Ինչ գնումներ են արել նախարարությունները 2017-ին. մեկ անձից արվող գնումներ

09:55 • 12.03.182017 թվականի տվյալներով մեկ անձից արված գնումների ցուցանիշով ՀՀ 18 նախարարություններից առաջատար է Առողջապահության նախարարությունը, որը, ըստ Կառավարության կայքում հրապարակված տվյալների, կատարել է ընդհանուր 74,2 մլրդ դրամի (74,205,103,448 դրամ) գնում: 2017-ի ընթացքում մեկ անձից ամենաքիչ գնումներն արել է Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը՝ 4,3 մլն դրամ (4,365,800 դրամ):

Առողջապահության նախարարությունից բացի մեկ անձից արված գնումների ցուցանիշով առաջին հնգյակում են նաև՝ Պաշտպանության նախարարությունը, որը կատարել է ընդհանուր 5,249,263,526 դրամի գնում, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (ԱՍՀՆ)՝ 2,989,338,952 դրամ ընդհանուր ցուցանիշով, Արդարադատության նախարարությունը (Արդնախ), որն անցած տարի մեկ անձից կատարել է ընդհանուր 1,184,563,140 դրամի գնում և Կրթության և գիտության նախարարությունը (ԿԳՆ)՝ 1,088,907,608 դրամ ցուցանիշով:

Գծապատկեր 1. Նախարարությունների թոփ հնգյակըՄյուս 13 նախարարությունների դեպքում պատկերը հետևյալն է՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն (ԱԻՆ)՝ 220,203,700 դրամ, Ֆինանսների նախարարություն (Ֆիննախ)՝ 114,447,700 դրամ, Սփյուռքի նախարարություն (ՍՆ)՝ 113,734,147 դրամ, Մշակույթի նախարարություն (Մշակնախ)՝ 100,907,524 դրամ,  Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն (ՏԶՆՆ)՝ 77,590,846 դրամ, Արտաքին գործերի նախարարություն (ԱԳՆ)՝ 70,739,700 դրամ, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն (ՏԿՏՏՆ)՝ 55,219,418 դրամ, Բնապահպանության նախարարություն (Բննախ)՝ 54,415,158 դրամ, Գյուղատնտեսության նախարարություն (Գյուղնախ)՝ 47,703,713 դրամ, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն (ԷԵԲՊՆ)՝ 33,931,364 դրամ, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն (ՏԿԶՆ)՝ 18,808,498 դրամ, Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն (ՍԵՀՆ)՝ 16,942,451 դրամ, և Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն (ՄՏԻԲՆ)՝ 4,365,800 դրամ:

Գծապատկեր 2. Մյուս նախարարություններըԱռողջապահության նախարարություն

Այս նյութում կդիտարկենք մեկ անձից առավել շատ գնումներ կատարած հինգ նախարարությունները: Ինչպես արդեն նշեցինք վերևում, Առողջապահության նախարարությունը 2017թ. մեկ անձից կատարել է 74,205,103,448 դրամի գնում, որի մեծ մասը բաժին է ընկնում հիվանդանոցային ծառայություններին՝ 37,3 մլրդ դրամ (37,384,712,276 դրամ): Արտահիվանդանոցային ծառայությունների վրա նախարարությունն անցած տարի ծախսել է 12,907,011,302 դրամ: Ամբուլատոր-բժշկական ծառայությունների և հիգիենայի կամ աշխատանքի հիգիենայի հետ կապված ծառայությունների վրա նախարարությունը ծախսել է 9,782,262,800 դրամ և 2,924,127,400 համապատասխանաբար:

Առողջապահության նախարարության խոշոր ծախսերը ներառում են նաև հետևյալը՝ գինեկոլոգիական կամ մանկաբարձական ծառայություններ՝ 2,309,174,600 դրամ, հիվանդանոցների կողմից մատուցվող բժշկական ծառայություններ՝ 1,480,891,300 դրամ, բժշկական լաբորատորիաների կողմից մատուցվող ծառայություններ՝ 1,766,423,900 դրամ, շտապօգնության ծառայություններ՝ 1,579,952,600 դրամ, պատվաստանյութեր և պատվաստումների համար անհրաժեշտ պարագաներ՝ 1,454,886,816 դրամ և Գլիկլազիդ դեղի ձեռքբերում՝ 662,700,000 դրամ:

