ՄԻՊ-ի գործառույթը ոչ թե փաստն արձանագրելն ու հանրայնացնելն է, այլ դրա ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը. Մ. Արիստակեսյանը՝ ՄԻՊ-ի զեկույցի մասին

16:25 • 06.04.182017 թվականի ընթացքում շարունակվել են արձանագրվել քաղաքացիների սոցիալական ապահովության իրավունքների խախտումներ: Այս մասին նշվում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցում:

Մասնավորապես, ՄԻՊ-ը բազմաթիվ բողոքներ է ստացել և արձանագրել՝ կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու հնարավորության սահմանափակումների, սոցիալական աջակցության իրավունքի, աշխատավայրում դժբախտ պատահարների, հիվանդության դեպքում խախտելու մասով:

«2017 թվականի ընթացքում շարունակվել են հասցեագրվել արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ բողոքներ։ Ըստ այդ բողոքների՝ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակելու մասին անձանց դիմումները մերժվում են այն հիմնավորմամբ, որ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող նրանց աշխատանքային ստաժը չի բավականացնում, քանի որ ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների ցուցակում իրենց մասնագիտությունները ներառված չեն»,- ասվում է զեկույցում:

Նշենք, որ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակվում է օրենքով ամրագրված չափանիշներին բավարարող 55 տարին լրացած անձին: Տրամաբանությունն այն է, որ անձը ստանում է արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք, եթե օրենքով նախատեսված ժամկետում աշխատել է առանձնապես վնասակար, ծանր, արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պայմաններում կամ կատարել է արտոնյալ 34 կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանք:

Զեկույցում գրված է, որ որոշ դեպքերում մարդիկ զրկվել են արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունքից, քանի որ դիմումատուների աշխատանքային գրքույկներում մասնագիտության անվան փոփոխության մասին համապատասխան գրառում չի կատարվել։ Մի շարք դեպքերում ՄԻՊ-ին դիմելուց հետո աշխատանքային գրքույկներում կատարվել են ուղղումներ, սակայն լիազոր մարմինը կրկին մերժել է կենսաթոշակի նշանակումը՝ այս անգամ պատճառաբանելով, որ գործատուների կողմից տրված տեղեկանքներն առանց հիմքերի են, իրավաչափ չեն և ենթակա են ստուգման:

2017 թ.-ին խնդիրներ են արձանագրվել նաև աշխատանքային ստաժի վերահաշվարկի հետ կապված: Օրինակ, Պաշտպանին հասցեագրվել է բողոք այն մասին, որ կենսաթոշակառուն կենսաթոշակային մարմնից ստացել է ծանուցում այն մասին, որ իր կենսաթոշակի ստաժում ներառված մոտ 28 տարվա աշխատանքային ստաժը հիմնավորված չէ, ինչի հիմքով այն կրճատվել է և արդյունքում առաջացել է ավելի վճարված 222.950 ՀՀ դրամ գումար, հետևաբար անհրաժեշտ է գանձապետական հաշվեհամարին կատարել փոխանցում:

«Հասցեագրված բողոքների ուսումնասիրությունները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ չեն գործում կենսաթոշակային մարմնի աշխատակիցների անբարեխիղճ և ոչ իրավաչափ աշխատանքի և գործելաոճի վերացման ու վերջիններիս պատասխանատվության պատշաճ կառուցակարգեր։ Ստացվում է, որ կենսաթոշակային մարմինը ժամանակին չի ապահովել կենսաթոշակառուների փաստաթղթերի ճշգրիտ հավաքագրումը, ինչպես նաև դիմողին չի ներկայացվել աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ ստույգ տեղեկատվություն»,- գրված է զեկույցում:

Մայրության նպաստի վերահաշվարկի մասով 2017 թվականին Պաշտպանին հասցեագրվել են բողոքներ այն մասին, որ համատեղությամբ աշխատող քաղաքացիների մայրության նպաստը հաշվարկվել և նշանակվել է՝ առանց մյուս գործատուի վճարած եկամուտը ներառելու. «Անհրաժեշտ է համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանել մայրության նպաստի վերահաշվարկման համար այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հիմք կտան համատեղությամբ աշխատանքի դիմաց մայրության նպաստի՝ որպես պակաս վճարված նպաստի գումարի վճարման համար՝ առանց ժամկետի սահմանափակման»:

