Արժեքներ. Մեսրոպ քահանա Արամյան

12:19 • 16.03.15



Ազգային արժեքների մասին խոսելը դարձել է նորաձև: Սովորաբար այդ խոսակցություններն արդյունք չեն հետևողական փնտրումների և սեղանային մտքի մակերեսային առկայծումներից անդին չեն անցնում: Այսուհանդերձ, մարդիկ ինչ-որ չափով, իրենց գիտակցության մի անկյունում, կարևորում են դրանց գոյությունը` համառորեն հավատալով, որ այդ արժեքները կան, դրանք հատուկ մերն են, հաճախ` «մենք ուրիշ ենք» նշանաբանով: Խնդիրը հստակեցման կարիք ունի, եթե չասեմ` գոյաբանական իմաստավորման:


Սկսենք սահմանումից: Արժեքները տվյալ ժողովրդի կյանքում բյուրեղացած, ամրագրված և սրբադասված ճշմարտություններն են: Համարվում է, որ ազգային ինքնությունը խարսխված է այդ արժեք-սրբությունների վրա, և բնականաբար յուրաքանչյուր անհատ` որպես հասարակության մասնիկ, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար գտնվում է դրանց փոխազդեցության դաշտում: Ավելին, սեփական արժեքների շուրջ համախմբվածությունը հայտարարն է տվյալ ազգի հոգու զորության և ներքին ամրության:


Ամեն ինչ ունի իր գինը, հատկապես` արժեքները: Որպես կանոն` դրանք ունեն ձևավորման և բյուրեղացման պատմական հետագիծ. դրանց համար սերունդները պայքարել են, մաքառել, զոհաբերել են: Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ոք բարոյական պատասխանատվություն է կրում այդ արժեքների նկատմամբ: Արժեքն արժևորվում է, երբ այն ապրում ես, ունես դրա սեփական փորձառությունն ու դրա հանդեպ պատասխանատվություն: Իսկ կրավորական անտարբերությունը պարսավելի է, եթե ոչ` դատապարտելի: Ճշմարտությունը կամ ապրում ես, կամ էլ այն դառնում է քո իսկ դատապարտությունը:


Ազգային արժեքների մասին խոսելիս պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք, ըստ էության, համամարդկային են: Փոքր-ինչ բացառությամբ, օրինակ, հայրենիքը արժեք է բոլորի համար: Սակայն հայրենիքի նկատմամբ վերաբերմունքը ունի իր երանգները տարբեր մշակույթներում: Եվ հենց այստեղ էլ ի հայտ են գալիս առանձնահատկությունները: Հայրենասիրությունն ի՞նչ աղերսներ ունի ծնողասիրության, եղբայրասիրության, մարդասիրության և առհասարակ սիրո հետ: Եթե չունի, ապա կարող է դառնալ վտանգավոր: Եթե մեր եղբորը չենք սիրում, մեզանից ի՞նչ հայրենասեր: Սա նշանակում է, որ ազգային արժեքների նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունքի համար անհրաժեշտ են համապատասխան մարդկային արժեքներ: Պետք է մարդ լինել, և հարկ է հասկանալ, թե ո՛վ է մարդը:


Դարերով մարդուն սահմանել են որոշակի արժեքներով կամ ավելի ստույգ` առաքինություններով: Մարդ ասելով` հասկացել են որոշակի առաքինությունների կրիչ: Օրինակ` հին հունական իմաստասիրությունը մարդուն սահմանում է ըստ չորս մարդկային առաքինությունների` արդարություն, խոհականություն, արիություն և ողջախոհություն: Վերջին երեքը վերաբերում են մարդու եռակարգ բնույթին (բանական, կամային և ցանկական), իսկ առաջինը` ամբողջությանը: Մարդու այս իմաստասիրական պատկերը նորպլատոնականության միջոցով որդեգրվել է նաև քրիստոնեական աստվածաբանության կողմից` երեք աստվածային առաքինությունների` հավատքի, հույսի, սիրո հավելմամբ: Ընդամենը այսքանը: Մարդկային կյանքում ցանկացած բարիքի դրսևորում կարելի է դուրս բերել այս հիմնարար առաքինություններից: Ուստի արժեքների սիրահարները պետք է հասկանան, որ պետք է դուրս գալ բաղադրյալ հասկացությունների շփոթից և տեսնել մարդու` դարերով բյուրեղացած պատկերը:


