ՄԻՊ-ի գործառույթը ոչ թե փաստն արձանագրելն ու հանրայնացնելն է, այլ դրա ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը. Մ. Արիստակեսյանը՝ ՄԻՊ-ի զեկույցի մասին

16:25 • 06.04.182017 թվականի ընթացքում շարունակվել են արձանագրվել քաղաքացիների սոցիալական ապահովության իրավունքների խախտումներ: Այս մասին նշվում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցում:

Մասնավորապես, ՄԻՊ-ը բազմաթիվ բողոքներ է ստացել և արձանագրել՝ կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու հնարավորության սահմանափակումների, սոցիալական աջակցության իրավունքի, աշխատավայրում դժբախտ պատահարների, հիվանդության դեպքում խախտելու մասով:

«2017 թվականի ընթացքում շարունակվել են հասցեագրվել արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ բողոքներ։ Ըստ այդ բողոքների՝ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակելու մասին անձանց դիմումները մերժվում են այն հիմնավորմամբ, որ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող նրանց աշխատանքային ստաժը չի բավականացնում, քանի որ ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների ցուցակում իրենց մասնագիտությունները ներառված չեն»,- ասվում է զեկույցում:

Նշենք, որ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակվում է օրենքով ամրագրված չափանիշներին բավարարող 55 տարին լրացած անձին: Տրամաբանությունն այն է, որ անձը ստանում է արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք, եթե օրենքով նախատեսված ժամկետում աշխատել է առանձնապես վնասակար, ծանր, արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պայմաններում կամ կատարել է արտոնյալ 34 կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանք:

Զեկույցում գրված է, որ որոշ դեպքերում մարդիկ զրկվել են արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունքից, քանի որ դիմումատուների աշխատանքային գրքույկներում մասնագիտության անվան փոփոխության մասին համապատասխան գրառում չի կատարվել։ Մի շարք դեպքերում ՄԻՊ-ին դիմելուց հետո աշխատանքային գրքույկներում կատարվել են ուղղումներ, սակայն լիազոր մարմինը կրկին մերժել է կենսաթոշակի նշանակումը՝ այս անգամ պատճառաբանելով, որ գործատուների կողմից տրված տեղեկանքներն առանց հիմքերի են, իրավաչափ չեն և ենթակա են ստուգման:

2017 թ.-ին խնդիրներ են արձանագրվել նաև աշխատանքային ստաժի վերահաշվարկի հետ կապված: Օրինակ, Պաշտպանին հասցեագրվել է բողոք այն մասին, որ կենսաթոշակառուն կենսաթոշակային մարմնից ստացել է ծանուցում այն մասին, որ իր կենսաթոշակի ստաժում ներառված մոտ 28 տարվա աշխատանքային ստաժը հիմնավորված չէ, ինչի հիմքով այն կրճատվել է և արդյունքում առաջացել է ավելի վճարված 222.950 ՀՀ դրամ գումար, հետևաբար անհրաժեշտ է գանձապետական հաշվեհամարին կատարել փոխանցում:

«Հասցեագրված բողոքների ուսումնասիրությունները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ չեն գործում կենսաթոշակային մարմնի աշխատակիցների անբարեխիղճ և ոչ իրավաչափ աշխատանքի և գործելաոճի վերացման ու վերջիններիս պատասխանատվության պատշաճ կառուցակարգեր։ Ստացվում է, որ կենսաթոշակային մարմինը ժամանակին չի ապահովել կենսաթոշակառուների փաստաթղթերի ճշգրիտ հավաքագրումը, ինչպես նաև դիմողին չի ներկայացվել աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ ստույգ տեղեկատվություն»,- գրված է զեկույցում:

Մայրության նպաստի վերահաշվարկի մասով 2017 թվականին Պաշտպանին հասցեագրվել են բողոքներ այն մասին, որ համատեղությամբ աշխատող քաղաքացիների մայրության նպաստը հաշվարկվել և նշանակվել է՝ առանց մյուս գործատուի վճարած եկամուտը ներառելու. «Անհրաժեշտ է համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանել մայրության նպաստի վերահաշվարկման համար այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հիմք կտան համատեղությամբ աշխատանքի դիմաց մայրության նպաստի՝ որպես պակաս վճարված նպաստի գումարի վճարման համար՝ առանց ժամկետի սահմանափակման»:

Բարձրաձայնվել են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում առկա խնդիրներ, այդ թվում՝ ընտանիքի անապահովության միավորի հաշվարկման բանաձևի թերությունների, ինչպես նաև համակարգում առկա ոչ բավարար վարչարարության իրականացման մասին:

«Դիմումներով ներկայացված տվյալների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ շահառուները հաշվառման հասցեում չբնակվելու կամ մշտական բնակության վայր չունենալու և այլ պատճառներով չեն ընդգրկվում անապահովության համակարգում։ Մասնավորապես, վերջիններս, կյանքի դժվարին իրավիճակից ելնելով, ստիպված են լինում պարբերաբար փոխել իրենց բնակության վայրը, որի արդյունքում չեն ընդգրկվում անապահովության համակարգում»,- նշված է ՄԻՊ-ի տարեկան զեկույցում:

Օմբուդսմենի համոզմամբ՝ անապահովության գնահատման համակարգում հաճախ հաշվի են առնվում այնպիսի հանգամանքներ, որոնք իրապես չեն արտացոլում անձի անապահովությունը, մինչդեռ խոչընդոտում են անապահովության նպաստի իրավունք ձեռք բերելուն։

«Բողոքներից մեկով ընտանիքը գտնվում է սոցիալապես ծանր պայմաններում, սակայն տնտեսությունում առկա է շատ հին, շահագործման ոչ այնքան ենթակա ավտոմեքենա, ինչն էլ գնահատման բանաձևում նպաստի իրավունք ձեռք բերելու համար նվազեցնում է անապահովության միավորը։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է բարձրացնել համակարգի հասցեականությունը և թափանցիկությունը, վերահսկողությունը տեսուչների նկատմամբ՝ չարաշահումների վերհանման, կանխման և պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով»:

«Տնտեսական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ, տնտեսագետ, կառավարման մասնագետ Մովսես Արիստակեսյանը Tert.am-ի հետ զրույցում նկատեց, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթը ոչ թե փաստն արձանագրելն ու հանրայնացնելն է, այլ դրա ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը և խնդրին լուծում տալը: Ըստ նրա՝ ՀՀ ՄԻՊ-ն ավելի շատ դիտորդի է նմանվում, քան գործող կառույցի:

«Արձանագրելը բարդ չէ, և դա ՄԻՊ-ի գործառույթ չէ: Ես կցանկանայի զեկույցում տեսնել, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ստացած քանի բողոքում է հաջողության հասել և մարդկանց շահերը պաշտպանել, քանի օրենսդրական փոփոխության առաջարկություն է արել դաշտը կարգավորելու համար: Եթե իրենք այս ամենը արած լինեին, կասեի՝ լավ են աշխատել»,- նշեց նա:

Մովսես Արիստակեսյանը նկատում է, որ պետական մակարդակով մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտին մեծ տեղ չի հատկացվում: Նա օրինակ է բերում այն, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է Կառավարության նիստերին մասնակցել վարչապետի հրավերով, իսկ Հանրային խորհրդի նախագահը մշտապես կարող է մասնակցել Կառավարության նիստերին. «Սա մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված հարված է»:

Անդրադառնալով զեկույցում նշված ընտանիքների ապահովության գնահատման համակարգում առկա խնդիրներին՝ Մ. Արիստակեսյանը նկատեց, որ այդ համակարգն ամբողջությամբ պետք է փոխվի: «Միջակայքեր պետք է լինեն, ոչ թե 30 բալ: Այդ 30 բալը շատ հեշտությամբ կարող է դառնալ 29 բալ, և ընտանիքը դուրս մնա համակարգից: Այստեղ միջակայքեր պետք է լինեն»,- ասաց նա:

«Հենց հիմա մեր ՀԿ-ը մի շահառուի խնդիր է պաշտպանում: Նրան 7 տարի տվել են հաշմանդամության 2-րդ կարգ և 8-րդ տարին պետք է նորից ստանար 2-րդ կարգ, որպեսզի ցմահ ստանար: Շահառուն գնացել է հերթական փորձաքննության, և իրեն տվել են 3-րդ կարգ: 3 ամիս չարչարանքից և 80 հազար դրամ ծախսելուց հետո հասանք այն բանին, որ նրան ցմահ 2-րդ կարգ տվեցին: Հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանն այսպիսի պաշտպանության քանի՞ փորձ ունի»,- նշեց Մովսես Արիստակեսյանը:

 

Հակոբ Ասլանյան

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

16:02 • 16/11

Սամվել Մայրապետյանին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակման նոր միջնորդություն է ներկայացվել ՀՀ գլխավոր դատախազին. Կարեն Բատիկյան

