Թռիչք անդունդի վրայով. Մեսրոպ քահանա Արամյան

11:03 • 03.04.15Մուտք


Նախորդ երկու հրապարակումներս («Առաքելություն, որ միավորում է բոլորիս», «Առավոտ», մարտի 4, 2015) և («Արժեքներ», Тert.am կայք, մարտի 16, 2015), և սույն հոդվածը հրավերներ են մտածելու կրթության հիմնախնդիրների շուրջ: Անընդհատ վերափոխվող աշխարհում մենք կարիք ունենք հստակեցնելու և հասկանալու, թե ինչ մարտահրավերների առջև է կանգնած ժամանակակից կրթությունը և որոնք են հայկական դպրոցի զարգացման ճանապարհն ու հեռանկարը: Որպես մարդու իրագործման ճանապարհ` կրթությունը բոլորիս առաքելությունն ու սպասավորությունն է: Այն կարող է արդյունավետ լինել, եթե մենք պատրաստ ենք խորքային քննարկումների և ունենք վերափոխման նախանձախնդրություն:


Գիտելի՞ք, թե տեղեկատվություն


Ընդունված է կարծել, թե գիտելիքի հասարակական սպասավորը կրթությունն է: Այսինքն` կրթական հաստատությունները գիտելիքի ձևավորման հիմնական դարբնոցներն են, և սովորողներն այնտեղ ձեռք են բերում անհրաժեշտ գիտելիքներ: Մարդիկ հաճախ ճիգ ու ջանք չեն խնայում իրենց երեխաներին կրթելու համար, սակայն, համեստ բացառություններով, հետամուտ չեն լինում պարզելու, թե արդյոք կրթությունը համապատասխանո՞ւմ է իր առաքելությանը և նպատակներին: Ժամանակակից աշխարհում կրթության սահմանները անընդհատ ընդարձակվում են և դուրս գալիս ավանդական ինստիտուցիոնալ պատկերացումների ծիրից: Տեղեկատվական հոսքերի խաչմերուկում հայտնված մարդը սկզբունքային կողմնորոշման կարիք ունի, թե ինչ կարող է ակնկալել սովորելու ավանդական միջավայրերից: Եթե կրթական հաստատությունները չկարողանան վերասահմանել իրենց ինքնությունը, ապա հետզհետե փլուզվելու է նրանց նկատմամբ հասարակական վստահությունը:

 

Նախևառաջ գիտելիքը պետք է սահմանազատել գիտելիքի մասին սխալ պատկերացումներից: Օրինակ` գիտելիքը շատերի կողմից ակնհայտորեն շփոթվում է տեղեկատվության հետ: Սակայն, ինչպես սերմը դեռ բերք չէ, և տան ճանապարհի սկիզբը դեռ տունը չէ, այնպես էլ տեղեկատվությունից մինչև գիտելիք հսկայական տարածք կա անցնելու: Գիտելիքը արգասիքն է մարդու ամենաբարձր գործառույթի` ճանաչողության, և մի յուրահատուկ սինթեզ է մտածողության ու ապրումի, տեղեկատվական ազդեցությունների ու ներքին ամրագրումների, մշակութային պատկերացումների և սեփական փորձառության: Իսկ դպրոցը` որպես մարդու հիմնական կրթության և ձևավորման համակարգ, արդյո՞ք ծառայում է գիտելիքի ձևավորմանը, թե՞ անպտուղ տեղեկատվությամբ ծանրաբեռնում է սովորողին: Դպրոցը տեղեկատվական բա՞նտ է, ուր որոշակի ժամանակով անստույգ նպատակներով արգելափակում ենք երեխաներին, թե՞ ստեղծագործության, ազատության, նորի բացահայտման և հոգու ներդաշնակության միջավայր: Զավեշտական է, բայց շատ դպրոցներ թե՛ իրենց բովանդակությամբ, թե՛ իրենց ճարտարապետությամբ բանտեր են հիշեցնում, ուր կարծրատիպերով կաղապարում են սովորողների գիտակցությունը և պատրաստում ցկյանս մտածելակերպային բանտարկյալ լինելու:


Ազատություն և ստեղծարարություն


Ճանաչողությունը ազատարար է: Այս է ազդարարում Քրիստոսի խոսքը. «Եվ կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ»: Սա նախ նշանակում է, որ ճանաչողության վեկտորն ուղղված է դեպի ճշմարտությունը, և երկրորդ` որ ճանաչողության արդյունքը, այսինքն` գիտելիքը, ազատագրում և լուսավորում է մարդուն: Ազատագրում է բազմաթիվ բաներից` տգիտության խավարից, անորոշության վախից, զգացական խաբկանքներից են: Հետևաբար կրթության նպատակը ճշմարտությանը հետամուտ և ազատ մարդ ձևավորելն է, ով ունի ճանաչողության ճանապարհով անցնելու քաջություն, հանուն ճշմարտության պայքարելու հոգի և ազատագրման նախանձախնդրություն: Միայն այսպես կարելի է ձեռք բերել հավաստի գիտելիքներ և ոչ թե իմացական խաբկանքներ:

 

Անշուշտ, շատ բաներ մենք ստանում ենք մշակութային ժառանգությամբ: Մենք պետք է շնորհակալ լինենք մեր հայրերին իրենց ավանդած գանձերի համար: Բայց նաև պետք է զգուշանալ սեփական մշակույթի կրավորական սպառողի հոգեբանությունից: Կարևոր է տեսնել սեփական ինքնության էությունը և հասկանալ ավանդների իմաստները: Եթե մաքրենք մեր տեսողությունը, ապա կտեսնենք, որ այն ամենը, ինչ ստացել ենք, արդյունք է հոգու ազատության և արարման, վեհության ու փայլատակումների, պայքարի ու նվիրումի: Այդ ամենը մերն է, եթե ունենք հոգին, և այդ ամենով աղքատ ենք, եթե չունենք հոգին: Անցյալի հարստություններին կարող ենք հաղորդակցվել, եթե ունենք արարման հոգի և շարժվում ենք ճշմարտության ազատարար ճանապարհով:

 

Ազատությունը սահմանների հաղթահարումն է: Այս առումով ճանաչողության արդյունքը` ճշմարիտ գիտելիքը, բացազատում է դեպի անսահմանությունը և հաղորդակցություն է հավերժի հետ: Այն, ինչ չգիտենք, այլևս սարսափելի չէ, եթե մենք բռնել ենք ճանաչողության և արարման ճամփան: Անհայտը դառնում է մարտահրավեր: Բախի երաժշտության առջև ժամանակի հաղթարշավը կանգ է առնում: Նարեկացու աղոթքի համար տիեզերքն այլևս անսահման չէ: Ժամանակակից գիտական պատկերացումները հեղաշրջել են չափի ու սահմանի, մասի ու ամբողջի մասին դարերով ամրապնդված կարծիքները. ամենափոքր տարրական մասնիկն ամենուր ներկա է տիեզերական անեզրության մեջ և ոչ մաս ունի, ոչ էլ չափ: Իսկ ամբողջը ոչ թե մասերի համադրություն է, այլ էապես նոր վիճակ:


Առաքինությունները որպես գիտելիքի հիմք


Ճանաչողությունը և բարոյականությունը անբաժանելի ուղեկիցներ են: Հատկապես երբ մենք խոսում ենք կրթության ճանապարհի մասին: Առաքինությունները մարդու ճանաչողության հիմնարար ազդակներն են: Դեպի ճշմարտություն ընթանալու համար մեզ պետք է իմաստություն, որպեսզի տեղեկատվական տարափը իմաստների հետ չշփոթենք և գործով արդյունավորենք գիտելիքը: Մեզ պետք է արիություն, որպեսզի անհունը գրկելուց չերկնչենք: Մեզ պետք է ողջախոհություն, որպեսզի զգացական աղմուկի մեջ հավաքենք ինքներս մեզ և լսենք հավիտենության ու ներդաշնակության նուրբ ձայնը: Մեզ պետք է արդարություն, որպեսզի ազնվորեն գնահատենք ինքներս մեզ և դիմացինին` մարդու մեջ տեսնելով Աստծուն և ինքներս մեզ: Հավատքը հիմքն ու վստահությունն է անբովանդակելին բովանդակելու, անսահմանելին սահմանելու, պահի մեջ հավերժությունը ճաշակելու: Հույսը գալիքի ներկայությունն է և ժամանակի սանձումը: Սերը բարիքների լրումն է, կյանքի ամբողջությունը և Աստծո հետ միավորումը:


Լեզու և լեզվամտածողություն


Մարդը բանական, այսինքն` խոսքով օժտված էակ է, և խոսքը մարդու բարձրագույն կարողությունն է և ճանաչողության հիմնական գործիքը: Ըստ քրիստոնեական աստվածաբանության` Ինքն Աստված մեզ հայտնվում է որպես Խոսք. «Սկզբում Խոսքն էր, և Խոսքը Աստծո մոտ էր, և Աստված էր Խոսքը»: Այսինքն` խոսքը աստվածայինի ներկայությունն է մարդու մեջ: Հետևաբար լեզուն մարդկային ինքնության հիմքն է: Բանավոր և գրավոր խոսքը, լեզվամտածողությունը և լեզվարվեստը ցուցիչներն են մեր ով լինելու: Իսկ կրթության գլխավոր առաքելությունը սովորողի խոսքի կարողության զարգացումն ու կատարելագործումն է, ընդհանուր առմամբ` լեզվական մշակույթի ձևավորումը: Սակայն ինչպե՞ս ենք այսօր մենք խոսում կամ գրում: Ինչպե՞ս ենք տրամախոսում և հիմնավորում: Ո՞ւր են մեր խոսքի գեղեցկությունը և ներդաշնակությունը: Հետզհետե լեզուն հոգեզրկվում է, բանավոր աղմուկը դառնում է գերիշխող, և մենք հրաժեշտ ենք տալիս խոսքի երաժշտությանը: Խնդիրը համալիր և ամբողջական լուծում է պահանջում: Հասարակությունը պետք է արժևորի խոսքը, իսկ կրթությունը պետք է թոթափվի կաղապարային մոտեցումներից և չոր կանոնապաշտությունից: Մենք կարիք ունենք հասկանալու, որ լեզուն կենդանի էկոհամակարգ է, և սովորողի համար որոշիչ է, թե ի՛նչ ենք իրեն տալիս համեմատությունների մեծ ընտրանի ունեցող կյանքում:


Կրթության առանցքը կամ իմաստների միջուկը


Մի կարևոր հարցադրում ևս. ինչի՞ շուրջ է հավաքված այսօր կրթությունը մեզանում և առհասարակ: Հետզհետե ավելանում է տեղեկատվության ծավալը: Առարկաները մասնատում են մարդու գիտակցությունը, և մարդը կորցնում է ամբողջության գիտակցությունը: Մենք մոլորվում ենք մանրամասների մեջ և կորցնում մեծ պատկերի զգացողությունը: Գիտակցության պառակտման այս անկասելի գրոհը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ, և մարդը կարող է վերջնականապես կորցնել երջանկության զգացողությունը: Բայց բոլորս ուզում ենք և պատրաստ ենք ոչինչ չխնայել, միայն թե մեր երեխաները երջանիկ լինեն: Ուրեմն բոլորս կարիք ունենք հասկանալու, թե որոնք են կրթության առանցքը, իմաստաբանական միջուկը և ընդհանրացնող գործառույթը: Դարերով այդ առանցքը եղել է փիլիսոփայությունը: Մարդիկ սովորել են տարբեր առարկաներ, բայց միշտ ունեցել են ընդհանրացնելու և իմաստասիրելու գործիքներ: Դժվար է անգամ գնահատել, թե ինչ կորցրեց կրթությունը, երբ հրաժարվեց իմաստակենտրոնությունից և իմաստասիրությունից: Կարողացա՞վ գտնել մի արժանի բան, որ կփոխարիներ Պլատոնի երկխոսությունները: Միանշանակ` ոչ:


Անելիքներ


Ժամանակն է վերաիմաստավորելու կրթությունը: Առարկայական ծրագրերը կարիք ունեն լուրջ վերանայման և բեռնաթափման, իսկ կրթության գիտելիքային վեկտորը պետք է ուղղված լինի դեպի բարձր մտածողական հմտությունների զարգացումը և ստեղծարարությունը (այս մասին միայն խոսում ենք, և էական տեղաշարժ չկա): Սովորողի բարոյական աճն ու զարգացումը պետք է դրված լինի կրթության հիմքում, և կրթական ծրագիրը պետք է հստակորեն սահմանի սովորողի բարոյական վերջնարդյունքները և ունենա դրանց հասնելու մանրազնին քարտեզագրված ճանապարհ: Հարկ է հիմնովին վերանայել լեզվի ուսուցման ծրագրերը և լեզվամտածողության զարգացումը դարձնել կրթության ռազմավարություն: Գիտելիքի բազմազանության և տարամիտումների պայմաններում կենսական անհրաժեշտություն է միջառարկայական կապերն ամրապնդող և ընդհանրացնող իմաստակենտրոն միջուկի և ճանաչողական առանցքի ձևավորումը:


Վերջաբան


Առանց բացարձակ պնդումներ անելու հավակնության փորձեցի մատնանշել մի շարք կարևոր անելիքներ` հասկանալով, որ գործողությունների ցանկն ընդարձակելի է: Մի բան հստակ է, որ կրթությունը կենդանի իրողություն է և կարիք ունի անընդհատ վերանայման: Ո՛չ անցյալի պատրանքները, ո՛չ էլ ապագայի չհիմնավորված վստահությունը մեզ լավ արդյունքի չեն բերի: Թե՛ անցյալը, թե՛ ապագան մարտահրավերներ են: Հետևում բացթողումների, իսկ առջևում հնարավորությունների անդունդներ են: Այն, ինչ ունենք, ներկան է, որը կարող է դառնալ պտղաբեր հարթակ` թռչելու անդունդների վրայով:
 

Մեսրոպ քահանա Արամյան

 

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

06:44 • 23/10

Թրամփը սաուդացի լրագրողի սպանությունն անհաջող «դավադրություն» է անվանել

06:18 • 23/10

Հեմինգուեյի՝ նախկինում չհրատարակված երկու պատմվածք կհրատարակվի 2019 թվականին

05:47 • 23/10

Ճապոնիայում սակուրան այս տարի սովորականից կես տարի շուտ է ծաղկել

05:21 • 23/10

Մեքսիկայում 2 կին մահացել է վայրէջք կատարող ինքնաթիռի ֆոնին սելֆի անելու անհաջող փորձի ընթացքում

04:55 • 23/10

Գիլյերմո դել Տորոն Պինոկիոյի մասին անիմացիոն մյուզիքլ կնկարահանի. THR

04:27 • 23/10

Չնայած պատժամիջոցներին՝ Կիմ Չեն Ընը 640 մլն դոլար է վատնել տարատեսակ շքեղ իրեր գնելու համար

03:59 • 23/10

Հանգստյան օրերի ընթացքում վենեսուելական բանտերից ավելի քան 50 կալանավոր է փախել

03:31 • 23/10

Իտալիայում մահացել է Ջիլբերտո Բենետոնը՝ Benetton ընկերության համահիմնադիրներից մեկը

02:58 • 23/10

Թրամփը գոհ չէ սաուդացի լրագրողի մահվան վերաբերյալ Էր Ռիադի բացատրություններից

02:29 • 23/10

Օգտատերերը հայտնել են Instagram-ի աշխատանքում խափանումների մասին

01:59 • 23/10

Երևանի Գարեգին Նժդեհի փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է բնակիչի դին

01:26 • 23/10

Սիրիայում թրաֆիքինգով զբաղվող հանցախումբ են ձերբակալել

00:58 • 23/10

ՃՏՊ Գյումրի քաղաքում. կա զոհ

00:53 • 23/10

«Արսենալը» կամային հաղթանակ տարավ «Լեսթերի» նկատմամբ (տեսանյութ)

