Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոցի՝ սանհանգույցներից ինքնուրույն չօգտվող 8-10 երեխայի համար նախատեսված է ընդամենը 1 գիշերանոթ. ՄԻՊ հաղորդում

18:32 • 10.04.18Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի՝ 2017-ի ընթացքում Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդման համաձայն՝ 2017-ի ընթացքում Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները չհայտարարված մշտադիտարկման այցեր են կատարել երեխայի խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ (այդ թվում՝ ոչ պետական):

Արդյունքում արձանագրվել են հաստատությունների սանիտարահիգիենիկ պայմանների հետ կապված մի շարք խնդիրներ:

Օրինակ՝ Կապանի թիվ 3 կրթահամալիրի և Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոցի առաջին հարկում տեղակայված տղաների և աղջիկների սանհանգույցներում տեղադրված են ասիական տիպի զուգարաններ, որոնք բաժանված են ընդհանուր հատակից 1 կամ 2 աստիճանով: Կրթահամալիրի մյուս մասնաշենքի սանհանգույցները` բացառությամբ մեկի, ևս ասիական տիպի էին և բաժանված էին ընդհանուր հատակից երեք աստիճանով՝ թեքահարթակների բացակայության պարագայում: Նման պայմաններում սանհանգույցներից օգտվելու համար մեծ դժվարություններ են առաջանում հենաշարժական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար:

Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոցի այն սաների համար, ովքեր ինքնուրույն չէին կարողանում օգտվել սանհանգույցներից, առկա են եղել գիշերանոթներ, սակայն ոչ բավարար քանակի՝ 8-10 երեխայի համար ընդամենը 1-ը:

Գյումրու «Թռչունյան տուն» կրթահամալիր-մանկատանը սանհանգույցներում զուգարանակոնքերը միջնորմներով բաժանված չեն եղել, ինչը պարտադիր նորմ է:

Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության սանհանգույցներում զուգարանակոնքերը վնասված են եղել, բացակայել են հիգիենայի պարագաները ՝օճառ, զուգարանի թուղթ, սրբիչ:  

Մշտադիտարկման ընթացքում ուսումնասիրվել են նաև հաստատություններում երեխաների լոգանքի կազմակերպման պայմանները: Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում վեր են հանվել մի շարք խնդիրներ՝ մասնավորապես լոգասենյակների ոչ բավարար պայմաններ, տեղաշարժման սահմանափակումներ ունեցող երեխաների լոգանքի կազմակերպման, ինչպես նաև երեխաների անձնական տարածք ունենալու իրավունքի խախտում:

Այսպես, Կապանի թիվ 3 կրթահամալիրի աշխատակիցների պնդմամբ՝ աղջիկ երեխաները քնելուց առաջ ամեն երեկո լոգանք են ընդունում, սակայն կրթահամալիրում լոգանք ընդունելու համար առանձնացված վայր առկա չէ:

Ավելին՝ աղջիկների սանհանգույցում՝ լվացարանների մոտ, տեղադրված էր 1 ցնցուղ, որն առանձնացված էր սանհանգույցներից միջնապատով, սակայն այնտեղ բացակայում էր դուռը:

Իսկ ցնցուղի մյուս կողմում տեղադրված էր լուսամուտ, որն այցի պահին չէր փակվում, որևէ կերպ ծածկված չէր և տեսանելի էր հաստատության դիմաց գտնվող բնակելի շենքից:

Մշտադիտարկման ընթացքում արձանագրվել է, որ Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ դպրոցի ողջ տարածքում, այդ թվում՝ ննջասենյակներում, չափազանց ցուրտ է եղել, իսկ ընդհանուր ջեռուցումը միացված չէր (2017 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դրությամբ): Հաստատության տնօրենի պնդմամբ՝ ջեռուցման խնդիրը կապված էր ոչ բավարար ֆինանսական միջոցների հետ, ինչի պատճառով շենքի ջեռուցումը նոյեմբերի 15-ից ավելի վաղ չէին կարող միացնել: Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում արձանագրված մեկ այլ խնդիր էր տղաների սենյակներում դռների բացակայությունը, որի հետևանքով սենյակներում ցուրտ է եղել:

Սույն հաստատությունում այցի պահին տաքացվող միակ սենյակը բուժկետն է եղել, որտեղ միացված է եղել էլեկտրական ջեռուցման սարք, իսկ ջերմաչափը ցույց է տվել +14°:

Նշենք, որ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների օդի ջերմային ռեժիմի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունում հատուկ կարգավորումներ չկան, առկա են կարգավորումներ միայն հանրակրթական դպրոցների համար, որոնք ամրագրված են ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի հրամանով: Ըստ այդ հրամանի՝ հաստատության դասարաններում, ուսումնական կաբինետներում, դասախոսությունների լսարանում, գրադարանում, բուժկետում (բժշկի կաբինետ), մարզադահլիճի հանդերձարաններում, լաբորատորիաներում, խմբակային պարապմունքների սենյակներում, հանդիսությունների դահլիճում` առնվազն 18-22°C, իսկ ուսումնական արհեստանոցներում, նախասրահում, հանդերձարանում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ առնվազն 18-20°C, իսկ մարզադահլիճում՝ 17-19°C: Այսպիսով, Պաշտպանի գրասենյակում եկել են այն եզրակացության, որ թեև երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների համար չկան օդի ջերմաստիճանի վերաբերյալ հստակ մշակված չափանիշներ, այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով դպրոցներում գործող չափորոշիչները, հաստատությունում օդի ջերմաստիճանը նույնպես պետք է լինի 18 °C ոչ պակաս: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ՄԻՊ-ն առաջարկել է  հաստատել հաստատություններում օդի ջերմային մակարդակի հստակ չափորոշիչներ (կամ կիրառել հանրակրթական դպրոցների համար սահմանված չափորոշիչները) և, անկախ տարվա եղանակից, հաստատությունում ապահովել օդի բավարար ջերմային մակարդակը:

Միևնույն ժամանակ, բոլոր հաստատությունների տնօրենների կողմից նշվել է, որ երեխաները երբեք բողոքի արկղերից չեն օգտվել, սակայն ազատ հայտնել են խնդիրների մասին իրենց կարծիքը։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ՄԻՊ-ն առաջարկում է կատարելագործել նշված հաստատություններում երեխաների համար մատչելի բողոքարկման մեխանիզմները՝ ապահովելով դրանց գաղտնիությունը, ինչպես նաև բարձրացնել երեխաների տեղեկացվածությունը գործող բողոքարկման մեխանիզմների մասին հատուկ դասընթացների միջոցով:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը 2017 թվականի ընթացքում ստացել է տարբեր բնույթի բողոքներ դպրոցներում երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքերի վերաբերյալ: Բողոքները վերաբերել են դպրոցներում երեխաների նկատմամբ բռնության դրսևորումներին թե՛ աշակերտների և թե՛ ուսուցիչների կողմից: 2017-ին  բռնության մասին տեղեկություններ են ներկայացվել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներով:

Խոսքը նաև Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, որտեղ դպրոցի աշակերտներից մեկի դասընկերները զուգարանում կպչող ժապավենով կապել էին նրա ձեռքերը, մի քանի հարվածներ հասցրել, այնուհետև նրանցից մեկն էլ մկրատով կտրել է երեխայի թարթիչները:

Պաշտպանի աշխատակազմում ստացվել են նաև բողոքներ դպրոցներում (այդ թվում՝ մասնավոր) ուսուցիչների կողմից բռնության դրսևորումների վերաբերյալ. մի շարք երեխաներ հայտնել են, որ դպրոցներում կան ուսուցիչների կողմից աշակերտների նկատմամբ բռնության (թե՛ ֆիզիկական և թե՛ հոգեբանական) դեպքեր: Ի դեպ, երեխաներից շատերը չեն իմացել, որ ուսուցիչներն իրավունք չունեն հարվածել աշակերտներին, եթե օրինակ՝ նրանք խանգարում են դասընթացին: Երեխաներին մանրամասն բացատրվել են իրենց իրավունքները և դրանց պաշտպանության առկա մեխանիզմները:

Հաստատություններում խնամվող երեխաների կողմից բարձրացվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրենց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի հարցը: Այսպես, երեխաները (օրինակ՝ Վանաձորի մանկատանը և Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունում) առանձնազրույցների ընթացքում հայտնել են, որ դպրոցների ուսուցիչները հաճախ բացասական երանգավորմամբ իրենց անվանում են «մանկատան երեխա» կամ «գիշերօթիկի երեխա»: Խնդրի մասին բարձրաձայնել է «Շիրակ կենտրոն» հասարակական կազմակերպության ղեկավարը՝ Վ. Թումասյանը:

Ըստ այդմ՝ Պաշտպանը ՀԿ նախագահի հետ այց է իրականացրել Գյումրու մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 3 հատուկ դպրոց:

Արդյունքում պարզվել է ՀՀ-ում դեռևս կան հաստատություններ, որոնք անվանման մեջ ունեն «մտավոր թերզարգացում» ձևակերպումը, որը խորհրդային ժամանակներից գործող հաստատությունների անվանումների հետևանքն է։

Ի դեպ, «մանկատուն» և «գիշերօթիկ» եզրույթները առկա են սոսկ մի քանի երկրներում՝ ՌԴ, Ղրղըզստան և այլն, բայց ոչ  զարգացած երկրներում: Դանիայում և Նիդեռլանդներում , օրինակ, օգտագործվում են «Խնամքի տներ» կամ պարզապես «Տներ»,  Ֆրանսիայում նմանատիպ հաստատություններն անվանվում են «Բժշկական և կրթական կենտրոններ»: Վրաստանում դրանք կոչվում են «Ընտանեկան տիպի տներ»:

Այս կապակցությամբ ՄԻՊ-ն կառավարությանն առաջարկում է ՀՀ-ում փոխել առկա անվանումները:

 

Անուշ Դաշտենց

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

09:42 • 19/09

Վարչապետի որոշմամբ՝ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ է նշանակվել

09:31 • 19/09

«Ժողովուրդ». Հերմինե Նաղդալյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության կատարած շինաշխատանքներում մի շարք թերություններ են արձանագրվել

09:24 • 19/09

ԱՄՆ մեկ դոլարը վաճառվում է 486.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով

09:18 • 19/09

«Հրապարակ». Նախորդ ընտրությունների ընտրակեղծարարները, ձայն բերողները, թաղային հեղինակություններն այս անգամ մնացել են «անտեր»

09:01 • 19/09

«Ժողովուրդ». Դաշնակիցներ կորցնելու ծանր հետևանքները. Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է փաստի առաջ

08:38 • 19/09

«Ժողովուրդ». ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատունը չեղարկել է ՀՀ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված անձանց ԱՄՆ մուտքի վիզաները

08:20 • 19/09

«Ժամանակ». ՔՊ-ն Էջմիածնում ուժեղ քաղաքապե­տի թեկնածուի փնտրտուքների մեջ է

07:54 • 19/09

Երևանում և 8 մարզում այսօր էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ կլինեն

07:44 • 19/09

Ավարտվել է 3-րդ միջկորեական գագաթնաժողովը. ԿԺԴՀ-ն ու Հրվ. Կորեան ռազմական ոլորտում համաձայնագիր են կնքել

07:26 • 19/09

ՌԴ-ն ու Չինաստանը դասվել են ԱՄՆ-ի կիբերանվտանգությանը սպառնացող հիմնական վտանգների շարքին

06:43 • 19/09

Կոտայքի մարզում խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել. կան վիրավորներ. shamshyan.com

06:33 • 19/09

Երգչուհի Ջեսիկա Սիմփսոնը պատրաստվում է երրորդ անգամ մայր դառնալ

05:57 • 19/09

Փհենյանում մեկնարկել է միջկորեական բանակցությունների երկրորդ փուլը

05:26 • 19/09

Մեքենայում արգելափակված արջի «փախուստի» տեսանյութը համացանցում է հայտնվել

04:42 • 19/09

Թրամփն առաջարկել է պատ կառուցել Սահարա անապատում

04:18 • 19/09

Ավտովթար Երևանի Սարալանջի փողոցում. կա վիրավոր. shamshyan.com

03:54 • 19/09

Պենտագոնի ղեկավարը հերքել է պաշտոնը լքելու մասին լուրը

03:18 • 19/09

Վենեսուելան հիանում է Պուտինի առաջնորդական հատկություններով. Մադուրո

02:52 • 19/09

ՀՀ ԶՈՒ-ի և ՊԲ-ի կողմից իրավիճակը լիովին վերահսկվում է. Նիկոլ Փաշինյան

02:31 • 19/09

Քանյե Ուեսթն ու Քիմ Քարդաշյանը տեղափոխվում են Չիկագո

02:03 • 19/09

Պոմպեոն Հյուսիսային Կորեայի հարցով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստ կանցկացնի

01:26 • 19/09

Վորոնեժի մարզում ուղևորատար ավտոբուսների բախման հետևանքով զոհվել է 5 մարդ

00:54 • 19/09

ՉԼ. «Աթլետիկոն» հյուրընկալվելիս հաղթեց «Մոնակոյին», այլ արդյունքներ (տեսանյութ)