Այստեղ պետք է շեշտել, որ մարդուն բնութագրելու համար «առաքինություն»-ն ավելի ստույգ եզր է, քան «արժեք»-ը: Առաքինությունն ապրված, կենդանի և բարոյական լիցք ունեցող արժեքն է: Այսինքն` առաքինությունը բարիքի տեսական դրույթ չէ, այլ կենդանի մարդուն բնութագրող հիմնարար սկզբունք և վիճակ: Իսկ արժեքը երբեմն տեսական և վերացարկված է, երբեմն` մեռած, հետևաբար չի կարող լինել մարդու ապրումային ներաշխարհի նրբությունների արտահայտիչ: Ավելին, առաքինությունը մարդուն բնութագրող ստատիկ ճշմարտություն չէ, այլ մարդու իմացական և բարոյական աճն ապահովող իդեալ, որն անընդհատ բացում է մեզ դեպի ճանաչողության և կատարելագործման անսահմանությունը: Հետևաբար, առաքինությունները մարդկային կյանքի զարգացման դինամիկ ուղենիշներն են: Հիշում եմ մի կորեացի պրոֆեսորի հանդիմանությունը «Կրթություն 2015»-ի քննարկումների ժամանակ: Նա զարմացած հարցրեց. «Ինչո՞ւ եք այդքան սիրում խոսել արժեքներից: Մենք Կորեայում նախընտրում ենք խոսել առաքինություններից»:


Մարդու պատկերի հստակեցումը հատկապես կարևոր է կրթության ոլորտում: Ի՞նչ մարդ ենք պատրաստվում կերտել: Ի՞նչ ենք փոխանցում հաջորդ սերնդին: Որքանո՞վ է դա չափելի և գնահատելի: Սա նշանակում է, որ կրթական ծրագիրը պետք է ապահովի մարդու զարգացման հստակ, գործնական և իրատեսական հնարավորություններ: Կրթական ծրագիրը լավ ցանկությունների և բարեմաղթանքների հռչակագիր չէ, այլ սովորողի իրագործելի վերջնարդյունքներով քարտեզագրված փաստաթուղթ: Ժամանակակից տեղեկատվության ծավալների մեջ մենք վերջնականապես կմոլորվենք, եթե կրթական ծրագրերը սահմանափակվեն սոսկ առարկայական գիտելիքի պահանջներով:


Նույնիսկ գալով գիտելիքին` պետք է նախ այն տարբերել տեղեկատվությունից և հասկանալ, որ այս երկու հասկացությունների միջև հսկայական տարբերություն կա: Մեզ երբեմն թվում է, որ բավական է սերմանել, և բերքն ինքնըստինքյան ապահովված է: Աստծո պահած ենք, հրաշքով մի բան կստացվի: Ես չեմ ասում, թե հրաշքներին պետք չէ հավատալ: Պետք չէ հրաշքի վրա հավատք կառուցել, որովհետև հավատքը շատ ավելի խոր բան է: Իսկ մեծագույն հրաշքը մարդու ամենօրյա վերափոխումն ու կատարելագործումն է: Սա արդեն կրթության ասպարեզն է, որը հիմնված է կատարելության հասանելիության հավատքի վրա: Դպրոցները պետք է մտածեն, թե ինչ ոգու կրիչ են և թե այսօրվա հաղորդակցված աշխարհում ինչ կարող են տալ սովորողին, որը նա դպրոցից դուրս չի կարող գտնել: Արդյո՞ք նրանք տալիս են թռչելու թևեր` հաղթահարելու առօրեականությունը, թե կտրում են թևերը` սովորողին համապատասխանեցնելու առօրեականությանը: Դպրոցը դպրոց է նախևառաջ սովորելու շունչով և ստեղծարար ներուժով. այն ոչ միայն պետք է ապահովի որոշակի հարստություններ ժառանգելու հնարավորություն, այլև նորը կերտելու և ծածուկը հայտածելու նախանձախնդրություն:


Վերջապես, ո՞վ է այս գերկարևոր խնդրի վերջնական պատասխանատուն: Եթե ուսուցիչն է, ապա արդյո՞ք պատրաստում ենք այդպիսի ուսուցչի և զինում անհրաժեշտ գործիքներով: Այս հարցադրումները նրա համար չեն, որ հուսահատվենք, այլ որպեսզի հասկանանք և գործենք: Միայն թե գիտակցելով, որ կրթությունը փորձադաշտ չէ: Այստեղ տալու համար պետք է նախ ունենալ: Իսկ եթե ունես, պետք է տալու արվեստին տիրապետես: Ուզում եմ շեշտել, որ կրթությունը արվեստների արվեստ է, որովհետև նրա ատաղձը մարդու հոգին է: Իհարկե, միշտ չէ, որ բոլոր երանիները մեկ տեղում են լինում, սակայն այս դեպքում լավագույն որակների խտացումը հրամայական անհրաժեշտություն է: Ժամանակակից աշխարհը լի է գայթակղություններով, որոնք ստեղծում են տարբեր մտածելակերպային պատրանքներ: Օրինակ` աղբյուրների հասանելիությունը հաճախ պատրանք է ստեղծում, թե գիտելիքը փողոցներում շաղ է տրված և մնում է ձեռքը մեկնել ու վերցնել: 


Բոլորն էլ ուզում են, որ իրենց երեխաներն ունենան իրագործվելու լավագույն հնարավորություն: Նույնիսկ նրանք, ովքեր մոլորված են հարաբերական սկզբունքների անորոշությունների մեջ և սեփական կյանքը դարձրել են փորձադաշտ, իրենց հոգու խորքում չեն ուզում, որ իրենց երեխաների կյանքը դառնա փորձադաշտ: Դրա հավանականությունը բավականին մեծ է, քանի դեռ մեզ շրջապատում են կեղծ արժեքների որոգայթներ և «լավ կյանքի» խաբկանքներ: Եթե հաճոյամոլությունը և նյութապաշտությունը քարոզվում են ամեն քայլափոխի և դառնում հասարակության իդեալ, ապա այդ հասարակությունը չի կարող սահմանել բարձր նպատակներ և շարունակելու է մասնագիտական միջակության և բարոյական խեղճության վերարտադրությունը: Հանձնվելը և համակերպվելը «ունենք այն, ինչ ունենք» բանաձևին համազոր է մահվան: Միակ ճանապարհը ոտքի կանգնելն է, սեփական հիմքերն ամրապնդելը և ժամանակակից մարտահրավերների պայմաններում ճիշտ արժեքային շեշտեր կատարելը, որպեսզի մեր երեխաների համար հստակ ճանապարհ հարթենք:


Մարդը սոսկ վերջավոր և սահմանափակ խնդիրներ լուծող էակ չէ: Նա հավիտենական կյանքի ճամփորդ է: Նա գիտակցաբար կամ ենթագիտակցաբար երկխոսության մեջ է աստվածային հավերժի և անսահմանության հետ: Ավելին, այս գոյաբանական երկխոսությունն է, որ նրան մարդ է դարձնում: Սա մարդու աստվածային պատկերն է: Ես չեմ ուզում բարդացնել, այլ, ընդհակառակը, պարզեցնում եմ: Վերջավորի լուծումը վերջավորության մեջ չէ, այլ անվերջի: Փոքր խնդիրը լուծելու համար պետք է տեսնել մեծ պատկերը և փոքրության բարդույթից դուրս գալ: Կրթության գլխավոր առաքելությունն է մարդու սրտում վառել ընդմիշտ ճանաչելու կրակը և նրան դարձնել ճշմարտության հավերժ փնտրող:


Մեսրոպ քահանա Արամյան





Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

13:37 • 16/11

Ջիբրալթար-Հայաստան. որոշվել են թիմերի մարզաշապիկների գույները (լուսանկար)

13:34 • 16/11

ՀՀ ԱԺ-ում շարունակական բնույթ կրող բարեփոխումների նպատակը պատգամավորների սահմանադրական լիազորությունների իրականացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումն է. Ա. Սաղաթելյան