Բարձրաձայնվել են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում առկա խնդիրներ, այդ թվում՝ ընտանիքի անապահովության միավորի հաշվարկման բանաձևի թերությունների, ինչպես նաև համակարգում առկա ոչ բավարար վարչարարության իրականացման մասին:

«Դիմումներով ներկայացված տվյալների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ շահառուները հաշվառման հասցեում չբնակվելու կամ մշտական բնակության վայր չունենալու և այլ պատճառներով չեն ընդգրկվում անապահովության համակարգում։ Մասնավորապես, վերջիններս, կյանքի դժվարին իրավիճակից ելնելով, ստիպված են լինում պարբերաբար փոխել իրենց բնակության վայրը, որի արդյունքում չեն ընդգրկվում անապահովության համակարգում»,- նշված է ՄԻՊ-ի տարեկան զեկույցում:

Օմբուդսմենի համոզմամբ՝ անապահովության գնահատման համակարգում հաճախ հաշվի են առնվում այնպիսի հանգամանքներ, որոնք իրապես չեն արտացոլում անձի անապահովությունը, մինչդեռ խոչընդոտում են անապահովության նպաստի իրավունք ձեռք բերելուն։

«Բողոքներից մեկով ընտանիքը գտնվում է սոցիալապես ծանր պայմաններում, սակայն տնտեսությունում առկա է շատ հին, շահագործման ոչ այնքան ենթակա ավտոմեքենա, ինչն էլ գնահատման բանաձևում նպաստի իրավունք ձեռք բերելու համար նվազեցնում է անապահովության միավորը։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է բարձրացնել համակարգի հասցեականությունը և թափանցիկությունը, վերահսկողությունը տեսուչների նկատմամբ՝ չարաշահումների վերհանման, կանխման և պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով»:

«Տնտեսական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ, տնտեսագետ, կառավարման մասնագետ Մովսես Արիստակեսյանը Tert.am-ի հետ զրույցում նկատեց, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթը ոչ թե փաստն արձանագրելն ու հանրայնացնելն է, այլ դրա ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը և խնդրին լուծում տալը: Ըստ նրա՝ ՀՀ ՄԻՊ-ն ավելի շատ դիտորդի է նմանվում, քան գործող կառույցի:

«Արձանագրելը բարդ չէ, և դա ՄԻՊ-ի գործառույթ չէ: Ես կցանկանայի զեկույցում տեսնել, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ստացած քանի բողոքում է հաջողության հասել և մարդկանց շահերը պաշտպանել, քանի օրենսդրական փոփոխության առաջարկություն է արել դաշտը կարգավորելու համար: Եթե իրենք այս ամենը արած լինեին, կասեի՝ լավ են աշխատել»,- նշեց նա:

Մովսես Արիստակեսյանը նկատում է, որ պետական մակարդակով մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտին մեծ տեղ չի հատկացվում: Նա օրինակ է բերում այն, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է Կառավարության նիստերին մասնակցել վարչապետի հրավերով, իսկ Հանրային խորհրդի նախագահը մշտապես կարող է մասնակցել Կառավարության նիստերին. «Սա մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված հարված է»:

Անդրադառնալով զեկույցում նշված ընտանիքների ապահովության գնահատման համակարգում առկա խնդիրներին՝ Մ. Արիստակեսյանը նկատեց, որ այդ համակարգն ամբողջությամբ պետք է փոխվի: «Միջակայքեր պետք է լինեն, ոչ թե 30 բալ: Այդ 30 բալը շատ հեշտությամբ կարող է դառնալ 29 բալ, և ընտանիքը դուրս մնա համակարգից: Այստեղ միջակայքեր պետք է լինեն»,- ասաց նա:

«Հենց հիմա մեր ՀԿ-ը մի շահառուի խնդիր է պաշտպանում: Նրան 7 տարի տվել են հաշմանդամության 2-րդ կարգ և 8-րդ տարին պետք է նորից ստանար 2-րդ կարգ, որպեսզի ցմահ ստանար: Շահառուն գնացել է հերթական փորձաքննության, և իրեն տվել են 3-րդ կարգ: 3 ամիս չարչարանքից և 80 հազար դրամ ծախսելուց հետո հասանք այն բանին, որ նրան ցմահ 2-րդ կարգ տվեցին: Հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանն այսպիսի պաշտպանության քանի՞ փորձ ունի»,- նշեց Մովսես Արիստակեսյանը:

