Կրթության փոխնախարարը հրապարակել է իր գիտական հոդվածների ցանկը՝ ի պատասխան Հայկ Դեմոյանի գրառման

23:37 • 27.06.18Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է իր գիտական հոդվածների ցանկը՝ ի պատասխան Ցեղասպանության թանգարանի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի գրառման, որում նա կասկածներ էր հայտնում Հովհաննիսյանի՝ 4 տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների առկայության հետ կապված։

«Չէի ցանկանում բանսարկությանը պատասխանել, բայց բազմաթիվ ընկերներիս խնդրանքով դնում եմ ԳԻՏԱԿԱՆ հոդվածների ցուցակը: Չեմ ակնկալում ներողություն, քանի որ միայն ուժեղ մարդն է ի վիճակի ներողություն խնդրելու: Կարծում եմ՝ այս թեմայով այլևս ասելիք չունեմ՝ անկախ նրանից, թե հետագայում ինչ բանսարկություն կլինի:

Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը՝ իրավական պետություն դարձնելու համար: Հակաիրավական որևէ անձ կամ երևույթ պետք է տեղ չունենա Նոր Հայաստանում»,– ֆեյսբուքյան գրառման մեջ նշում է փոխնախարարը։

Ստորև ներկայացնում ենք Հովհաննես Հովհաննիսյանի գիտական հոդվածների ցանկը։

1. Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906 թթ. (կրոնագիտական վերլուծություն), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 204 էջ:
2. Հայ եկեղեցին 20-րդ դարասկզբի ազագամշակութային պայքարի ջատագով, «Գարուն», 2004, N 11, էջ 20-25:
3. 1906 թ. մայիսի 10-ի և հունիսի 7-ի կաթողիկոսական կոնդակների շուրջ, «Վասն արդարութեան», 2004, N 1-2 (49-50), էջ 110-114:
4. Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը 1906 թ. կենտրոնական եկեղեցական ժողովի վերաբերյալ, «Վասն արդարութեան», 2005, N 1-2 (51-52), էջ 56-60:
5. Էջմիածնի 1906 թ. Կենտրոնական ժողովը, «Մխիթար Գոշ», 2005, N 1 (5), էջ 48-54:
6. 20-րդ դարասկզբի եկեղեցական-բարենորոգչական շարժման նախադրյալները և հոսանքները, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան 2006, N 1 (26), էջ 148-157:
7. Արևելահայության հոգևոր և հասարակական կացությունը 1906 թ. Էջմիածնի կենտրոնական ժողովի նախապատրաստման շրջանում, ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետ-ական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, N 8 (հումանիտար գիտություններ), Գավառ, 2006, էջ 17-26:
8. 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման արմատական ուղղվածության շուրջ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2006, N 1, էջ 215-230:
9. The External and Internal Situation of the Armenian Apostolic Church at the Beginning of the 20th Century (thesis from international conference), 2006 Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, UCLA.
10. «Վաղ եկեղեցին» թեմայի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները, Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևան, 2006, էջ 138-156:
11. Մաղաքիա արք. Օրմանյանը և 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման հիմնահարցը, Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2007, N 1, էջ 154-166:
12. 20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու ներքին կացության հարցի շուրջ, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), N 9, Գավառ, 2007, էջ 103-108:
13. Նոր քարոզչամիջոցներ. Սայենթոլոգիայի օդիտինգի համակարգը, «Կրոն և հասարակություն» ամսագիր, N 1, Երևան, 2007, էջ 8-14:
14. Հայ մոլոկաններ, «Այլախոս և այլադավան հայեր», «Հայրենիք» մատենաշար, թիվ 8, Երևան, 2007, էջ 44-47:
15. 20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու կանոնական մի շարք հարցերի վերաբերյալ, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), N 10, Երևան, 2008, էջ 183-190:
16. Նոր քարոզչամիջոցներ. մորմոնական «մարկետինգի» համակարգը, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2008, N 2, էջ 137-145:
17. Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ձևավորումը և զարգացման փուլերը, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, 2008, N 2, էջ 146-156: 
18. Քրիստոսաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը IV-V դարերում, «Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, հունիս-հուլիս, 2008, էջ 58-67:
19. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունների 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հարաբերությունների վերլուծության փորձ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Գ, Երևան, 2008թ., էջ 316-338:
20. Հայոց այբուբենի պատմության և զարգացման շուրջ, Ստեղծագործ այբուբեններն ամբողջ աշխարհում, Սեուլ, Հարավային Կորեա, 2009թ., էջ 119-135:
21. Ապոլինար Լաոդիկեցին և քրիստոսաբանական-աստվածաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը, Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, Գ, էջ 33-42:
22. Կ. Բարտը աստվածաբանության իբրև մետաքննադատության և մեկնության մասին, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Դ, Երևան, 2009թ., էջ 158-165:
23. Հայաստանի Հանրապետության ներկա հոգևոր իրավիճակի վերլուծության փորձ, «Կրոն և Հասարակություն» ամսագիր, հունվար, 2010, էջ 42-55:
24. Նեստորի քրիստոսաբանական ուսմունքի մեթոդաբանական սկզբունքների որոշ առանձնահատկությունների շուրջ, «Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, մայիս, 2010, էջ 72-83: 
25. Հայ եկեղեցու հոգևոր միասնությունն իբրև Սփյուռքի անվտանգության երաշխիք, Աշխատանքային տետրեր, «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված, 1 և 2 (13-14), 2010, Երևան, էջ 91-100:
26. Հայ ազգի էթնիկ-կրոնական տրանսֆորմացիաները 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին, Համաշխարհային կրոնները ժամանակակից մշակույթի համատեքստում. Երկխոսության և փոխադարձ ըմբռնման նոր հեռանկարներ: Սանկտ Պետերբուրգ, 2011թ., էջ 97-104:
27. Նեստորի աստվածաբանական լուծումները Քրիստոսի մարդկային ու աստվածային բնությունների առնչությամբ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Է, Երևան, 2012թ., էջ 7-17:
28. Դիոդորոս Տարսոնացու քրիստոսաբանական հայացքները, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Է, Երևան, 2012թ., էջ 58-67:
29. Թեոդորոս Մոպսուեստացու քրիստոսաբանական հայացքներ քննական արժևորումը, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանի-տար գիտություններ), N 14, Երևան, 2012, էջ 678-686:
30. Նեստորի կյանքն ու գործունեությունը, Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանի-տար գիտություններ), N 14, Երևան, 2012, էջ 687-697:
31. «Թեոտոկոս» (Theotokos) եզրի գործածությունը նեստորական աստվածաբանության մեջ, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2013, N 5 (55), էջ 175-186:
32. Ապոլինար Լաոդիկեցու քրիստոսաբանական լուծումների շուրջ, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք Ը, Երևան, 2013թ., էջ 189-202:
33. Կյուրեղ Ալեքսանդրացու քրիստոսաբանական համակարգի նախադրյալները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 15, Երևան, 2013, էջ 457-466:
34. Նեստորի քրիստոսաբանական ուսմունքի շուրջ, Էջմիածինե ամսագիր, Բ, 2015, էջ 15-28:
35. ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ И АНТИОХИЙСКОЙ БОГОСЛОВСКИХ ШКОЛ,Материалы международной научной конференции Республика Беларусь, Минская духовная академия при Свято-Успенском Жировичском монастыре 14–15 мая 2015 года, Минск, ст. 394-403 (http://www.philosophy.by/wp-conte…/store/conf-2015-05-14.pdf).
36. Նեստորի պրոսոպոնային միության բանաձևն իբրև նրա քրիստոսաբանության անկյունաքար, Աստվածաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք ԺԱ, Երևան, 2016թ., էջ 235-244:
37. САМОБЫТНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ: АСПЕКТЫ АНТИНЕСТОРИАНСКОЙ ХРИСТОЛОГИИ,АЛЬМАНАХ современной науки иобразования, Тамбов, Грамота, No. 11 (113), 2016, ст. 92-94.
38. Religious vs secular nationhood: ‘Multiple secularities’ in post-Soviet Armenia, Social Compass, N 1, 2016, pp. 1-17. (co-author Marian Burchardt)
39. Догматические споры в христианской церкви 60-40-х гг. IV века, Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, Грамота, No.12 (86), 2017, Часть 4, сс. 118-121.
40. Armenian Apostolic Church and the commencement of Christological-Theological Disputes: Apollinarius of Laodicea, Филисофский и общественно-гуманитарный журнал, Казахстан, 4(74), 2017, сс. 94-105 http://iph.kz/doc/ru/1254.pdf.
41. Թեոդորոս Մոպսուեստացին իբրև անտիոքյան դպրոցի նշանավոր աստվածաբան, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2018, N 1 (74), էջ 98-107:
42. Основные положения христологической доктрины Василия Кесарийского, Философия социальных коммуникаций, Волгоград, 2018, N 1 (42), ст. 66-70