13:31 • 16/11

Մալթայում քահանան նոր պաշտոնը տոնել է տասնյակ երեխաների կողմից ճոպանով քաշվող Porsche-ի մեջ (տեսանյութ)

13:28 • 16/11

ՄԻՊ-ը սեպտեմբերին Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծության վերաբերյալ զեկույց է կազմել

13:27 • 16/11

Շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում՝ թաց ձյան տեսքով

13:24 • 16/11

Տնտեսական զարգացման նախարարի ԺՊ-ն ՎԶԵԲ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի հետ քննարկել է բիզնես հաշտարարի ինստիտուտի ներդրմանն առնչվող հարցեր

13:22 • 16/11

Ucom-ի և IE բիզնես դպրոցի նախաձեռնությամբ կայացավ Big Data-ին վերաբերող միջոցառումը (լուսանկարներ)

13:19 • 16/11

Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման համար հատկացվել է մոտ 4 մլն դոլար

13:10 • 16/11

Toyota-ն ցուցադրել է նոր սերնդի Corolla-ն

13:03 • 16/11

Ֆեդերերն առաջին տեղով դուրս է եկել ATP-ի Ամփոփիչ մրցաշարի կիսաեզրափակիչ (տեսանյութ)

13:03 • 16/11

Բրազիլիայի նոր արտգործնախարարը հավատացած է, որ կլիմայական փոփոխությունները «մարքսիստական դավադրություն» են

13:01 • 16/11

Վրաստանում նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պատկերով պաստառի փոխարեն հայտնվել է Իվանիշվիլիի պատկերով պաստառ

12:54 • 16/11

«Սա անկախ Հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է». կաթողիկոսի պետական պաշտպանության նախագիծը չընդունվեց

12:51 • 16/11

«Բանանց» և «Արցախ» ֆուտբոլային ակումբներն ընկերական խաղ կանցկացնեն

12:43 • 16/11

Հայաստանի հավաքականի հայտացուցակը Ջիբրալթարի հետ խաղին

12:40 • 16/11

Համացանցում «վրացական երգեր երգող» կատվի մասնակցությամբ տեսանյութ է հայտնվել

12:38 • 16/11

Երևանի ավագանու՝ ՕԵԿ–ի կողմից առաջադրված թեկնածուն գումարի դիմաց պահանջել է ձայն ապահովել. նրան մեղադրանք է առաջադրվել. ՀՔԾ

12:29 • 16/11

Լեզվական խոչընդոտներ, կարոտ, անորոշություն. France 24-ն անդրադարձել է Հայաստանում ապաստանած սիրիահայերի խնդիրներին (տեսանյութ)

12:22 • 16/11

Իտալիայի կառուցապատող ընկերությունների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանում գործունեությամբ

12:19 • 16/11

Ջոն Լենոնին սպանած անձը խոստովանել է, որ տարեցտարի ավելի է ամաչում արածի համար

12:19 • 16/11

Կոտայքում հայտնաբերվել է դի, որի ակնագնդերը, մատների հյուսվածքները, ստորին շրթունքը բացակայել են. Pastinfo.am

12:18 • 16/11

ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողը Մինսկում աշխատանքային մի շարք հանդիպումներ է ունեցել

12:15 • 16/11

Վաղարշապատում հարբած տղամարդը ծեծի է ենթարկել եղբորը, եղբոր կնոջը և նրանց 8 ամսական որդուն

12:00 • 16/11

Խնդրում եմ այս անգամ կողմ քվեարկեք, հրատապ հարց է. Գալուստ Սահակյանը մերժեց Հրաչյա Հակոբյանի խնդրանքը և «Գովազդի մասին» օրենքը չընդունվեց

11:57 • 16/11

Նյու Յորքում առաջին ձյունը տրանսպորտային կոլապս է առաջացրել (լուսանկարներ)

11:50 • 16/11

Խորհրդարանը չընդունեց Էդմոն Մարուքյանի առաջարկը՝ նախնական կալանքի 1 օրը հաշվարկել 1,5 օր և օրենքին հետադարձ ուժ տալ

