Կրթության փոխնախարարը հրապարակել է իր գիտական հոդվածների ցանկը՝ ի պատասխան Հայկ Դեմոյանի գրառման

23:37 • 27.06.18Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է իր գիտական հոդվածների ցանկը՝ ի պատասխան Ցեղասպանության թանգարանի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի գրառման, որում նա կասկածներ էր հայտնում Հովհաննիսյանի՝ 4 տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների առկայության հետ կապված։

«Չէի ցանկանում բանսարկությանը պատասխանել, բայց բազմաթիվ ընկերներիս խնդրանքով դնում եմ ԳԻՏԱԿԱՆ հոդվածների ցուցակը: Չեմ ակնկալում ներողություն, քանի որ միայն ուժեղ մարդն է ի վիճակի ներողություն խնդրելու: Կարծում եմ՝ այս թեմայով այլևս ասելիք չունեմ՝ անկախ նրանից, թե հետագայում ինչ բանսարկություն կլինի:

Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը՝ իրավական պետություն դարձնելու համար: Հակաիրավական որևէ անձ կամ երևույթ պետք է տեղ չունենա Նոր Հայաստանում»,– ֆեյսբուքյան գրառման մեջ նշում է փոխնախարարը։

Ստորև ներկայացնում ենք Հովհաննես Հովհաննիսյանի գիտական հոդվածների ցանկը։

1. Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906 թթ. (կրոնագիտական վերլուծություն), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 204 էջ:
2. Հայ եկեղեցին 20-րդ դարասկզբի ազագամշակութային պայքարի ջատագով, «Գարուն», 2004, N 11, էջ 20-25:
3. 1906 թ. մայիսի 10-ի և հունիսի 7-ի կաթողիկոսական կոնդակների շուրջ, «Վասն արդարութեան», 2004, N 1-2 (49-50), էջ 110-114:
4. Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը 1906 թ. կենտրոնական եկեղեցական ժողովի վերաբերյալ, «Վասն արդարութեան», 2005, N 1-2 (51-52), էջ 56-60:
5. Էջմիածնի 1906 թ. Կենտրոնական ժողովը, «Մխիթար Գոշ», 2005, N 1 (5), էջ 48-54:
6. 20-րդ դարասկզբի եկեղեցական-բարենորոգչական շարժման նախադրյալները և հոսանքները, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան 2006, N 1 (26), էջ 148-157:
7. Արևելահայության հոգևոր և հասարակական կացությունը 1906 թ. Էջմիածնի կենտրոնական ժողովի նախապատրաստման շրջանում, ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետ-ական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, N 8 (հումանիտար գիտություններ), Գավառ, 2006, էջ 17-26:
8. 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման արմատական ուղղվածության շուրջ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2006, N 1, էջ 215-230:
9. The External and Internal Situation of the Armenian Apostolic Church at the Beginning of the 20th Century (thesis from international conference), 2006 Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, UCLA.
10. «Վաղ եկեղեցին» թեմայի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները, Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևան, 2006, էջ 138-156:
11. Մաղաքիա արք. Օրմանյանը և 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման հիմնահարցը, Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2007, N 1, էջ 154-166:
12. 20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու ներքին կացության հարցի շուրջ, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), N 9, Գավառ, 2007, էջ 103-108:
13. Նոր քարոզչամիջոցներ. Սայենթոլոգիայի օդիտինգի համակարգը, «Կրոն և հասարակություն» ամսագիր, N 1, Երևան, 2007, էջ 8-14:
14. Հայ մոլոկաններ, «Այլախոս և այլադավան հայեր», «Հայրենիք» մատենաշար, թիվ 8, Երևան, 2007, էջ 44-47:
15. 20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու կանոնական մի շարք հարցերի վերաբերյալ, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), N 10, Երևան, 2008, էջ 183-190:
16. Նոր քարոզչամիջոցներ. մորմոնական «մարկետինգի» համակարգը, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2008, N 2, էջ 137-145:
17. Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ձևավորումը և զարգացման փուլերը, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2008, N 2, էջ 146-156: 
18. Քրիստոսաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը IV-V դարերում, «Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, հունիս-հուլիս, 2008, էջ 58-67:
19. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունների 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հարաբերությունների վերլուծության փորձ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Գ, Երևան, 2008թ., էջ 316-338:
20. Հայոց այբուբենի պատմության և զարգացման շուրջ, Ստեղծագործ այբուբեններն ամբողջ աշխարհում, Սեուլ, Հարավային Կորեա, 2009թ., էջ 119-135:
21. Ապոլինար Լաոդիկեցին և քրիստոսաբանական-աստվածաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը, Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, Գ, էջ 33-42:
22. Կ. Բարտը աստվածաբանության իբրև մետաքննադատության և մեկնության մասին, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Դ, Երևան, 2009թ., էջ 158-165:
23. Հայաստանի Հանրապետության ներկա հոգևոր իրավիճակի վերլուծության փորձ, «Կրոն և Հասարակություն» ամսագիր, հունվար, 2010, էջ 42-55:
24. Նեստորի քրիստոսաբանական ուսմունքի մեթոդաբանական սկզբունքների որոշ առանձնահատկությունների շուրջ, «Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, մայիս, 2010, էջ 72-83: 
25. Հայ եկեղեցու հոգևոր միասնությունն իբրև Սփյուռքի անվտանգության երաշխիք, Աշխատանքային տետրեր, «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված, 1 և 2 (13-14), 2010, Երևան, էջ 91-100:
26. Հայ ազգի էթնիկ-կրոնական տրանսֆորմացիաները 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին, Համաշխարհային կրոնները ժամանակակից մշակույթի համատեքստում. Երկխոսության և փոխադարձ ըմբռնման նոր հեռանկարներ: Սանկտ Պետերբուրգ, 2011թ., էջ 97-104:
27. Նեստորի աստվածաբանական լուծումները Քրիստոսի մարդկային ու աստվածային բնությունների առնչությամբ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Է, Երևան, 2012թ., էջ 7-17:
28. Դիոդորոս Տարսոնացու քրիստոսաբանական հայացքները, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Է, Երևան, 2012թ., էջ 58-67:
29. Թեոդորոս Մոպսուեստացու քրիստոսաբանական հայացքներ քննական արժևորումը, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանի-տար գիտություններ), N 14, Երևան, 2012, էջ 678-686:
30. Նեստորի կյանքն ու գործունեությունը, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանի-տար գիտություններ), N 14, Երևան, 2012, էջ 687-697:
31. «Թեոտոկոս» (Theotokos) եզրի գործածությունը նեստորական աստվածաբանության մեջ, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2013, N 5 (55), էջ 175-186:
32. Ապոլինար Լաոդիկեցու քրիստոսաբանական լուծումների շուրջ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Ը, Երևան, 2013թ., էջ 189-202:
33. Կյուրեղ Ալեքսանդրացու քրիստոսաբանական համակարգի նախադրյալները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 15, Երևան, 2013, էջ 457-466:
34. Նեստորի քրիստոսաբանական ուսմունքի շուրջ, Էջմիածինե ամսագիր, Բ, 2015, էջ 15-28:
35. ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ И АНТИОХИЙСКОЙ БОГОСЛОВСКИХ ШКОЛ,Материалы международной научной конференции Республика Беларусь, Минская духовная академия при Свято-Успенском Жировичском монастыре 14–15 мая 2015 года, Минск, ст. 394-403 (http://www.philosophy.by/wp-conte…/store/conf-2015-05-14.pdf).
36. Նեստորի պրոսոպոնային միության բանաձևն իբրև նրա քրիստոսաբանության անկյունաքար, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք ԺԱ, Երևան, 2016թ., էջ 235-244:
37. САМОБЫТНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ: АСПЕКТЫ АНТИНЕСТОРИАНСКОЙ ХРИСТОЛОГИИ,АЛЬМАНАХ современной науки иобразования, Тамбов, Грамота, No. 11 (113), 2016, ст. 92-94.
38. Religious vs secular nationhood: ‘Multiple secularities’ in post-Soviet Armenia, Social Compass, N 1, 2016, pp. 1-17. (co-author Marian Burchardt)
39. Догматические споры в христианской церкви 60-40-х гг. IV века, Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, Грамота, No.12 (86), 2017, Часть 4, сс. 118-121.
40. Armenian Apostolic Church and the commencement of Christological-Theological Disputes: Apollinarius of Laodicea, Филисофский и общественно-гуманитарный журнал, Казахстан, 4(74), 2017, сс. 94-105 http://iph.kz/doc/ru/1254.pdf.
41. Թեոդորոս Մոպսուեստացին իբրև անտիոքյան դպրոցի նշանավոր աստվածաբան, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2018, N 1 (74), էջ 98-107:
42. Основные положения христологической доктрины Василия Кесарийского, Философия социальных коммуникаций, Волгоград, 2018, N 1 (42), ст. 66-70