 

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

04:39 • 14/11

Մերկելը խոստովանել է, որ դեռ 2016-ին չէր ցանկանում իր թեկնածությունն առաջադրել կանցլերի պաշտոն համար

04:29 • 14/11

Վթար Երևանի Անաստաս Միկոյան փողոցում. տուժածներ չկան

03:55 • 14/11

Մեկ ամսում Apple-ը կորցրել է այնքան գումար, որքան վաստակել է 30 տարում

03:31 • 14/11

Մեկ օրում ավելի քան 900 փախստական է վերադարձել Սիրիա

02:56 • 14/11

Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Չինաստանի հետ սառը պատերազմի. Փենս

02:27 • 14/11

Հունաստանում վրացին դատապարտվել է 290 տարվա ազատազրկման՝ ներգաղթյալների ապօրինի տեղափոխման համար

01:59 • 14/11

Brent ապրանքանիշի նավթի գինը մեկ բարելի դիմաց 65 դոլարից ցածր է

01:28 • 14/11

ԱՄՆ-ի Հյուստոն քաղաքի դպրոցներից մեկի մոտ դեռահաս է սպանվել

00:58 • 14/11

ԵՄ-ն ու Մեծ Բրիտանիան համաձայնեցրել են Brexit-ի վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը

00:30 • 14/11

Լոս Անջելեսի նախկին քաղաքապետը նշանակվել է Թուրքիայի շահերը ներկայացնող լոբբիստական ընկերության համանախագահ

23:56 • 13/11

Արմեն Ջիգարխանյանի նախկին կնոջ նկատմամբ դատավարությունը հետաձգվել է

23:48 • 13/11

Փարիզից վերադառնալուն պես Թրամփը թվիթերյան գրառմամբ ծաղրել է Մակրոնին

23:39 • 13/11

Իռլանդական պիցցերիան 500 եվրո է առաջարկում յուրաքանչյուրին, ով կկարողանա միանգամից ուտել հաստատության ամենամեծ պիցցան (տեսանյութ)

23:30 • 13/11

«Ռեալը» Սոլարիին պաշտոնապես նշանակեց գլխավոր մարզիչ

23:30 • 13/11

Վթար «Նաիրիտի» հարևանությամբ. 1 մարդ զոհվել է, 5-ը՝ վիրավորվել. shamshyan.com

23:12 • 13/11

Հայտնի է դարձել՝ երբ է ցուցադրվելու «Գահերի խաղը» սերիալի վերջին եթերաշրջանը

23:03 • 13/11

Շատ շուտով օտարերկրյա ներդրումներով կմեկնարկի Սարսանգի աջափնյա ջրանցքի կառուցումը. Արայիկ Հարությունյան

22:51 • 13/11

Իսրայելական զորքերը մեկ օրում 160 թիրախ են խոցել Գազայի հատվածում

22:45 • 13/11

ՀՀԿ Գործադիր մարմնի նիստին հաստատվել է կուսակցության նախընտրական ցուցակը. Արմեն Աշոտյան

22:25 • 13/11

GQ ամսագիրը պարզաբանել է Սերենա Ուիլյամսի լուսանկարով շապիկին «կին» բառը չակերտներում դնելու պատճառը

22:10 • 13/11

ՀՀ-ը չի կարող ակնկալիքներ ունենալ Սփյուռքից, իսկ Սփյուռքն էլ չպետք է ակնկալիքներ ունենա ՀՀ-ից. այսպես մենք է՛լ ավելի ենք մեզ հեռացնում միմյանցից․ Աննա Աստվածատուրյան-Թերքոթ

22:05 • 13/11

Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը՝ Ջիբրալթարի ճանապարհին (լուսանկարներ)

22:04 • 13/11

Ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցին դադարեցնում է հաղորդակցությունը Կոստանդնուպոլսի հետ

21:57 • 13/11

Հաստատվել է «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ցուցակը, այն գլխավորում է Նիկոլ Փաշինյանը

21:41 • 13/11

Ամփոփիչ մրցաշար․ Անդերսոնը ջախջախել է Նիսիկորիին՝ զիջելով միայն 1 գեյմ

21:39 • 13/11

Ուկրաինայի քաղաքացին փոխել է անձնագրային տվյալները՝ սիրելիին տեսնելու նպատակով Ղրիմ մեկնելու համար