11:49 • 16/11

Մյունխենի «Բավարիան» մտադիր չէ Խամես Ռոդրիգեսի տրանսֆերը գնել «Ռեալից»

11:40 • 16/11

Պետրոսյանն ու Ստեպանենկոն պաշտոնապես ամուսնալուծվել են

11:32 • 16/11

Չափազանց տպավորված տեղացիների հյուրընկալությունից և ուտեստների անկրկնելի համից. ռուս բլոգերը կիսվել է արցախյան այցի տպավորություններով (լուսանկարներ)

11:26 • 16/11

Հաշվի առնելով, որ «Վիճակախաղերի մասին» օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին իմ նախագիծը քաղաքական աջակցություն չունի, ճիշտ կլինի չդնել քվեարկության. Ս. Ֆարմանյան

11:24 • 16/11

«Թուրքիայի ՆԳ նախարարը երկրի ներքին խաղաղության համար ամենամեծ սպառնալիքն է». Փայլան

11:20 • 16/11

Արգենտինահայ լեգենդար թենիսիստ Դավիթ Նալբանդյանը հանդիպել է Մեսսիի և Պիկեի հետ

11:12 • 16/11

Կառավարության որոշ նախագծեր ԱԺ–ում չընդունվեցին Գալուստ Սահակյանի չքվեարկելու պատճառով (ուղիղ)

11:08 • 16/11

ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով ԱԺ արտահերթ ընտրություններում հնարավոր ընտրական իրավախախտումներով զբաղվող աշխատանքային խումբ է ձևավորվել

11:06 • 16/11

Apple-ը մտադիր է կինոարտադրությամբ զբաղվել. CNBC

11:05 • 16/11

Գրությամբ դիմել են ԱԺ նախագահին, որ նախընտրական քարոզչությամբ զբաղվող որոշ պատգամավորների բացակայությունը հաջորդ նիստին հարգելի համարվի

11:02 • 16/11

ՌԴ Պետդումայի շենքում բացվել է «Հրաչյա Պողոսյան» բարեգործական հիմնադրամի գործունեությունը ներկայացնող ցուցահանդես

10:59 • 16/11

«Իրավունք». ԲՀԿ-ն կոալիցիայի ախորժա՞կ ունի

10:52 • 16/11

«Իրատես». Արագածոտնի մարզպետն իր մոտ է կանչել մարզի որոշ համայնքապետերի ու հրահանգել ձայն հավաքել «Իմ քայլը» դաշինքի օգտին

10:50 • 16/11

Շրի Լանկայի խորհրդարանում վարչապետի «պատճառով» ծեծկռտուք է տեղի ունեցել (տեսանյութ)

10:46 • 16/11

«Հրապարակ». Քաղաքական 5 ուժ, այդ թվում՝ «Սասնա Ծռերը», շանսեր չունի ԱԺ անցնելու. Ահարոն Ադիբեկյան

10:45 • 16/11

Անգլիայի հավաքականը ջախջախել է ԱՄՆ-ին Ուեյն Ռունիի հրաժեշտի խաղում (տեսանյութ, լուսանկար)

10:32 • 16/11

«Հրապարակ». Պետեկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության պետն ազատվել է աշխատանքից

10:22 • 16/11

Եթե միայն հայացքով հնարավոր լիներ «սպանել». տեսախցիկը ֆիքսել է ԱՄՆ փոխնախագահի հայացքը՝ ուղղված Պուտինին. Daily Mail (լուսանկարներ, տեսանյութ)

10:21 • 16/11

«Հրապարակ». ՕԵԿ առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի ընկերությունում ՊԵԿ-ը չարաշահումներ է բացահայտել և շուրջ 6 մլն դրամով տուգանել

10:17 • 16/11

ԱԺ–ը շարունակում է աշխատանքները. քվեարկվում են քննարկված նախագծերը (ուղիղ)

10:16 • 16/11

«Այո, նախագահությունից հետո կյանք կա». Մեքսիկայի նախագահը հույս ունի «նորմալ կյանք» վարել պաշտոնից հեռանալուց հետո

10:12 • 16/11

«Ժամանակ». Խմորումներ՝ Արթիկի ՔՊ կառույցում. առանց կառույցի հետ համաձայնեցնելու պատգամավորի թեկ­նածու են առաջադրել

