Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոցի՝ սանհանգույցներից ինքնուրույն չօգտվող 8-10 երեխայի համար նախատեսված է ընդամենը 1 գիշերանոթ. ՄԻՊ հաղորդում

18:32 • 10.04.18Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի՝ 2017-ի ընթացքում Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդման համաձայն՝ 2017-ի ընթացքում Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները չհայտարարված մշտադիտարկման այցեր են կատարել երեխայի խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ (այդ թվում՝ ոչ պետական):

Արդյունքում արձանագրվել են հաստատությունների սանիտարահիգիենիկ պայմանների հետ կապված մի շարք խնդիրներ:

Օրինակ՝ Կապանի թիվ 3 կրթահամալիրի և Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոցի առաջին հարկում տեղակայված տղաների և աղջիկների սանհանգույցներում տեղադրված են ասիական տիպի զուգարաններ, որոնք բաժանված են ընդհանուր հատակից 1 կամ 2 աստիճանով: Կրթահամալիրի մյուս մասնաշենքի սանհանգույցները` բացառությամբ մեկի, ևս ասիական տիպի էին և բաժանված էին ընդհանուր հատակից երեք աստիճանով՝ թեքահարթակների բացակայության պարագայում: Նման պայմաններում սանհանգույցներից օգտվելու համար մեծ դժվարություններ են առաջանում հենաշարժական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար:

Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոցի այն սաների համար, ովքեր ինքնուրույն չէին կարողանում օգտվել սանհանգույցներից, առկա են եղել գիշերանոթներ, սակայն ոչ բավարար քանակի՝ 8-10 երեխայի համար ընդամենը 1-ը:

Գյումրու «Թռչունյան տուն» կրթահամալիր-մանկատանը սանհանգույցներում զուգարանակոնքերը միջնորմներով բաժանված չեն եղել, ինչը պարտադիր նորմ է:

Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության սանհանգույցներում զուգարանակոնքերը վնասված են եղել, բացակայել են հիգիենայի պարագաները ՝օճառ, զուգարանի թուղթ, սրբիչ:  

Մշտադիտարկման ընթացքում ուսումնասիրվել են նաև հաստատություններում երեխաների լոգանքի կազմակերպման պայմանները: Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում վեր են հանվել մի շարք խնդիրներ՝ մասնավորապես լոգասենյակների ոչ բավարար պայմաններ, տեղաշարժման սահմանափակումներ ունեցող երեխաների լոգանքի կազմակերպման, ինչպես նաև երեխաների անձնական տարածք ունենալու իրավունքի խախտում:

Այսպես, Կապանի թիվ 3 կրթահամալիրի աշխատակիցների պնդմամբ՝ աղջիկ երեխաները քնելուց առաջ ամեն երեկո լոգանք են ընդունում, սակայն կրթահամալիրում լոգանք ընդունելու համար առանձնացված վայր առկա չէ:

Ավելին՝ աղջիկների սանհանգույցում՝ լվացարանների մոտ, տեղադրված էր 1 ցնցուղ, որն առանձնացված էր սանհանգույցներից միջնապատով, սակայն այնտեղ բացակայում էր դուռը:

Իսկ ցնցուղի մյուս կողմում տեղադրված էր լուսամուտ, որն այցի պահին չէր փակվում, որևէ կերպ ծածկված չէր և տեսանելի էր հաստատության դիմաց գտնվող բնակելի շենքից:

Մշտադիտարկման ընթացքում արձանագրվել է, որ Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ դպրոցի ողջ տարածքում, այդ թվում՝ ննջասենյակներում, չափազանց ցուրտ է եղել, իսկ ընդհանուր ջեռուցումը միացված չէր (2017 թվականի հոկտեմբերի 23-ի դրությամբ): Հաստատության տնօրենի պնդմամբ՝ ջեռուցման խնդիրը կապված էր ոչ բավարար ֆինանսական միջոցների հետ, ինչի պատճառով շենքի ջեռուցումը նոյեմբերի 15-ից ավելի վաղ չէին կարող միացնել: Դիլիջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում արձանագրված մեկ այլ խնդիր էր տղաների սենյակներում դռների բացակայությունը, որի հետևանքով սենյակներում ցուրտ է եղել:

Սույն հաստատությունում այցի պահին տաքացվող միակ սենյակը բուժկետն է եղել, որտեղ միացված է եղել էլեկտրական ջեռուցման սարք, իսկ ջերմաչափը ցույց է տվել +14°:

Նշենք, որ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների օդի ջերմային ռեժիմի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունում հատուկ կարգավորումներ չկան, առկա են կարգավորումներ միայն հանրակրթական դպրոցների համար, որոնք ամրագրված են ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի հրամանով: Ըստ այդ հրամանի՝ հաստատության դասարաններում, ուսումնական կաբինետներում, դասախոսությունների լսարանում, գրադարանում, բուժկետում (բժշկի կաբինետ), մարզադահլիճի հանդերձարաններում, լաբորատորիաներում, խմբակային պարապմունքների սենյակներում, հանդիսությունների դահլիճում` առնվազն 18-22°C, իսկ ուսումնական արհեստանոցներում, նախասրահում, հանդերձարանում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ առնվազն 18-20°C, իսկ մարզադահլիճում՝ 17-19°C: Այսպիսով, Պաշտպանի գրասենյակում եկել են այն եզրակացության, որ թեև երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների համար չկան օդի ջերմաստիճանի վերաբերյալ հստակ մշակված չափանիշներ, այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով դպրոցներում գործող չափորոշիչները, հաստատությունում օդի ջերմաստիճանը նույնպես պետք է լինի 18 °C ոչ պակաս: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ՄԻՊ-ն առաջարկել է  հաստատել հաստատություններում օդի ջերմային մակարդակի հստակ չափորոշիչներ (կամ կիրառել հանրակրթական դպրոցների համար սահմանված չափորոշիչները) և, անկախ տարվա եղանակից, հաստատությունում ապահովել օդի բավարար ջերմային մակարդակը:

Միևնույն ժամանակ, բոլոր հաստատությունների տնօրենների կողմից նշվել է, որ երեխաները երբեք բողոքի արկղերից չեն օգտվել, սակայն ազատ հայտնել են խնդիրների մասին իրենց կարծիքը։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ՄԻՊ-ն առաջարկում է կատարելագործել նշված հաստատություններում երեխաների համար մատչելի բողոքարկման մեխանիզմները՝ ապահովելով դրանց գաղտնիությունը, ինչպես նաև բարձրացնել երեխաների տեղեկացվածությունը գործող բողոքարկման մեխանիզմների մասին հատուկ դասընթացների միջոցով:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը 2017 թվականի ընթացքում ստացել է տարբեր բնույթի բողոքներ դպրոցներում երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքերի վերաբերյալ: Բողոքները վերաբերել են դպրոցներում երեխաների նկատմամբ բռնության դրսևորումներին թե՛ աշակերտների և թե՛ ուսուցիչների կողմից: 2017-ին  բռնության մասին տեղեկություններ են ներկայացվել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներով:

Խոսքը նաև Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, որտեղ դպրոցի աշակերտներից մեկի դասընկերները զուգարանում կպչող ժապավենով կապել էին նրա ձեռքերը, մի քանի հարվածներ հասցրել, այնուհետև նրանցից մեկն էլ մկրատով կտրել է երեխայի թարթիչները:

Պաշտպանի աշխատակազմում ստացվել են նաև բողոքներ դպրոցներում (այդ թվում՝ մասնավոր) ուսուցիչների կողմից բռնության դրսևորումների վերաբերյալ. մի շարք երեխաներ հայտնել են, որ դպրոցներում կան ուսուցիչների կողմից աշակերտների նկատմամբ բռնության (թե՛ ֆիզիկական և թե՛ հոգեբանական) դեպքեր: Ի դեպ, երեխաներից շատերը չեն իմացել, որ ուսուցիչներն իրավունք չունեն հարվածել աշակերտներին, եթե օրինակ՝ նրանք խանգարում են դասընթացին: Երեխաներին մանրամասն բացատրվել են իրենց իրավունքները և դրանց պաշտպանության առկա մեխանիզմները:

Հաստատություններում խնամվող երեխաների կողմից բարձրացվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրենց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի հարցը: Այսպես, երեխաները (օրինակ՝ Վանաձորի մանկատանը և Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունում) առանձնազրույցների ընթացքում հայտնել են, որ դպրոցների ուսուցիչները հաճախ բացասական երանգավորմամբ իրենց անվանում են «մանկատան երեխա» կամ «գիշերօթիկի երեխա»: Խնդրի մասին բարձրաձայնել է «Շիրակ կենտրոն» հասարակական կազմակերպության ղեկավարը՝ Վ. Թումասյանը:

Ըստ այդմ՝ Պաշտպանը ՀԿ նախագահի հետ այց է իրականացրել Գյումրու մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 3 հատուկ դպրոց:

Արդյունքում պարզվել է ՀՀ-ում դեռևս կան հաստատություններ, որոնք անվանման մեջ ունեն «մտավոր թերզարգացում» ձևակերպումը, որը խորհրդային ժամանակներից գործող հաստատությունների անվանումների հետևանքն է։

Ի դեպ, «մանկատուն» և «գիշերօթիկ» եզրույթները առկա են սոսկ մի քանի երկրներում՝ ՌԴ, Ղրղըզստան և այլն, բայց ոչ  զարգացած երկրներում: Դանիայում և Նիդեռլանդներում , օրինակ, օգտագործվում են «Խնամքի տներ» կամ պարզապես «Տներ»,  Ֆրանսիայում նմանատիպ հաստատություններն անվանվում են «Բժշկական և կրթական կենտրոններ»: Վրաստանում դրանք կոչվում են «Ընտանեկան տիպի տներ»:

Այս կապակցությամբ ՄԻՊ-ն կառավարությանն առաջարկում է ՀՀ-ում փոխել առկա անվանումները:

 

Անուշ Դաշտենց

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

20:13 • 16/11

Կոչ եմ անում ՀՀ-ում անցկացնել ազատ, արդար, թափանցիկ ու ներառական ընտրություններ. ՄԱԿ փորձագետ

20:05 • 16/11

Երևանում կազմակերպությունը հիպնոսի և նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման եղանակով հաճախորդներից գումարներ է կորզել. ՀՀ ոստիկանություն (տեսանյութ)

19:54 • 16/11

Մեքսիկացի բիզնեսմենը Coca-Cola-ին մեղադրել է խարդախության մեջ

19:49 • 16/11

Հաջորդ խորհրդարանը չի մնա առանց ընդդիմության. Արմեն Բադալյան

19:48 • 16/11

Նոր, ավելի հարմարավետ պայմաններ վանաձորցիների համար. տեղի ունեցավ IDBank-ի «Վանաձոր» մասնաճյուղի բացումը (տեսանյութ)

19:34 • 16/11

«Միլանի» նախագահ. Իբրահիմովիչը հիասքանչ է, սակայն իմ սիրելի ֆուտբոլիստն արդեն խաղում է «Միլանում»

19:21 • 16/11

Ինդոնեզիայում ավիավթարի հետևանքով զոհվածներից մեկի ընտանիքը դատի է տվել Boeing-ին

19:14 • 16/11

Աշխատանքային խորհրդակցությանը Վալերիյ Օսիպյանը պահանջել է անզիջում լինել հանցավորության ցանկացած դրսևորման նկատմամբ (տեսանյութ)

18:59 • 16/11

Ժամը 18:00-ի դրությամբ համաներմամբ ազատ է արձակվել 491 դատապարտյալ

18:53 • 16/11

Ֆեդերեր. Չեմ մտածում կարիերայիս 100-րդ տիտղոսի մասին

18:51 • 16/11

Երևանի քաղաքապետարանի և ԵՄ-ի համագործակցության ներուժը լիարժեքորեն կիրառված չէ. քաղաքապետն ընդունել է ՀՀ-ում ԵՄ դեսպանին