21:30 • 13/11

Մենք սպասում ենք ՀՀ պատմության մեջ լավագույն ընտրություններին. Պյոտր Սվիտալսկին՝ Ն. Փաշինյանի և ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանների հանդիպմանը (լուսանկարներ)

21:15 • 13/11

Google-ը կկրկնապատկի Նյու Յորքի իր աշխատակազմը

21:02 • 13/11

ՀՔԾ-ը լրացրել է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը. փաստաբան

20:51 • 13/11

Կան պաշտոնյաներ, որոնք ստանում են 1 մլն դրամից ավելի թոշակ. Մ. Թանդիլյանն առաջարկում է սահմանել առավելագույն կենսաթոշակի չափ, որը չի գերազանցի նվազագույնի տասնապատիկը

20:33 • 13/11

Ռուսաստանը նավթի արդյունահանման ռեկորդ է սահմանել

20:27 • 13/11

«Ռեալը» Սոլարիին լիարժեք պայմանագիր կառաջարկի

20:22 • 13/11

Ֆրենկ Սինատրայի և նրա կնոջ անձնական իրերն աճուրդի կհանվեն

20:10 • 13/11

Արցախի ԱԳՆ ղեկավարն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին

20:08 • 13/11

1988 թ. երկրաշարժի զոհերին հարգանքի տուրք մատուցելու բոլոր միջոցառումները կկազմակերպվեն բարձր մակարդակով. Ֆելիքս Ցոլակյան

19:52 • 13/11

Բաքվի էլեկտրակայանում հրդեհ է բռնկվել

19:44 • 13/11

ԱՄՆ-ը կշարունակի ճնշում գործադրել Իրանի վրա. Բոլթոն

19:34 • 13/11

ՊՍԺ-ի կիսապաշտպանը նշել է, թե որտեղ կարող է շարունակել կարիերան

19:26 • 13/11

Պաշտպանն ուշադրության կենտրոնում է պահում խաղաղ հավաքների ժամանակ մարդկանց իրավունքների երաշխավորման հարցը

19:18 • 13/11

ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Իրան

19:18 • 13/11

Ռոյսը կարող է բաց թողնել Գերմանիայի ընտրանու առաջիկա հանդիպումը

19:16 • 13/11

Երևանի կենդանաբանական այգու զեբրը սատկել է, նրա արյան մեջ մեծ քանակությամբ մկնդեղ է հայտնաբերվել

19:15 • 13/11

Օրեր առաջ նավթատարի հետ բախված նորվեգական ռազմանավն ամբողջությամբ ջրի տակ է անցել

19:06 • 13/11

Թուրք լրագրողն առանձնացրել է Էրդողանի այդպես էլ չիրականացված նախընտրական խոստումները

19:04 • 13/11

Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների բնապահպանական գերատեսչությունների աշխատակիցները իրականացնում են մասնագիտական քննարկումներ և փորձի փոխանակում 

18:59 • 13/11

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ու Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության նախագահը քննարկել են համագործակցությունը մի շարք ծրագրերում

18:52 • 13/11

Երևանում Opel-ը բախվել է մարդատար երթուղայինին. կան վիրավորներ

18:50 • 13/11

Սանչեսի գործակալը ֆուտբոլիստին «Ռեալին» է առաջարկել

18:45 • 13/11

Համաներմամբ ազատ է արձակվել 465 դատապարտյալ

18:38 • 13/11

ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետը Հունաստանի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է հայ-հունական երկկողմ ռազմական համագործակցությանն առնչվող հարցեր

18:35 • 13/11

Թրամփին միջազգային հարթակներում օր օրի ավելի քիչ են հարգում. The Washington Post

18:32 • 13/11

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ

18:29 • 13/11

Երևանի ավագանու անդամի մանդատը Արամ Մանուկյանի փոխարեն ստանձնում է Միքայել Թումանյանը. ԿԸՀ

18:25 • 13/11

Փաստաբանների հետ քննարկվել են պարզեցված վարույթի կարգով քննվող գործերին առնչվող հարցեր

18:24 • 13/11

Հայաստանի փաստաբանների պալատի պատվիրակությունը մասնակցել է փաստաբանների միջազգային համաժողովին (լուսանկարներ)