15:58 • 16/11

Գ. Ծառուկյանը օլիգարխ չէ, նա իր քաղաքական գործունեությունը ծավալել է հասարակության աչքի առաջ. Վ. Էնֆիաջյանը՝ Գ. Ծառուկյանի առաջադրվելու մասին

15:56 • 16/11

NBA. «Հյուսթոնը» հաղթեց «Գոլդեն Սթեյթին», այլ արդյունքներ (տեսանյութ)

15:56 • 16/11

«ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է մերը լինի». Զոհրաբ Մնացականյանի հարցազրույցը ՏԱՍՍ-ին

15:53 • 16/11

Ավարտվել են Դիտակ-Ջրաշեն ավտոճանապարհի վերականգնման աշխատանքները

15:49 • 16/11

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը նախադպրոցական ուսումնական բազմաթիվ հաստատություններում մի շարք անհամապատասխանություններ է հայտնաբերել

15:35 • 16/11

17 տարեկանում՝ 93 սմ. հնդիկը հավակնում է դառնալ աշխարհում ամենակարճահասակ բժիշկը (լուսանկարներ)

15:33 • 16/11

ԱՄՆ-ն դեռևս չի պատրաստվում Գյուլենին արտահանձնել Թուրքիային

15:25 • 16/11

Վարդենյանց և Ճամբարակի լեռնանցքներում խիտ մառախուղ է

15:24 • 16/11

Երիտասարդներին հնարավորություն տալու համար չեմ առաջադրվել ռեյտինգային ընտրակարգով․ Ռաֆիկ Գրիգորյան

15:22 • 16/11

WTA. Սիմոնա Հալեպ-Սլոնա Սթիվենս եզրափակիչը ճանաչվել է տարվա լավագույն հանդիպում (տեսանյութ)

15:20 • 16/11

«Նիկոլ՝ վարչապետ»․ «հեղափոխության» ինտելեկտուալ ինքնասպանությունը. Ստեփան Դանիելյան

15:18 • 16/11

Ըմբշամարտի Մ23 տարեկանների ԱԱ. Ազատ ոճային Գևորգ Մխեյանը պարտվել է 1/8-ում

15:11 • 16/11

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության նախընտրական շտաբը կղեկավարի Դավիթ Խաժակյանը

15:02 • 16/11

Հնդկաստանում կինն առաջին անգամ մայրացել է փոխպատվաստված արգանդի շնորհիվ. Ասիայում սա առաջին նման դեպքն է (լուսանկարներ)

15:02 • 16/11

Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը և ԵԱՏՀ նախարար Վերոնիկա Նիկիշինան անդրադարձել են եվրասիական տարածքում ինտեգրման խնդիրներին

14:58 • 16/11

«Այս 6 ամսում մենք տեսանք ամեն ինչ՝ աղանդավորության, «գոմիկության» քարոզ, վեհարանի գրավման փորձ, վեհափառի նկատմամբ ոտնձգություն». Շարմազանով

14:50 • 16/11

Հորը դաժանաբար սպանած Խաչատուրյան քույրերից կրտսերին թույլ են տվել դպրոց հաճախել

14:49 • 16/11

«Համահայկական ուժերով Հայաստանը կարող ենք դարձնել մեր երազանքների երկիրը». Ֆրանսիայում մեկնարկել է ամենամյա հեռախոսամարաթոնը

14:42 • 16/11

Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է հայ-ռուսական հարաբերությունների ջերմ երկրպագուն. Էդուարդ Շարմազանով

14:33 • 16/11

Արարատի մարզի բնակիչը մեղադրվում է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ տալու համար. գործը դատարանում է

14:33 • 16/11

Մոնիկա Լևինսկին պատմել է՝ ինչպես է գայթակղել Բիլ Քլինթոնին (տեսանյութ)

14:31 • 16/11

Վալերի Հովհաննիսյանի ընտանիքը գնել է Մոսկվայի «Արարատ» ֆուտբոլային ակումբի բաժնետոմսերի ամբողջ փաթեթը

14:29 • 16/11

Մոխրացած բնակավայրեր. Կալիֆոռնիայում ամենամահաբեր անտառային հրդեհների հետևանքները՝ թռչնի թռիչքի բարձրությունից (տեսանյութ, լուսանկարներ)

14:16 • 16/11

Պենտագոնը Թուրքիային F-35 կործանիչների վաճառքին վերաբերող զեկույցն ուղարկել է Կոնգրես