18:41 • 16/11

ՌԴ ԱԴԾ-ն զանգվածային խուզարկություններ է իրականացրել Ղրիմի «Եհովայի վկաների» շրջանում

18:39 • 16/11

Ֆուտբոլն անարդար էր մեր նկատմամբ. Լուիս Էնրիկե

18:33 • 16/11

Տիգրան Խաչատրյանը ԱԶԲ հայաստանյան գրասենյակի տնօրենի հետ քննարկել է ներդրումների ներգրավվածությանն առնչվող հարցեր

18:20 • 16/11

Երևանյան բնակարանում գողության նպատակով քաղաքացին լուսարձակով ուսումնասիրել է բնակարանների դռները. ՔԿ (տեսանյութ)

18:17 • 16/11

Ստեփանծմինդա – Լարս ավտոճանապարհը փակ է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար

18:11 • 16/11

Բաքվից Մոսկվա ուղևորվող ինքնաթիռը քիչ է մնացել բախվի Մոսկվա-Պեմզա չվերթն իրականացնող ինքնաթիռի հետ

18:03 • 16/11

Վարդենյանց և Ճամբարակի լեռնանցքները խիտ մառախուղի պատճառով դժվարանցանելի են

18:02 • 16/11

Բացահայտվել է գողությունների շարք Արարատի մարզում. երկու անձ կալանավորվել է

17:33 • 16/11

«Ռեալը» Կեյլոր Նավասի տրանսֆերն առաջարկել է «Յուվենտուսին»

17:30 • 16/11

Հայաստանի հավաքականը կորուստ ունի Ջիբրալթարի հետ խաղից առաջ

17:23 • 16/11

ՄԱԿ-ը $2 մլն կտրամադրի ՀՀ 4 համայնքներում մարդկային անվտանգության բարելավման համար

17:19 • 16/11

Ռուսաստանում կինը սպանել է ամուսնուն տան վատ վերանորոգման համար

17:16 • 16/11

Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ

17:05 • 16/11

«Հայաստանի համար դա չափազանց զգայուն հարց է». Զ. Մնացականյանը ՏԱՍՍ-ի հետ զրույցում խոսել է Իրան-ԱՄՆ առճակատման հետևանքների մասին

16:51 • 16/11

Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի գրասենյակները կսպասարկեն նաև շաբաթ և կիրակի օրերին

16:47 • 16/11

Ռուսաստանում տեսախցիկը ֆիքսել է՝ ինչպես է տղան շարժասանդուղքից ներքև հրում սայլակում նստած կրտսեր եղբորը (տեսանյութ)

16:46 • 16/11

Հնդկաստանում միլիոններ կարելի էր ծախսել ոչ թե մրցուղի, այլ դպրոցներ և տներ կառուցելու համար. Լյուիս Հեմիլթոն

16:45 • 16/11

Նախագահն ուղերձ է հղել Լոս Անջելեսում ընթացող միջազգային հայագիտական գիտաժողովի մասնակիցներին

16:35 • 16/11

Գյուղնախարարությունում տեղի է ունեցել քննարկում հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության դեմ  պայքարի իրազեկման արշավի շրջանակում

16:29 • 16/11

Ջիբրալթարի հավաքականը Հայաստանի հետ կխաղա հատուկ մարզաշապիկով (լուսանկար)

16:25 • 16/11

«Հայաստանն ամերիկյան սպառազինություն գնելու վերաբերյալ որևէ առաջարկ չի ստացել». Զոհրաբ Մնացականյան

16:22 • 16/11

ՄԻՊ-ը Ադրբեջանում գերեվարված Կարեն Ղազարյանի հարցով դիմել է ԵԽ և ՄԱԿ

16:18 • 16/11

Հայաստանում Beeline-ը մասնակցում է կարիերայի և ձեռնարկատիրության աջակցության ծրագրին

