ՄԻՊ-ի գործառույթը ոչ թե փաստն արձանագրելն ու հանրայնացնելն է, այլ դրա ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը. Մ. Արիստակեսյանը՝ ՄԻՊ-ի զեկույցի մասին

16:25 • 06.04.182017 թվականի ընթացքում շարունակվել են արձանագրվել քաղաքացիների սոցիալական ապահովության իրավունքների խախտումներ: Այս մասին նշվում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցում:

Մասնավորապես, ՄԻՊ-ը բազմաթիվ բողոքներ է ստացել և արձանագրել՝ կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու հնարավորության սահմանափակումների, սոցիալական աջակցության իրավունքի, աշխատավայրում դժբախտ պատահարների, հիվանդության դեպքում խախտելու մասով:

«2017 թվականի ընթացքում շարունակվել են հասցեագրվել արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ բողոքներ։ Ըստ այդ բողոքների՝ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակելու մասին անձանց դիմումները մերժվում են այն հիմնավորմամբ, որ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող նրանց աշխատանքային ստաժը չի բավականացնում, քանի որ ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների ցուցակում իրենց մասնագիտությունները ներառված չեն»,- ասվում է զեկույցում:

Նշենք, որ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակվում է օրենքով ամրագրված չափանիշներին բավարարող 55 տարին լրացած անձին: Տրամաբանությունն այն է, որ անձը ստանում է արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք, եթե օրենքով նախատեսված ժամկետում աշխատել է առանձնապես վնասակար, ծանր, արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պայմաններում կամ կատարել է արտոնյալ 34 կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանք:

Զեկույցում գրված է, որ որոշ դեպքերում մարդիկ զրկվել են արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունքից, քանի որ դիմումատուների աշխատանքային գրքույկներում մասնագիտության անվան փոփոխության մասին համապատասխան գրառում չի կատարվել։ Մի շարք դեպքերում ՄԻՊ-ին դիմելուց հետո աշխատանքային գրքույկներում կատարվել են ուղղումներ, սակայն լիազոր մարմինը կրկին մերժել է կենսաթոշակի նշանակումը՝ այս անգամ պատճառաբանելով, որ գործատուների կողմից տրված տեղեկանքներն առանց հիմքերի են, իրավաչափ չեն և ենթակա են ստուգման:

2017 թ.-ին խնդիրներ են արձանագրվել նաև աշխատանքային ստաժի վերահաշվարկի հետ կապված: Օրինակ, Պաշտպանին հասցեագրվել է բողոք այն մասին, որ կենսաթոշակառուն կենսաթոշակային մարմնից ստացել է ծանուցում այն մասին, որ իր կենսաթոշակի ստաժում ներառված մոտ 28 տարվա աշխատանքային ստաժը հիմնավորված չէ, ինչի հիմքով այն կրճատվել է և արդյունքում առաջացել է ավելի վճարված 222.950 ՀՀ դրամ գումար, հետևաբար անհրաժեշտ է գանձապետական հաշվեհամարին կատարել փոխանցում:

«Հասցեագրված բողոքների ուսումնասիրությունները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ չեն գործում կենսաթոշակային մարմնի աշխատակիցների անբարեխիղճ և ոչ իրավաչափ աշխատանքի և գործելաոճի վերացման ու վերջիններիս պատասխանատվության պատշաճ կառուցակարգեր։ Ստացվում է, որ կենսաթոշակային մարմինը ժամանակին չի ապահովել կենսաթոշակառուների փաստաթղթերի ճշգրիտ հավաքագրումը, ինչպես նաև դիմողին չի ներկայացվել աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ ստույգ տեղեկատվություն»,- գրված է զեկույցում:

Մայրության նպաստի վերահաշվարկի մասով 2017 թվականին Պաշտպանին հասցեագրվել են բողոքներ այն մասին, որ համատեղությամբ աշխատող քաղաքացիների մայրության նպաստը հաշվարկվել և նշանակվել է՝ առանց մյուս գործատուի վճարած եկամուտը ներառելու. «Անհրաժեշտ է համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանել մայրության նպաստի վերահաշվարկման համար այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հիմք կտան համատեղությամբ աշխատանքի դիմաց մայրության նպաստի՝ որպես պակաս վճարված նպաստի գումարի վճարման համար՝ առանց ժամկետի սահմանափակման»:

Բարձրաձայնվել են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում առկա խնդիրներ, այդ թվում՝ ընտանիքի անապահովության միավորի հաշվարկման բանաձևի թերությունների, ինչպես նաև համակարգում առկա ոչ բավարար վարչարարության իրականացման մասին:

«Դիմումներով ներկայացված տվյալների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ շահառուները հաշվառման հասցեում չբնակվելու կամ մշտական բնակության վայր չունենալու և այլ պատճառներով չեն ընդգրկվում անապահովության համակարգում։ Մասնավորապես, վերջիններս, կյանքի դժվարին իրավիճակից ելնելով, ստիպված են լինում պարբերաբար փոխել իրենց բնակության վայրը, որի արդյունքում չեն ընդգրկվում անապահովության համակարգում»,- նշված է ՄԻՊ-ի տարեկան զեկույցում:

Օմբուդսմենի համոզմամբ՝ անապահովության գնահատման համակարգում հաճախ հաշվի են առնվում այնպիսի հանգամանքներ, որոնք իրապես չեն արտացոլում անձի անապահովությունը, մինչդեռ խոչընդոտում են անապահովության նպաստի իրավունք ձեռք բերելուն։

«Բողոքներից մեկով ընտանիքը գտնվում է սոցիալապես ծանր պայմաններում, սակայն տնտեսությունում առկա է շատ հին, շահագործման ոչ այնքան ենթակա ավտոմեքենա, ինչն էլ գնահատման բանաձևում նպաստի իրավունք ձեռք բերելու համար նվազեցնում է անապահովության միավորը։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է բարձրացնել համակարգի հասցեականությունը և թափանցիկությունը, վերահսկողությունը տեսուչների նկատմամբ՝ չարաշահումների վերհանման, կանխման և պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով»:

«Տնտեսական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ, տնտեսագետ, կառավարման մասնագետ Մովսես Արիստակեսյանը Tert.am-ի հետ զրույցում նկատեց, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթը ոչ թե փաստն արձանագրելն ու հանրայնացնելն է, այլ դրա ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը և խնդրին լուծում տալը: Ըստ նրա՝ ՀՀ ՄԻՊ-ն ավելի շատ դիտորդի է նմանվում, քան գործող կառույցի:

«Արձանագրելը բարդ չէ, և դա ՄԻՊ-ի գործառույթ չէ: Ես կցանկանայի զեկույցում տեսնել, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ստացած քանի բողոքում է հաջողության հասել և մարդկանց շահերը պաշտպանել, քանի օրենսդրական փոփոխության առաջարկություն է արել դաշտը կարգավորելու համար: Եթե իրենք այս ամենը արած լինեին, կասեի՝ լավ են աշխատել»,- նշեց նա:

Մովսես Արիստակեսյանը նկատում է, որ պետական մակարդակով մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտին մեծ տեղ չի հատկացվում: Նա օրինակ է բերում այն, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է Կառավարության նիստերին մասնակցել վարչապետի հրավերով, իսկ Հանրային խորհրդի նախագահը մշտապես կարող է մասնակցել Կառավարության նիստերին. «Սա մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված հարված է»:

Անդրադառնալով զեկույցում նշված ընտանիքների ապահովության գնահատման համակարգում առկա խնդիրներին՝ Մ. Արիստակեսյանը նկատեց, որ այդ համակարգն ամբողջությամբ պետք է փոխվի: «Միջակայքեր պետք է լինեն, ոչ թե 30 բալ: Այդ 30 բալը շատ հեշտությամբ կարող է դառնալ 29 բալ, և ընտանիքը դուրս մնա համակարգից: Այստեղ միջակայքեր պետք է լինեն»,- ասաց նա:

«Հենց հիմա մեր ՀԿ-ը մի շահառուի խնդիր է պաշտպանում: Նրան 7 տարի տվել են հաշմանդամության 2-րդ կարգ և 8-րդ տարին պետք է նորից ստանար 2-րդ կարգ, որպեսզի ցմահ ստանար: Շահառուն գնացել է հերթական փորձաքննության, և իրեն տվել են 3-րդ կարգ: 3 ամիս չարչարանքից և 80 հազար դրամ ծախսելուց հետո հասանք այն բանին, որ նրան ցմահ 2-րդ կարգ տվեցին: Հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանն այսպիսի պաշտպանության քանի՞ փորձ ունի»,- նշեց Մովսես Արիստակեսյանը:

 

Հակոբ Ասլանյան

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

17:07 • 19/09

Հայաստանի գավաթ. «Արարատն» առաջին խաղում չկարողացավ հաղթել «Լոկոմոտիվին»

