աշխատանքը

21:32 • 22/05

ESPN. Ռոնալդուն 3-րդ տարին անընդմեջ աշխարհի ամենահայտնի մարզիկն է

21:30 • 22/05

Այս պահին մեր կառավարության առաջնային խնդիրը ոչ թե այդքան աճ ապահովելն է, այլ անկումից խուսափելը. տնտեսագետ

21:19 • 22/05

«Կավալերսի» երկրպագուները գումար են հավաքում, որպեսզի կառուցեն Ջեյմսի արձանը

21:16 • 22/05

Ալեն Սիմոնյանը վայր է դրել պատգամավորական մանդատը

21:16 • 22/05

Քաղաքացին մեղադրվում է ԱԱԾ-ում աշխատանքի տեղավորելու համար Արմավիրի բնակչից $2500 պահանջելու և ստանալու մեջ

21:14 • 22/05

ԱՄՆ-ում մահացել է հանրահայտ LOVE քանդակի հեղինակը (լուսանկարներ)

21:02 • 22/05

Կամաց-կամաց, ուզեն թե չուզեն, Արցախի ճանաչման գործընթացն սկսում է իր արդյունքները տալ. Կայծ Մինասյան

21:01 • 22/05

Թուրքիան պետք է ավելի հարուստ զբոսաշրջիկներ ունենա. Թուրքիայի մշակույթի և տուրիզմի նախարար

20:49 • 22/05

Հայաստանի Մ16 հավաքականը հաղթել է Վրաստանին

20:49 • 22/05

Պակո Ալկասերը հանարավոր է վերադառնա իր նախկին թիմ

20:42 • 22/05

ԱՄՆ-ում դատարանը 15-ամյա դեռահասին պարտավորեցրել է մոտ 37 մլն դոլար տուգանք վճարել անտառը հրդեհելու համար

20:38 • 22/05

Եթե այժմ ընտրություններ անցկացվեն, ԱԺ-ում ՀՀԿ-ը և «Ելքը» տեղերի քանակով կփոխվեն. սոցիոլոգ (տեսանյութ)

20:32 • 22/05

ԵԽԽՎ նախկին նախագահ Պեդրո Ագրամունտը դուրս է եկել կառույցի կազմից՝ իր դեմ կիրառված պատժամիջոցների ֆոնին

20:28 • 22/05

Պետք է պատկերացնել՝ ինչ ծավալի փոփոխություն է արվելու, այնուհետև քննարկումներ կլինեն. Տիգրան Մուկուչյանը՝ ԸՕ փոփոխությունների մասին

20:25 • 22/05

Հնդկաստանում 10 մարդ է մահացել՝ նոր տարածվող նիպա վիրուսի հետևանքով

20:19 • 22/05

Նիկոլ Փաշինյանը և Դեմետրիս Սիլուրիսը քննարկել են հայ-կիպրական հարաբերությունների հետագա զարգացմանն ուղղված մի շարք հարցեր

20:08 • 22/05

Նախագահը ներկա է գտնվել Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100-ամյանին նվիրված հոբելյանական ցուցահանդեսի բացմանը

20:01 • 22/05

Յալթայում երկվորյակների շքերթ կանցկացվի

19:53 • 22/05

Թուրքիան Boeing-ի համար նախատեսված բարձրության ղեկերի արտադրություն կբացի

19:51 • 22/05

«Լոռի» ՖԱ-ի հիմնադիր. «Արցախ» ֆուտբոլային ակումբը նոր մշակույթ է բերել հայկական ֆուտբոլ

19:43 • 22/05

Տաքսու վարորդը սփյուռքահայ կնոջը Հանրապետության հրապարակից Դավթաշեն է հասցրել 5500 դրամով

19:39 • 22/05

Շինարարության որակի և ժամկետների ապահովումը առաջնահերթ պիտի լինի. քաղաքաշինության կոմիտե

19:35 • 22/05

«Ռեալը» նոր դարպասապահ է ման գալիս

19:32 • 22/05

Ամբողջական ժողովրդավարության հասնելու համար պետք է սկսել ՏԻՄ-երից. Սուրեն Պապիկյան

19:31 • 22/05

Կիևի դատարանը կալանքի տակ է թողել Գերագույն ռադայի Նադեժդա Սավչենկոյին

19:09 • 22/05

Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը GALLUP International ասոցիացիայի նախագահ Կանչո Ստոյչևի հետ մտքեր է փոխանակել սոցիոլոգիական հարցումների կազմակերպման վերաբերյալ

19:08 • 22/05

ՀՀ-ում ամենաբարձր վարձատրվող պաշտոնյան ՀՀ նախագահն է. որքան աշխատավարձ են ստանում պաշտոնյաները

19:04 • 22/05

ԱԳ նախարարը Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահի հետ քննարկել է երկկողմ օրակարգի մի շարք հարցեր