14:13 • 16/11

Վաչագան Ղազարյանի կալանավորումը ՄԻԵԴ-ում բողոքարկելու համար հիմքեր կան․ փաստաբան

14:06 • 16/11

Շինթույլտվություն՝ առավելագույնը 15 օրում. ինչպե՞ս կառուցել Երևանում

14:03 • 16/11

Վարչապետի պաշտոնակատարը միջնորդություն է ներկայացրել ՀՀ նախագահին՝ ծանրորդներ Սիմոն Մարտիրոսյանին և Գոռ Մինասյանին պարգևատրելու համար

14:03 • 16/11

Իդլիբում իրավիճակը չի կայունացել. ՌԴ ԱԳՆ

13:57 • 16/11

Տիգրան Բարսեղյանը բաց կթողնի Ջիբրալթարի հետ խաղը. հայտնի է պատճառը

13:55 • 16/11

Նիկոլ Փաշինյանը և Դավիթ Տոնոյանը հետևել են ՀՀ ԶՈւ ԲԿ-ներից մեկում անցկացվող մարտավարական հարձակողական զորավարժություններին

13:37 • 16/11

Ջիբրալթար-Հայաստան. որոշվել են թիմերի մարզաշապիկների գույները (լուսանկար)

13:34 • 16/11

ՀՀ ԱԺ-ում շարունակական բնույթ կրող բարեփոխումների նպատակը պատգամավորների սահմանադրական լիազորությունների իրականացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումն է. Ա. Սաղաթելյան

13:31 • 16/11

Մալթայում քահանան նոր պաշտոնը տոնել է տասնյակ երեխաների կողմից ճոպանով քաշվող Porsche-ի մեջ (տեսանյութ)

13:28 • 16/11

ՄԻՊ-ը սեպտեմբերին Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծության վերաբերյալ զեկույց է կազմել

13:27 • 16/11

Շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում՝ թաց ձյան տեսքով

13:24 • 16/11

Տնտեսական զարգացման նախարարի ԺՊ-ն ՎԶԵԲ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի հետ քննարկել է բիզնես հաշտարարի ինստիտուտի ներդրմանն առնչվող հարցեր

13:22 • 16/11

Ucom-ի և IE բիզնես դպրոցի նախաձեռնությամբ կայացավ Big Data-ին վերաբերող միջոցառումը (լուսանկարներ)

13:19 • 16/11

Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման համար հատկացվել է մոտ 4 մլն դոլար

13:10 • 16/11

Toyota-ն ցուցադրել է նոր սերնդի Corolla-ն

13:03 • 16/11

Ֆեդերերն առաջին տեղով դուրս է եկել ATP-ի Ամփոփիչ մրցաշարի կիսաեզրափակիչ (տեսանյութ)

13:03 • 16/11

Բրազիլիայի նոր արտգործնախարարը հավատացած է, որ կլիմայական փոփոխությունները «մարքսիստական դավադրություն» են

13:01 • 16/11

Վրաստանում նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պատկերով պաստառի փոխարեն հայտնվել է Իվանիշվիլիի պատկերով պաստառ

12:54 • 16/11

«Սա անկախ Հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է». կաթողիկոսի պետական պաշտպանության նախագիծը չընդունվեց

12:51 • 16/11

«Բանանց» և «Արցախ» ֆուտբոլային ակումբներն ընկերական խաղ կանցկացնեն

12:43 • 16/11

Հայաստանի հավաքականի հայտացուցակը Ջիբրալթարի հետ խաղին

12:40 • 16/11

Համացանցում «վրացական երգեր երգող» կատվի մասնակցությամբ տեսանյութ է հայտնվել

12:38 • 16/11

Երևանի ավագանու՝ ՕԵԿ–ի կողմից առաջադրված թեկնածուն գումարի դիմաց պահանջել է ձայն ապահովել. նրան մեղադրանք է առաջադրվել. ՀՔԾ

12:29 • 16/11

Լեզվական խոչընդոտներ, կարոտ, անորոշություն. France 24-ն անդրադարձել է Հայաստանում ապաստանած սիրիահայերի խնդիրներին (տեսանյութ)

12:22 • 16/11

Իտալիայի կառուցապատող ընկերությունների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանում գործունեությամբ

12:19 • 16/11

Ջոն Լենոնին սպանած անձը խոստովանել է, որ տարեցտարի ավելի է ամաչում արածի համար

12:19 • 16/11

Կոտայքում հայտնաբերվել է դի, որի ակնագնդերը, մատների հյուսվածքները, ստորին շրթունքը բացակայել են. Pastinfo.am