10:09 • 16/11

Անթալիայում անտառային հրդեհների պատճառով տարհանվել են 4 գյուղի բնակիչներ (տեսանյութ, լուսանկարներ)

10:03 • 16/11

90,3 մլն դոլար՝ ողջ նկարչի կտավի համար. Christie’s-ի աճուրդում նոր ռեկորդ է սահմանվել

09:58 • 16/11

20-ամյա կնոջ մահվան գործով կալանավորվել է ամուսինը. ՔԿ

09:57 • 16/11

Թուրքիայում ավարտել են ՌԴ դեսպան Կառլովի սպանության հետաքննությունը, գլխավոր մեղադրյալը Ֆեթուլլահ Գյուլենն է

09:50 • 16/11

«Ժողովուրդ». Տավուշում սպասում են Գագիկ Ծառուկյանի որոշմանը

09:38 • 16/11

Կալիֆոռնիայում անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 66-ի, անհետ կորածները 600-ից ավելի են (տեսանյութեր)

09:34 • 16/11

«Ժամանակ». Ռոբերտ Քոչարյանը վերցվեց «դատական վերահսկողության» տակ

09:17 • 16/11

«Ժամանակ». «Ծառուկյան» խմբակցու­թյան 8 պատգամավոր չի ընդգրկվել ԲՀԿ համամասնա­կան ցուցակում

09:16 • 16/11

Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ճանապարհներ, Ստեփանծմինդա–Լարս ավտոճանապարհը փակ է

08:58 • 16/11

«Հրապարակ». ՀՀԿ-ի ցուցակը կազմելիս թեկ­նածուների այնպիսի կրիզիս է եղել, որ ոչ անցողիկ համարներում ընդգր­կել են մարդկանց, որոնց կարծիքն անգամ չեն հարցրել  

08:46 • 16/11

«Ժողովուրդ». Այս ԱԺ ընտրություններին համամասնական ընտրացուցակներում ընդգրկված է 1495 թեկնածու, մինչդեռ 2017թ. թեկնածուների թիվը 1407 էր

08:20 • 16/11

«Ժողովուրդ». Հետընտրական թեժ կրքեր. ԲԴԽ անդամ ընտրված դատավորն անմիջապես հրաժարական է ներկայացրել

07:06 • 16/11

Երևանում և 7 մարզում այսօր էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ կլինեն

06:47 • 16/11

Հայտնի է 2018 թվականի լավագույն աֆրիկյան պետությունը սաֆարիի համար

06:22 • 16/11

Ալեքսեյ Ուչիտելը Վիկտոր Ցոյի մասին դիցաբանական ֆիլմ կնկարահանի

05:46 • 16/11

ԱՄՆ-ը պատրաստվում է մեղադրանք առաջադրել Ասանժին. WSJ

05:23 • 16/11

SpaceX-ի Falcon 9 հրթիռակրի առաջին աստիճանը բարեհաջող վայրէջք է կատարել լողացող հարթակի վրա

04:58 • 16/11

Կանադայում ինքնաթիռը կոշտ վայրէջք է կատարել առանց առջևի շասսիի

04:31 • 16/11

Կիմ Չեն Ընը ներկա է գտնվել հյուսիսկորեական նորագույն զենքի փորձարկմանը

03:59 • 16/11

Forbes-ի 2019 թվականի երիտասարդ գործարարների ցանկում է ներառվել նաև հայազգի Հռիփսիմե Մաթևոսյանը

03:29 • 16/11

ՆԱՍԱ-ն կրկին հետաձգել է Cygnus բեռնատար տիեզերանավի արձակումը

02:57 • 16/11

Թրամփը կհանդիպի Կալիֆոռնիայի անտառային հրդեհներից տուժած քաղաքացիների հետ

02:25 • 16/11

Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի 7 խաղաղապահ է սպանվել

01:56 • 16/11

ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի սահմանին բախումներ են տեղի ունեցել ներգաղթյալների ու տեղի բնակիչների միջև