00:50 • 19/09

ԱՄՆ-ը մտադիր չէ պատժամիջոցներ սահմանել «Հյուսիսային հոսք-2»-ի դեմ. Թրամփ

23:55 • 18/09

Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը կշարունակեն բանակցություններն Իդլիբի հարցով

23:53 • 18/09

Իսրայելի օդուժի գործողությունները խախտում են Սիրիայի ինքնիշխանությունը. Պուտին

23:50 • 18/09

«Լրագրողներ առանց սահմանների» իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է Yerevan.Today-ի խմբագրությունում իրականացված խուզարկությունը

23:46 • 18/09

Իկեր Կասիլյասը յուրահատուկ արդյունքով դարձավ պատմության միակ ֆուտբոլիստը

23:24 • 18/09

Փարիզի կենտրոնում ամիսը մեկ անգամ կարգելվի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը

23:11 • 18/09

Իլոն Մասկի ընկերությունը պատրաստ է ամերիկյան զենք ուղարկել տիեզերք

22:53 • 18/09

Չեմպիոնների լիգա. «Բարսելոնան» մեկնարկում է վստահ հաղթանակով (տեսանյութ)

22:50 • 18/09

«Ինտերը» կամային հաղթանակ տարավ «Տոտենհեմի» նկատմամբ (տեսանյութ)

22:48 • 18/09

Թող հավատի ջահը լուսավորի հայ ժողովրդի ուղին. Հռոմի պապը շնորհավորական ուղերձ է հղել Մխիթարյան միաբանությանը

22:32 • 18/09

Այս ընտրությունները միայն ավագանու ընտրություններ չեն, հենց այդ պատճառով շատ դեպքերում ծրագրային կետերի շուրջ բանավեճ տեղի չի ունենում. Էդգար Վարդանյան

22:28 • 18/09

Արցախում արջերը փակել են Նիկոլ Փաշինյանի մեքենայի ճանապարհը (տեսանյութ)

22:25 • 18/09

Չեմպիոնների լիգա. «Լիվերպուլ»-ՊՍԺ. մեկնարկային կազմեր

22:21 • 18/09

Բլոգերը ցուցադրել է իր պատվիրած նոր ոսկեգույն iPhone XS և XS Max սմարթֆոնները (տեսանյութ)

22:06 • 18/09

Լևոն Արոնյանի կինը հեծանվով 1800 կմ տարածություն կանցնի Թուրքիայով և Իրանով դեպի Հայաստան

21:57 • 18/09

Մետրոյի նոր կայարան, միասնական տոմսային համակարգ, վերջ «գծատեր» երևույթին․ 3 ուժի ծրագրային դրույթներում տրասնպորտային խնդիրների լուծման ճանապարհը

21:44 • 18/09

«Իզվեստիայի» գլխավոր խմբագիր Արսենի Հովհաննիսյանը զբաղեցրել է Life.ru-ի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը

21:25 • 18/09

Հայտնի է, թե ինչ տեսք կունենա «Բարսելոնայի» խաղաշապիկը գալիք մրցաշրջանում (լուսանկար)

21:24 • 18/09

Քանի դեռ իշխանությունները Արցախի հարցում հեղհեղուկ մոտեցումներ են ցուցաբերում, ունենալու ենք սահմանային լարվածություն. քաղաքագետ (տեսանյութ)

21:22 • 18/09

Համացանցում հայտնվել է «Կապիտան Մարվել» ֆիլմի առաջին թրեյլերը (տեսանյութ)

21:10 • 18/09

Արտակ Զեյնալյանի՝ քաղաքապետ ընտրվելով Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը չեն թուլանում, ընդհակառակը․ Արամ Սարգսյան

21:10 • 18/09

Սիրիայում Իլ-20 ռուսական օդանավի կործանումից հետո Նեթանյահուն զանգահարել է Պուտինին

20:50 • 18/09

Անհատ տաքսու վարորդներին կազատենք հարկային բոլոր պարտավորություններից․ Նիկոլ Փաշինյան

20:50 • 18/09

Եվրահանձնաժողովն ընդլայնում է հետաքննությունը գերմանական մեքենաշինական հսկաների դեմ 

20:28 • 18/09

Գերմանիայում գործարկվել է ապագայի գնացքը

20:24 • 18/09

Ըմբշամարտի երիտասարդական ԱԱ. Ամոյանը հաղթեց թուրք մարզիկին և դուրս եկավ եզրափակիչ (տեսանյութ)