00:23 • 23/10

«Իսկ դուք ճանաչո՞ւմ էիք Արամ Գյուլերյանին». պոլսահայ սյունակագիրը Գյուլերի և Էրդողանի մտերմության ու Թուրքիյում հայ լինելու դժվարության մասին

23:56 • 22/10

Աստղեր, որոնք անասելի ջանքեր են գործադրել նիհարելու համար ու արդյունքում դարձել անճանաչելի (ֆոտոշարք)

23:50 • 22/10

Կարճատև օգուտի համար չի կարելի վնասել բնությունդ, երկիրդ, ժողովրդիդ. Սերժ Թանկյանի կոչը՝ կապված Ամուլսարի հանքի շահագործման հետ

23:32 • 22/10

Ուկրաինան բողոք է ներկայացրել Հայաստանի դեմ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն

23:20 • 22/10

Kicker. «Բավարիան» հետևում է «Լիոնի» առաջատարին

23:09 • 22/10

Սաուդացի լրագրողի սպանությունը լուրջ ընտրության առաջ կարող է կանգնեցնել ԱՄՆ-ին ու իր դաշնակիցներին. Bloomberg

23:04 • 22/10

Կառլո Անչելոտի. Ռոնալդուի միակ սխալն այն էր, որ նա տեղափոխվեց «Յուվենտուս»

22:45 • 22/10

Փաշինյանի այցը Լիբանան կարևոր էր արտաքին քաղաքականության բազմավեկտոր ձևաչափի մեջ․ Արման Նավասարդյան

22:36 • 22/10

Հայուհիների կողքով բարդ է անտարբեր անցնելը. բելառուս լրագրողը կիսվել է Հայաստան կատարած այցի տպավորություններով

22:26 • 22/10

Նոր Հայաստանում կաշառք պահանջել կարող է միայն ստահակը. Նիկոլ Փաշինյան

22:04 • 22/10

«Արսենալի» մեկնարկային կազմը «Լեսթերի» հետ խաղում

22:03 • 22/10

Երևանում կայացել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստը

21:58 • 22/10

Ucom-ի ղեկավար անձնակազմն սպասարկման կենտրոններում է

21:53 • 22/10

Կլոպը խոսել է «Լիվերպուլի» խնդիրների մասին

21:49 • 22/10

Դրական է, որ հաղթած թեկնածուն՝ անկախ իշխանություն կամ ընդդիմություն լինելու հանգամանքից, ստացել է ժողովրդի քվեն. Ա. Զուրաբյանը՝ Կապանի ընտրության մասին

21:32 • 22/10

Պետք չէ «Ռեալին» մեռած համարել. Իսկո

21:22 • 22/10

Ավրիլ Լավինը պատմել է բեմից երկար ժամանակ բացակայելու պատճառ դարձած հիվանդության մասին

21:19 • 22/10

ԸՕ-ի առաջարկված փոփոխությունները շահավետ էին առաջին հերթին հենց ոչ առաջատար, ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի համար. Արարատ Միրզոյան

21:07 • 22/10

20 տարի ԼՂ բանակցությունները դոփում են տեղում, քանի որ դեռ Ադրբեջանը մտքում պահում է ուժային քաղաքականությամբ հարցը լուծելու տարբերակը․ Շավարշ Քոչարյան

20:53 • 22/10

Էրդողանը Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է նաև Սիրիայի քրդերի հարցը

20:52 • 22/10

Ոստիկանները կաշառք ստանալու կասկածանքով բերման են ենթարկել ՊԵԿ 3 պաշտոնյայի (տեսանյութ)

20:42 • 22/10

Ընտրական օրենսգրքի տապալման մեջ մեղավոր է նաև գործադիր իշխանությունը, Ն. Փաշինյանը էապես մեծացրեց սաբոտաժի հնարավորությունը. Դ. Իոաննիսյան