17:06 • 19/09

Փաշինյանին շատ են անհանգստացնում իմ նախագահության ժամանակ ձեռքբերված արդյունքները. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Коммерсантъ-ին

17:00 • 19/09

Էջմիածին-Երևան միջմարզային և ներքաղաքային h. 5 երթուղիների խնդիրը. մրցութային կարգ է խախտվել՝ նախարարության իմացությամբ

16:59 • 19/09

Կոչ ենք անում լրատվամիջոցին երկակի մոտեցում չկիրառել և հարգանքով վերաբերվել սահմանադրական իրավունքների պաշտպանությանը. ՔԿ-ն՝ Yerevan.today-ին

16:57 • 19/09

Լվովում արգելվել է ռուսերենի կիրառումը

16:50 • 19/09

«Մեզ մոտ ոչ մի ճգնաժամ էլ չկա, այդ ամենը մանիպուլյացիա է»․ Էրդողան

16:50 • 19/09

Սարդարապատի ճակատամարտում զոհված 21 հերոսների եղբայրական գերեզմանը  վտանգված է, տարածքը սեփականաշնորհված է. Արծրուն Պեպանյան

16:45 • 19/09

Սեքսն Աստծո պարգև է, այլ ոչ թե տաբու. Հռոմի պապ

16:40 • 19/09

Համայնքների խոշորացման ծրագիրը ժամանակավորապես առկախվել է. Սուրեն Պապիկյան

16:39 • 19/09

Մարտի 1-ի 10-ը զոհի պատասխանատվությունը կիսում են իշխանությունն ու ընդդիմությունը. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Коммерсантъ-ին

16:39 • 19/09

Հաջողության համար կարևոր է գործարար կառավարման գործիքների ընտրությունը. Ռալֆ Յիրիկյան

16:31 • 19/09

«Բարսելոնայի» նախագահ Բարտոմեուն ՊՍԺ-ին մեղադրել է կեղծավորության մեջ

16:26 • 19/09

Չինաստանում ոստիկանները գողին բռնել են բանանի «օգնությամբ»

16:14 • 19/09

Ֆեդերեր. Չեմ կարծում, թե Նադալի հետ մրցակցությունն ինձ ավելի լավն է դարձնում

16:12 • 19/09

Պերուում 4 աչքով երկդեմ շուն է ծնվել (լուսանկարներ, տեսանյութ)

16:10 • 19/09

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք պետք է մյուսների հետ հավասար կարողանան ինքնուրույն իրացնել իրենց իրավունքները․ Արման Թաթոյան

16:08 • 19/09

Ստամբուլում 85-ամյա ծերունին սպանել է կնոջը Facebook-ից օգտվելու վեճի պատճառով

15:50 • 19/09

Փաշինյանը գուցե երկնաքար է կամ գիսաստղ, որը շատ արագ է այրվում. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը՝ Коммерсантъ-ին

15:42 • 19/09

Ինձ համար քննադատելի է ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձին սեփական իրավունակությունից զրկելու գործելակերպը․Դունյա Միյատովիչ

15:41 • 19/09

«Ռեալ»-«Ռոմա». Խուլեն Լոպետեգին հայտավորել է 19 ֆուտբոլիստի

15:38 • 19/09

Ն. Փաշինյանի համար իր լոկալ քաղաքական շահերը և ներկայացումները շատ ավելի կարևոր են, քան ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը. Ա. Աշոտյան

15:33 • 19/09

Մասիսի քաղաքապետի հետ չեմ հանդիպել, որպես նախարար իրավասու չեմ պահանջելու նրա հրաժարականը. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ)

15:31 • 19/09

Բյուրեղավանում ավագ և հիմնական դպրոցների երկարամյա խնդիրը ևս լուծում կստանա. Կոտայքի մարզպետ

15:15 • 19/09

Պուտինի զանգը լուրջ աջակցություն էր. Քոչարյանը Коммерсантъ-ին պատմել է ՌԴ նախագահի հետ ընկերական հարաբերություններից և նրանց միջև եղած «քիմիայից»

15:15 • 19/09

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունել է Գերմանիայի հայ գործարարների միության անդամներին

15:06 • 19/09

Մինչ այս պահը ոստիկանությունում չեն ստացվել տեղեկություններ, որ որևէ թեկնածուի կյանքին, առողջությանը ոտնձգելու սպառնալիքներ են տարածվել

14:58 • 19/09

Անհավանական դաջվածքներ, որոնց գաղտնիքը բացահայտվում է միայն ոտքերն ու ձեռքերը մեկնելու դեպքում (լուսանկարներ)