Գծապատկեր 3. Առողջապահության նախարարության գնումները, մաս 1
Նախարարությունը ծախսեր է կատարել նաև հետևյալ ծառայությունների համար՝ տարածքների վարձակալության ծառայություններ, օրթոպեդիկ ծառայություններ, բժշկական ծառայություններ, հոգեբուժական հիվանդանոցների կողմից մատուցվող ծառայություններ, դեղագործական ծառայություններ, բժշկական վերլուծության ծառայություններ, հիվանդանոցային պայմաններում դիալիզի ծառայություններ, ատամնաբուժական ծառայություններ և այլն: Ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ Գծապատկեր 4-ում:

Գծապատկեր 4. Առողջապահության նախարարության գնումները, մաս 2Պաշտպանության նախարարություն

Մեկ անձից արված գնումներով երկրորդ տեղում է Պաշտպանության նախարարությունը, որը 2017-ին կատարել է 5,249,263,526 դրամի գնում: Այս գերատեսչության գնումների մեծ մասը բաժին է ընկնում էլեկտրաէներգիային՝ 2,134,659,200 դրամ կամ ընդհանուր գնումների 40.7%-ը, այնուհետև գազին՝ 1,421,412,500 դրամ կամ մեկ անձից արված ընդհանուր գնումների 27.1%-ը և խմելու ջրին՝ 666,624,040 դրամ կամ 12.7%-ը: ՊՆ-ը նաև 650,000,000 դրամ (12.4%) է ծախսել վարժասարքեր ձեռք բերելու համար: Մեկ անձից ՊՆ-ի կատարած գնումներին կարող եք ծանոթանալ Գծապատկեր 5-ում ստորև:

Գծապատկեր 5. Պաշտպանության նախարարության գնումներըԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն


Մեկ անձից արված գնումների ցուցանիշով երրորդ տեղում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը՝ 2,989,338,952 դրամ ցուցանիշով (ներառում է նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գնումները): Նախարարության կատարած գնումների մեծ մասը փոստային ծառայություններ են՝ 2,005,825,342 դրամ կամ մեկ անձից արված ընդհանուր գնումների 67%-ը: Նախարարությունը 314,044,300 դրամ (10.5%)  ծախսել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգի սպասարկման ծառայությունների վրա: Հաջորդիվ նախարարությունը խոշոր ծախսեր է արել հետևյալ ոլորտներում բժշկա-սոցիալական վերականգնման ծառայություններ՝ 111,350,000 դրամ (3.7%), բանկային ծառայություններ՝ 82,098,700 դրամ (2.7%), ոչ բնակելի անշարժ գույքի վարձակալություն կամ լիզինգի ծառայություններ՝ 76,911,145 դրամ (2.6%), էլեկտրականության բաշխում, էլսարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ՝ 76,450,454 դրամ (2.6%), հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ՝ 70,100,200 դրամ (2.3%), ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայություններ՝ 67,360,000 դրամ (2.3%) և այլն: Ամբողջական գնումներին կարող եք ծանոթանալ ստորև ներկայացված Գծապատկեր 6-ում:

Գծապատկեր 6. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գնումներըԱրդարադատության նախարարություն

Արդարադատության նախարարությունը (ներառված են նախարարությանը պատկանող Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և Քրեակատարողական վարչության տվյալները) 2017-ին մեկ անձից կատարել է ավելի քան 1.1 մլրդ դրամի (1,184,563,140 դրամ) գնում, որի մեծ մասը կազմում է Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման դիմաց վճարած գումարը՝ 315,881,163 դրամ: Նախարարությունն անցած տարի 286,317,238 դրամ վճարել է ծառայության դիմաց, որը կառավարության կայքում ձևակերպված է որպես «Էլեկտրական էներգիայի խնայողություն» (խոսքը վերականգնվող էներգիայի համակարգերի տեղադրման մասին է): Նախարարությունը նշված ժամանակահատվածում կատարել է նաև հետևյալ գնումները՝ 174,890,000 դրամ՝ 1-ին տեսակի ցորենի հաց գնելու համար, 151,771,217 դրամ՝ բնական գազի մատակարարման և դրա հետ կապված ծառայությունների համար, 116,100,000 դրամ՝ փոստային ծառայությունների համար, 44,724,000 դրամ՝ հեռախոսակապի ծառայությունների համար, 43,833,600 դրամ՝ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների համար և այլն: Արդարադատության նախարարության 2017-ի գնումներին կարող եք ծանոթանալ Գծապատկեր 7-ում:

Գծապատկեր 7. Արդարադատության նախարարության գնումներըԿրթության և գիտության նախարարություն

Կրթության և գիտության նախարարությունը (ներառված է նաև ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեն) 2017-ին մեկ անձից կատարել է 1,088,907,608 դրամի գնում, որի մեծ մասը (86.6%) կատարվել է ուսումնական ձեռնարկների տպագրության համար: Նախարարությունն անցած տարի 103,333,696 դրամ ծախսել է պարբերական հրապարակումների համար, 11,614,100 դրամ՝ շարժական կապի, բջջային և քաղաքային հեռախոսների ծառայությունների համար: ԿԳՆ գնումներին կարող եք ծանոթանալ Գծապատկեր 8-ում, որը ներկայացվում է ստորև:

Գծապատկեր 8. ԿԳՆ գնումները 

 

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

07:13 • 25/09

Նոր Ջեյմս Բոնդ կարող է դառնալ նախկին Սուպերմենը

06:23 • 25/09

Ռոհանին կրկին սպառնացել է փակել Հորմուզի նեղուցը

05:48 • 25/09

Մահվան ելքով վրաերթ Երևանում. shamshyan.com

05:30 • 25/09

Apple-ն ավարտել է Shazam ծառայության ձեռքբերման գործընթացը

04:48 • 25/09

ԱՄՆ-ն ու Հարավային Կորեան ազատ առևտրի մասին նոր համաձայնագիր են ստորագրել

04:12 • 25/09

Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանը հրավիրվել է ՀՔԾ. shamshyan.com

03:57 • 25/09

Մերկելը ներկա չի գտնվելու Էրդողանի պատվին կազմակերպված ընդունելությանը

03:11 • 25/09

Մահացել է «Աստղային պատերազմների» պրոդյուսեր Գերի Կուրցը

02:29 • 25/09

Հարավային Կորեայի նախագահը Թրամփին է փոխանցել Կիմ Չեն Ընի հաղորդագրությունը

01:47 • 25/09

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է Պուտինի և Էրդողանի հանդիպման ժամանակ Իդլիբի հարցով կայացված որոշումը

01:19 • 25/09

ԱՄՆ-ում թեթև շարժիչով ինքնաթիռ է կործանվել. կան զոհեր

00:49 • 25/09

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է Նելսոն Մանդելային նվիրված խաղաղության գագաթաժողովի բացմանն ու հանդես եկել ելույթով

23:58 • 24/09

ՖԻՖԱ. Հայտնի է Տարվա լավագույն ֆուտբոլիստը

23:57 • 24/09

ՖԻՖԱ. Տարվա խորհրդանշական հավաքականը

23:55 • 24/09

ՖԻՖԱ. Հայտնի դարձավ նաև տարվա լավագույն մարզիչը

23:52 • 24/09

Թեհրանում կքննարկվեն տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը

23:25 • 24/09

ԿՀՎ նոր ղեկավարը կընդլայնի «բարդ երկրների» նկատմամբ հետախուզության մասշտաբները

23:21 • 24/09

ՖԻՖԱ. Կուրտուան՝ տարվա լավագույն դարպասապահ

23:10 • 24/09

ՖԻՖԱ. Տարվա լավագույն գոլի հեղինակը հայտնի է

23:07 • 24/09

Նեթանյահուն Պուտինի հետ զրույցում հերքել է Իլ-20-ի կործանման պատասխանատվությունը

22:56 • 24/09

Ռոբերտ Քոչարյանը դատական հայց է ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ

22:32 • 24/09

Ամեն պահի պատրաստ ենք Կառավարության կիրառած փոփոխությունների շրջանակում քաղաքական գործունեություն ծավալել․ Վ․ Ավետիսյանը՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին

22:14 • 24/09

Apple-ն ավարտել է Shazam հավելվածի ձեռքբերման գործարքը

22:02 • 24/09

Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Ռուանդայի նախագահի հետ

21:56 • 24/09

Opta. Սարգիս Ադամյանը` երկրորդ Բունդեսլիգայի խաղային օրվա լավագույն ֆուտբոլիստ (լուսանկար)

21:49 • 24/09

Պոմպեոն հայտարարել է ԱՄՆ-ի և ԿժԴՀ-ի ղեկավարների միջև գագաթնաժողով նախապատրաստելու մասին