20:37 • 22/10

Արսեն Թորոսյանի ոչնչապաշտությունը, մարդկանց կյանքի վրա թքած ունենալը հանգեցնելու է առողջապահական համակարգում պայթյունի. Ն. Սամսոնյան (տեսանյութ)

20:26 • 22/10

Հայաստանի ձյուդոյի հավաքականի այս տարվա ծրագիրը հայտնի է

20:10 • 22/10

Գվարդիոլա. «Մանչեսթեր Սիթին» դեռ պատրաստ չէ նվաճել ՉԼ-ն

20:07 • 22/10

ԲՀԿ ցուցակի կազմման մեջ իսկապես կա նոր մոտեցումների անհրաժեշտություն, և փաստ է, որ պետք է նորովի ներկայանալ հանրությանը. Ս. Բագրատյան

19:42 • 22/10

ԵՄ-ն ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ը կմտածի միջին և նվազ հեռավորության հրթիռների ոչնչացման մասին գործող պայմանագիրը լքելու հետևանքների մասին

19:38 • 22/10

Ոստիկանության մի շարք ծառայողներ պարգևատրվել են (տեսանյութ)

19:32 • 22/10

Մենք «ոչ» ենք ասել կոռուպցիային․ սա ոչ թե օդում ասվող խոսքեր են, այլ իրականություն. Վալերիյ Օսիպյանը՝ ՃՈ ղեկավար կազմին (տեսանյութ)

19:27 • 22/10

Տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնակատարն ընդունել է «Ղեկը աջ» նախաձեռնության ներկայացուցիչներին

19:19 • 22/10

Ստամբուլում մեկնարկում են Համշենի հայերենի բարբառն ուսուցանող դասընթացներ

19:13 • 22/10

Մարզերի դատախազություններում ամփոփվել են կայացած ՏԻՄ ընտրություններում առերևույթ ընտրական բնույթի հանցագործության դեպքերի մասին տվյալները

19:08 • 22/10

Կյանքը ցույց տվեց, որ օր առաջ ընտրության վազող իշխանությունները լուրջ չեն վերաբերվում ընտրական օրենսդրության բարելավմանը. Արտակ Զաքարյան

19:07 • 22/10

Ըմբշամարտի ԱԱ. Բատիրովը հաղթեց. Դավիթ Սաֆարյանը կմասնակցի սփոփիչ գոտեմարտի

18:57 • 22/10

Արքայազն Հարին խոստովանել է, թե ինչ սեռի երեխա է ցանկանում ունենալ

18:56 • 22/10

Գագիկ Ծառուկյանն ԱԺ-ում էր, անկեղծ ասած, ոչ հարմար հագուստով, մենք ենք հորդորել, որ չքվեարկի՝ տեսնելով, որ բացակաների թիվը մեծ է. Ն. Զոհրաբյան 

18:48 • 22/10

Idram-ն ու  IDBank-ը համատեղ նոր թվային հարթակ են գործարկում. հաճախորդը  միասնական հարթակի միջոցով կարող է օգտվել բոլոր ֆինանսական փաթեթներից (տեսանյութ)

18:33 • 22/10

Դեկտեմբերին տեղի են ունենալու ԱԺ արտահերթ ընտրություններ. ինչ ԸՕ-ով էլ լինի, ռևանշ չի լինելու. Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)

18:28 • 22/10

Կենտրոնական բանկը ներկայացնում է հայաստանյան հիփոթեքային շուկայում գործող առաջարկները

18:06 • 22/10

Հրազդանի պահպանության բաժնի նախկին հաշվապահը իրեն ու բաժնի  6 աշխատակցի, առանց հիմքի, վճարել է 21,5 մլն դրամ. Ոստիկանություն

18:04 • 22/10

Ամեն ինչ կանեմ, որ երեխաները մեծանան մոր հետ. Մ. Թանդիլյանը՝ Գյումրիում պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ հայտնաբերված երեխաների մասին

18:02 • 22/10

Թրամփի խորհրդական Ջուլիանիի՝ ՀՀ այցը անձնական է, նա պաշտոնապես չի ներկայացնում ԱՄՆ կառավարությունը․ դեսպանատուն