01:28 • 16/11

Չեխիայի Սենատը կոչ է արել երկրի վարչապետին լքել պաշտոնը

00:54 • 16/11

ԱՄՆ-ի ավիահարվածների հետևանքով Սիրիայում 23 խաղաղ բնակիչ է զոհվել

00:26 • 16/11

Ամերիկահայերի ստեղծած ServiceTitan ստարտափը 165 մլն դոլարի ներդրում է ստացել

23:55 • 15/11

Իսպանիայում ընտանիքի անդամների սպանության մեջ մեղադրվող տղամարդը երեք անգամ ցմահ ազատազրկման է դատապարտվել

23:45 • 15/11

Էր Ռիադը դեմ է սաուդացի լրագրող Խաշոգջիի սպանության գործով միջազգային հետաքննության անցկացմանը

23:38 • 15/11

Ստեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար

23:36 • 15/11

Գրոսմայստեր Լիլիթ Գալոյանը դատի է տվել Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիային

23:26 • 15/11

Եթե հնարավոր հակամարտությունը Ղարաբաղից տեղափոխվի Հայաստան, Ռուսաստանը կմիջամտի. Վլադիմիր Եվսեև

23:17 • 15/11

Ջենիֆեր Լոպեսը 20 րոպեում 2 մլն դոլար է վաստակել

22:54 • 15/11

Յարոսլավլում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի հետևանքով հայ է մահացել

22:54 • 15/11

Ազգային առաջընթաց կուսակցությունը ներկայացրել է համամասնական ցուցակի առաջին տասնյակը

22:43 • 15/11

Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ. «Եկել ենք հաղթելու համար» (տեսանյութ)

22:35 • 15/11

«Իմ քայլը» դաշինքը ներկայացրել է ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուներին՝ ըստ ընտրատարածքների

22:22 • 15/11

Ընտրությունների արդյունքում ՀՀ-ում լինելու է ամենաանորակ, ամենակասկածելի կրթական ցենզ ունեցող մեծամասնություն. Նարեկ Սամսոնյան (տեսանյութ)

22:16 • 15/11

Վերտոնգենն ամռանը կարող է տեղափոխվել Ա Սերիա

22:06 • 15/11

Օքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառը

21:50 • 15/11

Ալեքսիս Օհանյանը նոր կադրեր է հրապարակել հայաստանյան այցից և «Շախմատ» կոնյակի պատրաստման ընթացքից

21:32 • 15/11

Իվան Ռակիտիչ. Լուկա Մոդրիչն ինձ համար եղբոր պես է

21:32 • 15/11

Իտալիայում ցուցարարները գրոհել են Նեապոլի քաղաքապետարանը (տեսանյութ)

21:24 • 15/11

Չի կարելի ձեռքերը ծալած նստել ու ակնկալել կամ պահանջել ուրիշից. Նարինե Թուխիկյանը կլքի Հովհ. Թումանյանի անվան տուն-թանգարանի տնօրենի պաշտոնը

21:13 • 15/11

Ստորագրվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության և բժշկական համալսարանի համագործակցության մասին հուշագիր

21:08 • 15/11

Երևանի Եղվարդի խճուղում մեքենան բախվել է ճամփեզրի եզրաքարին և շրջվել. վարորդը մահացել է

21:00 • 15/11

ԿԸՀ-ն ԱԺ արտահերթ ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար հրավիրել է 2 միջազգային կազմակերպության

20:52 • 15/11

Փորձագետները նշել են, թե որն է Եվրոպայի ամենաանվտանգ փողոցներով քաղաքը

20:48 • 15/11

Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է «Մեգերյան կարպետ» ընկերություն և աշխատանքային ընթրիք ունեցել Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտների հետ (լուսանկարներ, տեսանյութ)

20:45 • 15/11

Արցախի ՄԻՊ-ն ու Աննա Հակոբյանը քննարկել են մարդու իրավունքներին և մարդասիրական խնդիրներին առնչվող ծրագրերը

20:28 • 15/11

ԱՄՆ-ը պատժամիջոցներ է սահմանել Սաուդյան Արաբիայի 17 քաղաքացու նկատմամբ

20:24 • 15/11

Կաֆու. Վինիսիուսը կարող է դառնալ նոր Ռոնալդու