 

Հակոբ Ասլանյան

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

03:54 • 19/09

Պենտագոնի ղեկավարը հերքել է պաշտոնը լքելու մասին լուրը

03:18 • 19/09

Վենեսուելան հիանում է Պուտինի առաջնորդական հատկություններով. Մադուրո

02:52 • 19/09

ՀՀ ԶՈՒ-երի և ՊԲ-ի կողմից իրավիճակը լիովին վերահսկվում է. Նիկոլ Փաշինյան

02:31 • 19/09

Քանյե Ուեսթն ու Քիմ Քարդաշյանը տեղափոխվում են Չիկագո

02:03 • 19/09

Պոմպեոն Հյուսիսային Կորեայի հարցով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստ կանցկացնի

01:26 • 19/09

Վորոնեժի մարզում ուղևորատար ավտոբուսների բախման հետևանքով զոհվել է 5 մարդ

00:54 • 19/09

ՉԼ. «Աթլետիկոն» հյուրընկալվելիս հաղթեց «Մոնակոյին», այլ արդյունքներ (տեսանյութ)

00:50 • 19/09

ԱՄՆ-ը մտադիր չէ պատժամիջոցներ սահմանել «Հյուսիսային հոսք-2»-ի դեմ. Թրամփ

23:55 • 18/09

Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը կշարունակեն բանակցություններն Իդլիբի հարցով

23:53 • 18/09

Իսրայելական օդուժի գործողությունները խախտում են Սիրիայի ինքնիշխանությունը. Վլադիմիր Պուտին

23:50 • 18/09

«Լրագրողներ առանց սահմանների» իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է Yerevan.Today-ի խմբագրությունում իրականացված խուզարկությունը

23:46 • 18/09

Իկեր Կասիլյասը յուրահատուկ արդյունքով դարձավ պատմության միակ ֆուտբոլիստը

23:24 • 18/09

Փարիզի կենտրոնում ամիսը մեկ անգամ կարգելվի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը

23:11 • 18/09

Իլոն Մասկի ընկերությունը պատրաստ է ամերիկյան զենք ուղարկել տիեզերք

22:53 • 18/09

Չեմպիոնների լիգա. «Բարսելոնան» մեկնարկում է վստահ հաղթանակով (տեսանյութ)

22:50 • 18/09

«Ինտերը» կամային հաղթանակ տարավ «Տոտենհեմի» նկատմամբ (տեսանյութ)

22:48 • 18/09

Թող հավատի ջահը լուսավորի հայ ժողովրդի ուղին. Հռոմի պապը շնորհավորական ուղերձ է հղել Մխիթարյան միաբանությանը

22:32 • 18/09

Այս ընտրությունները միայն ավագանու ընտրություններ չեն, հենց այդ պատճառով շատ դեպքերում ծրագրային կետերի շուրջ բանավեճ տեղի չի ունենում. Էդգար Վարդանյան

22:28 • 18/09

Արցախում արջերը փակել են Նիկոլ Փաշինյանի մեքենայի ճանապարհը (տեսանյութ)

22:25 • 18/09

Չեմպիոնների լիգա. «Լիվերպուլ»-ՊՍԺ. մեկնարկային կազմեր

22:21 • 18/09

Բլոգերը ցուցադրել է իր պատվիրած նոր ոսկեգույն iPhone XS և XS Max սմարթֆոնները (տեսանյութ)

22:06 • 18/09

Լևոն Արոնյանի կինը հեծանվով 1800 կմ տարածություն կանցնի Թուրքիայով և Իրանով դեպի Հայաստան

21:57 • 18/09

Մետրոյի նոր կայարան, միասնական տոմսային համակարգ, վերջ «գծատեր» երևույթին․ 3 ուժի ծրագրային դրույթներում տրասնպորտային խնդիրների լուծման ճանապարհը

21:44 • 18/09

«Իզվեստիայի» գլխավոր խմբագիր Արսենի Հովհաննիսյանը զբաղեցրել է Life.ru-ի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը

21:25 • 18/09

Հայտնի է, թե ինչ տեսք կունենա «Բարսելոնայի» խաղաշապիկը գալիք մրցաշրջանում (լուսանկար)