12:18 • 16/11

ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողը Մինսկում աշխատանքային մի շարք հանդիպումներ է ունեցել

12:15 • 16/11

Վաղարշապատում հարբած տղամարդը ծեծի է ենթարկել եղբորը, եղբոր կնոջը և նրանց 8 ամսական որդուն

12:00 • 16/11

Խնդրում եմ այս անգամ կողմ քվեարկեք, հրատապ հարց է. Գալուստ Սահակյանը մերժեց Հրաչյա Հակոբյանի խնդրանքը և «Գովազդի մասին» օրենքը չընդունվեց

11:57 • 16/11

Նյու Յորքում առաջին ձյունը տրանսպորտային կոլապս է առաջացրել (լուսանկարներ)

11:50 • 16/11

Խորհրդարանը չընդունեց Էդմոն Մարուքյանի առաջարկը՝ նախնական կալանքի 1 օրը հաշվարկել 1,5 օր և օրենքին հետադարձ ուժ տալ

11:49 • 16/11

Մյունխենի «Բավարիան» մտադիր չէ Խամես Ռոդրիգեսի տրանսֆերը գնել «Ռեալից»

11:40 • 16/11

Պետրոսյանն ու Ստեպանենկոն պաշտոնապես ամուսնալուծվել են

11:32 • 16/11

Չափազանց տպավորված տեղացիների հյուրընկալությունից և ուտեստների անկրկնելի համից. ռուս բլոգերը կիսվել է արցախյան այցի տպավորություններով (լուսանկարներ)

11:26 • 16/11

Հաշվի առնելով, որ «Վիճակախաղերի մասին» օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին իմ նախագիծը քաղաքական աջակցություն չունի, ճիշտ կլինի չդնել քվեարկության. Ս. Ֆարմանյան

11:24 • 16/11

«Թուրքիայի ՆԳ նախարարը երկրի ներքին խաղաղության համար ամենամեծ սպառնալիքն է». Փայլան

11:20 • 16/11

Արգենտինահայ լեգենդար թենիսիստ Դավիթ Նալբանդյանը հանդիպել է Մեսսիի և Պիկեի հետ

11:12 • 16/11

Կառավարության որոշ նախագծեր ԱԺ–ում չընդունվեցին Գալուստ Սահակյանի չքվեարկելու պատճառով (ուղիղ)

11:08 • 16/11

ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով ԱԺ արտահերթ ընտրություններում հնարավոր ընտրական իրավախախտումներով զբաղվող աշխատանքային խումբ է ձևավորվել

11:06 • 16/11

Apple-ը մտադիր է կինոարտադրությամբ զբաղվել. CNBC

11:05 • 16/11

Գրությամբ դիմել են ԱԺ նախագահին, որ նախընտրական քարոզչությամբ զբաղվող որոշ պատգամավորների բացակայությունը հաջորդ նիստին հարգելի համարվի

11:02 • 16/11

ՌԴ Պետդումայի շենքում բացվել է «Հրաչյա Պողոսյան» բարեգործական հիմնադրամի գործունեությունը ներկայացնող ցուցահանդես

10:59 • 16/11

«Իրավունք». ԲՀԿ-ն կոալիցիայի ախորժա՞կ ունի

10:52 • 16/11

«Իրատես». Արագածոտնի մարզպետն իր մոտ է կանչել մարզի որոշ համայնքապետերի ու հրահանգել ձայն հավաքել «Իմ քայլը» դաշինքի օգտին

10:50 • 16/11

Շրի Լանկայի խորհրդարանում վարչապետի «պատճառով» ծեծկռտուք է տեղի ունեցել (տեսանյութ)

10:46 • 16/11

«Հրապարակ». Քաղաքական 5 ուժ, այդ թվում՝ «Սասնա Ծռերը», շանսեր չունի ԱԺ անցնելու. Ահարոն Ադիբեկյան

10:45 • 16/11

Անգլիայի հավաքականը ջախջախել է ԱՄՆ-ին Ուեյն Ռունիի հրաժեշտի խաղում (տեսանյութ, լուսանկար)

10:32 • 16/11

«Հրապարակ». Պետեկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության պետն ազատվել է աշխատանքից

10:22 • 16/11

Եթե միայն հայացքով հնարավոր լիներ «սպանել». տեսախցիկը ֆիքսել է ԱՄՆ փոխնախագահի հայացքը՝ ուղղված Պուտինին. Daily Mail (լուսանկարներ, տեսանյութ)