21:32 • 24/09

Հայաստանի վարչապետն ու Կիպրոսի նախագահը Նյու Յորքում քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացմանն ուղղված հարցեր

21:16 • 24/09

Լուկաշենկոն հայտնել է Ուկրաինայի հետ սահմանն ամրապնդելու մասին

21:14 • 24/09

Այսօրվա հեղափոխության ճշգրիտ «ռեցեպտն» է՝ անել այն, ինչ չի ուզում ՀՀԿ-ն և երկիրը կգնա առաջ. Ա. Մանուկյանը՝ արտահերթ ընտրությունների մասին

21:12 • 24/09

Համաշխարհային օլիմպիադա. Հայաստանն ուժեղ գտնվեց Ճապոնիայից

20:58 • 24/09

Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ խոսել է ՀՀ-ում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին

20:56 • 24/09

Հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունը՝ օգնել նոր քաղաքային իշխանություններին. Ա. Զուրաբյանը շնորհավորել է նորընտիր քաղաքապետին

20:35 • 24/09

Android-ով առաջին սմարթֆոնը տասը տարեկան է

20:21 • 24/09

2019 -ը դիմավորելու ենք նոր խորհրդարանով, նոր կառավարությամբ, նոր իրավիճակով. Մանուկ Սուքիասյան (տեսանյութ)

20:05 • 24/09

Լուիս Էնրիկե. Տեսակրկնությունները պետք են ֆուտբոլին

20:05 • 24/09

Եթե կուսակցությունները դասեր քաղեն Երևանի ընտրություններում պարտությունից, կարող է՝ ԱԺ ընտրություններում խնդիրներ առաջանան վարչապետի համար. Ա. Բադալյան

19:49 • 24/09

Քվեարկությունը տեղի ունեցավ առանց լարվածության ու խաղաղ մթնոլորտում. Պաշտպանի ամփոփիչ դիրքորոշումներն ընտրությունների վերաբերյալ

19:43 • 24/09

Airbus-ը Բիրմինգհեմի օդանավակայանում փորձել է վայրէջք կատարել ուժեղ քամու պայմաններում (տեսանյութ)

19:28 • 24/09

Ժիրու. Իմ և Մորատայի միջև ազնիվ մրցակցություն է

19:07 • 24/09

ՄԱԿ-ի ամբիոնից մենք պետք է առաջին հերթին փորձենք մեղմել մեր շրջափակման հետևանքները․ ՄԱԿ-ի փորձագետ

18:42 • 24/09

Լիսաբոնի բնակիչները բողոքում են կենտրոնում բնակարանները զբոսաշրջիկներին վարձակալության հանձնելու դեմ

18:29 • 24/09

«Ռեալը» 80 մլն եվրո է առաջարկում «Այաքսի» ֆուտբոլիստի համար

18:26 • 24/09

Շնորհավորում ենք երևանցիներին՝ առանց զանգվածային կեղծիքների անցած ընտրությունների կապակցությամբ. «Երկիր Ծիրանի» կուսակցություն

17:56 • 24/09

ՊԵԿ-ը Կոտայքում ապօրինի գործող ակումբներ է բացահայտել. պետությանը պատճառված վնասի չափը ճշտվում է

17:45 • 24/09

ՈւԵՖԱ-ն կարող է կրճատել Եվրոպա լիգայի մասնակիցների թիվը

17:41 • 24/09

«Բարսելոնան» կբողոքարկի Լանգլեի կարմիր քարտը

17:37 • 24/09

Ադրբեջանին վաճառած զենքը կրակում է Հայաստանի վրա. Էդուարդ Շարմազանովը՝ Բելառուսի խորհրդարանում

17:27 • 24/09

Ա. Ջավադյանը ՎԶԵԲ Տարածաշրջանային տնօրենների պատվիրակությանը ներկայացրել է գների և ֆինանսական կայունությանն ուղղված ԿԲ քաղաքականությունը

17:16 • 24/09

ԱՄՆ բնակիչն իր տան պարտեզում երկգլխանի օձ է հայտնաբերել (տեսանյութ)

17:13 • 24/09

Քիմ Քարդաշյանը՝ Բեյոնսեի և Ջեյ Զիի համերգին (լուսանկարներ)

17:12 • 24/09

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնին հավակնել է 42 դիմորդ, որոնցից ընտրվել է վարչապետի խորհրդականը