17:59 • 22/10

ՀՀ նախագահն ԱԺ կանոնակարգ-օրենքում փոփոխությունների վիճահարույց նախագծի վերաբերյալ հանդես կգա հայտարարությամբ

17:57 • 22/10

ԱԺ-ն առաջին ընթերցմամբ չընդունեց ԸՕ-ի մասին օրենքի նախագիծը (տեսանյութ)

17:50 • 22/10

Հավատում եմ, որ մեզ փոխարինելու եկողներին կհաջողվի անել ավելին. Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը պաշտոնից ազատվելու որոշում է կայացրել

17:44 • 22/10

Պայքարը «Ռեալի» ԴՆԹ-ի մեջ է. Խուլեն Լոպետեգի

17:43 • 22/10

Մեծ Բրիտանիայում տղամարդը կետչուպի օգնությամբ կողոպտել է ծերերին

17:41 • 22/10

ԱԺ-ում ԸՕ նախագծի վերաբերյալ հարցի քվեարկությունը հետաձգվեց 20 րոպեով

17:33 • 22/10

Խոշտանգում կատարելու մեջ մեղադրվող ոստիկանության Սևանի բաժնի երեք ծառայողներն ազատության մեջ են. ՀՔԾ

17:31 • 22/10

ԱԺ նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի 4 եղբայրները վկայի կարգավիճակով գտնվում են ՀՔԾ-ում

17:29 • 22/10

Հումորիստ Եվգենի Պետրոսյանի օգնականը մեկնաբանել է իր հղիության մասին լուրերը

17:24 • 22/10

Հայաստանում Beeline-ի աշխատակիցները շնորհավորել են Երևանի 2800-ամյակը

17:22 • 22/10

Դա անկառավարելի է, բայց հետևողական ենք լինելու, մաքրման ռեժիմով ենք գնալու. Ս. Միքայելյանը՝ ՔՊ-ին անդամագրվողների թվում հնարավոր կարիերիստների մասին (տեսանյութ)

17:13 • 22/10

ՀՀ քրեադատավարական պրակտիկայում ավելի գերակա է դառնում եվրոպական իրավունքը. ՀՀ գլխավոր դատախազը՝ ավստրիացի դատախազների ու դատավորների հետ հանդիպմանը

17:04 • 22/10

Պուտինը կարգադրել է «ոչ բարեկամական քայլերի» առնչությամբ պատժամիջոցներ սահմանել Ուկրաինայի նկատմամբ

17:01 • 22/10

Լևոն Արոնյանը և Հրանտ Մելքումյանը հաղթանակներով են մեկնարկել Մեն կղզու մրցաշարում

16:57 • 22/10

Հայրենական և համաշխարհային ֆուտբոլի լեգենդ. Խաբիբ Նուրմագոմեդովը հանդիպել է Նիկիտա Սիմոնյանի հետ

16:50 • 22/10

Չինաստանում կբացվի աշխարհի ամենաերկար ծովային կամուրջը (լուսանկարներ)

16:29 • 22/10

Եվրոպական ներդրումային բանկի և ՀՀ ԿԲ միջև կնքվել է վարկային համաձայնագիր

16:27 • 22/10

Իրանում մահապատժի են դատապարտել «մետաղադրամային սուլթանին»

16:21 • 22/10

Ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայկական ակումբներին հորդորել է չխախտել ՀՀ լեզվի մասին օրենքը

16:18 • 22/10

ԱԺ–ն խորհրդի նիստ է հրավիրել. ԸՕ նախագծի վերաբերյալ հարցը քվեարկության կդրվի 17:30-ին

16:16 • 22/10

«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները ներկայացրել են Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի աշխատանքները դադարեցնելու պատճառները

16:14 • 22/10

«Արթիկ» ՔԿՀ-ի տեսակցությունների սենյակից հայտնաբերվել է փաթեթ, որում եղել է 1,16 քաշով, փայլաթիթեղով փաթեթավորված սպիտակ, բյուրեղանման զանգված