21:24 • 18/09

Քանի դեռ իշխանությունները Արցախի հարցում հեղհեղուկ մոտեցումներ են ցուցաբերում, ունենալու ենք սահմանային լարվածություն. քաղաքագետ (տեսանյութ)

21:22 • 18/09

Համացանցում հայտնվել է «Կապիտան Մարվել» ֆիլմի առաջին թրեյլերը (տեսանյութ)

21:10 • 18/09

Արտակ Զեյնալյանի՝ քաղաքապետ ընտրվելով Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը չեն թուլանում, ընդհակառակը․ Արամ Սարգսյան

21:10 • 18/09

Սիրիայում Իլ-20 ռուսական օդանավի կործանումից հետո Նեթանյահուն զանգահարել է Պուտինին

20:50 • 18/09

Անհատ տաքսու վարորդներին կազատենք հարկային բոլոր պարտավորություններից․ Նիկոլ Փաշինյան

20:50 • 18/09

Եվրահանձնաժողովն ընդլայնում է հետաքննությունը գերմանական մեքենաշինական հսկաների դեմ 

20:28 • 18/09

Գերմանիայում գործարկվել է ապագայի գնացքը

20:24 • 18/09

Ըմբշամարտի երիտասարդական ԱԱ. Ամոյանը հաղթեց թուրք մարզիկին և դուրս եկավ եզրափակիչ (տեսանյութ)

20:23 • 18/09

Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, բայց մենք պատրաստ ենք նաև պատերազմի․ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է առաջնագիծ (տեսանյութ)

20:12 • 18/09

ՉԼ. «Բարսելոնա»-ՊՍՎ հանդիպման մեկնարկային կազմերը

20:02 • 18/09

Հրապարակվել է զբոսաշրջիկների ներհոսքից ամենաշատը «տառապող» երկրների վարկանիշը

20:01 • 18/09

Ն. Փաշինյանը և Բ. Սահակյանը այցելել են հանրապետության հյուսիսային սահմանագծի մի շարք հատվածներ, ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին և տիրող իրավիճակին (լուսանկարներ)

19:50 • 18/09

Samsung-ը մտադիր է հրաժարվել Galaxy J-ից. ET News

19:49 • 18/09

Առանց կանխավճարի հիփոթեքով բնակարաններ, աղբահանության խնդրի լուծում, կոմունալ ծախսերի նվազեցում. ՕԵԿ–ը քայլերթ անցկացրեց Զեյթունում

19:44 • 18/09

Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին հավատարմագրերի պատճենը հանձնեց ՀՀ-ում Կոնգոյի Հանրապետության դեսպան Դավիդ Մադուկան

19:40 • 18/09

«Լույս» դաշինքը քննարկում է անցկացնում Երևանի ավագանու ընտրություններում իր նախընտրական ծրագրի շուրջ (տեսանյութ)

19:37 • 18/09

Լաթաքիայի մոտակայքում Թուրքիա ուղևորվող բրիտանական կործանիչ է նկատվել Իլ-20-ի կործանումից առաջ

19:32 • 18/09

Պաշտոնական. Ալվարո Նեգրեդոն նոր ակումբ ունի

19:31 • 18/09

Իսրայելից հայտնել են Նեթանյահուի՝ Պուտինի հետ հեռախոսազրույց անցկացնելու մտադրության մասին

19:30 • 18/09

Հասկանում եմ վարչապետի հոգեվիճակը. նա շրջապատված է այնպիսի դիլետանտ կադրերով, որ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը վերցնում է իր վրա. Նաիրա Զոհրաբյան

19:30 • 18/09

«Մարտի 1-ի» գործով քննության վերջնական արդյունքները ցույց կտան՝ ինչ է տեղի ունեցել. Ա. Եղոյանը՝ ԳՇ պետի՝ սահմանը նոսրացած չլինելու հայտարարության մասին

19:20 • 18/09

Դրանք կլինեն քայլեր, որոնք բոլորը կնկատեն. Պուտինը պատմել է Իլ-20-ի կործանմանն ի պատասխան քայլերի մասին

19:13 • 18/09

Մենք ունենք առողջապահության ոլորտի տապալում. միայն ժողովրդահաճո որոշումներ կայացնելով, «Ֆեյսբուքում» հայտնի մարդկանց նշանակումով խնդիրները չեն լուծվում. Գևորգ Գրիգորյան