17:09 • 24/09

Լիբանանի նախագահը մեղադրել է Իսրայելին Մերձավոր Արևելքը պառակտելու ձգտման համար

17:09 • 24/09

Ընտրողներին կաշառք տալ-ստանալու հատկանիշներով հարուցված չորս գործ ընդունվել է ՀՔԾ վարույթ

17:04 • 24/09

«Լույս»-ը, «ԲՀԿ»-ն․ «ՀՅԴ»-ն ու «Ժառանգությունը» կողմն են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը

17:00 • 24/09

Քաղաքացին սպառնում է նետվել Երևանի Հաղթանակի կամրջից. փրկարարները դեպքի վայրում են

16:55 • 24/09

Երբ կհանդիպեմ կուսակիցներիս, կհասկանամ՝ դադարեցնում եմ իմ գործունեությունը, թե ոչ. ԼՀԿ անդամ Վիկտոր Ենգիբարյանը պարզաբանում է` ինչու էր կոչ արել ընտրել «Իմ քայլին»  

16:50 • 24/09

«Գազպրոմ»-ն այլևս աշխարհի առաջատար էներգետիկ ընկերությունը չէ. S&P Global Platts

16:38 • 24/09

Marca-ին հայտնի է դարձել տարվա խորհրդանշական հավաքականի 8 ֆուտբոլիստի անուն

16:38 • 24/09

Երևան քաղաքի Արցախի պողոտայի թիվ 32 հասցեում՝ երկաթգծի «Դեպո»-ի տարածքում, օձ է հայտնաբերվել

16:35 • 24/09

Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կլինի Կիևյան և Սեբաստիայի փողոցների չկարգավորվող հետիոտնային անցումների հատվածներում

16:32 • 24/09

Մենք պատրաստ ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակացույցը և ճանապարհային քարտեզը քննարկելու․ ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ

16:30 • 24/09

Ավելի լավ է՝ գետինը մտնենք, եթե մենք ինչ-որ պահի ընտրությունները կեղծենք, լցոնումներ անենք. Ն. Փաշինյան

16:26 • 24/09

Երևանի ավագանու ընտրությունները տեղի են ունեցել ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա. «Անկախ դիտորդ» դաշինք (տեսանյութ)

16:24 • 24/09

Ասադը C-300-ի տրամադրման առնչությամբ զանգահարել է Պուտինին

16:22 • 24/09

Մեքսիկայի Միչոական նահանգի մայրաքաղաք Մորելիայում բացվել է Հայաստանի պատվո հյուպատոսություն

16:14 • 24/09

2 մլրդ դոլար. Michael Kors-ը կգնի Versace նորաձևության տունը

16:10 • 24/09

Աշխարհի առաջնության ժամանակ Ֆրանսիայի հավաքականի առաջատարը Պոգբան էր. Դեշամ

16:09 • 24/09

Ասում են՝ մեծամասնությունը չի մասնակցել ավագանու ընտրություններին, և փորձում են դրանից հետևություններ անել, այդ փաստարկները ծիծաղելի են. Ն. Փաշինյան (տեսանյութ)

16:06 • 24/09

Աշխատակազմից այս պահի դրությամբ ոչ ոք չի ազատվել աշխատանքից, այդ թվում նաև հավաքարարները և պահակը. հերքում Հրազդանի համայնքապետարանից

16:01 • 24/09

Բելառուսն առաջարկում է Հայաստանում կազմակերպել վերելակների և տրակտորների հավաքման արտադրություն

15:52 • 24/09

Դ. Տոնոյանը Մուրացանի հոսպիտալում այցելել է առաջնագծում վիրավորված զինծառայող Ա. Գևորգյանին, շրջել հոսպիտալում (լուսանկարներ)

15:49 • 24/09

Ռամոսն ինձանից ներողություն չի խնդրել. Կարիուս

15:45 • 24/09

Վարչապետի անձնական բարձր վարկանիշը և անմիջական մասնակցությունը քարոզարշավին կանխորոշեցին ավագանու ընտրությունների արդյունքները. ՀՅԴ ԳՄ

15:43 • 24/09

«Միսս Ուկրաինա»-ն նախկին ամուսնու ու երեխայի պատճառով զրկվել է գեղեցկուհու տիտղոսից (լուսանկարներ)

15:39 • 24/09

Բոլոր ուժերին մաղթում եմ հաջողություններ մեր մայրաքաղաքի կառավարման պատասխանատու գործում. Արա Բաբլոյան