 

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

17:18 • 19/09

Կարմիր քարտեր, լարված պայքար. «Փյունիկը» հաղթում է չեմպիոնին ու դարձյալ 2-րդն է (տեսանյութ)

17:07 • 19/09

Հայաստանի գավաթ. «Արարատն» առաջին խաղում չկարողացավ հաղթել «Լոկոմոտիվին»

17:06 • 19/09

Փաշինյանին շատ են անհանգստացնում իմ նախագահության ժամանակ ձեռքբերված արդյունքները. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Коммерсантъ-ին

17:00 • 19/09

Էջմիածին-Երևան միջմարզային և ներքաղաքային h. 5 երթուղիների խնդիրը. մրցութային կարգ է խախտվել՝ նախարարության իմացությամբ

16:59 • 19/09

Կոչ ենք անում լրատվամիջոցին երկակի մոտեցում չկիրառել և հարգանքով վերաբերվել սահմանադրական իրավունքների պաշտպանությանը. ՔԿ-ն՝ Yerevan.today-ին

16:57 • 19/09

Լվովում արգելվել է ռուսերենի կիրառումը

16:50 • 19/09

«Մեզ մոտ ոչ մի ճգնաժամ էլ չկա, այդ ամենը մանիպուլյացիա է»․ Էրդողան

16:50 • 19/09

Սարդարապատի ճակատամարտում զոհված 21 հերոսների եղբայրական գերեզմանը  վտանգված է, տարածքը սեփականաշնորհված է. Արծրուն Պեպանյան

16:45 • 19/09

Սեքսն Աստծո պարգև է, այլ ոչ թե տաբու. Հռոմի պապ

16:40 • 19/09

Համայնքների խոշորացման ծրագիրը ժամանակավորապես առկախվել է. Սուրեն Պապիկյան

16:39 • 19/09

Մարտի 1-ի 10-ը զոհի պատասխանատվությունը կիսում են իշխանությունն ու ընդդիմությունը. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Коммерсантъ-ին

16:39 • 19/09

Հաջողության համար կարևոր է գործարար կառավարման գործիքների ընտրությունը. Ռալֆ Յիրիկյան

16:31 • 19/09

«Բարսելոնայի» նախագահ Բարտոմեուն ՊՍԺ-ին մեղադրել է կեղծավորության մեջ

16:26 • 19/09

Չինաստանում ոստիկանները գողին բռնել են բանանի «օգնությամբ»

16:14 • 19/09

Ֆեդերեր. Չեմ կարծում, թե Նադալի հետ մրցակցությունն ինձ ավելի լավն է դարձնում

16:12 • 19/09

Պերուում 4 աչքով երկդեմ շուն է ծնվել (լուսանկարներ, տեսանյութ)