20:23 • 18/09

Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, բայց մենք պատրաստ ենք նաև պատերազմի․ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է առաջնագիծ (տեսանյութ)

20:12 • 18/09

ՉԼ. «Բարսելոնա»-ՊՍՎ հանդիպման մեկնարկային կազմերը

20:02 • 18/09

Հրապարակվել է զբոսաշրջիկների ներհոսքից ամենաշատը «տառապող» երկրների վարկանիշը

20:01 • 18/09

Ն. Փաշինյանը և Բ. Սահակյանը այցելել են հանրապետության հյուսիսային սահմանագծի մի շարք հատվածներ, ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին և տիրող իրավիճակին (լուսանկարներ)

19:50 • 18/09

Samsung-ը մտադիր է հրաժարվել Galaxy J-ից. ET News

19:49 • 18/09

Առանց կանխավճարի հիփոթեքով բնակարաններ, աղբահանության խնդրի լուծում, կոմունալ ծախսերի նվազեցում. ՕԵԿ–ը քայլերթ անցկացրեց Զեյթունում

19:44 • 18/09

Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին հավատարմագրերի պատճենը հանձնեց ՀՀ-ում Կոնգոյի Հանրապետության դեսպան Դավիդ Մադուկան

19:40 • 18/09

«Լույս» դաշինքը քննարկում է անցկացնում Երևանի ավագանու ընտրություններում իր նախընտրական ծրագրի շուրջ (տեսանյութ)

19:37 • 18/09

Լաթաքիայի մոտակայքում Թուրքիա ուղևորվող բրիտանական կործանիչ է նկատվել Իլ-20-ի կործանումից առաջ

19:32 • 18/09

Պաշտոնական. Ալվարո Նեգրեդոն նոր ակումբ ունի

19:31 • 18/09

Իսրայելից հայտնել են Նեթանյահուի՝ Պուտինի հետ հեռախոսազրույց անցկացնելու մտադրության մասին

19:30 • 18/09

Հասկանում եմ վարչապետի հոգեվիճակը. նա շրջապատված է այնպիսի դիլետանտ կադրերով, որ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը վերցնում է իր վրա. Նաիրա Զոհրաբյան

19:30 • 18/09

«Մարտի 1-ի» գործով քննության վերջնական արդյունքները ցույց կտան՝ ինչ է տեղի ունեցել. Ա. Եղոյանը՝ ԳՇ պետի՝ սահմանը նոսրացած չլինելու հայտարարության մասին

19:20 • 18/09

Դրանք կլինեն քայլեր, որոնք բոլորը կնկատեն. Պուտինը պատմել է Իլ-20-ի կործանմանն ի պատասխան քայլերի մասին

19:13 • 18/09

Մենք ունենք առողջապահության ոլորտի տապալում. միայն ժողովրդահաճո որոշումներ կայացնելով, «Ֆեյսբուքում» հայտնի մարդկանց նշանակումով խնդիրները չեն լուծվում. Գևորգ Գրիգորյան

19:05 • 18/09

Իտալիայի Բ Սերիայի գործունեությունը ժամանակավորապես կասեցվել է

18:51 • 18/09

ԱՄՆ դեսպանությունը Ծիածանի և Ամբերդի դպրոցներին նվիրաբերում է 80.000 ԱՄՆ դոլարի գույք

18:50 • 18/09

Սերժ Թանկյանը հրապարակել է «Սպիտակ» ֆիլմի առաջին թրեյլերը (տեսանյութ)

18:47 • 18/09

Տոտին պատմել է՝ ինչպես է մերժել «Ռեալին»

18:37 • 18/09

ԱՄՆ-ում որսորդը փախչել է արջից՝ գիշատիչի թաթերում թողնելով իր ընկերոջը

18:34 • 18/09

Իդլիբ կուղարկվեն նաև թուրք զինվորականներ․ Չավուշօղլու

18:26 • 18/09

Արարատ Զուրաբյանը կարևորում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հստակ տարաբաժանումը

18:25 • 18/09

Թուրքիայում ձերբակալվել է ԻՊ պարագլուխներից «Սինջարի ամիր»-ն ու նրա որդին

18:12 • 18/09

Արդարադատության նախարարի տեղակալ Վիգեն Քոչարյանը մասնակցել է ԱՊՀ երկրների արդարադատության նախարարների խորհրդի 13-րդ նիստին