15:29 • 24/09

Խորհրդարանական նոր ընտրությունների համար հիմքեր, անհրաժեշտություն չենք տեսնում. Վահրամ Բաղդասարյան

15:24 • 24/09

Բարսելոնայում հոսպիտալացվել է Մոնսերատ Կաբալյեն

15:21 • 24/09

Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կլինեն այլ դասավորություններ, հայտնի չէ՝ ՀՀԿ-ն, Քոչարյանն ինչ կանեն. Ալեքսանդր Ցինկեր

15:19 • 24/09

Քրիստինա Օրբակայտեն մեկնում է ԱՄՆ՝ մշտական բնակության

15:17 • 24/09

Հույս եմ հայտնում, որ Հայկ Մարությանը կյանքի կկոչի հռչակած նախընտրական ծրագրերը և կարդարացնի երևանցիների վստահությունը. Մհեր Շահգելդյան

15:14 • 24/09

Bloomberg-ը Հայաստանը ներկայացրել է որպես զբոսաշրջության ոլորտում արագ տեմպերով աճ արձանագրող երկիր

15:14 • 24/09

«Ռոման» կողմնորոշվել է Դի Ֆրանչեսկոյի հավանական փոխարինողի հարցում

15:10 • 24/09

«Ռեֆորմիստների» կուսակցությունը շնորհավորում է երևանցիներին առաջին արդար և անկախ ընտրությունների կապակցությամբ

15:03 • 24/09

«Երևանի հանրություն» դաշինքը կայացած է համարում Երևանի ավագանու քվեարկությունը

14:58 • 24/09

«Բարսելոնան» 4 ֆուտբոլիստի է դիտարկում՝ որպես Սուարեսին փոխարինող

14:55 • 24/09

Արցախն անկախության նույնքան իրավունք ունի, որքան Հայաստանը, Բելառուսը և Ադրբեջանը. Էդուարդ Շարմազանովը՝ Մինսկում

14:54 • 24/09

Չէի կարող գալ Լիբանան և չլինել ՀՀ-ից դուրս գոյություն ունեցող հայկական միակ ԲՈւՀ-ում՝ Բեյրութի Հայկազյան համալսարանում. Մ. Հայրապետյան

14:51 • 24/09

Ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա իշխանության մոդել կառուցում. «Կոմերսանտ»-ը՝ Երևանի ավագանու ընտրությունների մասին

14:48 • 24/09

Ավազակային հարձակում՝ «Առինջ մոլ»-ում. կասկածյալը հայտնաբերվել է

14:48 • 24/09

ՈւԵՖԱ-ն անդրադարձել է ՀՖՖ նախագահի ընտրություններին

14:46 • 24/09

Եթե ավագանու ընտրությունները զուտ ընտրություններ լինեին, ապա այլ արդյունք կլիներ, վարչապետը ժողովրդից խորհրդարանը ցրելու մանդատ էր խնդրել. Էդմոն Մարուքյան

14:44 • 24/09

Սեպտեմբերի 20-24-ը ոստիկանությունը բացահայտվել է հանցագործության 183 դեպք

14:37 • 24/09

Վարչապետի խորհրդական Հայկակ Արշամյանը նշանակվել է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում

14:35 • 24/09

Երևանի ավագանու ընտրությունները մի կողմից ունիկալ էին, մյուս կողմից՝ տխուր. Ալեքսանդր Ցինկեր

14:29 • 24/09

Ապօրինի շինարարությունները և հողազավթումները կանխարգելելու համար պետք է համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ. խորհրդակցություն քաղաքապետարանում

14:27 • 24/09

Ընտրախախտումներ ամբողջ օրվա ընթացքում մենք գրեթե չենք ստացել. քաղաքական ուժերն ընդունում են Երևանի ավագանու ընտրության արդյունքները

14:18 • 24/09

Պատրաստ եմ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան ծառայել ձեզ, որ մեր Երևանը միասին դարձնենք մեր երազանքների քաղաքը. Հ. Մարության

14:08 • 24/09

Իգոր Դոդոնին ժամանակավորապես հեռացրել են Մոլդովայի նախագահի պաշտոնից

14:05 • 24/09

Քվեարկության գործընթացն անցել է առանց էական կամ լայնածավալ կազմակերպված խախտումների. «Ականատես» դիտորդական առաքելություն

13:59 • 24/09

Սա վերջին 8 տարիների լավագույն «Յուվենտուսն» է. Կիելինի