16:10 • 19/09

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք պետք է մյուսների հետ հավասար կարողանան ինքնուրույն իրացնել իրենց իրավունքները․ Արման Թաթոյան

16:08 • 19/09

Ստամբուլում 85-ամյա ծերունին սպանել է կնոջը Facebook-ից օգտվելու վեճի պատճառով

15:50 • 19/09

Փաշինյանը գուցե երկնաքար է կամ գիսաստղ, որը շատ արագ է այրվում. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը՝ Коммерсантъ-ին

15:42 • 19/09

Ինձ համար քննադատելի է ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձին սեփական իրավունակությունից զրկելու գործելակերպը․Դունյա Միյատովիչ

15:41 • 19/09

«Ռեալ»-«Ռոմա». Խուլեն Լոպետեգին հայտավորել է 19 ֆուտբոլիստի

15:38 • 19/09

Ն. Փաշինյանի համար իր լոկալ քաղաքական շահերը և ներկայացումները շատ ավելի կարևոր են, քան ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը. Ա. Աշոտյան

15:33 • 19/09

Մասիսի քաղաքապետի հետ չեմ հանդիպել, որպես նախարար իրավասու չեմ պահանջելու նրա հրաժարականը. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ)

15:31 • 19/09

Բյուրեղավանում ավագ և հիմնական դպրոցների երկարամյա խնդիրը ևս լուծում կստանա. Կոտայքի մարզպետ

15:15 • 19/09

Պուտինի զանգը լուրջ աջակցություն էր. Քոչարյանը Коммерсантъ-ին պատմել է ՌԴ նախագահի հետ ընկերական հարաբերություններից և նրանց միջև եղած «քիմիայից»

15:15 • 19/09

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունել է Գերմանիայի հայ գործարարների միության անդամներին

15:06 • 19/09

Մինչ այս պահը ոստիկանությունում չեն ստացվել տեղեկություններ, որ որևէ թեկնածուի կյանքին, առողջությանը ոտնձգելու սպառնալիքներ են տարածվել

14:58 • 19/09

Անհավանական դաջվածքներ, որոնց գաղտնիքը բացահայտվում է միայն ոտքերն ու ձեռքերը մեկնելու դեպքում (լուսանկարներ)

14:57 • 19/09

Լրատվամիջոցի նկատմամբ ցանկացած դատավարական գործողություն պետք է լինի ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում․Գ. Կոստանյանը՝ Yerevan today-ում խուզարկություն մասին

14:55 • 19/09

ԱԺ քննիչ հանձնաժողովը ԱԱԾ և ՀՔԾ պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման գործը քննելու համար հրավիրելու է միջազգային կառույցների մասնագետների

14:53 • 19/09

ՀՀ գլխավոր դատախազը Դուշանբեում կմասնակցի ԱՊՀ մասնակից-պետությունների գլխավոր դատախազների կոորդինացիոն խորհրդի նիստին

14:51 • 19/09

Գերմանիան դավաճանել է ազատության ու ժողովրդավարության ձգտող թուրքերին․ Դենիզ Յուջել

14:42 • 19/09

Մոսկվայում Կարո Հալաբյանի հուշարձանի տեղադրման դեմ ստորագրահավաք է անցկացվում

14:38 • 19/09

Իմ հաղթանակի դեպքում ավագանու ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերը ստանալու են հրավեր՝ Երևանը միասին կառավարելու. Ն. Զոհրաբյան

14:36 • 19/09

Սեպտեմբերի 18-19-ը ոստիկանության կողմից բացահայտվել է հանցագործության 73 դեպք

14:35 • 19/09

ՌԴ Պետդումայում առաջարկել են օտարերկրացիներին արգելել տաքսի վարել

14:33 • 19/09

«Ալաշկերտ»-«Փյունիկ». մեկնարկային կազմեր, ուղիղ եթեր

14:29 • 19/09

Վորոնեժի մարզում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարում ողջ մնացած հայը պատմել է կատարվածի մասին (տեսանյութ)