16:11 • 16/11

Անհրաժեշտ չէ լինել քրեական իրավունքի մասնագետ, որ առաջին հայացքից պարզ դառնա, որ ՀՀ-ում գրանցվել է հանցավորության կտրուկ աճ. Արփինե Հովհաննիսյան

16:02 • 16/11

Սամվել Մայրապետյանին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակման նոր միջնորդություն է ներկայացվել ՀՀ գլխավոր դատախազին. Կարեն Բատիկյան

15:58 • 16/11

Գ. Ծառուկյանը օլիգարխ չէ, նա իր քաղաքական գործունեությունը ծավալել է հասարակության աչքի առաջ. Վ. Էնֆիաջյանը՝ Գ. Ծառուկյանի առաջադրվելու մասին

15:56 • 16/11

NBA. «Հյուսթոնը» հաղթեց «Գոլդեն Սթեյթին», այլ արդյունքներ (տեսանյութ)

15:56 • 16/11

«ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է մերը լինի». Զոհրաբ Մնացականյանի հարցազրույցը ՏԱՍՍ-ին

15:53 • 16/11

Ավարտվել են Դիտակ-Ջրաշեն ավտոճանապարհի վերականգնման աշխատանքները

15:49 • 16/11

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը նախադպրոցական ուսումնական բազմաթիվ հաստատություններում մի շարք անհամապատասխանություններ է հայտնաբերել

15:35 • 16/11

17 տարեկանում՝ 93 սմ. հնդիկը հավակնում է դառնալ աշխարհում ամենակարճահասակ բժիշկը (լուսանկարներ)

15:33 • 16/11

ԱՄՆ-ն դեռևս չի պատրաստվում Գյուլենին արտահանձնել Թուրքիային

15:25 • 16/11

Վարդենյանց և Ճամբարակի լեռնանցքներում խիտ մառախուղ է

15:24 • 16/11

Երիտասարդներին հնարավորություն տալու համար չեմ առաջադրվել ռեյտինգային ընտրակարգով․ Ռաֆիկ Գրիգորյան

15:22 • 16/11

WTA. Սիմոնա Հալեպ-Սլոնա Սթիվենս եզրափակիչը ճանաչվել է տարվա լավագույն հանդիպում (տեսանյութ)

15:20 • 16/11

«Նիկոլ՝ վարչապետ»․ «հեղափոխության» ինտելեկտուալ ինքնասպանությունը. Ստեփան Դանիելյան

15:18 • 16/11

Ըմբշամարտի Մ23 տարեկանների ԱԱ. Ազատ ոճային Գևորգ Մխեյանը պարտվել է 1/8-ում

15:11 • 16/11

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության նախընտրական շտաբը կղեկավարի Դավիթ Խաժակյանը

15:02 • 16/11

Հնդկաստանում կինն առաջին անգամ մայրացել է փոխպատվաստված արգանդի շնորհիվ. Ասիայում սա առաջին նման դեպքն է (լուսանկարներ)

15:02 • 16/11

Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը և ԵԱՏՀ նախարար Վերոնիկա Նիկիշինան անդրադարձել են եվրասիական տարածքում ինտեգրման խնդիրներին

14:58 • 16/11

«Այս 6 ամսում մենք տեսանք ամեն ինչ՝ աղանդավորության, «գոմիկության» քարոզ, վեհարանի գրավման փորձ, վեհափառի նկատմամբ ոտնձգություն». Շարմազանով

14:50 • 16/11

Հորը դաժանաբար սպանած Խաչատուրյան քույրերից կրտսերին թույլ են տվել դպրոց հաճախել

14:49 • 16/11

«Համահայկական ուժերով Հայաստանը կարող ենք դարձնել մեր երազանքների երկիրը». Ֆրանսիայում մեկնարկել է ամենամյա հեռախոսամարաթոնը

14:42 • 16/11

Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է հայ-ռուսական հարաբերությունների ջերմ երկրպագուն. Էդուարդ Շարմազանով

14:33 • 16/11

Արարատի մարզի բնակիչը մեղադրվում է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ տալու համար. գործը դատարանում է