18:59 • 22/05

«Մանչեսթեր Յունայթեդը» Մարսիալին բաց չի թողնի անգլիական այլ ակումբ

18:56 • 22/05

Բակո Սահակյանը ՌԱԿ-ի գերագույն խորհրդի նախագահ Վարդան Նազերյանի հետ  քննարկել է արտաքին և ներքին քաղաքականությանն առնչվող մի շարք հարցեր

18:55 • 22/05

Նիդերլանդներում թեթև շարժիչով ինքնաթիռ է կործանվել. կա 2 զոհ

18:49 • 22/05

«Արի տուն» ծրագիրն առնվազն մինչև 2019 թվականի հունվարի մեկն իր բնականոն ընթացքով կիրականանա. Մխիթար Հայրապետյան

18:34 • 22/05

Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Աստանա՝ մասնակցելու ՀԱՊԿ պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին

18:27 • 22/05

ՀՀ ֆինանսների նախարարն ԱՄՀ ներկայացուցչի հետ հանդիպմանն անդրադարձել է երկկողմ համագործակցության շրջանակներում իրականացվող մի շարք ծրագրերի

18:19 • 22/05

Բասկետբոլ. Հայտնի է դարձել Հայաստանի հավաքականի խաղացանկը

18:17 • 22/05

ԱՄՆ կոնգրեսականը կոչ է արել գաղտնի գործարքներ չկնքել Էրդողանի հետ՝ հիշատակելով նրա թիկնապահների հարձակումը հայ ցուցարարների վրա

18:06 • 22/05

Այլակարծության բացակայությունն ու մերժումը ուղիղ ճանապարհ է դեպի դիկտատուրա. Է. Շարմազանով

18:03 • 22/05

Հայրենադարձությունը միայն կոչով չէ, պետք են հստակ քայլեր, վստահեցնում եմ՝ ամենօրյա ռեժիմով լծված ենք այդ գործին. Սփյուռքի նախարար

17:54 • 22/05

Շուրջ 3 մլն բնակչություն ունեցող Հայաստանում կա 1 մլն 400 հազար վարկային գիծ.  Վահե էնֆիաջյան

17:51 • 22/05

Անդրե Գոմեշը հավաքել է իրերը «Բարսելոնայի» հանդերձարանից

17:51 • 22/05

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները պետության կողմից իրենց մոռացված են զգում. նախարար

17:42 • 22/05

Ռուսաստանը մտադիր է բազմամիլիոնանոց մաքսատուրքեր սահմանել ամերիկյան ապրանքների ներկրման համար

17:40 • 22/05

Կադրային նշանակումները ևս քայլեր են, որոնք քաղաքականության մեջ խորհրդանշորեն են ընկալվում. Սամվել Ֆարմանյան (տեսանյութ)

17:37 • 22/05

Լևոն Երանոսյանն ազատվել է Ոստիկանության զորքերի հրամանատարի, իսկ Վարդան Եղիազարյանը՝ փոխոստիկանապետի պաշտոնից

17:32 • 22/05

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատարը վիճաբանել և հարվածել է համալսարանի վարորդին և ազատման դիմում գրել. պարզաբանում

17:29 • 22/05

Ս. Բալասանյանի խաղը ընդդիմադիր խմբակցության անդամներին զրկել է նրա նկատմամբ անվստահություն հայտնելու հնարավորությունից. Լուիզա Սարգսյան

17:28 • 22/05

Juno-ն Երկիր է փոխանցել Յուպիտերի նոր բացառիկ լուսանկարը

17:24 • 22/05

Մենք անփորձ ենք կոռուպցիոն մեխանիզմների, ատկատների արվեստի մեջ, և մեր անփորձությունը մեր առավելությունն է. Հայկ Կոնջորյան

17:07 • 22/05

Բաշկորտոստանում տրակտորը վրաերթի է ենթարկել արևածաղկի դաշտում քնած կնոջը

16:56 • 22/05

Ինձ մտահոգում է, երբ ԿԳ նախարարն իր աշխատասենյակից զբաղվում է կուսակցական գործունեությամբ. Արմեն Աշոտյան

16:47 • 22/05

Տեղի է ունեցել ՀՀ կառավարության արտահերթ նիստ, քննարկվել է 2 հարց

16:46 • 22/05

Սվերդլովսկի մարզի օրենսդիր ժողովի անդամները հայ պատգամավորին զրկել են մանդատից (լուսանկարներ)

16:46 • 22/05

Ավստրալիայի Ռայդ քաղաքն ընդունել է բանաձև՝ ի սատարումն Արցախի Հանրապետության անկախության

16:35 • 22/05

Ինդոնեզիայում Մերապի հրաբուխը 3,5 կմ բարձրությամբ մոխրի սյուն է արտանետել (լուսանկարներ, տեսանյութ)