14:24 • 19/09

Դատական իշխանության անկախության անհրաժեշտությունը միշտ է եղել՝ 10-15 տարի առաջ էլ, հիմա էլ, կարևորը՝ գործուն միջոցներ ձեռնարկվեն խնդրի կարգավորման համար․ Գ․ Կոստանյան (տեսանյութ)

14:23 • 19/09

Ինձ չէի ների, եթե մնայի անկյունում և անտարբեր լինեի տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Коммерсантъ-ին

14:14 • 19/09

82-ամյա քաղաքացին իր ծխած ծխախոտի գլանակից առաջացած կրակից այրվածք է ստացել և մահացել

14:04 • 19/09

ԽՍՀՄ-ում տիրող մթնոլորտը՝ ամերիկացի պրոֆեսորի աշխատանքներում (լուսանկարներ)

13:49 • 19/09

Մենք պետք է հստակ հավատանք, իմանանք և տեսնենք, որ հաշմանդամությունը հիվանդություն չէ, դատավիճիռ չէ․ Մանե Թանդիլյան

13:47 • 19/09

Դավթաշենում ամբողջությամբ այրվել է «Opel Astra»-ն և մասամբ ջերմահարվել «Mercedes C200» մակնիշի ավտոմեքենան

13:39 • 19/09

ԱՄՆ-ն և Ասադի ռեժիմը կարող են փորձել խափանել Իդլիբի շուրջ Պուտինի և Էրդողանի պայմանավորվածությունը․ Էրդողանի խորհրդական

13:35 • 19/09

«Վանաձոր» ՔԿՀ-ում կազմակերպվել է մարզական միջոցառում՝ սեղանի թենիս

13:34 • 19/09

Բռնցքամարտիկներ Արամ Ավագյանն ու Գոռ Երիցյանը մեկնել են Մոսկվա

13:33 • 19/09

Ադրբեջանը և Ռուսաստանը համատեղ վարժանքներ են անցկացրել Կասպից ծովում

13:28 • 19/09

Տավուշում հիմնվելու է նմանը չունեցող անասնապահական ֆերմա, նաև տեքստիլ արտադրություն. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ)

13:28 • 19/09

Եմենում ավելի քան 5 մլն երեխա սովամահ լինելու վտանգի տակ է. Save the Children

13:10 • 19/09

Սպորտի նախարարությունն առաջակում է երեք մարզիկի ազատել պարտադիր զինվորական ծառայությունից

13:08 • 19/09

Դատախազությունը ԱՄՆ-ի իրավասու մարմիններից միջնորդություն է ստացել Քևին (Քեմալ) Օքսուզին հանձնելու վերաբերյալ

12:57 • 19/09

Ռեալի նախագահը Լոպետեգիին. Նպատակը ՉԼ-ի եզրափակչում Բարսելոնային հաղթելն է Աթլետիկոյի ստադիոնում

12:53 • 19/09

Audi-ն ներկայացրել է e-tron էլեկտրական քրոսովերը (լուսանկարներ)

12:52 • 19/09

Եթե ՀՀ-ում գաղտնալսում են ԱԱԾ տնօրենին ու ՀՔԾ պետին, նշանակում է, որ որևէ անձ երաշխավորված չէ իր մասնավոր կյանքին անօրինական միջամտելու դեմ պայքարում․ Գ․ Կոստանյան

12:44 • 19/09

5 մլն դոլար. The Weeknd-ին դատի են տվել Starboy հիթի «գողության» մեղադրանքով

12:37 • 19/09

Մենք ստեղծում ենք նորմալ հասարակություններ, որտեղ չպետք է լինեն երկրորդ դասի մարդիկ. ԵՄ դեսպանը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական իրավունքներին վերաբերող համաժողովին

12:34 • 19/09

Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի և ԱՊՀ պետությունների վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարներին

12:26 • 19/09

Մասնագետները ներկայացրել են ընկճախտի 3 հիմնական նախանշան

12:22 • 19/09

Եթե մեր նկատմամբ հետապնդում իրականացվի՝ դա կապված է լինելու մեր գործունեության և քաղաքական հայացքների հետ. Հ. Նահապետյանը՝ պաշտոնյաների գաղտնալսման հետ կապված հետախուզումների մասին (տեսանյութ)

12:21 • 19/09

Չինաստանը 7.7 մլրդ դոլարով կրճատել է ԱՄՆ պետպարտքում ներդրումները

12:19 • 19/09

Հանրապետության տարածքում երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ

12:16 • 19/09

2018-ի 8 ամսիների ընթացքում ԱԱՀ –ի զրոյական դրույքաչափերով գործարքների գծով հարկ վճարողներին վերադարձվել է 56,5 մլրդ դրամ. ՊԵԿ պաշտոնյա

12:13 • 19/09

Անգլիայում սարդերը մի տարի վախեցրել են կնոջը գիշերային «օրորոցայինով»

12:09 • 19/09

Ոստիկանությունը հրապարակել է Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների վերջնական ցուցակները

12:07 • 19/09

Շախմատի Հայաստանի հավաքականները Բաթումիում կմասնակցեն համաշխարհային 43-րդ օլիմպիադային

12:03 • 19/09

Դժվար է ասել՝ ինչ է ասել Մարությանն իր երեխայի ծննդյան ու Սարգսյանի ինագուրացիայի մասին, բայց 2012-ից ցույց է տվել դժգոհությունը. Վ.Կոստանյան

12:00 • 19/09

Կրթությունը պետք է ունենա ազգային ու հոգևոր նկարագիր. Էդուարդ Շարմազանով

11:58 • 19/09

ՀՀ նախագահը ստորագրել է «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին և մի շարք այլ օրենքներ

11:46 • 19/09

1.3 մլն դոլար. Ferrari-ին պաշտոնապես ներկայացրել է իր ամենահզոր ճանապարհային մեքենան (լուսանկարներ, տեսանյութ)

11:29 • 19/09

Դուշանբեում անցկացված «Գեովիկտորինա» մասնագիտական մրցույթում ՀՀ-ն ներկայացնող թիմը ճանաչվել է հաղթող

11:28 • 19/09

«Հիանալի զարգացում». Թրամփը ողջունել է Հս. և Հրվ. Կորեաների առաջնորդների միջև համաձայնությունների ձեռքբերումը

11:28 • 19/09

Թուրքիայում ազգայնականության դեմ միակ «հակաթույնը» մտավորականությունն է․ թուրք մտավորական

11:26 • 19/09

Լիվերպուլը 1961/62 մրցաշրջանից ի վեր առաջին անգամ մեկնարկել է 6 անընդմեջ հաղթանակով

11:20 • 19/09

Իտալիայում ընտրել են երկրի ամենագեղեցիկ աղջկան (լուսանկարներ)

11:17 • 19/09

ԱԺ-ում մեկնարկել է պաշտոնյաների գաղտնալսումները քննելու համար ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի 1-ին նիստը (ուղիղ)

11:15 • 19/09

Բոլոր նման դեպքերը խոտագույնս կպատժվեն, սթափվե՛ք. մարզպետը դպրոցների տնօրեններին կոչ է արել անհիմն չմերժել աշխատանքի բաց մրցույթին դիմողներին

11:05 • 19/09

Երևանի ավագանու ընտրություններին ընտրողների նախնական ցուցակից հանվել են 600-ից ավելի մահացած անձանց տվյալներ. Մնացական Բիչախչյան

11:05 • 19/09

Մելանյա Թրամփի էլեգանտ տեսքը՝ 4.000 դոլարանոց վերարկուով ու բարձրակրունկներով (լուսանկարներ, տեսանյութ)