14:33 • 16/11

Մոնիկա Լևինսկին պատմել է՝ ինչպես է գայթակղել Բիլ Քլինթոնին (տեսանյութ)

14:31 • 16/11

Վալերի Հովհաննիսյանի ընտանիքը գնել է Մոսկվայի «Արարատ» ֆուտբոլային ակումբի բաժնետոմսերի ամբողջ փաթեթը

14:29 • 16/11

Մոխրացած բնակավայրեր. Կալիֆոռնիայում ամենամահաբեր անտառային հրդեհների հետևանքները՝ թռչնի թռիչքի բարձրությունից (տեսանյութ, լուսանկարներ)

14:16 • 16/11

Պենտագոնը Թուրքիային F-35 կործանիչների վաճառքին վերաբերող զեկույցն ուղարկել է Կոնգրես

14:13 • 16/11

Վաչագան Ղազարյանի կալանավորումը ՄԻԵԴ-ում բողոքարկելու համար հիմքեր կան․ փաստաբան

14:06 • 16/11

Շինթույլտվություն՝ առավելագույնը 15 օրում. ինչպե՞ս կառուցել Երևանում

14:03 • 16/11

Վարչապետի պաշտոնակատարը միջնորդություն է ներկայացրել ՀՀ նախագահին՝ ծանրորդներ Սիմոն Մարտիրոսյանին և Գոռ Մինասյանին պարգևատրելու համար

14:03 • 16/11

Իդլիբում իրավիճակը չի կայունացել. ՌԴ ԱԳՆ

13:57 • 16/11

Տիգրան Բարսեղյանը բաց կթողնի Ջիբրալթարի հետ խաղը. հայտնի է պատճառը

13:55 • 16/11

Նիկոլ Փաշինյանը և Դավիթ Տոնոյանը հետևել են ՀՀ ԶՈւ ԲԿ-ներից մեկում անցկացվող մարտավարական հարձակողական զորավարժություններին (տեսանյութ)

13:37 • 16/11

Ջիբրալթար-Հայաստան. որոշվել են թիմերի մարզաշապիկների գույները (լուսանկար)

13:34 • 16/11

ՀՀ ԱԺ-ում շարունակական բնույթ կրող բարեփոխումների նպատակը պատգամավորների սահմանադրական լիազորությունների իրականացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումն է. Ա. Սաղաթելյան

13:31 • 16/11

Մալթայում քահանան նոր պաշտոնը տոնել է տասնյակ երեխաների կողմից ճոպանով քաշվող Porsche-ի մեջ (տեսանյութ)

13:28 • 16/11

ՄԻՊ-ը սեպտեմբերին Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծության վերաբերյալ զեկույց է կազմել

13:27 • 16/11

Շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում՝ թաց ձյան տեսքով

13:24 • 16/11

Տնտեսական զարգացման նախարարի ԺՊ-ն ՎԶԵԲ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի հետ քննարկել է բիզնես հաշտարարի ինստիտուտի ներդրմանն առնչվող հարցեր

13:22 • 16/11

Ucom-ի և IE բիզնես դպրոցի նախաձեռնությամբ կայացավ Big Data-ին վերաբերող միջոցառումը (լուսանկարներ)

13:19 • 16/11

Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման համար հատկացվել է մոտ 4 մլն դոլար

13:10 • 16/11

Toyota-ն ցուցադրել է նոր սերնդի Corolla-ն

13:03 • 16/11

Ֆեդերերն առաջին տեղով դուրս է եկել ATP-ի Ամփոփիչ մրցաշարի կիսաեզրափակիչ (տեսանյութ)

13:03 • 16/11

Բրազիլիայի նոր արտգործնախարարը հավատացած է, որ կլիմայական փոփոխությունները «մարքսիստական դավադրություն» են

13:01 • 16/11

Վրաստանում նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պատկերով պաստառի փոխարեն հայտնվել է Իվանիշվիլիի պատկերով պաստառ