18:20 • 13/11

Ամերիաբանկը ճանաչվել է «Thomson Reuters» ընկերության «FXT» հարթակի ամենաակտիվ օգտատեր

18:16 • 13/11

Շուտով կտեսնենք, թե որպես ընդդիմություն դուք որքան ձայն կհավաքեք թիվ 4 ընտրատարածքում. Ալեն Սիմոնյանը՝ Արմեն Աշոտյանին

18:15 • 13/11

Խափանման միջոցի փոփոխության պարագայում Սամվել Մայրապետյանը կդրսևորի պատշաճ վարքագիծ. ԶԼՄ–ների ղեկավարները դիմել են Ն. Փաշինյանին

18:08 • 13/11

Եթե այս ընտրություններում փողը դեր չխաղա, հզոր ԱԺ ենք ունենալու և այնտեղ մեծ խմբակցություն կլինի, որը կկոչվի «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն. Է. Մարուքյան

18:06 • 13/11

Վահագն Աթաբեկյանը նշանակվել է Լիբանանում ՀՀ դեսպան, իսկ Սամվել Մկրտչյանը՝ Լեհաստանում

18:03 • 13/11

Պետք է տոտալ կերպով վերանայել մոտեցումները և գալ մի ընդհանուր հայտարարի, որը ձեռնտու կլինի Երևանի բնակիչներին. Հայկ Մարությանը` «կարմիր գծերի» մասին

17:57 • 13/11

ԱՄՆ-ն չի կարողանա զգալիորեն կրճատել իրանական նավթի արտահանման ծավալները. Զարիֆ

17:57 • 13/11

«Ժառանգությունը» չի մասնակցելու ԱԺ արտահերթ ընտրություններին

17:55 • 13/11

Չենք կարող ընդունել կրավորական կեցվածք և ուրախանալ Փաշինյանի հնարավոր ձախողումներով. Է. Շարմազանով

17:51 • 13/11

7 ամիս սաբոտաժ անեի՞նք, աջակցել ենք, որ հեղափոխությունը հանկարծ որևէ ձևով չվտանգվի. Է.Մարուքյանը՝ ՀՀԿ-ին

17:48 • 13/11

ԱՄԷ դեսպանը ՀՀ ՔԿ նախագահին հայտնել է՝ իր երկրից ավելի մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են գալիս Հայաստան՝ դիտարկելով այն որպես անվտանգ երկիր

17:48 • 13/11

«Դա անշնորհքություն է». Չավուշօղլուն պատասխանել է Էրդողանին մեղադրած Ֆրանսիայի արտգործնախարարին

17:47 • 13/11

Յուվենտուսի գլխավոր մարզիչ. Հիանալի կլիներ աշխատել արտասահմանում

17:46 • 13/11

Ովքեր կփորձեն առաջնորդվել հին մեթոդներով, ազդել ընտրական պրոցեսի վրա՝ օգտագործելով տեղային ազդեցությունը, թող հիշեն Քրեական օրենսգիրքը. Ն. Զոհրաբյան

17:43 • 13/11

Արցախի մասին երգն Ուկրաինայում կռվի պատճառ է դարձել հայերի ու ադրբեջանցիների միջև. լրատվամիջոցներ

17:38 • 13/11

Աբրահամ Խաշմանյան. Խուանդե Ռամոսը բարձրակարգ մասնագետ է (տեսանյութ)

17:34 • 13/11

2018թ. 3-րդ եռամսյակում ԶՈւ-ում իրականացված ուսումնասիրություններով հայտնաբերվել է պետությանը հասցված 96 մլն դրամի վնաս. հարուցվել է 19 քրգործ. դատախազություն

17:34 • 13/11

Քիմ Քարդաշյանի ու Քանյե Ուեսթի հարևանները շնորհակալություն են հայտնել զույգին իրենց տները հրդեհից փրկելու համար

17:29 • 13/11

Եթե ձեր ցուցակի առաջին տեղում լինի Նիկոլի ուսապարկը, 2-րդում՝ Նիկոլի «կեպկան», 3-րդում` Նիկոլի հազը, դուք միևնույն է՝ 80% ձայն եք հավաքելու. Աշոտյանը հորդորում է գլուխ չգովել

17:28 • 13/11

Ինդոնեզիայում «Սատանայի անիվ» ատրակցիոնի՝ մարդկանցով լի խցիկները գլխիվայր շրջվել են (տեսանյութ)