18:10 • 18/09

Կարող է անգրագետ խոսվի, բայց եթե ճառը համոզում է, ուրեմն լավն է․ Վազրիկ Բազիլը դասախոսություն կարդաց ԵՊՀ-ում

18:08 • 18/09

Գործադիրը պետք է ԵՄ-Հայաստան համաձայնագրի վավերացման գործընթացի ինտենսիվացումը պահի ուշադրության կենտրոնում. Ա. Աշոտյան

18:00 • 18/09

«Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ի դատապարտյալի այցելուի հանձնուքում հայտնաբերվել են կաթոցիկներ և այլ իրեր

17:57 • 18/09

Ինձ համար Ռոնալդուի տեղափոխությունը ցավալի փաստ է. Բարտոմեու

17:56 • 18/09

Apple-ը թողարկել է նոր iOS12-ը

17:52 • 18/09

«Ինչպես ես հայացա»․ Սևան Նշանյանը պատմել է Հայոց ցեղասպանությունը «բացահայտելու» իր պատմությունը

17:39 • 18/09

Թուրքիայում հետախուզական ծառայության 15 ենթասպա է ձերբակալվել

17:33 • 18/09

Հայաստան կժամանեն Էրիկ Էսրաիլյանը և Կալիֆոռնիայի համալսարանի ռեկտոր Ջին Բլոքը

17:31 • 18/09

Գրիզմանը շատ ինքնավստահ է. Ռամոս

17:31 • 18/09

«Ռոսկոմնադզոր»-ը հայտարարել է Twitter-ի և Facebook-ի ստուգումների մասին

17:26 • 18/09

Թուրքիայում կալանավորված ամերիկացի քահանայի հայազգի փաստաբանը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան

17:20 • 18/09

Համացանցում հրապարակվել է «Մերի Փոփինսը վերադառնում է» ֆիլմի նոր թրեյլերը (տեսանյութ)

17:11 • 18/09

Cnet-ը նոր iPhone XS-ը համեմատել է iPhone X-ի հետ՝ նշելով դրա առավելություններն ու թերությունները

16:57 • 18/09

Հայաստանի Մ-17 հավաքականը ժամանել է Բելառուս

16:56 • 18/09

Արտահերթ ընտրության հարցը հանրային պահանջ է, ոչ թե վարչապետի ցանկությունը. Լենա Նազարյան

16:54 • 18/09

ՀՀ ԱԻ նախարարի հրամանով համակարգի մի շարք աշխատակիցներ պարգևատրվել են մեդալներով

16:52 • 18/09

Ucom-ը կրկնապատկել է uDaily կանխավճարային շարժական ինտերնետի ծավալը

16:49 • 18/09

Ստամբուլի 3-րդ օդանավակայանի կառուցման ժամանակ 37 բանվոր է զոհվել. լրատվամիջոցներ

16:47 • 18/09

Երևանում 28-ամյա քաղաքացին ինքնասպանության փորձ է արել

16:40 • 18/09

Երևանի ավագանու ընտրությունների շրջանակում արձանագրվել է ենթադրյալ ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգման 18 դեպք. Դատախազություն

16:36 • 18/09

ԵՊՀ մի խումբ ուսանողներ հյուրընկալվել են Հանրապետության նախագահի նստավայրում

16:26 • 18/09

Ադրբեջանցի միլիարդատիրոջ նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել Ավրաամ Ռուսոյի առևանգման փորձի համար

16:19 • 18/09

Սիրիան ողջունել է Պուտին-Էրդողան հանդիպման ժամանակ Իդլիբի հարցով կայացված որոշումը․ «ՍԱՆԱ»

16:18 • 18/09

Պատվաստված և ոչ մի աղջկա մոտ որևէ բարդություն չի գրանցվել. ԱՀԿ-ի գնահատականը՝ ՀՀ-ում պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումներին

16:13 • 18/09

ԵՄ երկրները «Սկրիպալների գործով» նոր պատժամիջոցներ չեն սահմանի Ռուսաստանի նկատմամբ

16:08 • 18/09

Մեր տպավորությամբ՝ սա փորձ է՝ լռեցնելու լրատվամիջոցին, որը հանդես է գալիս մեր երկրում առկա մերժելի երևույթների քննադատությամբ. Yerevan.Today կայքի խմբագիր

16:07 • 18/09

Իսրայելը ռուսական ինքնաթիռի կործանման համար մեղադրել է Դամասկոսին, Իրանին և «Հեզբոլլահ»-ին