14:57 • 19/09

Լրատվամիջոցի նկատմամբ ցանկացած դատավարական գործողություն պետք է լինի ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում․Գ. Կոստանյանը՝ Yerevan today-ում խուզարկություն մասին

14:55 • 19/09

ԱԺ քննիչ հանձնաժողովը ԱԱԾ և ՀՔԾ պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման գործը քննելու համար հրավիրելու է միջազգային կառույցների մասնագետների

14:53 • 19/09

ՀՀ գլխավոր դատախազը Դուշանբեում կմասնակցի ԱՊՀ մասնակից-պետությունների գլխավոր դատախազների կոորդինացիոն խորհրդի նիստին

14:51 • 19/09

Գերմանիան դավաճանել է ազատության ու ժողովրդավարության ձգտող թուրքերին․ Դենիզ Յուջել

14:42 • 19/09

Մոսկվայում Կարո Հալաբյանի հուշարձանի տեղադրման դեմ ստորագրահավաք է անցկացվում

14:38 • 19/09

Իմ հաղթանակի դեպքում ավագանու ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերը ստանալու են հրավեր՝ Երևանը միասին կառավարելու. Ն. Զոհրաբյան

14:36 • 19/09

Սեպտեմբերի 18-19-ը ոստիկանության կողմից բացահայտվել է հանցագործության 73 դեպք

14:35 • 19/09

ՌԴ Պետդումայում առաջարկել են օտարերկրացիներին արգելել տաքսի վարել

14:33 • 19/09

«Ալաշկերտ»-«Փյունիկ». մեկնարկային կազմեր, ուղիղ եթեր

14:29 • 19/09

Վորոնեժի մարզում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարում ողջ մնացած հայը պատմել է կատարվածի մասին (տեսանյութ)

14:24 • 19/09

Դատական իշխանության անկախության անհրաժեշտությունը միշտ է եղել՝ 10-15 տարի առաջ էլ, հիմա էլ, կարևորը՝ գործուն միջոցներ ձեռնարկվեն խնդրի կարգավորման համար․ Գ․ Կոստանյան (տեսանյութ)

14:23 • 19/09

Ինձ չէի ների, եթե մնայի անկյունում և անտարբեր լինեի տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Коммерсантъ-ին

14:14 • 19/09

82-ամյա քաղաքացին իր ծխած ծխախոտի գլանակից առաջացած կրակից այրվածք է ստացել և մահացել

14:04 • 19/09

ԽՍՀՄ-ում տիրող մթնոլորտը՝ ամերիկացի պրոֆեսորի աշխատանքներում (լուսանկարներ)

13:49 • 19/09

Մենք պետք է հստակ հավատանք, իմանանք և տեսնենք, որ հաշմանդամությունը հիվանդություն չէ, դատավիճիռ չէ․ Մանե Թանդիլյան

13:47 • 19/09

Դավթաշենում ամբողջությամբ այրվել է «Opel Astra»-ն և մասամբ ջերմահարվել «Mercedes C200» մակնիշի ավտոմեքենան

13:39 • 19/09

ԱՄՆ-ն և Ասադի ռեժիմը կարող են փորձել խափանել Իդլիբի շուրջ Պուտինի և Էրդողանի պայմանավորվածությունը․ Էրդողանի խորհրդական

13:35 • 19/09

«Վանաձոր» ՔԿՀ-ում կազմակերպվել է մարզական միջոցառում՝ սեղանի թենիս

13:34 • 19/09

Բռնցքամարտիկներ Արամ Ավագյանն ու Գոռ Երիցյանը մեկնել են Մոսկվա

13:33 • 19/09

Ադրբեջանը և Ռուսաստանը համատեղ վարժանքներ են անցկացրել Կասպից ծովում

13:28 • 19/09

Տավուշում հիմնվելու է նմանը չունեցող անասնապահական ֆերմա, նաև տեքստիլ արտադրություն. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ)

13:28 • 19/09

Եմենում ավելի քան 5 մլն երեխա սովամահ լինելու վտանգի տակ է. Save the Children

13:10 • 19/09

Սպորտի նախարարությունն առաջակում է երեք մարզիկի ազատել պարտադիր զինվորական ծառայությունից

13:08 • 19/09

Դատախազությունը ԱՄՆ-ի իրավասու մարմիններից միջնորդություն է ստացել Քևին (Քեմալ) Օքսուզին հանձնելու վերաբերյալ