10:21 • 16/11

«Հրապարակ». ՕԵԿ առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի ընկերությունում ՊԵԿ-ը չարաշահումներ է բացահայտել և շուրջ 6 մլն դրամով տուգանել

10:17 • 16/11

ԱԺ–ը շարունակում է աշխատանքները. քվեարկվում են քննարկված նախագծերը (ուղիղ)

10:16 • 16/11

«Այո, նախագահությունից հետո կյանք կա». Մեքսիկայի նախագահը հույս ունի «նորմալ կյանք» վարել պաշտոնից հեռանալուց հետո

10:12 • 16/11

«Ժամանակ». Խմորումներ՝ Արթիկի ՔՊ կառույցում. առանց կառույցի հետ համաձայնեցնելու պատգամավորի թեկ­նածու են առաջադրել

10:09 • 16/11

Անթալիայում անտառային հրդեհների պատճառով տարհանվել են 4 գյուղի բնակիչներ (տեսանյութ, լուսանկարներ)

10:03 • 16/11

90,3 մլն դոլար՝ ողջ նկարչի կտավի համար. Christie’s-ի աճուրդում նոր ռեկորդ է սահմանվել

09:58 • 16/11

20-ամյա կնոջ մահվան գործով կալանավորվել է ամուսինը. ՔԿ

09:57 • 16/11

Թուրքիայում ավարտել են ՌԴ դեսպան Կառլովի սպանության հետաքննությունը, գլխավոր մեղադրյալը Ֆեթուլլահ Գյուլենն է

09:50 • 16/11

«Ժողովուրդ». Տավուշում սպասում են Գագիկ Ծառուկյանի որոշմանը

09:38 • 16/11

Կալիֆոռնիայում անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 66-ի, անհետ կորածները 600-ից ավելի են (տեսանյութեր)

09:34 • 16/11

«Ժամանակ». Ռոբերտ Քոչարյանը վերցվեց «դատական վերահսկողության» տակ

09:17 • 16/11

«Ժամանակ». «Ծառուկյան» խմբակցու­թյան 8 պատգամավոր չի ընդգրկվել ԲՀԿ համամասնա­կան ցուցակում

09:16 • 16/11

Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ճանապարհներ, Ստեփանծմինդա–Լարս ավտոճանապարհը փակ է

08:58 • 16/11

«Հրապարակ». ՀՀԿ-ի ցուցակը կազմելիս թեկ­նածուների այնպիսի կրիզիս է եղել, որ ոչ անցողիկ համարներում ընդգր­կել են մարդկանց, որոնց կարծիքն անգամ չեն հարցրել  

08:46 • 16/11

«Ժողովուրդ». Այս ԱԺ ընտրություններին համամասնական ընտրացուցակներում ընդգրկված է 1495 թեկնածու, մինչդեռ 2017թ. թեկնածուների թիվը 1407 էր

08:20 • 16/11

«Ժողովուրդ». Հետընտրական թեժ կրքեր. ԲԴԽ անդամ ընտրված դատավորն անմիջապես հրաժարական է ներկայացրել

07:06 • 16/11

Երևանում և 7 մարզում այսօր էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ կլինեն

06:47 • 16/11

Հայտնի է 2018 թվականի լավագույն աֆրիկյան պետությունը սաֆարիի համար

06:22 • 16/11

Ալեքսեյ Ուչիտելը Վիկտոր Ցոյի մասին դիցաբանական ֆիլմ կնկարահանի

05:46 • 16/11

ԱՄՆ-ը պատրաստվում է մեղադրանք առաջադրել Ասանժին. WSJ

05:23 • 16/11

SpaceX-ի Falcon 9 հրթիռակրի առաջին աստիճանը բարեհաջող վայրէջք է կատարել լողացող հարթակի վրա

04:58 • 16/11

Կանադայում ինքնաթիռը կոշտ վայրէջք է կատարել առանց առջևի շասսիի

04:31 • 16/11

Կիմ Չեն Ընը ներկա է գտնվել հյուսիսկորեական նորագույն զենքի փորձարկմանը

03:59 • 16/11

Forbes-ի 2019 թվականի երիտասարդ գործարարների ցանկում է ներառվել նաև հայազգի Հռիփսիմե Մաթևոսյանը

03:29 • 16/11

ՆԱՍԱ-ն կրկին հետաձգել է Cygnus բեռնատար տիեզերանավի արձակումը