12:54 • 16/11

«Սա անկախ Հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է». կաթողիկոսի պետական պաշտպանության նախագիծը չընդունվեց

12:51 • 16/11

«Բանանց» և «Արցախ» ֆուտբոլային ակումբներն ընկերական խաղ կանցկացնեն

12:43 • 16/11

Հայաստանի հավաքականի հայտացուցակը Ջիբրալթարի հետ խաղին

12:40 • 16/11

Համացանցում «վրացական երգեր երգող» կատվի մասնակցությամբ տեսանյութ է հայտնվել

12:38 • 16/11

Երևանի ավագանու՝ ՕԵԿ–ի կողմից առաջադրված թեկնածուն գումարի դիմաց պահանջել է ձայն ապահովել. նրան մեղադրանք է առաջադրվել. ՀՔԾ

12:29 • 16/11

Լեզվական խոչընդոտներ, կարոտ, անորոշություն. France 24-ն անդրադարձել է Հայաստանում ապաստանած սիրիահայերի խնդիրներին (տեսանյութ)

12:22 • 16/11

Իտալիայի կառուցապատող ընկերությունների ասոցիացիան հետաքրքրված է Հայաստանում գործունեությամբ

12:19 • 16/11

Ջոն Լենոնին սպանած անձը խոստովանել է, որ տարեցտարի ավելի է ամաչում արածի համար

12:19 • 16/11

Կոտայքում հայտնաբերվել է դի, որի ակնագնդերը, մատների հյուսվածքները, ստորին շրթունքը բացակայել են. Pastinfo.am

12:18 • 16/11

ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողը Մինսկում աշխատանքային մի շարք հանդիպումներ է ունեցել

12:15 • 16/11

Վաղարշապատում հարբած տղամարդը ծեծի է ենթարկել եղբորը, եղբոր կնոջը և նրանց 8 ամսական որդուն

12:00 • 16/11

Խնդրում եմ այս անգամ կողմ քվեարկեք, հրատապ հարց է. Գալուստ Սահակյանը մերժեց Հրաչյա Հակոբյանի խնդրանքը և «Գովազդի մասին» օրենքը չընդունվեց

11:57 • 16/11

Նյու Յորքում առաջին ձյունը տրանսպորտային կոլապս է առաջացրել (լուսանկարներ)

11:50 • 16/11

Խորհրդարանը չընդունեց Էդմոն Մարուքյանի առաջարկը՝ նախնական կալանքի 1 օրը հաշվարկել 1,5 օր և օրենքին հետադարձ ուժ տալ

11:49 • 16/11

Մյունխենի «Բավարիան» մտադիր չէ Խամես Ռոդրիգեսի տրանսֆերը գնել «Ռեալից»

11:40 • 16/11

Պետրոսյանն ու Ստեպանենկոն պաշտոնապես ամուսնալուծվել են

11:32 • 16/11

Չափազանց տպավորված տեղացիների հյուրընկալությունից և ուտեստների անկրկնելի համից. ռուս բլոգերը կիսվել է արցախյան այցի տպավորություններով (լուսանկարներ)

11:26 • 16/11

Հաշվի առնելով, որ «Վիճակախաղերի մասին» օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին իմ նախագիծը քաղաքական աջակցություն չունի, ճիշտ կլինի չդնել քվեարկության. Ս. Ֆարմանյան

11:24 • 16/11

«Թուրքիայի ՆԳ նախարարը երկրի ներքին խաղաղության համար ամենամեծ սպառնալիքն է». Փայլան

11:20 • 16/11

Արգենտինահայ լեգենդար թենիսիստ Դավիթ Նալբանդյանը հանդիպել է Մեսսիի և Պիկեի հետ

11:12 • 16/11

Կառավարության որոշ նախագծեր ԱԺ–ում չընդունվեցին Գալուստ Սահակյանի չքվեարկելու պատճառով (ուղիղ)

11:08 • 16/11

ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով ԱԺ արտահերթ ընտրություններում հնարավոր ընտրական իրավախախտումներով զբաղվող աշխատանքային խումբ է ձևավորվել