12:57 • 19/09

Ռեալի նախագահը Լոպետեգիին. Նպատակը ՉԼ-ի եզրափակչում Բարսելոնային հաղթելն է Աթլետիկոյի ստադիոնում

12:53 • 19/09

Audi-ն ներկայացրել է e-tron էլեկտրական քրոսովերը (լուսանկարներ)

12:52 • 19/09

Եթե ՀՀ-ում գաղտնալսում են ԱԱԾ տնօրենին ու ՀՔԾ պետին, նշանակում է, որ որևէ անձ երաշխավորված չէ իր մասնավոր կյանքին անօրինական միջամտելու դեմ պայքարում․ Գ․ Կոստանյան

12:44 • 19/09

5 մլն դոլար. The Weeknd-ին դատի են տվել Starboy հիթի «գողության» մեղադրանքով

12:37 • 19/09

Մենք ստեղծում ենք նորմալ հասարակություններ, որտեղ չպետք է լինեն երկրորդ դասի մարդիկ. ԵՄ դեսպանը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական իրավունքներին վերաբերող համաժողովին

12:34 • 19/09

Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի և ԱՊՀ պետությունների վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարներին

12:26 • 19/09

Մասնագետները ներկայացրել են ընկճախտի 3 հիմնական նախանշան

12:22 • 19/09

Եթե մեր նկատմամբ հետապնդում իրականացվի՝ դա կապված է լինելու մեր գործունեության և քաղաքական հայացքների հետ. Հ. Նահապետյանը՝ պաշտոնյաների գաղտնալսման հետ կապված հետախուզումների մասին (տեսանյութ)

12:21 • 19/09

Չինաստանը 7.7 մլրդ դոլարով կրճատել է ԱՄՆ պետպարտքում ներդրումները

12:19 • 19/09

Հանրապետության տարածքում երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ

12:16 • 19/09

2018-ի 8 ամսիների ընթացքում ԱԱՀ –ի զրոյական դրույքաչափերով գործարքների գծով հարկ վճարողներին վերադարձվել է 56,5 մլրդ դրամ. ՊԵԿ պաշտոնյա

12:13 • 19/09

Անգլիայում սարդերը մի տարի վախեցրել են կնոջը գիշերային «օրորոցայինով»

12:09 • 19/09

Ոստիկանությունը հրապարակել է Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների վերջնական ցուցակները

12:07 • 19/09

Շախմատի Հայաստանի հավաքականները Բաթումիում կմասնակցեն համաշխարհային 43-րդ օլիմպիադային

12:03 • 19/09

Դժվար է ասել՝ ինչ է ասել Մարությանն իր երեխայի ծննդյան ու Սարգսյանի ինագուրացիայի մասին, բայց 2012-ից ցույց է տվել դժգոհությունը. Վ.Կոստանյան

12:00 • 19/09

Կրթությունը պետք է ունենա ազգային ու հոգևոր նկարագիր. Էդուարդ Շարմազանով

11:58 • 19/09

ՀՀ նախագահը ստորագրել է «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին և մի շարք այլ օրենքներ

11:46 • 19/09

1.3 մլն դոլար. Ferrari-ին պաշտոնապես ներկայացրել է իր ամենահզոր ճանապարհային մեքենան (լուսանկարներ, տեսանյութ)

11:29 • 19/09

Դուշանբեում անցկացված «Գեովիկտորինա» մասնագիտական մրցույթում ՀՀ-ն ներկայացնող թիմը ճանաչվել է հաղթող

11:28 • 19/09

«Հիանալի զարգացում». Թրամփը ողջունել է Հս. և Հրվ. Կորեաների առաջնորդների միջև համաձայնությունների ձեռքբերումը

11:28 • 19/09

Թուրքիայում ազգայնականության դեմ միակ «հակաթույնը» մտավորականությունն է․ թուրք մտավորական

11:26 • 19/09

Լիվերպուլը 1961/62 մրցաշրջանից ի վեր առաջին անգամ մեկնարկել է 6 անընդմեջ հաղթանակով

11:20 • 19/09

Իտալիայում ընտրել են երկրի ամենագեղեցիկ աղջկան (լուսանկարներ)

11:17 • 19/09

ԱԺ-ում մեկնարկել է պաշտոնյաների գաղտնալսումները քննելու համար ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի 1-ին նիստը (ուղիղ)

11:15 • 19/09

Բոլոր նման դեպքերը խոտագույնս կպատժվեն, սթափվե՛ք. մարզպետը դպրոցների տնօրեններին կոչ է արել անհիմն չմերժել աշխատանքի բաց մրցույթին դիմողներին