19:05 • 18/09

Իտալիայի Բ Սերիայի գործունեությունը ժամանակավորապես կասեցվել է

18:51 • 18/09

ԱՄՆ դեսպանությունը Ծիածանի և Ամբերդի դպրոցներին նվիրաբերում է 80.000 ԱՄՆ դոլարի գույք

18:50 • 18/09

Սերժ Թանկյանը հրապարակել է «Սպիտակ» ֆիլմի առաջին թրեյլերը (տեսանյութ)

18:47 • 18/09

Տոտին պատմել է՝ ինչպես է մերժել «Ռեալին»

18:37 • 18/09

ԱՄՆ-ում որսորդը փախչել է արջից՝ գիշատիչի թաթերում թողնելով իր ընկերոջը

18:34 • 18/09

Իդլիբ կուղարկվեն նաև թուրք զինվորականներ․ Չավուշօղլու

18:26 • 18/09

Արարատ Զուրաբյանը կարևորում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հստակ տարաբաժանումը

18:25 • 18/09

Թուրքիայում ձերբակալվել է ԻՊ պարագլուխներից «Սինջարի ամիր»-ն ու նրա որդին

18:12 • 18/09

Արդարադատության նախարարի տեղակալ Վիգեն Քոչարյանը մասնակցել է ԱՊՀ երկրների արդարադատության նախարարների խորհրդի 13-րդ նիստին

18:10 • 18/09

Կարող է անգրագետ խոսվի, բայց եթե ճառը համոզում է, ուրեմն լավն է․ Վազրիկ Բազիլը դասախոսություն կարդաց ԵՊՀ-ում

18:08 • 18/09

Գործադիրը պետք է ԵՄ-Հայաստան համաձայնագրի վավերացման գործընթացի ինտենսիվացումը պահի ուշադրության կենտրոնում. Ա. Աշոտյան

18:00 • 18/09

«Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ի դատապարտյալի այցելուի հանձնուքում հայտնաբերվել են կաթոցիկներ և այլ իրեր

17:57 • 18/09

Ինձ համար Ռոնալդուի տեղափոխությունը ցավալի փաստ է. Բարտոմեու

17:56 • 18/09

Apple-ը թողարկել է նոր iOS12-ը

17:52 • 18/09

«Ինչպես ես հայացա»․ Սևան Նշանյանը պատմել է Հայոց ցեղասպանությունը «բացահայտելու» իր պատմությունը

17:39 • 18/09

Թուրքիայում հետախուզական ծառայության 15 ենթասպա է ձերբակալվել

17:33 • 18/09

Հայաստան կժամանեն Էրիկ Էսրաիլյանը և Կալիֆոռնիայի համալսարանի ռեկտոր Ջին Բլոքը

17:31 • 18/09

Գրիզմանը շատ ինքնավստահ է. Ռամոս

17:31 • 18/09

«Ռոսկոմնադզոր»-ը հայտարարել է Twitter-ի և Facebook-ի ստուգումների մասին

17:26 • 18/09

Թուրքիայում կալանավորված ամերիկացի քահանայի հայազգի փաստաբանը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան

17:20 • 18/09

Համացանցում հրապարակվել է «Մերի Փոփինսը վերադառնում է» ֆիլմի նոր թրեյլերը (տեսանյութ)

17:11 • 18/09

Cnet-ը նոր iPhone XS-ը համեմատել է iPhone X-ի հետ՝ նշելով դրա առավելություններն ու թերությունները

16:57 • 18/09

Հայաստանի Մ-17 հավաքականը ժամանել է Բելառուս

16:56 • 18/09

Արտահերթ ընտրության հարցը հանրային պահանջ է, ոչ թե վարչապետի ցանկությունը. Լենա Նազարյան

16:54 • 18/09

ՀՀ ԱԻ նախարարի հրամանով համակարգի մի շարք աշխատակիցներ պարգևատրվել են մեդալներով

16:52 • 18/09

Ucom-ը կրկնապատկել է uDaily կանխավճարային շարժական ինտերնետի ծավալը

16:49 • 18/09

Ստամբուլի 3-րդ օդանավակայանի կառուցման ժամանակ 37 բանվոր է զոհվել. լրատվամիջոցներ

16:47 • 18/09

Երևանում 28-ամյա քաղաքացին ինքնասպանության փորձ է արել

16:40 • 18/09

Երևանի ավագանու ընտրությունների շրջանակում արձանագրվել է ենթադրյալ ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգման 18 դեպք. Դատախազություն