10:56 • 19/09

ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք ևս կարող են մասնակցել Երևանի ավագանու ընտրություններին, եթե մինչև քվեարկության օրն ունեն առնվազն մեկ տարվա հաշվառում

10:54 • 19/09

Տոտենհեմի գլխավոր մարզիչը լրագրողներին մեղադրել է իր ֆուտբոլիստների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար

10:50 • 19/09

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից հաշվարկվել է շրջակա միջավայրին հասցված 49 մլն դրամի վնաս

10:45 • 19/09

Չարաշահումների վերաբերյալ պետք է գնահատական տալ քննության ավարտից հետո, ոստիկանության հաղորդագրության մեջ իմ հասցեին որևէ մեղադրանք չկա. ԵԹԿՊԻ ռեկտոր (թարմացվող)

10:45 • 19/09

«Ժամանակ». Զգուշացում Բաքվին. Հայաստանը պատրաստ է պատերազմի

10:31 • 19/09

«Հրապարակ». ԱԱԾ և ՀՔԾ ղեկավարներին գաղտնալսելու հարցերով հանձնաժողովում աշխատելու հավակ­նություն է ունեցել Է. Մարուքյանը, բայց Լ. Նազարյանը ներկայացրել է «ՔՊ» անդամների

10:30 • 19/09

Ֆորթ Թրամփ. Լեհաստանի նախագահն առաջարկել է երկրում ամերիկյան ռազմաբազա ստեղծել ու այն կոչել Թրամփի անունով

10:29 • 19/09

ՊՍԺ-ի պաշտպանը «Լիվերպուլից» կրած պարտության մասին. Ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունեցել

10:14 • 19/09

Փաշինյանի համար իշխանություն պահելը դարձել է ինքնանպատակ, չկա ոչ մի թիմ, չկա նպատակ ու ժամանակացույց. Ստեփան Դանիելյան

10:14 • 19/09

Բուֆերային գոտիների ստեղծում, միջուկային փորձարկումների սառեցում. ինչ են պայմանավորվել Հս. և Հրվ. Կորեաների առաջնորդները Փհենյանում

10:12 • 19/09

«Ժամանակ». Կառավարությունն էականորեն կխստացնի փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման հա­մար տրվող լիցենզիաների պայ­մանները

10:08 • 19/09

Ընտրությունները պետք է դառնան համախմբող ու ձեռքբերումներն արժևորող գործոն. ՄԻՊ–ի դիրքորոշումներն ընտրական գործընթացի վերաբերյալ

10:03 • 19/09

«Հրապարակ». Ա. Թորոսյանի 2 «մարդիկ» կոնֆլիկտի մեջ են մտել, որի հետևանքով «Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ին կից պոլիկլինիկայի նորանշանակ տնօրենն ազատվել է աշխատանքից

10:01 • 19/09

Թուրքիան 250.000 դոլարով «վաճառում» է երկրի քաղաքացիությունը

10:00 • 19/09

Ձեր երազանքների բնակարանը Ինեկոբանկի հետ

09:54 • 19/09

Ռուսաստանի հարավում ավելի քան 3.500 զինծառայող տագնապով բերվել է մարտական պատրաստության

09:44 • 19/09

ՀՀ վարչապետն ԱՄՆ կմեկնի Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրություններում քվեարկելուց հետո

09:44 • 19/09

Թուրքիայում Աթաթուրքի արձանի մոտակայքում տեղադրված բիոզուգարանը զայրացրել է տեղացիներին

09:42 • 19/09

Վարչապետի որոշմամբ՝ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ է նշանակվել

09:31 • 19/09

«Ժողովուրդ». Հերմինե Նաղդալյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության կատարած շինաշխատանքներում մի շարք թերություններ են արձանագրվել

09:24 • 19/09

ԱՄՆ մեկ դոլարը վաճառվում է 486.50 դրամ առավելագույն փոխարժեքով