16:18 • 22/05

«Աստված ստեղծել է ձեզ այդպիսին ու սիրում է ձեզ այդպիսին». Հռոմի պապն աջակցության խոսքեր է ասել չիլիացի միասեռականին

16:15 • 22/05

Կայացել է մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ոլորտի հիմնադրամների և մասնագետների 2-րդ հանդիպումը՝ վարչապետի տիկնոջ հրավերով

16:08 • 22/05

Առաջարկվում է փոխել կոնյակի ակցիզային հարկի հարկման բազան. գյուղնախարար

16:05 • 22/05

Անփառունակ ճակատագիր է սպասվում բոլոր նրանց, ովքեր ռևանշի կգնան. Հայկ Կոնջորյան (տեսանյութ)

16:00 • 22/05

Զինծառայող Լևոն Թորոսյանի մահվան գործով մեղադրանք է առաջադրվել կրտսեր սերժանտին. ՔԿ

15:49 • 22/05

Թրամփը նկարահանվել է ադրբեջանցի երգիչ Էմին Աղալարովի նոր տեսահոլովակում

15:49 • 22/05

Նվազագույն աշխատավարձը եթե 55,000 դրամ է, ինչպե՞ս կարող է մարդն այդքան տուգանք վճարել. Միքայել Մելքումյանը՝ օմբուդսմենին

15:44 • 22/05

Հայաստանի հավաքականի նորեկներ Իվան Յագանը և Էդգար Բաբայանը Երևան կժամանեն մայիսի 23-ին

15:44 • 22/05

Դրանք կազմակերպված խաղեր են. Գ. Պետրոսյանը ՄԻՊ-ի ուշադրությունն է հրավիրում աշխատակազմը համալրելու մրցույթներին

15:40 • 22/05

Beeline-ը հայտարարում է աշխատանքի ընդունման գործընթացների բարելավման մասին

15:40 • 22/05

«Տոլմա Հարվարդում». չինացի դերասանը հրապարակել է Հարվարդի համալսարանի ճաշարանում մատուցվող տոլմայի լուսանկարը (լուսանկար)

15:38 • 22/05

Եթե իմ կուսակցությունը հետագայում Երևանի քաղաքապետի պաշտոնն ինձ վստահի, միգուցե կընդունեմ առաջարկը. Ա. Սիմոնյան

15:34 • 22/05

Իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան երկարաձգել է պայմանագիրը հավաքականի գլխավոր մարզչի հետ

15:34 • 22/05

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձ է հղել Մոնղոլիայի վարչապետը

15:33 • 22/05

ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը պետք է ճանաչեն Հայոց ցեղասպանությունը. Bloomberg

15:30 • 22/05

Ֆինլանդիայի վարչապետը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետին

15:28 • 22/05

Լոռու և Տավուշի մարզերում ՄԻՊ գրասենյակներ ունենալու կարիք կա. Արման Թաթոյան

15:26 • 22/05

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձ է հղել Լեհաստանի Հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահը

15:23 • 22/05

Կոչ կանեի զբաղվել կրթությամբ և գիտությամբ, չխառնվել մարդկանց ազատ սահմանադրական իրավունքին. Է. Շարմազանովը՝ ԿԳ նախարարի կոչի մասին

15:22 • 22/05

Մեր երկրում պետք է արմատավորվի ազատության կանխավարկածի գաղափարը. Արման Թաթոյան

15:20 • 22/05

ՔԿ-ն Ուլնեցի փողոցում մահակներով քաղաքացիների մեքենաները վնասած անձանց ճանաչողներին խնդրում է արձագանքել (տեսանյութ)

15:18 • 22/05

2017թ. արձանագրվել են մտահոգիչ տեղեկություններ ու դեպքեր ընտրակաշառքի բաժանման, վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ. Արման Թաթոյան

15:16 • 22/05

«Գանձասար-Կապանը» Հայաստանի Գավաթով ուղևորվել է Սյունիք և արժանացել ջերմ ընդունելության (տեսանյութ)

15:13 • 22/05

Սերժ Թանկյանը կոչ է արել չօգտագործել Հայոց ցեղասպանությունը որպես կապիտալ՝ արտաքին քաղաքականություն վարելու համար

15:13 • 22/05

ՊՊԾ գունդը զավթելու մեջ մեղադրվողների աջակից ցուցարարներից մեկը հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն՝ բռնության ենթարկվելու մասին

15:06 • 22/05

Արաբկիրի ոստիկանության ղեկավար կազմի ծառայողները վերցրել են ոստիկանների պարգևավճարները. ՀՔԾ

15:01 • 22/05

Իմ մասով մտահոգություն չունեմ. Է. Շարմազանովը՝ ԱԱԾ պետի հայտարարության մասին