11:05 • 19/09

Երևանի ավագանու ընտրություններին ընտրողների նախնական ցուցակից հանվել են 600-ից ավելի մահացած անձանց տվյալներ. Մնացական Բիչախչյան

11:05 • 19/09

Մելանյա Թրամփի էլեգանտ տեսքը՝ 4.000 դոլարանոց վերարկուով ու բարձրակրունկներով (լուսանկարներ, տեսանյութ)

10:56 • 19/09

ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք ևս կարող են մասնակցել Երևանի ավագանու ընտրություններին, եթե մինչև քվեարկության օրն ունեն առնվազն մեկ տարվա հաշվառում

10:54 • 19/09

Տոտենհեմի գլխավոր մարզիչը լրագրողներին մեղադրել է իր ֆուտբոլիստների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար

10:50 • 19/09

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից հաշվարկվել է շրջակա միջավայրին հասցված 49 մլն դրամի վնաս

10:45 • 19/09

Չարաշահումների վերաբերյալ պետք է գնահատական տալ քննության ավարտից հետո, ոստիկանության հաղորդագրության մեջ իմ հասցեին որևէ մեղադրանք չկա. ԵԹԿՊԻ ռեկտոր (թարմացվող)

10:45 • 19/09

«Ժամանակ». Զգուշացում Բաքվին. Հայաստանը պատրաստ է պատերազմի

10:31 • 19/09

«Հրապարակ». ԱԱԾ և ՀՔԾ ղեկավարներին գաղտնալսելու հարցերով հանձնաժողովում աշխատելու հավակ­նություն է ունեցել Է. Մարուքյանը, բայց Լ. Նազարյանը ներկայացրել է «ՔՊ» անդամների

10:30 • 19/09

Ֆորթ Թրամփ. Լեհաստանի նախագահն առաջարկել է երկրում ամերիկյան ռազմաբազա ստեղծել ու այն կոչել Թրամփի անունով

10:29 • 19/09

ՊՍԺ-ի պաշտպանը «Լիվերպուլից» կրած պարտության մասին. Ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունեցել

10:14 • 19/09

Փաշինյանի համար իշխանություն պահելը դարձել է ինքնանպատակ, չկա ոչ մի թիմ, չկա նպատակ ու ժամանակացույց. Ստեփան Դանիելյան

10:14 • 19/09

Բուֆերային գոտիների ստեղծում, միջուկային փորձարկումների սառեցում. ինչ են պայմանավորվել Հս. և Հրվ. Կորեաների առաջնորդները Փհենյանում

10:12 • 19/09

«Ժամանակ». Կառավարությունն էականորեն կխստացնի փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման հա­մար տրվող լիցենզիաների պայ­մանները

10:08 • 19/09

Ընտրությունները պետք է դառնան համախմբող ու ձեռքբերումներն արժևորող գործոն. ՄԻՊ–ի դիրքորոշումներն ընտրական գործընթացի վերաբերյալ

10:03 • 19/09

«Հրապարակ». Ա. Թորոսյանի 2 «մարդիկ» կոնֆլիկտի մեջ են մտել, որի հետևանքով «Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ին կից պոլիկլինիկայի նորանշանակ տնօրենն ազատվել է աշխատանքից

10:01 • 19/09

Թուրքիան 250.000 դոլարով «վաճառում» է երկրի քաղաքացիությունը

10:00 • 19/09

Ձեր երազանքների բնակարանը Ինեկոբանկի հետ

09:54 • 19/09

Ռուսաստանի հարավում ավելի քան 3.500 զինծառայող տագնապով բերվել է մարտական պատրաստության

09:44 • 19/09

ՀՀ վարչապետն ԱՄՆ կմեկնի Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրություններում քվեարկելուց հետո

09:44 • 19/09

Թուրքիայում Աթաթուրքի արձանի մոտակայքում տեղադրված բիոզուգարանը զայրացրել է տեղացիներին

09:42 • 19/09

Վարչապետի որոշմամբ՝ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ է նշանակվել

09:31 • 19/09

«Ժողովուրդ». Հերմինե Նաղդալյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության կատարած շինաշխատանքներում մի շարք թերություններ են արձանագրվել

09:24 • 19/09

ԱՄՆ մեկ դոլարը վաճառվում է 486.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով

09:18 • 19/09

«Հրապարակ». Նախորդ ընտրությունների ընտրակեղծարարները, ձայն բերողները, թաղային հեղինակություններն այս անգամ մնացել են «անտեր»