16:36 • 18/09

ԵՊՀ մի խումբ ուսանողներ հյուրընկալվել են Հանրապետության նախագահի նստավայրում

16:26 • 18/09

Ադրբեջանցի միլիարդատիրոջ նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել Ավրաամ Ռուսոյի առևանգման փորձի համար

16:19 • 18/09

Սիրիան ողջունել է Պուտին-Էրդողան հանդիպման ժամանակ Իդլիբի հարցով կայացված որոշումը․ «ՍԱՆԱ»

16:18 • 18/09

Պատվաստված և ոչ մի աղջկա մոտ որևէ բարդություն չի գրանցվել. ԱՀԿ-ի գնահատականը՝ ՀՀ-ում պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումներին

16:13 • 18/09

ԵՄ երկրները «Սկրիպալների գործով» նոր պատժամիջոցներ չեն սահմանի Ռուսաստանի նկատմամբ

16:08 • 18/09

Մեր տպավորությամբ՝ սա փորձ է՝ լռեցնելու լրատվամիջոցին, որը հանդես է գալիս մեր երկրում առկա մերժելի երևույթների քննադատությամբ. Yerevan.Today կայքի խմբագիր

16:07 • 18/09

Իսրայելը ռուսական ինքնաթիռի կործանման համար մեղադրել է Դամասկոսին, Իրանին և «Հեզբոլլահ»-ին

16:04 • 18/09

«Սանիթեքն» ապաքաղաքական է, իսկ ամբողջ գույքը պատկանում է միայն ընկերությանը. պարզաբանում

16:01 • 18/09

ՀՀ ՊՆ 4-րդ զորամիավորումում անցկացվում է գումարտակային մարտավարական զորավարժություն

16:01 • 18/09

Հեղափոխության ամենադժվար պահին, երբ չգիտեինք՝ վաղն ինչ է լինելու, Ա. Սարգսյանն ու մյուսները հակառակ քայլեր էին անում. ՔՊ անդամը հակադարձում է

15:56 • 18/09

«Նա մյուսների մասին հոգ տանող մարդ է». Բիլ Գեյթսը պատմել է Թրամփի հանդեպ իր վերաբերմունքի մասին

15:56 • 18/09

Պատրի Էվրան` Դուգլաս Կոստային. Գիտես չէ՞, որ Յուվենտուսի խորհրդանիշը զեբրն է, ոչ թե լաման

15:55 • 18/09

ԱՄՆ մետրոպոլիտեն թանգարանում կգործի «Հայաստան» ցուցահանդեսը, տրամադրվել են բացառիկ նմուշներ. կազմակերպիչներ (տեսանյութ)

15:52 • 18/09

Լեհաստանի Զամոշչ քաղաքում՝ հայկական նախկին եկեղեցու տարածքում, բացվել է հայկական խաչքար

15:38 • 18/09

Coca-Cola-ն մտադիր է մարիխուանայով թրմված ըմպելիքներ արտադրել

15:28 • 18/09

Հայաստանը և Չինաստանը ստորագրել են օդային հաղորդակցությունների մասին համաձայնագիր

15:26 • 18/09

Հալեպի նահանգային խորհրդի կազմում հայազգի 2 թեկնածու է ընդգրկվել

15:16 • 18/09

Թրամփը կարգադրել է հրապարակել է «ռուսական միջամտության գործով» գաղտնի փաստաթղթերը

15:13 • 18/09

Հերթական ապատեղեկատվությունն է. Ա. Համբարձումյանը՝ ազգային համաձայնության կառավարությունը լքելու մասին

15:04 • 18/09

Շատ մեծ որս են կուլ տվել, մարսողական համակարգի խնդիրներ կունենան. «Yerevan today» կայքի գլխավոր խմբագիրը՝ խուզարկության մասին (տեսանյութ)

14:59 • 18/09

Մոսկվան Իսրայելի դեսպանին ԱԳՆ է կանչել

14:56 • 18/09

Ֆրանսիայի հավաքականի ֆուտբոլիստը ճաշել ու FIFA է խաղացել երկրպագուի հետ, ում հանդիպել էր մզկիթում

14:51 • 18/09

Բրիտանացի ֆիզիկոսները «անհնար շարժիչ» են ստեղծում Պենտագոնի համար