17:16 • 13/11

ԱԺ–ում պատգամավորները հանդես են գալիս հայտարարություններով (ուղիղ)

17:14 • 13/11

«Մնացինք առանց հանճարի». ինչպես են «սուպերհերոսները» սոցկայքերում հրաժեշտ տվել Սթեն Լիին (լուսանկարներ)

17:10 • 13/11

«Այլընտրանք» կուսակցությունը չի մասնակցի ակնհայտ ելքով որևէ քաղաքական գործընթացի. կուսակցության հայտարարությունը՝ արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ

17:07 • 13/11

Էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազում կարող ենք ունենալ, հուսով եմ` փետրվարի 1-ից կլինի այն սակագինը, որն այս փուլում անհրաժեշտ է. Միքայել Մելքումյան

17:02 • 13/11

Առաջադրում եմ թեկնածությունս Լոռու մարզում՝ որպես ռեյտինգային թեկնածու. Արեն Մկրտչյան

16:59 • 13/11

Բաղրամյան պողոտայի 1-ին փակուղին կանվանակոչվի Ռաֆայել Լեմկինի անունով

16:58 • 13/11

ԱԺ արտահերթ ընտրություններին արտերկրից կքվեարկի 729 ՀՀ քաղաքացի. Տիգրան Մուկուչյան

16:57 • 13/11

Նախընտրական քարոզարշավին եկեք ինքներս մեր մեջ այնքան ուժ գտնենք, որ չվերածենք փոխադարձ վիրավորանքի. Նաիրա Կարապետյան

16:51 • 13/11

Ռուսաստանում կինը դանակի 50 հարված է հասցրել ընկերուհուն՝ կատվին չկերակրելու պատճառով

16:48 • 13/11

Ում ասեղն եք թելում` պաշտպանելով «Մուլտի Վելնեսին», ոչ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում. Անի Սամսոնյանը՝ Արման Աբովյանին

16:44 • 13/11

ԵՄ-ում վստահ չեն, որ սիրիացի ներգաղթյալների համար Թուրքիային տրվող գումարն ամբողջովին ծառայում է իր նպատակին. զեկույց

16:37 • 13/11

«Ես անձամբ այն կառաքեմ». Մեքսիկայի նորընտիր նախագահը գնորդ է փնտրում իր օդանավի համար

16:35 • 13/11

Ռոբերտ Քոչարյանը հայց է ներկայացրել ընդդեմ Սիլվա Համբարձումյանի

16:33 • 13/11

Disney-ը հրապարակել է «Խաղալիքների պատմություն-4»-ի թրեյլերը (տեսանյութ)

16:30 • 13/11

Իտալիայում հեքիաթային դղյակը վարձակալության է տրվում ընդամենը 100 դոլարով (լուսանկար)

16:25 • 13/11

Մանե Թանդիլյանը շրջանառության մեջ է դրել «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների նախագիծ

16:20 • 13/11

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը մնացել է անփոփոխ՝ 6 տոկոս. ԿԲ

16:19 • 13/11

Բաքվում քննարկում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների՝ Միլանում հնարավոր հանդիպման հարցը. Ադրբեջանի ԱԳՆ խոսնակ

16:17 • 13/11

2019թ-ին բյուջեով 500 մլն դրամ հատկացվելու է առաջնագծում զինծառայողների պարգևատրմանը, 370 մլն դրամով էլ հավելավճարները կավելանան. Կ. Նահապետյան

16:16 • 13/11

Ձևավորվել է ձյուդոյի Հայաստանի հավաքականն օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարերի համար

16:13 • 13/11

Ներդրվել է հարկ վճարողների առցանց գրանցման համակարգ. ՊԵԿ փոխնախագահ

16:11 • 13/11

«Ծառայելով Սաուդյան Արաբիայի շահերին՝ Թրամփը կարող է Իրանի հետ պատերազմի մեջ ներքաշվել». Time

16:04 • 13/11

2019թ. բյուջեի նախագծով պաշտպանության ոլորտի և ՊՆ բյուջետային հատկացումներն ավելացել են. Կորյուն Նահապետյան

16:02 • 13/11

Ամուսնու կողմից ծեծի ենթարկվելու հետևանքով մահացած 20-ամյա կնոջ մահվան փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ. դատախազություն

16:01 • 13/11

Վերին Լարս տանող Գուդաուրի-Կոբի ճանապարհահատվածն արդեն բաց է