16:13 • 22/10

Ստամբուլի բնակիչը կալանավորվել է մի տարի շարունակ 45.210 անգամ ոստիկանություն զանգահարելու համար

16:05 • 22/10

Ըմբշամարտի ԱԱ. Դավիթ Սաֆարյանը ցավալի պարտություն կրեց քառորդ եզրափակչում

16:00 • 22/10

ՀՀ ԱԳ նախարարի ԺՊ-ն և ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցչն անդրադարձել են տարածաշրջանում տեղի ունեցած զարգացումներին

15:56 • 22/10

Հայկ Մարությանն անբավարար է գնահատել «Սանիթեք»-ի աշխատանքը, խստացվելու է վերահսկողությունը

15:55 • 22/10

NBA. Սթիվեն Կարին հեռահար նետումների քանակով նոր ցուցանիշ է գրանցել

15:55 • 22/10

Կրեմլը պարզաբանել է «միջուկային հարվածի» ու «դրախտում հայտնվելու» մասին Պուտինի խոսքերը

15:53 • 22/10

Ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծը պետք է ընդունվեր դեռևս 3 ամիս առաջ, որովհետև այս ընտրական համակարգը արատավոր է. Արարատ Զուրաբյան

15:50 • 22/10

«Վերածնունդ» թաղամասում բնակարան ձեռք բերելու համար հերթագրված 1050 շահառուից մոտ 35-40 տոկոսը չի հարմարվի փոփոխված ծրագրին. Արսեն Քարամյան

15:35 • 22/10

Աշխարհն ավելի վտանգավոր վայր կդառնա, եթե ԱՄՆ-ն դուրս գա միջուկային համաձայնագրից. Կրեմլ

15:30 • 22/10

Հայաստանի պատանեկան օլիմպիական հավաքականն այս գիշեր կվերադառնա Երևան

15:18 • 22/10

Կապանի քաղաքապետի ընտրությունը կրկնապատկեց հեղափոխական էյֆորիան և արձանագրեց ժողովրդավարության հաղթանակը․ Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)

15:16 • 22/10

Առաջիկա շաբաթը վճռական է, եթե որևէ մեկը փորձի դավադրություններ անել, խոսքը էլի պետք է ասի ժողովուրդը. Ն. Փաշինյանը՝ ԱԺ ընտրությունների մասին

14:56 • 22/10

«Երբեմն օգնում է մայրս». Սաակաշվիլին պատմել է Ամստերդամում վարած «համեստ» կյանքի մասին (տեսանյութ)

14:52 • 22/10

Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները պետք է ընդունվեն, որ ԱԺ-ն միատարր չլինի. Արամ Սարգսյան

14:50 • 22/10

Հապճեպ է բերվում ԸՕ-ի նախագիծը, բայց որպեսզի օրենքի ադապտացման համար շատ ժամանակ լինի, պետք է հնարավորինս շուտ այն ընդունել. Գևորգ Գորգիսյան

14:41 • 22/10

ՀՅԴ-ն կմասնակցի ԱԺ արտահերթ ընտրություններին և հանդես կգա որպես ընդդիմություն

14:32 • 22/10

Ըմբշամարտի ԱԱ. Դավիթ Սաֆարյանը 10:0 հաշվով հաղթել է Իսրայելը ներկայացնող ադրբեջանցուն

14:30 • 22/10

Բրեդլի Կուպերի և Իրինա Շեյքի աշնանային զբոսանքը դստեր հետ (լուսանկարներ)

14:27 • 22/10

ՀՀԿ-ն կողմ չէ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծին

14:22 • 22/10

Կարևոր է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի լիարժեք կիրարկումը. պետք է կարողանանք լուծել գործող մաքսային ենթակառուցվածքի արդիականացման հարցը. Ն. Փաշինյան

14:10 • 22/10

Հարյուրավոր ոչխարներից բաղկացած հոտը «ողողել» է Մադրիդի փողոցները (լուսանկարներ)

14:03 • 22/10

NBA. «Օկլահոման», «Գոլդեն Սթեյթը», «Կլիվլենդը» և «Հյուսթոնը» պարտվեցին (տեսանյութ)